VU Matematikos ir informatikos fakulteto autoriaus 'Irus Grinis' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazę VUB:

Eil. Nr. Publikacija
1Grinis, Irus; Ivanauskas, Feliksas; Stepanauskas, Gediminas. Kai kurie polivalentinių sistemų modeliavimo geometriniai aspektai // Lietuvos matematikos rinkinys. Ser. B. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2012, t. 53, p. 62-67. DOI: 10.15388/LMR.B.2012.12.