VU Matematikos ir informatikos fakulteto autoriaus 'Haroldas Giedra' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazę VUB:

Eil. Nr. Publikacija
1Alonderis, Romas; Pliuškevičius, Regimantas Ričardas; Pliuškevičienė, Aida; Giedra, Haroldas. Loop-check specification for a sequent calculus of temporal logic // Studia logica. Dordrecht : Springer. ISSN 0039-3215. eISSN 1572-8730. 2022, vol. 110, p. 1507-1536. DOI: 10.1007/s11225-022-10010-9.
2Dagys, Jonas; Giedra, Haroldas; Pabijutaitė, Živilė. Inferences between Buridan’s modal propositions = Išvedimai tarp Buridano modalinių teiginių // Problemos. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. eISSN 2424-6158. 2022, t. 101, p. 31-41. DOI: 10.15388/Problemos.101.3.
3Dagys, Jonas; Pabijutaitė, Živilė; Giedra, Haroldas. Representing Buridan’s divided modal propositions in first-order logic // History and philosophy of logic. Abingdon : Taylor & Francis. ISSN 0144-5340. eISSN 1464-5149. 2022, vol. 43, iss. 3, p. 264-274. DOI: 10.1080/01445340.2021.1976042.
4Alonderis, Romas; Giedra, Haroldas. A proof-search system for the logic of likelihood // Logic journal of the IGPL. Oxford : Oxford University Press. ISSN 1367-0751. 2020, vol. 28, no. 3, p. 261-280. DOI: 10.1093/jigpal/jzz022.
5Giedra, Haroldas; Alonderis, Romas. Automated proof search system for logic of correlated knowledge // American journal of mathematical and computer modelling : Science publishing group. ISSN 2578-8272. eISSN 2578-8280. 2020, vol. 5, no. 2, p. 29-42. DOI: 10.11648/j.ajmcm.20200502.11.
6Alonderis, Romas; Pliuškevičius, Regimantas Ričardas; Pliuškevičienė, Aida; Giedra, Haroldas. Loop-type sequent calculi for temporal logic // Journal of automated reasoning. Dordrecht : Springer. ISSN 0168-7433. eISSN 1573-0670. 2020, vol. 64, iss. 8, p. 1663-1684. DOI: 10.1007/s10817-020-09544-1.
7Alonderis, Romas; Giedra, Haroldas. A derivation-loop method for temporal logic = Įrodymo ciklų metodas laiko logikai // Lietuvos matematikos rinkinys. Ser. A. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2019, t. 60, p. 1-6. DOI: 10.15388/LMR.A.2019.14953.
8Giedra, Haroldas; Alonderis, Romas. Applications of logic of correlated knowledge to quantum mechanics = Koreliatyvių žinių logikos taikymas kvantinėje mechanikoje // Lietuvos matematikos rinkinys. Ser. A. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2018, t. 59, p. 1-6. DOI: 10.15388/LMR.A.2018.01.