VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Vygintas Aliukonis' publikacijų sąrašas

2021
1 Aliukonis, Vygintas; Lasinskas, Marius; Pilvelis, Algirdas; Gradauskas, Audrius. Pathological discrepancy: simple mesenteric cyst vs. mesenteric lymphangioma // Case reports in surgery. London : Hindawi Ltd. ISSN 2090-6900. eISSN 2090-6919. 2021, vol. 2021, art. no. 8848462, p. [1-5]. DOI: 10.1155/2021/8848462. [DB: Emerging Sources Citation Index (Web of Science), PubMed Central, ProQuest Central]

2020
1 Aliukonis, Vygintas; Poškutė, Margarita; Gefenas, Eugenijus. Perish or publish dilemma: challenges to responsible authorship // Medicina. Basel : MDPI. ISSN 1010-660X. eISSN 1648-9144. 2020, vol. 56, no. 3, art. no. 123, p. [1-11]. DOI: 10.3390/medicina56030123. [DB: MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus] [IF: 2.430; AIF: 5.182; Q2 (2020 InCities JCR SCIE)]
2 Aliukonis, Vygintas; Lasinskas, Marius; Pilvelis, Algirdas; Gradauskas, Audrius. Intrauterine device migration into the lumen of large bowel: A case report // International journal of surgery case reports. Amsterdam : Elsevier. ISSN 2210-2612. 2020, vol. 72, p. 306-308. DOI: 10.1016/j.ijscr.2020.06.011. [DB: MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]

2017
1 Samalavičius, Narimantas Evaldas; Dulskas, Audrius; Aliukonis, Vygintas; Račkauskas, Rokas; Kilius, Alfredas. Hybrid transanal and laparoscopic hand-assisted total mesorectal excision for low rectal cancer // ANZ journal of surgery. Hoboken : Wiley. ISSN 1445-1433. eISSN 1445-2197. 2017, vol. 87, iss. 11, p. 953-954. DOI: 10.1111/ans.13838. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE] [IF: 1.586; AIF: 2.521; Q3 (2017 InCities JCR SCIE)]

2016
1 Aliukonienė, Rita; Aliukonienė, Neringa; Aliukonis, Vygintas. Fiziologinio afekto būsenos reikšmė nužudymui ir sunkiam sveikatos sutrikdymui kvalifikuoti = The significance of physiological affect for qualification of murder and severe health impairment // Sveikatos mokslai = Health sciences. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2016, T. 26, Nr. 1, p. 52-57. DOI: 10.5200/sm-hs.2016.008. [DB: Excellence in Research for Australia (nenaudotinas), Academic Search Complete, Academic OneFile, Index Copernicus]
2 Benošis, Alvydas; Aliukonienė, Rita; Navickas, Alvydas; Aliukonis, Vygintas. Savižudybių prevencijos aktualijos ikiteisminių tyrimų medžiagos apžvalgos duomenimis = On the basis of the findings of the pre trial investigation of the realities of suicide prevention // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2016, T. 26, nr. 1, p. 10-20. DOI: 10.5200/sm-hs.2016.002. [DB: Academic Search Complete, Academic OneFile, Index Copernicus]
3 Samalavičius, Narimantas Evaldas; Dulskas, Audrius; Aliukonis, Vygintas; Račkauskas, Rokas; Kilius, Alfredas. Hybrid transanal and laparoscopic hand-assisted TME for low rectal cancer: report of a case = Hibridinė transanalinė ir laparoskopinė ranka asistuojama TME sergant žemutiesiosios žarnos vėžiu: atvejo analizė // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2016, t. 15, Nr. 2–3, p. 113-116. DOI: 10.15388/LietChirur.2016.2-3.10089. [DB: Index Copernicus]
4 Račkauskas, Rokas; Dulskas, Audrius; Aliukonis, Vygintas; Samalavičius, Narimantas Evaldas. Hand-assisted laparoscopic surgery for left-sided colon and rectal cancer: 10 years single centre experience // Acta chirurgica Iugoslavica. Beograd : Klinički centar Srbije, Institut za bolesti digestivnog sistema. ISSN 0354-950X. eISSN 2406-0887. 2016, Vol. 63, Nr. 1, p. 23-28. DOI: 10.2298/ACI1601023R.
5 Samalavičius, Narimantas Evaldas; Dulskas, Audrius; Aliukonis, Vygintas; Račkauskas, Rokas; Kilius, Alfredas; Mickys, Ugnius. Hybrid transanal and laparoscopic TME after TEM for unexpected T2 rectal cancer = Hibridinė transanalinė ir laparoskopinė TME po TEM dėl netikėto T2 tiesiosios žarnos vėžio // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla; Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2016, t. 15, Nr. 4, p. 165-166. DOI: 10.15388/LietChirur.2016.4.10281. [DB: Index Copernicus]

2014
1 Burokienė, Sigita; Markuškytė, Emilija; Strička, Marius; Aliukonis, Vygintas; Usonis, Vytautas. Ambulatorinė pagalba vaikams universiteto ligoninės priėmimo-skubios pagalbos skyriuje: kas lemia tėvų pasirinkimą? // Vaikų pulmonologija ir alergologija / Lietuvos vaikų pulmonologų draugija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5261. 2014, t. 17, nr. 1, p. 5170-5177. [DB: Index Copernicus]

2013
1 Aliukonienė, Rita; Jasulaitis, Algimantas; Aliukonis, Vygintas; Maciulytė, Neringa. Vaikų padaryti nužudymai ir sunkūs sveikatos sutrikdymai // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2013, t. 15, nr. 2, p. 75-82. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/system/files/10594849800fc2cb83e22b44a4e4e4e3d575c615e4.pdf>. [DB: Index Copernicus]

2012
1 Sniečkus, Vladas; Jasulaitis, Algimantas; Klepšytė, Evelina; Andriuškevičiūtė, Gerda; Aliukonis, Vygintas. Vaikų destruktyvumas: smurto ir agresijos išraiškos // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2012, t. 14, nr. 4, p. 229-235. [DB: Index Copernicus]
2 Sniečkus, Vladas; Jasulaitis, Algimantas; Šimatonienė, Violeta; Aliukonis, Vygintas. Smurto prieš vaikus klinikinės ir teismo medicinos apraiškos = : Clinical and forensic medical expression of violence against children // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. Kaunas : Vitae Litera. ISSN 1392-3218. 2012, t. 16, Nr. 8, p. 529-534. [DB: Index Copernicus]