VU Matematikos ir informatikos fakulteto autoriaus 'Gintautas Misevi%25EF%25BF%25BD%25EF%25BF%25BDius' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazę VUB:

Eil. Nr. Publikacija