VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Aušra Garnelytė' publikacijų sąrašas

2022
1 Kaminskas, Ąžuolas Algimantas; Patašius, Aušvydas; Kinčius, Marius; Šapoka, Virginijus; Žilevičius, Rytis; Garnelytė, Aušra; Dulskas, Audrius. A case report and review of the literature of penile metastasis from rectal cancer // Frontiers in surgery. Lausanne : Frontiers Media SA. ISSN 2296-875X. 2022, vol. 9, art. no. 814832, p. [1-10]. DOI: 10.3389/fsurg.2022.814832. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, PubMed] [IF: 1.800; AIF: 2.800; Q3 (2022 InCities JCR SCIE)]

2020
1 Maskoliūnaitė, Vygantė; Jakubauskas, Matas; Garnelytė, Aušra; Jotautas, Valdemaras; Stankevičienė, Jolanta; Strupas, Kęstutis; Mickys, Ugnius. Rectal perivascular epithelioid cell tumor with partial CD117 expression and giant cells // AJSP: reviews & reports. Philadelphia : Lippincot Williams & Wilkins. ISSN 2381-5949. eISSN 2381-652X. 2020, vol. 25, iss. 4, p. 189-194. DOI: 10.1097/PCR.0000000000000379. [DB: Emerging Sources Citation Index (Web of Science)]

2018
1 Steponavičienė, Laura; Gudavičienė, Daiva; Briedienė, Rūta; Petroška, Donatas; Garnelytė, Aušra. Diagnosis, treatment, and outcomes of encapsulated papillary carcinoma: a single institution experience = Inkapsuliuotos papilinės karcinomos diagnostija, gydymas, prognozė: vienos įstaigos patirtis // Acta medica Lituanica. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2018, t. 25, Nr. 2, p. 66-75. DOI: 10.6001/actamedica.v25i2.3759. [DB: DOAJ, MEDLINE]