VU Matematikos ir informatikos fakulteto autoriaus 'Dainius Dzindzalieta' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazę VUB:

Eil. Nr. Publikacija
1Dzindzalieta, Dainius; Juškevičius, Tomas. A non-uniform Littlewood-Offord inequality // Discrete mathematics. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0012-365X. eISSN 1872-681X. 2020, vol. 343, iss. 7, art. no. 111891, p. [1-5]. DOI: 10.1016/j.disc.2020.111891.
2Dzindzalieta, Dainius; Götze, F. Half-spaces with influential variable // Theory of probability and its applications / Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук. Philadelphia : SIAM Publications. ISSN 0040-585X. eISSN 1095-7219. 2020, vol. 65, iss. 1, p. 114-120. DOI: 10.1137/S0040585X97T989866.