VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Rokas Šimakauskas' publikacijų sąrašas

2023
1 Dvarvytytė, Ineta; Žygaitytė, Vaiva; Stasiūnienė, Jurgita; Fomin, Dmitrij; Chmieliauskas, Sigitas; Šimakauskas, Rokas; Laima, Sigitas; Jasulaitis, Algimantas. Savižudybė šaunamuoju ginklu su dauginiais šautiniais sužalojimais galvoje: atvejo aprašymas = Suicide by multiple gunshot wounds to the head: a case report // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2023, t. 25, Nr. 2(94), p. 81-84. Prieiga per internetą: <https://zurnalas.llmd.lt/lt/straipsnis/visas/1122/2023>. [DB: Index Copernicus]

2022
1 Zarembaitė, Gintarė; Mažeikienė, Sandra (temos vadovas); Šimakauskas, Rokas (temos vadovas). Mechaninis uždusimas, suspaudus kaklą ir galimai užspaudus kvėpavimo angas (šnerves ir burną): atvejo analizė ir literatūros apžvalga // Studentų mokslinės veiklos LXXIV konferencija, Vilnius, 2022 m. gegužės 16-20 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2022. eISBN 9786090707371. p. 275-276. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 21). DOI: 10.15388/SMVK.2022.

2021
1 Jankutė, Ieva; Juozaitytė, Patricija; Šimakauskas, Rokas (temos vadovas). Staigios mirtys dėl virškinimo sistemos ligų, komplikuotų kraujavimu į virškinamąjį traktą // Studentų mokslinės veiklos LXXIII konferencija : Vilnius, 2021 m. gegužės 17-21 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas; leidinį sudarė VU MF Mokslo specialistė dr. Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2021. ISBN 9786090706244. eISBN 9786090701607. p. 314. (Vilnius University Proceedings, ISSN 2669-0233 ; 15). DOI: 10.15388/Proceedings.2021.1.

2020
1 Mažeikienė, Sandra; Stasiūnienė, Jurgita; Vasiljevaitė, Diana; Laima, Sigitas; Chmieliauskas, Sigitas; Fomin, Dmitrij; Šimakauskas, Rokas; Jasulaitis, Algimantas. Deontological examination as a criterion for the assessment of personal healthcare professional quality A Strobe compliant retrospective study // Medicine. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins. ISSN 0025-7974. eISSN 1536-5964. 2020, vol. 99, iss. 3, art. no. e18770, p. [1-7]. DOI: 10.1097/MD.0000000000018770. [DB: MEDLINE, Embase, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus] [IF: 1.889; AIF: 5.182; Q3 (2020 InCities JCR SCIE)]

2019
1 Šimakauskas, Rokas; Baltuonis, Martinas; Laima, Sigitas; Chmieliauskas, Sigitas; Fomin, Dmitrij; Jasulaitis, Algimantas; Stasiūnienė, Jurgita. Epidemiology and risk factors of sudden death due to pulmonary thromboembolism: a retrospective study // CBU international conference proceedings. Prague : Central Bohemia Uiversity. ISSN 1805-997X. eISSN 1805-9961. 2019, vol. 7, p. 1-8. DOI: 10.12955/cbup.v7.1461.

2018
1 Mažeikienė, Sandra; Laima, Sigitas; Chmieliauskas, Sigitas; Fomin, Dmitrij; Šimakauskas, Rokas; Stasiūnienė, Jurgita. Deontological examination as a criterion for the assessment of professional quality in personal health care // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2018, vol. 25, suppl. p. 63. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/public/journals/1/AML2018priedas.pdf> [žiūrėta 2018-09-20]. [DB: PubMed, Academic Search Complete, Index Academicus, Index Copernicus]
2 Vasiljevaitė, Diana; Žulpaitė, Rūta; Laima, Sigitas; Šimakauskas, Rokas; Chmieliauskas, Sigitas; Fomin, Dmitrij; Stasiūnienė, Jurgita. Medical termination of pregnancy as an alternative to surgical abortion. Applicability of telemedicine in medical abortion service // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2018, vol. 25, suppl. p. 86. Prieiga per internetą: <https://www.lmaleidykla.lt/ojs/public/journals/1/AML2018priedas.pdf> [žiūrėta 2018-10-03]. [DB: PubMed, Academic Search Complete, Index Academicus, Index Copernicus]
3 Zorinas, Aleksejus; Janušauskas, Vilius; Davidavičius, Giedrius; Šimakauskas, Rokas; Puodžiukaitė, Lina; Zakarkaitė, Diana; Bilkis, Valdas; Čypienė, Rasa Joana; Samalavičius, Robertas Stasys; Onorato, Eustaquio M.; Aidietis, Audrius; Ručinskas, Kęstutis. Retrospective analysis of single-center early and midterm results of transapical catheter-based mitral paravalvular leak closure with a purpose-specific device. // Postępy w kardiologii interwencyjnej = Advances in interventional cardiology. Poznan : Termedia Publishing House. ISSN 1734-9338. eISSN 1897-4295. 2018, vol. 14, no 2, p. 167-175. DOI: 10.5114/aic.2018.76408. [DB: Index Copernicus, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Embase] [IF: 1.160; AIF: 4.474; Q4 (2018 InCities JCR SCIE)]

2017
1 Banionis, Dalius; Dobilinskas, Aurimas; Paulauskaitė, Erika; Laima, Sigitas; Chmieliauskas, Sigitas; Fomin, Dmitrij; Jasulaitis, Algimantas; Dumša, Romualdas; Šimakauskas, Rokas. Analysis of sudden deaths due to hemorrhagic stroke // Rechtsmedizin. New York : Springer Medizin Verlag GmbH. ISSN 0937-9819. eISSN 1434-5196. 2017, Vol. 27, Iss. 4, p. 347. DOI: 10.1007/s00194-017-0182-x. [DB: Academic OneFile, Scopus, Embase, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.642; AIF: 1.887; Q4 (2017 InCities JCR SCIE)]
2 Zorinas, Aleksejus; Janušauskas, Vilius; Puodžiukaitė, Lina; Šimakauskas, Rokas; Davidavičius, Giedrius; Bilkis, Valdas; Kramena, Rita; Zakarkaitė, Diana; Čypienė, Rasa Joana; Samalavičius, Robertas Stasys; Ručinskas, Kęstutis; Aidietis, Audrius; Onorato, Eustaquio Maria. Conventional redo surgery vs catheter-based trans-apical procedure in mitral paravalvular leak treatment // Journal of cardiothoracic surgery. London : BioMed Central Ltd. ISSN 1749-8090. 2017, Vol. 12, Suppl. 1, p. 36. DOI: 10.1186/s13019-017-0662-9. [DB: MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.117; AIF: 4.356; Q4 (2017 InCities JCR SCIE)]

2016
1 Zorinas, Aleksejus; Šimakauskas, Rokas; Davidavičius, Giedrius; Zakarkaitė, Diana; Bilkis, Valdas; Ručinskas, Kęstutis; Aidietis, Audrius. Mitral paravalvular leak. Retrospective comparison of surgical treatment modalities in 50 patients: single centre experience. // SA heart journal. Tygerberg : South African Heart Association. ISSN 1996-6741. eISSN 2071-4602. 2016, Vol. 13, no 3, p. 249. Prieiga per internetą: <http://journal.saheart.org/index.php?journal=SAHJ&page=article&op=view&path%5B%5D=415&path%5B%5D=388> [žiūrėta 2016-09-27].