VU Matematikos ir informatikos fakulteto autoriaus 'Antanas Laurin%25EF%25BF%25BD%25EF%25BF%25BDikas' publikacijų sąrašas
pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazę VUB:

Eil. Nr. Publikacija