VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Renata Juknevičienė' publikacijų sąrašas

2022
1 Žemaitytė, Henrieta; Juknevičienė, Renata (temos vadovas). Ultragarso reikšmė gaivinimo metu: literatūros apžvalga // Studentų mokslinės veiklos LXXIV konferencija, Vilnius, 2022 m. gegužės 16-20 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2022. eISBN 9786090707371. p. 399-400. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 21). DOI: 10.15388/Proceedings.2022.1.
2 Juknevičienė, Renata; Juknevičius, Vytautas; Jasiūnas, Eugenijus; Raščiūtė, Beatričė; Barysienė, Jūratė; Matačiūnas, Mindaugas; Vitkus, Dalius; Laucevičius, Aleksandras; Šerpytis, Pranas. Chest pain in the emergency department: from score to core - a prospective clinical study // Medicine. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins. ISSN 0025-7974. eISSN 1536-5964. 2022, vol. 101, no. 29, art. no. e29579, p. [1-7]. DOI: 10.1097/MD.0000000000029579. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 1.600; AIF: 6.800; Q3 (2022 InCities JCR SCIE)]
3 Juknevičienė, Renata; Simonavičius, Justas; Mikalauskas, Aurimas; Čerlinskaitė-Bajorė, Kamilė; Arrigo, Mattia; Juknevičius, Vytautas; Alitoit-Marrote, Irina; Kablučko, Denis; Bagdonaitė, Loreta; Vitkus, Dalius; Balčiūnas, Mindaugas; Zuozienė, Gitana; Barysienė, Jūratė; Žaliaduonytė, Diana; Stašaitis, Kęstutis; Kavoliūnienė, Aušra; Mebazaa, Alexandre; Čelutkienė, Jelena. Soluble CD146 in the detection and grading of intravascular and tissue congestion in patients with acute dyspnoea: Analysis of the prospective observational Lithuanian Echocardiography Study of Dyspnoea in Acute Settings (LEDA) cohort // BMJ open. London : BMJ Publishing Group. ISSN 2044-6055. 2022, vol. 12, iss. 9, art. no. e061611, p. [1-9]. DOI: 10.1136/bmjopen-2022-061611. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus] [IF: 2.900; AIF: 6.800; Q2 (2022 InCities JCR SCIE)]
4 Reivytytė, Rosita; Smailytė, Urtė; Juknevičienė, Renata (temos vadovas). Pacientų, besiskundžiančių krūtinės skausmu priėmimo skubios pagalbos skyriuje, duomenų skirtumai tarp lyčių // Studentų mokslinės veiklos LXXIV konferencija Vilnius, 2022 m. gegužės 16–20 d.: pranešimų tezės; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2022. eISBN 9786090707371. p. 397. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 21). DOI: 10.15388/SMVK.2022.
5 Reivytytė, Rosita; Smailytė, Urtė; Juknevičienė, Renata (temos vadovas). Kopeptino ir troponino I tyrimų informatyvumo diagnozuojant ūminį miokardo infarktą be ST segmento pakilimo palyginimas // Studentų mokslinės veiklos LXXIV konferencija Vilnius, 2022 m. gegužės 16–20 d.: pranešimų tezės; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2022. eISBN 9786090707371. p. 398. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 21). DOI: 10.15388/SMVK.2022.
6 Raščiūtė, Beatričė; Briedis, Aleksandras; Juknevičienė, Renata; Šerpytis, Pranas (temos vadovas). Meducation in Lithuania: basic life support workshops for high school children // EUSEM 2022: The European Emergency Medicine Congress. Berlin : EUSEM. 2022, p. [1]. Prieiga per internetą: <https://cm.eusem.org/cmPortal/EpostersV2/eusem22/config/normal#/PosterSearchResult>.

2021
1 Raščiūtė, Beatričė; Juknevičienė, Renata; Laucevičius, Aleksandras; Šerpytis, Pranas. Evolution of evaluation: chest pain in the Emergency Department // EUSEM 2021: The European Emergency Medicine Congress, Lisbon 2021, 27-31 October. Antwerpen : European Society for emergency medicine. 2021, poster no. EPOS009, p. [1]. Prieiga per internetą: <https://eusem.org/congress/access-the-virtual-european-emergency-medicine-congress>.
2 Raščiūtė, Beatričė; Juknevičienė, Renata; Juknevičius, Vytautas; Jasiūnas, Eugenijus; Šerpytis, Pranas. Two biomarkers for new stratification score in patients with suspected ACS // Biomarkers of the future: from bedside to practice : virtual conference, 23-24 November 2021. Rheinstetten : Overcome GmbH. 2021, p. [1]. Prieiga per internetą: <https://biomarkersofthefuture.com/home>.
3 Raščiūtė, Beatričė; Juknevičienė, Renata; Laucevičius, Aleksandras; Šerpytis, Pranas; Matačiūnas, Mindaugas. Coronary computed tomography angiography as a rule-out tool for chest pain patients in the Emergency Department: safety and long-term prognosis // EUSEM 2021: European emergency medicine congress 2021; Lisbon, October 27-31 : EUSEM. 2021, p. [1]. Prieiga per internetą: <https://eusem.org/component/rseventspro/event/109-european-emergency-medicine-congress-2021>.
4 Juknevičius, Vytautas; Berūkštis, Andrius; Juknevičienė, Renata; Saulė, Ieva Marija; Laucevičius, Aleksandras. Impact of polypharmacy and comorbidities to clinical outcomes in resistant hypertension renal denervation group // Journal of hypertension. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins. ISSN 0263-6352. eISSN 1473-5598. 2021, vol. 39, suppl. 1, p. 357-358. DOI: 10.1097/01.hjh.0000748672.74756.93. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 4.776; AIF: 6.292; Q2 (2021 InCities JCR SCIE)]
5 Juknevičius, Vytautas; Berūkštis, Andrius; Juknevičienė, Renata; Jasiūnas, Eugenijus; Šerpytis, Pranas; Laucevičius, Aleksandras. Long-term effects of renal artery denervation // Medicina. Basel : MDPI. ISSN 1010-660X. eISSN 1648-9144. 2021, vol. 57, iss. 7, art. no. 662, p. [1-13]. DOI: 10.3390/medicina57070662. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE, Embase] [IF: 2.948; AIF: 8.301; Q3 (2021 InCities JCR SCIE)]

2020
1 Juknevičius, Vytautas; Berūkštis, Andrius; Juknevičienė, Renata; Laucevičius, Aleksandras. Mean 24h - arterial blood pressure monitoring results are not the best markers for patient follow up // Smegenys, širdis ir inkstai: tarptautinė mokslinė konferencija, 2020 m., spalio 22-24. Vilnius. 2020, p. [1].
2 Sadauskas, Andrius; Juknevičienė, Renata; Pečeliūnas, Valdas; Masionis, Povilas; Kvederas, Giedrius. Diagnostic challenge of necrotizing soft tissue infection in a patient with B lymphocytic leukemia // Cureus. Palo Alto : Cureus Inc. 2020, vol. 12, no. 6, art. no. e837, p. [1-7]. DOI: 10.7759/cureus.8387. [DB: Emerging Sources Citation Index (Web of Science)]
3 Juknevičienė, Renata; Raščiūtė, Beatričė; Juknevičius, Vytautas; Šerpytis, Pranas. Impact of copeptin on early rule-out of acute coronary syndrome: safety and long-term prognosis // EUSEM virtual 2020: The European Emergency Medicine Congress, 19-22 September. Antwerpen : European Society for emergency medicine. 2020, abstract no. #23098, p. 588. Prieiga per internetą: <https://eusem.org/past-congresses/2020/download/63_92ccf5f020d4c553e32d74fabf5cbfa7>.
4 Juknevičienė, Renata; Raščiūtė, Beatričė; Juknevičius, Vytautas; Šerpytis, Pranas. Chest pain in the Emergency Department: Incidence, Clinical Characteristics, Risk Stratification and Outcome // EUSEM virtual 2020: The European Emergency Medicine Congress, 19-22 September. Antwerpen : European Society for emergency medicine. 2020, p. 587. Prieiga per internetą: <https://eusem.org/past-congresses/2020/download/63_92ccf5f020d4c553e32d74fabf5cbfa7>.
5 Raščiūtė, Beatričė; Juknevičienė, Renata (temos vadovas); Šerpytis, Pranas (temos vadovas). Pacientų, kurie kreipėsi dėl krūtinės skausmo, analizė priėmimo-skubios pagalbos skyriuje // Studentų mokslinės veiklos LXXII konferencija : Vilnius, 2020 m. gegužės 18-22 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020. eISBN 9786090704103. p. 222. DOI: 10.15388/Proceedings.2020.1.
6 Raščiūtė, Beatričė; Juknevičienė, Renata (temos vadovas); Šerpytis, Pranas (temos vadovas). Rizikos vertinimas ir krūtinės skausmo diagnostika priėmimo-skubios pagalbos skyriuje // Studentų mokslinės veiklos LXXII konferencija : Vilnius, 2020 m. gegužės 18-22 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020. eISBN 9786090704103. p. 223. DOI: 10.15388/Proceedings.2020.1.

2019
1 Ruseckaitė, Renata; Matuliauskaitė, Lina; Juknevičius, Vytautas; Šerpytis, Pranas. Šiuolaikinis požiūris į didelio jautrumo troponino koncentracijos padidėjimą = Modern aproach to increased high-sensitivity troponin concentration // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2019, t. 29, Nr. 4, p. 79-93. DOI: 10.35988/sm-hs.2019.061. [DB: Index Copernicus, Academic Search Complete, DOAJ]
2 Ruseckaitė, Renata; Gavelytė, Justė; Juknevičius, Vytautas. Analysis of the patients who were treated for increased arterial blood pressure in the emergency department // 13th European Emergency Medicine Congress – EuSEM 2019 : 12-16 October, Prague, Czech Republic : posters. Prague : European Society for emergency medicine. 2019, p. [1]. Prieiga per internetą: <https://eusem.org/past-congresses/2019>.
3 Ruseckaitė, Renata; Juknevičius, Vytautas; Šerpytis, Pranas; Mockel, M. Impact of copeptin on diagnosis, safety, and short-term prognosis of acute coronary syndromes at Vilnius university hospital clinics // European heart journal: acute cardiovascular care: vol. 8, suppl. 1: Acute Cardiovascular Care 2019: Annual Meeting of the Acute Cardiovascular Care Association (ACCA), a branch of the ESC, 2-4 March, Malaga, Spain. London : Sage Publications Ltd. ISSN 2048-8726. 2019, vol. 8, suppl. 1, p. 219. DOI: 10.1177/2048872619829424. [DB: MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.813; AIF: 4.361; Q2 (2019 InCities JCR SCIE)]
4 Ruseckaitė, Renata; Saulė, Ieva Marija; Juknevičius, Vytautas; Šerpytis, Rokas. Chest pain in the emergency department at the university hospital clinics: incidence, clinical characteristics, risk stratifikation and outcome // European heart journal: acute cardiovascular care: vol. 8, suppl. 1: Acute Cardiovascular Care 2019: Annual Meeting of the Acute Cardiovascular Care Association (ACCA), a branch of the ESC, 2-4 March, Malaga, Spain. London : Sage Publications Ltd. ISSN 2048-8726. eISSN 2048-8734. 2019, vol. 8, suppl. 1, p. 226. DOI: 10.1177/2048872619829424. [DB: MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.813; AIF: 4.361; Q2 (2019 InCities JCR SCIE)]
5 Ruseckaitė, Renata; Juknevičius, Vytautas; Saulė, Ieva Marija; Šerpytis, Pranas. An analysis of coronary angiography results and selected cardiac risk factors in patients with chest pain at Vilnius university hospital clinics // European heart journal: acute cardiovascular care: vol. 8, suppl. 1: Acute Cardiovascular Care 2019: Annual Meeting of the Acute Cardiovascular Care Association (ACCA), a branch of the ESC, 2-4 March, Malaga, Spain. : Sage Publications Ltd. ISSN 2048-8726. eISSN 2048-8734. 2019, vol. 8, suppl. 1, p. 373. DOI: 10.1177/2048872619829424. [DB: MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.813; AIF: 4.361; Q2 (2019 InCities JCR SCIE)]
6 Giannitsis, Evangelos; Clifford, Piers; Slagman, Anna; Ruedelstein, Ralph; Liebetrau, Christoph; Hamm, Christian; Honnart, Didier; Huber, Kurt; Vollert, Jörn Ole; Simonelli, Carlo; Schröder, Malte; Wiemer, Jan C; Mueller-Hennessen, Matthias; Schroer, Hinrich; Kastner, Kim; Möckel, Martin; Ruseckaitė, Renata (tyrėjas); Šerpytis, Pranas (tyrėjas). Multicentre cross-sectional observational registry to monitor the safety of early discharge after rule-out of acute myocardial infarction by copeptin and troponin: The Pro-Core registry // BMJ Open. London : BMJ Publishing Group. eISSN 2044-6055. 2019, vol. 9, iss. 7, art. no. e028311, p. 1-11. DOI: 10.1136/bmjopen-2018-028311. [DB: CAB Abstracts, DOAJ, MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
7 Raščiūtė, Beatričė; Ruseckaitė, Renata; Juknevičius, Vytautas; Šerpytis, Pranas. Case report: Chest pain in a young patient // 13th European Emergency Medicine Congress – EuSEM 2019 : 12-16 October, Prague, Czech Republic : posters. Prague : European Society for emergency medicine. 2019, p. [1]. Prieiga per internetą: <https://www.eusem.org/past-congresses/2019/posters/1884-18869> [žiūrėta 2020-05-19].

2018
1 Ruseckaitė, Renata; Matuliauskaitė, Lina. Cardiac troponin level elevations not related to acute coronary syndrome in the Emergency Department // 12th European Emergency Medicine Congress – EuSEM 2018 : 8-12 September, Glasgow, Scotland, United Kingdom. Glasgow : European Society for emergency medicine. 2018, p. [1]. Prieiga per internetą: <https://eusem.org/past-congresses/2018>.
2 Ruseckaitė, Renata; Avižienytė, Eleonora. Case report: the variety of symptoms associated with aortic dissection // 12th European Emergency Medicine Congress – EuSEM 2018 : 8-12 September, Glasgow, Scotland, United Kingdom. Glasgow : European Society for emergency medicine. 2018, p. [1]. Prieiga per internetą: <https://eusem.org/past-congresses/2018>.
3 Bukelytė, Greta; Valauskaitė, Gabija; Ruseckaitė, Renata (temos vadovas). Pacientų su ST pakilimo miokardo infarktu vadybos analizė: medikamentinis gydymas suteiktas greitosios medicinos pagalbos ir priėmimo skyriuje // Studentų mokslinės veiklos 70 konferencija, Vilnius, 2018 m. gegužės 18-25 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018. ISBN 9786094599378. eISBN 9786094599361. p. 316. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/lb00001_2018_vu_mf_sm_lxx_konferencija.pdf> [žiūrėta 2019-05-20].
4 Bukelytė, Greta; Valauskaitė, Gabija; Ruseckaitė, Renata (temos vadovas). Miokardo infarkto su ST pakilimu vadybos analizė: laikas praleistas priėmimo skyriuje // Studentų mokslinės veiklos 70 konferencija, Vilnius, 2018 m. gegužės 18-25 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018. ISBN 9786094599378. eISBN 9786094599361. p. 317. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/lb00001_2018_vu_mf_sm_lxx_konferencija.pdf> [žiūrėta 2019-05-20].
5 Bukelytė, Greta; Valauskaitė, Gabija; Juknevičius, Vytautas; Ruseckaitė, Renata; Šerpytis, Pranas. Overview of the acute management of ST-elevation myocardial infarction at Vilnius University Santaros Clinics // 6th Meeting on acute cardiac care and emergency medicine, September 14-15th, 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius : Vilniaus universitetas. 2018, p. 88.
6 Serbentaitė, Ieva; Kaunaitė, Karolina; Ruseckaitė, Renata (temos vadovas). Krūtinės skausmo diagnostikos Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje apžvalga. // Studentų mokslinės veiklos 70 konferencija, Vilnius, 2018 m. gegužės 18-25 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018. ISBN 9786094599378. eISBN 9786094599361. p. 311-312. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/lb00001_2018_vu_mf_sm_lxx_konferencija.pdf> [žiūrėta 2019-05-22].
7 Ruseckaitė, Renata; Saulė, Ieva Marija; Juknevičius, Vytautas; Šerpytis, Pranas. Evaluation of the chest pain patient at Vilnius University Hospital Santaros Clinics Emergency Department // 6th Meeting on acute cardiac care and emergency medicine, September 14-15th, 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius : Vilniaus universitetas. 2018, p. 82.
8 Kalasūnaitė, Dona; Timofejavaitė, Reda; Ruseckaitę, Renata (temos vadovas). Priėmimo skyriuje dirbančių gydytojų ir rezidentų radiologinių vaizdų interpretavimo analizė // Studentų mokslinės veiklos LXX konferencija : Vilnius, 2018 m. gegužės 18-25 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018. eISBN 9786094599361. p. 322-323. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/3_PRIEDAS_PRANE%C5%A0IM%C5%B2_TEZ%C4%96S_2018.pdf>.

2017
1 Tamošiūnas, Tomas; Ruseckaitė, Renata; Laukytė, Monika; Bunevičiūtė, Ignė. Skubios medicinos pagalbos paieškos delsimas susirgus ūminiu miokardo infarktu = Delay in seeking treatment in patients with acute myocardial infarction // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2017, t. 27, Nr. 2, p. 5-9. DOI: 10.5200/sm-hs.2017.016. [DB: Index Copernicus, Academic Search Complete, DOAJ]
2 Ruseckaitė, Renata; Kolevinskaitė, Smiltė. qSOFA, SIRS and Early Warning Scores for predicting sepsis outcomes in Emergency Room // EUSEM 2017: 11th European congress on emergency medicine, September 23-27, Athens. Athens : UEMS. 2017, p. [1]. Prieiga per internetą: <https://eusem.org/past-congresses/2017/programme-overview#>.
3 Ruseckaitė, Renata; Trumpickaitė, Miglė. Hypokalemia presenting in a patient with Crush syndrome // EUSEM 2017: 11th European congress on emergency medicine, September 23-27, Athens. Athens : UEMS. 2017, abstr. no 11257, p. 50.

2014
1 Švedienė, Saulė; Ruseckaitė, Renata; Pilipavičiūtė, Kotryna. Identification of factors, predisposing the vasovagal reflex during shoulder arthroscopy // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B: Natural, exast and applied sciences. Riga : Latvijas Zinatnu Akademijas. ISSN 1407-009X. 2014, vol. 68, no. 5/6, p. a29. DOI: 10.2478/prolas-2014-0023. [DB: Biological Abstracts, VINITI, Zentralblatt MATH (zbMATH), MathSciNet, Zoological Record, CAB Abstracts, BIOSIS Previews]

2013
1 Sadauskaitė, Ieva; Ruseckaitė, Renata; Vaičiūnienė, Daiva (temos vadovas); Grikinienė, Jurgita (temos vadovas). Ambulatoriškai konsultuotų pacientų pasiskirstymas pagal TRIAGE skubios pagalbos kategorijas // Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto studentų mokslinės draugijos LXV konferencija : darbų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2013, p. 192-193.
2 Ruseckaitė, Renata; Sadauskaitė, Ieva; Vaičiūnienė, Daiva (temos vadovas); Grikinienė, Jurgita (temos vadovas). Vaikų kreipimosi į priėmimo - skubios pagalbos skyrių analizė // Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto studentų mokslinės draugijos LXV konferencija : darbų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2013, p. 193.