VU Matematikos ir informatikos fakulteto autoriaus 'Oleg Ardatov' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazę VUB:

Eil. Nr. Publikacija