VU Matematikos ir informatikos fakulteto autoriaus 'Erikas Karikovas' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazę VUB:

Eil. Nr. Publikacija
1Dundulis, Marius; Garunkštis, Ramūnas; Karikovas, Erikas; Šimėnas, Raivydas. Hurwitz zeta function is prime // Mathematics. Basel : MPDI. eISSN 2227-7390. 2023, vol. 11, no. 5, art. no.1150, p. [1-9]. DOI: 10.3390/math11051150.
2Karikovas, Erikas. Apie kai kuriuos matematikos VBE uždavinius = About some Lithuanian state-level maturity examination problems in mathematics // Lietuvos matematikos rinkinys: Lietuvos matematikų draugijos darbai. Ser. B. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2022, t. 63, p. 38-46. DOI: 10.15388/LMR.2022.29757.
3Karikovas, Erikas; Miežys, Vytautas. Pastebėjimai apie matematikos valstybinį brandos egzaminą = Observations about Lithuanian state-level maturity examination in mathematics // Lietuvos matematikos rinkinys. Ser. B. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0132-2818. eISSN 2335-898X. 2021, t. 62, p. 34-42. DOI: 10.15388/LMR.2021.25224.
4Karikovas, Erikas. Self-approximation of periodic Hurwitz zeta-functions // Nonlinear analysis : modelling and control. Vilnius : Vilnius University Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 1392-5113. 2015, Vol. 20, No. 4, p. 561-569. DOI: 10.15388/NA.2015.4.7.
5Karikovas, Erikas; Pańkowski, Ĺukasz. Self-approximation of Hurwitz zeta-functions with rational parameter // Lithuanian mathematical journal. New York : Springer. ISSN 0363-1672. 2014, vol. 54, no. 1, p. 74-81. DOI: 10.1007/s10986-014-9228-x.
6Garunkštis, Ramūnas; Karikovas, Erikas. Self-approximation of Hurwitz Zeta-functions // Functiones et Approximatio Commentarii Mathematici.- Monographic series. Poznan : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. ISSN 0208-6573. 2014, Vol. 51, no. 1, p. 181-188.