VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Virginijus Šapoka' publikacijų sąrašas

2023
1 Bikulčienė, Inga; Petuškienė, Emilija; Fomčenko, Inga; Šapoka, Virginijus; Kaminskas, Arvydas; Karčiauskaitė, Dovilė. Comparison of fatty acid composition in platelet and erythrocyte phospholipid membrane of healthy male and female individuals // Clinical chemistry and laboratory medicine: WorldLab • EuroMedLab Roma 2023 – Rome, Italy, May 21-25, 2023 : poster abstract. Berlin : Walter de Gruyter GmbH. ISSN 1434-6621. eISSN 1437-4331. 2023, vol. 61, iss. S1, p. S361. DOI: 10.1515/cclm-2023-7038.
2 Šapoka, Virginijus; Dženkevičiūtė, Vilma. Arterinės ir veninės trombozės ypatumai sergant cukriniu diabetu // Endokrininių ligų diagnostikos ir gydymo algoritmai : mokomoji knyga : antras atnaujintas ir papildytas nauja tematika leidinys / recenzentai: Indrė Čeponienė, Giedrė Vasylienė, Germanas Marinskis, Marius Miglinas ; sudarytojas Antanas Norkus ; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Vilniaus universiteto Medicinos faluktetas. Kaunas : Medicininės informacijos centras, 2023. ISBN 9786098070293. p. 125-131.

2022
1 Dulskas, Audrius; Petrauskas, Vidas; Kavaliauskas, Povilas; Šapoka, Virginijus; Samalavičius, Narimantas Evaldas. Short-term clinical and functional results of rectal wall suture defect after transanal endoscopic microsurgery-a prospective cohort study // Langenbecks archives of surgery : Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. ISSN 1435-2443. eISSN 1435-2451. 2022, vol. 407, iss. 5, p. 2035-2040. DOI: 10.1007/s00423-022-02476-x. [DB: Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE] [IF: 2.300; AIF: 2.800; Q2 (2022 InCities JCR SCIE)]
2 Kaminskas, Ąžuolas Algimantas; Patašius, Aušvydas; Kinčius, Marius; Šapoka, Virginijus; Žilevičius, Rytis; Dulskas, Audrius. Tiesiosios žarnos vėžio metastazė varpoje: klinikinio atvejo aprašymas ir literatūros apžvalga // Lietuvos chirurgija = Lithuanian surgery: Dešimtasis Lietuvos koloproktologų draugijos suvažiavimas / Xth Triennial Meeting of the Lithuanian Society of Coloproctologists 2022 m. gegužės 12-13 d. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2022, t. 21, Nr. 2, p. 158. DOI: 10.15388/LietChirur.2022.21.64. [DB: Index Copernicus, Dimensions]
3 Kaminskas, Ąžuolas Algimantas; Patašius, Aušvydas; Kinčius, Marius; Šapoka, Virginijus; Žilevičius, Rytis; Garnelytė, Aušra; Dulskas, Audrius. A case report and review of the literature of penile metastasis from rectal cancer // Frontiers in surgery. Lausanne : Frontiers Media SA. ISSN 2296-875X. 2022, vol. 9, art. no. 814832, p. [1-10]. DOI: 10.3389/fsurg.2022.814832. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, PubMed] [IF: 1.800; AIF: 2.800; Q3 (2022 InCities JCR SCIE)]
4 Bikulčienė, Inga; Šikšniūtė, Emilija; Fomčenko, Inga; Šapoka, Virginijus; Kaminskas, Arvydas; Karčiauskaitė, Dovilė. Comparison of fatty acid composition in platelet and erythrocyte phospholipid membrane of healthy individuals // Eesti arst: 16th Baltic Congress in Laboratory Medicine, September 22-24, 2022 : abstracts. Tallinn : OÜ Celsius Healthcare. ISSN 0235-8026. 2022, vol. 101, Suppl. 4, abstract no. PP-2, p. 34.

2021
1 Šapoka, Virginijus; Dženkevičiūtė, Vilma. Prediabetas ir hemostazės pokyčiai // Prediabetas: monografija / Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas; sudarytojas Antanas Norkus. Kaunas : Medicininės informacijos centras, 2021. ISBN 9786098070286. p. 245-252.
2 Dženkevičiūtė, Vilma; Šapoka, Virginijus. Prediabetas ir kraujagyslių audinių kitimo žymenys // Prediabetas: monografija / Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas; sudarytojas Antanas Norkus. Kaunas : Medicininės informacijos centras, 2021. ISBN 9786098070286. p. 253-258.

2020
1 Norkus, Antanas (sudarytojas); Abraitienė, Agnė; Atstupėnaitė, Vaida; Badarienė, Jolita; Bumblytė, Inga Arūnė; Čelutkienė, Jelena; Čeponienė, Indrė; Čeponis, Jonas; Dalinkevičienė, Eglė; Dambrauskas, Žilvinas; Danytė, Evalda; Daugintytė-Petrušienė, Laura; Dženkevičiūtė, Vilma; Francaitė-Daugėlienė, Miglė; Gudaitytė, Rita; Jankauskas, Antanas; Jatužis, Dalius; Kasiulevičius, Vytautas; Kazlauskienė, Laura; Kiudelis, Vytautas; Kiudelis, Gediminas; Kybartienė-Mačiulaitė, Sondra; Klimašauskienė, Aušra; Kušleikaitė-Pere, Neda; Laukaitienė, Jolanta; Lizdenienė, Vita; Maleckas, Almantas; Matijošaitis, Vaidas; Mickevičius, Antanas; Navardauskaitė, Rūta; Norkus, Antanas; Pauliukienė, Renata; Pečeliūnienė, Jūratė; Pentiokinienė, Daiva; Petrulienė, Kristina; Plisienė, Jurgita; Puronaitė, Roma; Radzevičienė, Lina; Ragaišytė, Nijolė; Skarupskienė, Inga; Stankuvienė, Asta; Stankutė, Ingrida; Šapoka, Virginijus; Šimonienė, Diana; Šlapikas, Rimvydas; Trečiokienė, Indrė; Unikas, Ramūnas; Vaičiūnienė, Rūta; Vaitkus, Antanas; Vajauskas, Donatas; Veličkienė, Džilda; Venclauskas, Linas; Verkauskienė, Rasa; Visockienė, Žydrūnė; Ziutelienė, Aristida; Žiginskienė, Edita; Žilaitienė, Birutė. Diabetas ir kardiovaskulinė rizika : monografija / sudarytojas Antanas Norkus. Kaunas : Medicininės informacijos centras, 2020. 386 p. ISBN 9786098070279.

2019
1 Dapkevičiūtė, Austėja; Šapoka, Virginijus; Martynova, Elena; Pečeliūnas, Valdas. Time from symptom onset to diagnosis and treatment among haematological malignancies: influencing factors and associated negative outcomes // Medicina. Basel : MDPI. ISSN 1010-660X. eISSN 1648-9144. 2019, vol. 55, no. 6, art. no. 238, p. [1-13]. DOI: 10.3390/medicina55060238. [DB: PubMed, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.205; AIF: 4.391; Q3 (2019 InCities JCR SCIE)]
2 Drejerienė, Ieva; Krasauskas, Arnoldas; Kasnauskienė, J.; Stančiūtė, Diana; Laurinavičius, Arvydas; Šapoka, Virginijus; Cicėnas, Saulius. Detection of oncogenes hotspot mutations in female NSCLC tumor DNA and cell-free DNA // European journal of human genetics: Conference: 51st Conference of the European-Society-of-Human-Genetics (ESHG) in conjunction with the European Meeting on Psychosocial Aspects of Genetics (EMPAG), Milan, Italy, June 16-19, 2018. London : Nature Publishing Group. ISSN 1018-4813. eISSN 1476-5438. 2019, vol. 27, suppl. 1, art. no. P12.053A, p. 411-412. Prieiga per internetą: <https://www.nature.com/articles/s41431-019-0404-7.pdf> [žiūrėta 2021-03-10]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.657; AIF: 4.393; Q2 (2019 InCities JCR SCIE)]

2018
1 Dženkevičiūtė, Vilma; Petrulionienė, Žaneta; Rinkūnienė, Egidija; Šapoka, Virginijus; Petrylaitė, Marija; Badarienė, Jolita. Cardiorenal determinants of erectile dysfunction in primary prevention: a cross sectional study // Medical principles and practice. Basel : S. Karger AG. ISSN 1011-7571. eISSN 1423-0151. 2018, Vol. 27, no. 1, p. 73-79. DOI: 10.1159/000484949. [DB: Embase, Scopus, PubMed, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.103; AIF: 4.542; Q3 (2018 InCities JCR SCIE)]
2 Gaidamovicz, Rima; Deksnytė, Aušra; Palinauskaitė, Karolina; Aranauskas, Ramūnas; Kasiulevičius, Vytautas; Šapoka, Virginijus; Aranauskas, Lukas. ADHD - the scourge of the 21st century? // Psychiatria Polska. Krakow : Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. ISSN 0033-2674. eISSN 2391-5854. 2018, Vol. 52, no 2, p. 287-307. DOI: 10.12740/70388. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), PsycInfo, MEDLINE] [IF: 1.311; AIF: 3.670; Q4 (2018 InCities JCR SCIE)]
3 Kavalnienė, Rima; Deksnytė, Aušra; Kasiulevičius, Vytautas; Šapoka, Virginijus; Aranauskas, Ramūnas; Aranauskas, Lukas. Gydytojo lyties ir amžiaus įtaka pacientų pasitenkinimui pirminės sveikatos priežiūros paslaugomis = Gender and age of the general practitioner as a factor in patient satisfaction with primary health care services // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2018, T. 28, nr. 2, p. 34-40. DOI: 10.5200/sm-hs.2018.016. [DB: Index Copernicus]
4 Kavalnienė, Rima; Deksnytė, Aušra; Kasiulevičius, Vytautas; Šapoka, Virginijus; Aranauskas, Ramūnas; Aranauskas, Lukas. Patient satisfaction with primary healthcare services: are there any links with patients’ symptoms of anxiety and depression? // BMC Family Practice. London : BioMed Central. ISSN 1471-2296. 2018, vol. 19, no 90, p. 1-9. DOI: 10.1186/s12875-018-0780-z. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 2.431; AIF: 3.299; Q2 (2018 InCities JCR SCIE)]
5 Einikytė, Rūta; Dapkevičiūtė, Austėja; Dženkevičiūtė, Vilma; Kasnauskienė, Sandra; Šapoka, Virginijus; Ramašauskaitė, Diana. The importance of angiogenic and antiangiogenic biomarkers in pathogenesis and early diagnosis of preeclampsia // Clinical and experimental obstetrics & gynecology. Montreal : IROG Canada, Inc. ISSN 0390-6663. 2018, vol. 45, iss. 4, p. 485-492. [DB: Scopus, Embase, Current Contents, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.170; AIF: 2.544; Q4 (2018 InCities JCR SCIE)]
6 Galkinė, Aistė; Dženkevičiūtė, Vilma; Šapoka, Virginijus; Urbanavičius, Vaidotas; Petrulionienė, Žaneta; Brimas, Gintautas; Laucevičius, Aleksandras. Effects of body weight reduction on arterial stiffness and endothelial function after bariatric surgery in morbidly obese patients: a 4-year clinical study // Acta endocrinologica. Bucharest : Editura Academiei Române. ISSN 1841-0987. eISSN 1843-066X. 2018, vol.14, no. 4, p. 491-497. DOI: 10.4183/aeb.2018.491. [DB: Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.449; AIF: 4.248; Q4 (2018 InCities JCR SCIE)]

2017
1 Burokienė, Neringa; Domarkienė, Ingrida; Ambrozaitytė, Laima; Uktverytė, Ingrida; Meškienė, Raimonda; Karčiauskaitė, Dovilė; Kasiulevičius, Vytautas; Šapoka, Virginijus; Kučinskas, Vaidutis; Kučinskienė, Zita Aušrelė. Classical rather than genetic risk factors account for high cardiovascular disease prevalence in Lithuania: A cross-sectional population study // Advances in medical sciences. Bialystok : Elsevier Sp. z o.o. on behalf of Medical University of Bialystok. ISSN 1896-1126. eISSN 1898-4002. 2017, Vol. 62, Iss. 1, p. 121-128. DOI: 10.1016/j.advms.2016.08.005. [DB: MEDLINE, Scopus, Index Copernicus, Academic Search Complete, Academic Search Premier, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.064; AIF: 3.035; Q3 (2017 InCities JCR SCIE)]
2 Urbanavičius, Vaidotas; Juodeikis, Žygimantas; Dženkevičiūtė, Vilma; Galkinė, Aistė; Petrulionienė, Žaneta; Šapoka, Virginijus; Brimienė, Vilma; Vitkus, Dalius; Brimas, Gintautas. A prospective 4-year study of insulin resistance and adipokines in morbidly obese diabetic and non-diabetic patients after gastric banding. // Videosurgery and other miniinvasive techniques. Poznań : Termedia Publishing House Ltd. ISSN 1895-4588. eISSN 2299-0054. 2017, Vol. 12, no 2, p. 1-7. DOI: 10.5114/wiitm.2017.67207. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Academic Search Premier, Embase, DOAJ] [IF: 0.852; AIF: 2.521; Q4 (2017 InCities JCR SCIE)]
3 Dženkevičiūtė, Vilma; Šapoka, Virginijus; Kasiulevičius, Vytautas; Rinkūnienė, Egidija; Steponėnienė, Rima Vitalija; Einikytė, Rūta; Dapkevičiūtė, Austėja. Value of Duke treadmill score in predicting coronary artery lesion and the need for revascularisation // Kardiologia Polska. Warszawa : Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. ISSN 0022-9032. eISSN 1897-4279. 2017, Vol. 75, no 5, p. 439-444. DOI: 10.5603/KP.a2017.0032. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Embase, MEDLINE] [IF: 1.213; AIF: 4.356; Q4 (2017 InCities JCR SCIE)]
4 Mironova, Julija; Ališauskaitė, Ieva; Strioga, Marius (temos vadovas); Šapoka, Virginijus (temos vadovas). Paliatyvi imunoterapija autologinėmis dendritinėmis ląstelėmis, gydant pažengusia melanoma sergančius pacientus // Studentų mokslinės veiklos LXIX konferencija : Vilnius, 2017 m. gegužės 18-26 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas ; Mokslinės veiklos kuratorė Laura Nedzinskienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2017. ISBN 9786094598395. p. 379-380. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/vu_mf_studentu_konferencija_2017_pataisytas.pdf> [žiūrėta 2019-05-02].

2016
1 Bleizgys, Andrius; Šapoka, Virginijus. Could both vitamin D and geomagnetic activity impact serum levels of soluble cell adhesion molecules in young men? // International journal of biometeorology. Berlin : Springer-Verlag Heidelberg. ISSN 0020-7128. eISSN 1432-1254. 2016, vol. 60, iss. 7, p. 1075-1088. DOI: 10.1007/s00484-015-1101-z. [DB: MEDLINE, Zoological Record, BIOSIS Previews, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.204; AIF: 3.197; Q2 (2016 InCities JCR SCIE)]
2 Dženkevičiūtė, Vilma; Einikytė, Rūta; Dapkevičiūtė, Austėja; Šapoka, Virginijus; Badarienė, Jolita; Kovaitė, Milda. Distribution of cardiovascular risk factors among patients with preeclampsia and gestational hypertension // The 4th International Congress on Cardiac Problems in Pregnancy (CPP2016), 27 February – 1 March 2016, Las Vegas, Nevada, USA : program. Geneva : Paragon Group. 2016, p. 203.
3 Dženkevičiūtė, Vilma; Petrulionienė, Žaneta; Šapoka, Virginijus; Urbanavičius, Vaidotas; Brimas, Gintautas; Galkinė, Aistė. A 4-year effects of body weight reduction on arterial function after bariatric surgery in morbidly obese patients. // Endocrine Abstracts. Bristol : BioScientifica. ISSN 1470-3947. eISSN 1479-6848. 2016, Vol. 41, p. 371. DOI: 10.1530/endoabs.41.EP802.
4 Visockienė, Žydrūnė; Šiaulienė, Laura; Puronaitė, Roma; Šapoka, Virginijus; Kasiulevičius, Vytautas. Quality of diabetes care at the largest outpatient clinics in Vilnius = Cukrinio diabeto priežiūros kokybė didžiosiose Vilniaus miesto poliklinikose // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2016, Vol. 23, no 2, p. 126-134. DOI: 10.6001/actamedica.v23i2.3329. [DB: Index Copernicus, Current Abstracts, TOC Premier]

2015
1 Urbanavičius, Vaidotas; Šapoka, Virginijus. Skydliaukės ligos : mokymo priemonė / Vaidotas Urbanavičius, Virginijus Šapoka. Vilnius : Nacionalinis mokymų centras, 2015. 126 p. ISBN 9786098053241.
2 Vencevičienė, Lina; Butrimienė, Irena; Vencevičius, Rimantas; Sadauskienė, Eglė; Kasiulevičius, Vytautas; Šapoka, Virginijus. Factors associated with bone mineral density loss in patients with spondyloarthropathies: A 4-year follow-up study. // Medicina. Amsterdam : Elsevier. ISSN 1010-660X. 2015, Vol. 51, No. 5, p. 272-279. DOI: 10.1016/j.medici.2015.08.001. [DB: Index Copernicus, Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, Scopus] [IF: 0.609; AIF: 4.104; Q3 (2015 InCities JCR SCIE)]
3 Andrejevaitė, V.; Ašoklis, R.; Aranauskas, R.; Blažienė, A.; Bylaitė, M.; Butrimienė, I.; Dadonienė, J.; Deksnytė, A.; Drąsutienė, G.; Gaidamovič, R.; Grigaitienė, J.; Jatužis, D.; Jurgutis, A.; Kasiulevičius, V.; Kiverytė, S.; Kocius, M.; Kučinskas, V.; Kučinskienė, Z.; Laucevičius, A.; Lesinskas, E.; Mameniškienė, R.; Mastavičiūtė, A.; Matuzevičienė, R.; Matuzevičius, A.; Morozovas, V.; Palinauskaitė, K.; Paulauskienė, S.; Petrauskienė, B.; Petrulionienė, Ž.; Piličiauskienė, R.; Ramonas, H.; Razgauskas, E.; Ryliškienė, K.; Rusakevičiūtė, I.; Simanauskas, K.; Samuilienė, R.; Simanauskienė, E.; Sokolovas, V.; Strazdienė, V.; Stropuvienė, S.; Šapoka, V.; Tamošiūnas, A.; Triponis, V.; Triponienė, D.; Urbanavičius, V.; Varvuolytė, S.; Venalis, A.; Vencevičienė, L.; Vingras, A.; Vitkus, D.; Žėbienė, E. Šeimos medicinos vadovas : [vadovėlis] / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas ; [V. Andrejevaitė ... [et al.]. [2-asis atnauj. leid.]. Vilnius : Nacionalinis mokymų centras, 2015. 683 p. ISBN 9786098053258.
4 Šalčiūtė, Greta; Žiupsnienė, Dovylė; Simanauskas, Kazys; Kasiulevičius, Vytautas; Šapoka, Virginijus. Ar dažnai lėtinės ligos sukelia depresijos epizodus? = How often do chronic diseases cause episodes of depression? // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2015, t. 25, nr. 2, p. 62-69. DOI: 10.5200/sm-hs.2015.032. [DB: Index Copernicus]
5 Baužienė, Indrė; Simanauskas, Kazys; Šapoka, Virginijus; Kasiulevičius, Vytautas; Ryliškienė, Kristina; Matuzevičienė, Rėda; Jankauskienė, Augustina; Rekašius, Tomas. Platelet activity in teen girls with primary arterial hypertension // Artery research. Amsterdam : Elsevier Science BV. ISSN 1872-9312. eISSN 1876-4401. 2015, vol. 12, p. 25. DOI: 10.1016/j.artres.2015.10.287. [DB: Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
6 Baužienė, Indrė; Simanauskas, Kazys; Šapoka, Virginijus; Kasiulevičius, Vytautas; Matuzevičienė, Rėda; Ryliškienė, Kristina; Jankauskienė, Augustina; Rekašius, Tomas. Platelet activity in teenage boys with primary arterial hypertension. // Artery research. Amsterdam : Elsevier Science BV. ISSN 1872-9312. eISSN 1876-4401. 2015, vol. 12, p. 25. DOI: 10.1016/j.artres.2015.10.287. [DB: MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]

2014
1 Jatužis, Dalius (sudarytojas); Kasiulevičius, Vytautas (sudarytojas); Budrys, Valmantas (sudarytojas); Rastenytė, Daiva (sudarytojas); Šapoka, Virginijus (sudarytojas); Valius, Leonas (sudarytojas). Praeinančio smegenų išemijios priepuolio diagnostika, gydymas ir profilaktika: nuorodos šeimos gydytojams ir internistams : metodinė mokomoji priemonė / parengė Dalius Jatužis, Vytautas Kasiulevičius, Valmantas Budrys, Daiva Rastenytė, Virginijus Šapoka, Leonas Valius. Vilnius : Nenurodyta, 2014. 28 p. ISBN 9786098053197.
2 Urbanavičiūtė, Aistė; Šapoka, Virginijus. Bariatrinės chirurgijos vaidmuo gydant 2 tipo cukrinį diabetą // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. Kaunas : Vitae litera. ISSN 1392-3218. 2014, t. 18, nr. 7, p. 464-468. [DB: Index Copernicus]
3 Naudžiūnas, Albinas (sudarytojas); Šapoka, Virginijus (sudarytojas); Antuševas, Aleksandras (sudarytojas); Petrauskienė, Birutė (sudarytojas); Aidietienė, Sigita (sudarytojas); Sadauskas, Saulius (sudarytojas); Vilkevičius, Gintaris Lionginas (sudarytojas); Unikauskas, Alvydas (sudarytojas); Velička, Linas (sudarytojas); Matačiūnas, Mindaugas (sudarytojas); Ivanauskienė, Taida (sudarytojas). Giliųjų venų trombozės ir plaučių embolijos diagnostika, gydymas ir profilaktika : metodinė mokymo priemonė / [parengė: Albinas Naudžiūnas, Virginijus Šapoka, Aleksandras Antuševas, Birutė Petrauskienė, Sigita Aidietienė, Saulius Sadauskas, Gintaris Lionginas Vilkevičius, Alvydas Unikauskas, Linas Velička, Mindaugas Matačiūnas, Taida Ivanauskienė ; Recenzentai: Skaidrius Miliauskas, Jūratė Barysienė, Rasa Kūgienė ; Kalbos redaktorius Jonas Kastys ; Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas]. Vilnius : Vaistų žinios, 2014. 42 p. ISBN 9789955884798.
4 Schveigert, Diana; Cicėnas, Saulius; Bublevič, Jaroslav; Aškinis, Renatas; Šapoka, Virginijus; Didžiapetrienė, Janina. The role of genetic and other biomarkers in NSCLC prognosis // Central European journal of medicine. Warsaw : Versita. ISSN 1895-1058. 2014, vol. 9, no. 3, p. 382-390. DOI: 10.2478/s11536-013-0290-2. [DB: Embase, Scopus, Chemical abstracts, AGRICOLA, SpringerLink, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.153; AIF: 4.198; Q4 (2014 InCities JCR SCIE)]
5 Dženkevičiūtė, Vilma; Petrulionienė, Žaneta; Šapoka, Virginijus; Aidietienė, Sigita; Abaravičiūtė, Lina. The effect of weight loss on the cardiac structure and function after laparoscopic adjustable gastric banding surgery in morbidly obese individuals // Obesity surgery. New York : Springer. ISSN 0960-8923. 2014, vol. 24, no 11, p. 1961-1968. DOI: 10.1007/s11695-014-1294-y. [DB: Embase, MEDLINE, Academic Search Complete, Current Contents / Clinical Medicine, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.747; AIF: 2.250; Q1 (2014 InCities JCR SCIE)]
6 Deksnytė, Aušra; Aranauskas, Ramūnas; Kasiulevičius, Vytautas; Šapoka, Virginijus; Palinauskaitė, Karolina; Gaidamovič, Rima. Parameters of ante-mortem delirium // Psychiatria Polska. Krakow : Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. ISSN 0033-2674. 2014, vol. 48, no. 1, p. 145-154. Prieiga per internetą: <http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_1_2014/DeksnyteENGverPsychiatrPol2014v48i1.pdf> [žiūrėta 2014-08-13]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, PubMed, MEDLINE] [IF: 0.733; AIF: 3.493; Q4 (2014 InCities JCR SCIE)]
7 Jatužis, Dalius; Kasiulevičius, Vytautas; Budrys, Vidmantas; Rastenytė, Daiva; Šapoka, Virginijus; Valius, Leonas. Praeinančiojo smegenų išemijos priepuolio diagnostika, gydymas ir profilaktika: nuorodos šeimos gydytojams ir internistams : metodinė mokomoji priemonė / Dalius Jatužis, Vytautas Kasiulevičius, Valmantas Budrys, Daiva Rastenytė, Virginijus Šapoka, Leonas Valius ; Lietuvos insulto asociacija. Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų draugija. Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų kolegija. Lietuvos internistų draugija. [Vilnius : Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas], 2014. 28 p. ISBN 9786098053197.
8 Banys, Valdas; Andrejevaitė, Viktorija; Šapoka, Virginijus; Kučinskienė, Zita Aušrelė. Platelet function and indices in Lithuanian men with dyslipidemia: associations with inflammatory biomarkers = Lietuvos vyrų su dislipidemija trombocitrų funkcijos ir jų indeksų sąsajos su uždegimo žymenimis // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2014, t. 21, Nr. 4, p. 182-194. DOI: 10.6001/actamedica.v21i4.3048. [DB: Index Copernicus]

2013
1 Simanauskas, Kazys; Šapoka, Virginijus; Kasiulevičius, Vytautas; Ryliškienė, Kristina; Matuzevičienė, Reda; Jankauskienė, Augustina; Rekašius, Tomas. Antsvorį turinčių paauglių elgesio ir pažinimo funkcijų savitumai // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. Kaunas : Vitae litera. ISSN 1392-3218. 2013, t. 17, nr. 1, p. 15-21. [DB: Index Copernicus]
2 Gaidamovič, Rima; Deksnytė, Aušra; Aranauskas, Ramūnas; Kasiulevičius, Vytautas; Šapoka, Virginijus; Palinauskaitė, Karolina. Parameters of ante-mortem delirium // Stress and behavior : 19th International Neuroscience Conference, St-Petersburg, Russia, May 16-19, 2013 : proceedings and program. St-Petersburg : International Stress and behavior Society. 2013, p. 24-25.
3 Bleizgys, Andrius; Šapoka, Virginijus. Jaunų vyrų 25-hidroksi-vitamino D ir tirpiųjų adhezijos molekulių koncentracijos kraujyje sezoniniai pokyčiai // Bioateitis: gamtos ir gyvybės mokslų perspektyvos : 2013 m. jaunųjų mokslininkų konferencijos pranešimų santraukos. Vilnius : LMA leidykla. 2013, p. 8-9.
4 Bazilienė, Aurika; Meidutė, Raminta; Simanauskas, Kazys; Kasiulevičius, Vytautas; Šapoka, Virginijus. Gastro-oesophageal refl ux disease features in general practice // Family medicine - care for generations : 20th world conference, 25-29 June 2013, Prague, Czech Republic : book of abstracts. Prague : WONCA, 2013. ISBN 9788086998664. p. 675.
5 Calnerytė, V.; Simanauskas, Kazys; Šapoka, Virginijus; Kasiulevičius, Vytautas; Ryliškienė, Kristina; Matuzevičienė, Reda; Jankauskienė, Augustina; Rekašius, Tomas. Serum alanine aminotransferase and adolescents hypertension // Family medicine - care for generations : 20th world conference, 25-29 June 2013, Prague, Czech Republic : book of abstracts. Prague : WONCA, 2013. ISBN 9788086998664. p. 999.
6 Aidukienė, Brigita; Simanauskas, Kazys; Burokienė, Neringa; Kasiulevičius, Vytautas; Šapoka, Virginijus. The prevalence and treatment of constipation in the primary care // Family medicine - care for generations : 20th world conference, 25-29 June 2013, Prague, Czech Republic : book of abstracts. Prague : WONCA, 2013. ISBN 9788086998664. p. 1203.
7 Šapalas, Mindaugas; Simanauskas, Kazys; Burokienė, Neringa; Kasiulevičius, Vytautas; Šapoka, Virginijus. Clinically significant drug interactions in elderly // Family medicine - care for generations : 20th world conference, 25-29 June 2013, Prague, Czech Republic : book of abstracts. Prague : WONCA, 2013. ISBN 9788086998664. p. 1577.
8 Matevičiūtė, Vaida; Dženkevičiūtė, Vilma; Šapoka, Virginijus; Kasiulevičius, Vytautas. Ūmaus psichosocialinio įvykio sąsajos su ūmių koronarinių įvykių pasireiškimu // Gerontologija / Lietuvos gerontologų ir geriatrų draugija. Vilnius : Gilija. ISSN 1392-9062. 2013, t. 14, nr. 1, p. 30-35. Prieiga per internetą: <http://www.gerontologija.lt/files/edit_files/File/pdf/2013/nr_1/2013_30_35.pdf> [žiūrėta 2014-04-02]. [DB: Index Copernicus]
9 Petkutė, Indrė; Simanauskas, Kazys; Šapoka, Virginijus. Nuo paauglystės iki senatvės: trombocitų funkcinis aktyvumas sergant pirmine arterine hipertenzija // Gerontologija / Lietuvos gerontologų ir geriatrų draugija. Vilnius : Gilija. ISSN 1392-9062. 2013, t. 14, nr. 3, p. 166-170. Prieiga per internetą: <http://www.gerontologija.lt/files/edit_files/File/pdf/2013/nr_3/2013_166_170.pdf> [žiūrėta 2014-04-10]. [DB: Index Copernicus]
10 Vrotniakaitė, Kristina; Marcijonienė, Aušra; Šapoka, Virginijus. Antikoaguliantų vartojimo ypatumai senyvame amžiuje // Gerontologija / Lietuvos gerontologų ir geriatrų draugija. Vilnius : Gilija. ISSN 1392-9062. 2013, t. 14, nr. 2, p. 110-119. Prieiga per internetą: <http://www.gerontologija.lt/files/edit_files/File/pdf/2013/nr_2/2013_110_119.pdf> [žiūrėta 2014-04-10]. [DB: Index Copernicus]
11 Dženkevičiūtė, Vilma; Petrulionienė, Žaneta; Šapoka, Virginijus; Kasiulevičius, Vytautas. Association between erectile dysfunction and asymptomatic cardiovascular damage in middle-aged men // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2013, t. 49, nr. 12, p. 510-516. Prieiga per internetą: <http://medicina.lsmuni.lt/med/1312/1312-e.htm> [žiūrėta 2014-05-26]. [DB: MEDLINE, DOAJ, Index Copernicus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.508; AIF: 4.036; Q4 (2013 InCities JCR SCIE)]
12 Bleizgys, Andrius; Šapoka, Virginijus. 25-hidroksi-vitamino D sezoniniai kitimai ir sąsajos su antropometriniais bei laboratoriniais rodikliais // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2013, t. 15, nr. 4, p. 188-193. [DB: Index Copernicus]
13 Bleizgys, Andrius; Šapoka, Virginijus. Associations of serum 25-hydroxy vitamin D with biomarkers of endothelial dysfunction: first results from repeated cross-sectional study of young men // 6th Baltic atherosclerosis congress, October 11-12, 2013, Riga, Latvia : program and abstracts. Riga. 2013, p. 17.
14 Bleizgys, Andrius; Šapoka, Virginijus. Associations of serum 25-hydroxy-vitamin D with levels of soluble cell adhesion molecules: first results from repeated cross-sectional study of young men // International journal of cardiology. Shannon : Elsevier Ireland Ltd. ISSN 0167-5273. 2013, vol. 169, no 6, p. e104-e105. DOI: 10.1016/j.ijcard.2013.10.032. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, Scopus] [IF: 6.175; AIF: 3.938; Q1 (2013 InCities JCR SCIE)]

2012
1 Simanauskas, Kazys; Šapoka, Virginijus; Kasiulevičius, Vytautas; Ryliškienė, Kristina; Matuzevičienė, Reda; Jankauskienė, Augustina; Rekašius, Tomas. Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos žymenų pokyčiai paaugliams, sergantiems pirmine arterine hipertenzija // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas: oficialus Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų kolegijos leidinys. Kaunas : Vitae litera. ISSN 1392-3218. 2012, T. 16, nr. 8, p. 515-522. [DB: Index Copernicus]
2 Aranauskas, Ramūnas; Deksnytė, Aušra; Šapoka, Virginijus. Delyras somatinių ligų klinikoje ir šeimos gydytojo praktikoje: samprata, klinika, diagnostika, gydymo rekomendacijos : mokomoji knyga. Vilnius : ALS leidiniai, 2012. 47 p. ISBN 9789986761211.
3 Bleizgys, Andrius; Šapoka, Virginijus. Constant low vitamin D - risk factors for obesity anf cardiovascular diseases in modern society // Evoliucinė medicina: nauji senųjų problemų sprendimai : [tarptautinė konferencija, 2012 m. birželio mėn. 12-15 d., Vilnius] = Evolutionary medicine: new solutions for the old problems : the international conference. Vilnius : Vilniaus universitetas. 2012, p. 25.
4 Bleizgys, Andrius; Šapoka, Virginijus. Vitamino D nepakankamumas - širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnys = Vitamin D deficiency: a risk factor for cardiovascular diseases // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2012, t. 14, nr. 1, p. 40-47. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/straipsnis/visas/235/2012> [žiūrėta 2017-06-09]. [DB: Index Copernicus]
5 Simanauskas, Kazys; Šapoka, Virginijus; Kasiulevičius, Vytautas; Ryliškienė, Kristina; Matuzevičienė, Reda; Jankauskienė, Augustina; Rekašius, Tomas; Laucevičius, Aleksandras. Primary arteries changes in obese hypertensive adolescents // The art and science of general practice: 18th WONCA Europe conference, 2012, Wien 4-7 July : abstracts [Elektroninė laikmena (CD)]. Wien : WONCA. 2012, p. 112.
6 Simanauskas, Kazys; Šapoka, Virginijus; Kasiulevičius, Vytautas; Ryliškienė, Kristina; Kazlauskaitė, Jurgita; Matuzevičienė, Reda; Burokienė, Neringa; Jankauskienė, Augustina; Rekašius, Tomas. Emotional problems in hypertensive adolescents // The art and science of general practice: 18th WONCA Europe conference, 2012, Wien 4-7 July : abstracts [Elektroninė laikmena (CD)]. Wien : WONCA. 2012, p. 113.
7 Šapoka, Virginijus. Nuovargio sindromo diagnozavimo ir gydymo aktualijos // Internistas. Vilnius : Lijarida. ISSN 1648-3839. 2012, nr. 7, p. 11-16.
8 Petkutė, Inga; Šapoka, Virginijus. Nesteroidinių vaistų nuo uždegimo vartojimo ypatumai vyresniame amžiuje // Gerontologija / Lietuvos gerontologų ir geriatrų draugija. Vilnius : Gilija. ISSN 1392-9062. 2012, t. 13, nr. 3, p. 170-175. Prieiga per internetą: <http://www.gerontologija.lt/files/edit_files/File/pdf/2012/nr_3/2012_170_175.pdf> [žiūrėta 2013-01-18]. [DB: Index Copernicus]
9 Šapoka, Virginijus; Molytė, Ilona. Ūminių išeminių sindromų išsivystymo bei lėtinių sindromų paūmėjimo ryšys su meteorologinėmis sąlygomis // Gerontologija / Lietuvos gerontologų ir geriatrų draugija. Vilnius : Gilija. ISSN 1392-9062. 2012, t. 13, nr. 4, p. 221-227. Prieiga per internetą: <http://www.gerontologija.lt/files/edit_files/File/pdf/2012/nr_4/2012_221_227.pdf> [žiūrėta 2013-01-18]. [DB: Index Copernicus]
10 Bleizgys, Andrius; Šapoka, Virginijus. 25-hidroksi-vitamino D ir endotelio disfunkcijos biožymenų sąsajos // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2012, t. 14, nr. 3, p. 115-129. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/system/files/1797062367bee97cfe0c9a0655d1316e3529f78bd1.pdf> [žiūrėta 2017-12-04]. [DB: Index Copernicus]
11 Deksnytė, Aušra; Aranauskas, Ramūnas; Budrys, Valmantas; Kasiulevičius, Vytautas; Šapoka, Virginijus. Delirium: Its historical evolution and current interpretation // European journal of internal medicine. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0953-6205. 2012, Vol. 23, no. 6, p. 483-486. DOI: 10.1016/j.ejim.2012.06.010. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, PubMed, MEDLINE, Embase] [IF: 2.049; AIF: 3.934; Q2 (2012 InCities JCR SCIE)]

2011
1 Paulauskienė, Skaidrė; Tutkuvienė, Janina; Šapoka, Virginijus. Jaunų žmonių prehipertenzija - ar tai pavojinga? = Prehypertension at a young age - is it dangerous? // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2011, nr. 1, p. 58-64. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2011.1(52)/Sveik_1(52)_Paulauskiene_M.pdf> [žiūrėta 2011-04-08]. [DB: Index Copernicus]
2 Vencevičienė, Lina; Šapoka, Virginijus; Kasiulevičius, Vytautas; Denapienė, Goda; Butrimienė, Irena. Ligos aktyvumo įtaka kaulų mineralų tankio pokyčiams sergantiesiems spondiloartropatijomis = Influence of disease activity on bone mineral density changes in spondyloarthropathy patients // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2011, t. 17, nr. 1, p. 4-14. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MEDICINA_TP-2010-Nr.004-0141.pdf> [žiūrėta 2012-04-04]. [DB: Index Copernicus]
3 Paulauskienė, Skaidrė; Tutkuvienė, Janina; Šapoka, Virginijus. Naujų kardiovaskulinės rizikos veiksnių paieškos: kritinių augimo periodų reikšmė hipertenzijos vystymuisi = The search of new cardiovascular risk factors: the importance of critical growth periods for the development of hypertension // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2011, t. 17, nr. 1, p. 122-131. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MEDICINA_TP-2010-Nr.122-13112.pdf> [žiūrėta 2018-03-02]. [DB: Index Copernicus]
4 Paulauskienė, Skaidrė; Barkus, Arūnas; Šapoka, Virginijus. Jaunuolių, turinčių padidėjusį kraujospūdį, kūno sudėjimo savitumai = Body constitution characteristics of young men having elevated blood pressure // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. Kaunas : Vitae litera. ISSN 1392-3218. 2011, t. 15, nr. 4, p. 252-260.
5 Šapoka, Virginijus; Kasiulevičius, Vytautas. Skausmo diagnostikos ir gydymo ypatumai ambulatorinėje praktikoje : mokomoji knyga. Vilnius : "Baltijos idėjų grupė" ir partneriai, 2011. 88 p. ISBN 9789955974222.
6 Simanauskas, Kazys; Šapoka, Virginijus; Kasiulevičius, Vytautas; Ryliškienė, Kristina; Jankauskienė, Augustina; Rekašius, Tomas; Laucevičius, Aleksandras. Common carotid artery parameters and cardiovascular risk factors in hypertensive adolescents // Artery 11 : the eleventh conference in a series of meetings to provide a forum for discusion on arterial structure and function : final programme and abstracts, 13th-15th October, 2011, Paris, France. Paris. 2011, p. 127-128.
7 Andrejevaitė, Viktorija; Jančauskaitė, Ernesta; Šapoka, Virginijus; Karčiauskaitė, Dovilė. Cigarečių rūkymo poveikis aterotrombozės rizikai: biožymenų apžvalga = Cigarete smoking impact on atherothrombosis risk : review of biomarkers // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2011, t. 13, nr. 3, p. 157-161. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/system/files/615753462570a7332751b7624c24fc3a2d1d3355d.pdf> [žiūrėta 2017-12-21]. [DB: Index Copernicus]
8 Strazdienė, Vaidilė; Kasiulevičius, Vytautas; Mastavičiūtė, Asta; Šapoka, Virginijus. Metabolinio sindromo ir jo komponentų sąsajos su kai kuriais širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksniais = The relationship of metabolic syndrome and its components with some risk factors of cardiovascular diseases // Gerontologija / Lietuvos gerontologų ir geriatrų draugija. Vilnius : Gilija. ISSN 1392-9062. 2011, t. 12, nr. 2, p. 89-96. Prieiga per internetą: <http://www.gerontologija.lt/files/edit_files//File/pdf/2011/nr_2/2011_89_96.pdf> [žiūrėta 2012-01-31]. [DB: Index Copernicus]
9 Mastavičiūtė, Asta; Kasiulevičius, Vytautas; Strazdienė, Vaidilė; Šapoka, Virginijus. Arterinio kraujospūdžio ir kardiovaskulinių ligų rizikos veiksnių sąsajos = Relationships of arterial blood pressure with cardiovascular risk factors // Gerontologija / Lietuvos gerontologų ir geriatrų draugija. Vilnius : Gilija. ISSN 1392-9062. 2011, t. 12, nr. 1, p. 26-32. Prieiga per internetą: <http://www.gerontologija.lt/files/edit_files//File/pdf/2011/nr_1/2011_26_32.pdf> [žiūrėta 2012-01-31]. [DB: Index Copernicus]
10 Naudžiūnas, Albinas (recenzentas); Nadišauskienė, Rūta Jolanta (recenzentas); Venskutonis, Donatas (recenzentas); Kalesinskas, Romas Jonas (recenzentas); Šapoka, Virginijus (recenzentas). Veninės tromboembolijos gydymas ir profilaktika : 2011m. Lietuvos trombozės ir hemostazės draugijos metodinės rekomendacijos // Lietuvos gydytojo žurnalas. Kaunas : Medicinos spaudos namai. ISSN 1648-3154. 2011, Nr. 1(35), p. 9-17. Prieiga per internetą: <http://www.emedicina.lt/index.php?s_id=8398&lang=lt>.
11 Simanauskas, Kazys; Šapoka, Virginijus; Kasiulevičius, Vytautas; Ryliškienė, Kristina; Jankauskienė, Augustina; Rekašius, Tomas; Laucevičius, Aleksandras. Common carotid artery parameters and cardiovascular risk factors in hypertensive adolescents // Artery research. Amsterdam : Elsevier BV. ISSN 1872-9312. 2011, Vol. 5, iss. 4, p. 197-198. Prieiga per internetą: <http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImageURL&_cid=274159&_user=10020463&_pii=S187293121100233X&_check=y&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_coverDate=2011-12-31&wchp=dGLbVBA-zSkWb&md5=3f5a1f12e29b05f48b9c9169c9a363c1/1-s2.0-S187293121100233X-main.pdf> [žiūrėta 2012-01-05]. [DB: Embase, Scopus, TOC Premier, Current Abstracts, PubMed]

2010
1 Šapoka, Virginijus; Kasiulevičius, Vytautas; Didžiapetrienė, Janina. How should a clinician interpret results of randomized controlled trials? = Kaip klinicistai turėtų vertinti atsitiktinių imčių kontroliuojamus tyrimus? // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-0138. 2010, vol. 17, no. 1-2, p. 30-34. DOI: 10.15388/amed.2010.21689. [DB: Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Academic Search Complete, TOC Premier, Current Abstracts, Index Copernicus]
2 Marcijonienė, Aušra; Šapoka, Virginijus; Ryliškytė, Ligita. Migrena ir endotelio funkcijos pokyčiai = Migraine and changes in endothelial function // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. Kaunas : Vitae litera. ISSN 1392-3218. 2010, t. 14, nr. 6, p. 435-438. [DB: Index Copernicus]
3 Marcijonienė, Aušra; Šapoka, Virginijus; Matuzevičienė, Reda; Janiulionienė, Aušra. Funkcinio trombocitų aktyvumo ypatumai sergant migrena = Averages and their standard errors obtained using the model equation // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2010, nr. 5, p. 3555-3562. Prieiga per internetą: <https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos_sritys/Sveikatos_mokslai/Moksliniai_straipsniai%E2%80%93zurnalas_Sveikatos%20mokslai/2010m/2010SM_5VIdalisindd.pdf> [žiūrėta 2018-06-07]. [DB: Index Copernicus]
4 Šapoka, Virginijus; Kasiulevičius, Vytautas. Skerspjūvio tyrimai ir jų statistinė analizė // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. Kaunas : Vitae litera. ISSN 1392-3218. 2010, t. 14, nr. 5, p. 350-354. [DB: Index Copernicus]
5 Urbanavičiūtė, A.; Šapoka, Virginijus; Urbanavičius, Vaidotas. Cukriniu diabetu sergančių pacientų mirtingumo rodikliai Lietuvoje = Mortality data in patients with diabetes mellitus in Lithuania // Gerontologija / Lietuvos gerontologų ir geriatrų draugija. Vilnius : Gilija. ISSN 1392-9062. 2010, t. 11, nr. 2, p. 103-110. Prieiga per internetą: <http://www.gerontologija.lt/files/edit_files//File/pdf/2010/nr_2/2010_103_110.pdf> [žiūrėta 2011-01-23]. [DB: Index Copernicus]
6 Dženkevičiūtė, Vilma; Šapoka, Virginijus; Petrulionienė, Žaneta (mokslinis konsultantas). Arterijų struktūriniai ir funkciniai kitimai didelės širdies ir kraujagyslių ligų rizikos asmenims, turintiems ir neturintiems metabolinį sindromą = Arterial structural and functional changes for persons having high-risk for cardiovascular disease with and without metabolic syndrome // Gerontologija / Lietuvos gerontologų ir geriatrų draugija. Vilnius : Gilija. ISSN 1392-9062. 2010, t. 11, nr. 2, p. 84-94. Prieiga per internetą: <http://www.gerontologija.lt/files/edit_files//File/pdf/2010/nr_2/2010_84_94.pdf> [žiūrėta 2011-06-08]. [DB: Index Copernicus]
7 Stepanovič, Julija; Alekna, Vidmantas; Šapoka, Virginijus; Tamulaitienė, Marija. Globos įstaigose gyvenančių senų žmonių mitybos ypatumai // Gerontologija / Lietuvos gerontologų ir geriatrų draugija. Vilnius : Gilija. ISSN 1392-9062. 2010, t. 11, nr. 1, p. 32-36. Prieiga per internetą: <http://www.gerontologija.lt/files/edit_files//File/pdf/2010/nr_1/2010_32_36.pdf> [žiūrėta 2013-11-06]. [DB: Index Copernicus]
8 Uleckienė, Saulė; Didžiapetrienė, Janina; Smailytė, Giedrė; Lukoševičienė, Regina Elena; Ulys, Albertas; Šapoka, Virginijus. Inksto ląstelių vėžys: epidemiologinė situacija, rizikos veiksniai ir biologija = Renal cell cancer: epidemiology, risk factors and biology // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2010, t. 16, Nr. 2, p. 158-165. [DB: Index Copernicus]

2009
1 Čeponis, Jonas; Gavelienė, Edita; Kasiulevičius, Vytautas; Kazanavičius, Gintautas; Lašienė, Danutė Teresė; Maleckas, Almantas; Miglinas, Marius; Norkus, Antanas; Pangonis, Arūnas; Šapoka, Virginijus; Šlapikas, Rimvydas; Šulcaitė, Rita; Valius, Leonas; Žaliūnas, Remigijus. Nutukimas : mokomoji knyga / sudarytojas ir vyr. red.: Antanas Norkus ; [autoriai: Jonas Čeponis, Edita Gavelienė, Vytautas Kasiulevičius, Gintautas Kazanavičius, Danutė Teresė Lašienė, Almantas Maleckas, Marius Miglinas, Antanas Norkus, Arūnas Pangonis, Virginijus Šapoka, Rimvydas Šlapikas, Rita Šulcaitė, Leonas Valius, Remigijus Žaliūnas ; recenzentai: Bronislava Urbonaitė, Eglė Varanauskienė]. Kaunas : UAB "sapnų sala", 2009. 45 p.
2 Alekna, Vidmantas; Andrejevaitė, Viktorija; Ašoklis, Rimvydas Stanislovas; Aranauskas, Ramūnas; Blažienė, Audra; Bylaitė, Matilda; Butrimienė, Irena; Dadonienė, Jolanta; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Jankevičius, Feliksas; Jatužis, Dalius; Jurgutis, Arnoldas; Kasiulevičius, Vytautas; Kiverytė, Silvija; Kučinskas, Vaidutis; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Laucevičius, Aleksandras; Lesinskas, Eugenijus; Matuzevičius, Audrius; Mameniškienė, Rūta; Mastavičiūtė, Asta; Marcinkutė, Audronė; Matuzevičienė, Rėda; Miglinas, Marius; Morozovas, Valerijus; Paulauskienė, Skaidrė; Petrauskienė, Birutė; Petrulionienė, Žaneta; Piličiauskienė, Rima; Ryliškienė, Kristina; Ramonas, Henrikas; Razgauskas, Eduardas; Rusakevičiūtė, Indrė; Simanauskas, Kazys; Samuilienė, R.; Simanauskienė, E.; Sokolovas, Vitalijus; Strazdienė, Virginija; Stropuvienė, Sigita; Šapoka, Virginijus; Tamošiūnas, Algirdas Edvardas; Triponis, Vytautas Jonas; Triponienė, Dalia; Urbanavičius, Vaidotas; Varvuolytė, Sonata; Venalis, Algirdas; Vingras, Algimantas Alfonsas; Žėbienė, Eglė. Šeimos medicina. Vilnius : NMMC, 2009. 569 p. ISBN 9786099507903.
3 Kasiulevičius, Vytautas; Šapoka, Virginijus; Simanauskas, Kazys. Characteristic of post stroke patients // Renaissance of family medicine : conference of Baltic Family doctors 2009, September 24-26 2009, Pärnu. Pärnu. 2009, p. 15.
4 Petrulionienė, Žaneta; Valantinas, Jonas; Budrys, Valmantas; Jankevičius, Feliksas; Danilevičiūtė, Vita; Pilkauskienė, A.; Urbanavičius, Vaidotas; Ašoklis, Rimvydas Stanislovas; Juodkaitė, Gražina; Aukštikalnis, Darius; Lesinskas, Eugenijus; Butrimienė, Irena; Miglinas, Marius; Griškevičius, Laimonas; Šapoka, Virginijus; Bylaitė, Matilda; Drąsutienė, Gražina Stanislava. Žurnalo Internistas praktinis vadovas : leidinys skirtas tik medicinos specialistams. Vilnius : Baltijos idėjų grupė, 2009. 340 p.

2008
1 Abraitienė, Agnė; Aukštikalnienė, M.; Bacevičienė, J.; Balčiūtė, Eglė; Dunauskas, Vigantas; Gavelienė, Edita; Grigonis, Saulius; Juškienė, R.; Kaminskytė, Lina; Kasiulevičius, Vytautas; Klimašauskienė, Aušra; Kriaučiūnienė, D.; Laukienė, R.; Miglinas, Marius; Šapoka, Virginijus; Urbanavičienė, L.; Urbanavičius, Vaidotas; Visockienė, Ž. Cukrinis diabetas / autorių kolektyvas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008. 250 p. ISBN 9789955331445.
2 Kairys, Jonas; Žėbienė, Eglė; Šapoka, Virginijus; Zokas, Ignas. Satisfaction with organizational aspects of health care provision among Lithuanian physicians // Central European journal of public health. ISSN 1210-7778. 2008, vol. 16, no. 1, p. 29-33. DOI: 10.21101/cejph.a3444. [DB: Biological Abstracts, Scopus, BIOSIS Previews, Index Copernicus, MEDLINE]
3 Dženkevičiūtė, Vilma; Badarienė, Jolita; Ryliškytė, Ligita; Petrulionienė, Žaneta; Laucevičius, Aleksandras; Šapoka, Virginijus. Association of multiple inflammatory markers with carotid intimamedia thickness and atherosclerotic plaques // 29th world congress of internal medicine, Buenos Aires 2008. Buenos Aires. 2008, p. 187.
4 Žėbienė, Eglė; Švab, I.; Šapoka, Virginijus; Kairys, Jonas; Dotsenko, M.; Miholič, M. Agreement in patient–physician communication in primary care: A study from Central and Eastern Europe // Patient education and counseling. ISSN 0738-3991. 2008, vol. 73, iss. 2, p. 246-250. DOI: 10.1016/j.pec.2008.07.034. [DB: MEDLINE, ScienceDirect, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.219; AIF: 2.399; Q2 (2008 InCities JCR SCIE)]
5 Jatužis, Dalius; Kasiulevičius, Vytautas; Šapoka, Virginijus; Budrys, Valmantas. Ūminiai išeminiai galvos smegenų kraujotakos sutrikimai. Nuorodos šeimos gydytojams : (metodinė mokymo priemonė). Vilnius : UAB "Tiamata", 2008. 36 p. ISBN 9789955310266.
6 Rinkūnienė, Egidija; Šapoka, Virginijus (mokslinis konsultantas). Amlodipinas labiau nei kiti vaistai nuo hipertenzijos mažina insulto ir miokardo infarkto riziką // Internistas. ISSN 1648-3839. 2008, nr. 9, p. 31-32.
7 Uleckienė, Saulė; Didžiapetrienė, Janina; Griciūtė, Liudvika Laima; Urbelienė, Janina; Kasiulevičius, Vytautas; Šapoka, Virginijus. Dažniausių vėžio lokalizacijų rizikos veiksniai = Risk factors of main cancer sites // Medicina. ISSN 1010-660X. 2008, t. 44, nr. 12, p. 989-995. Prieiga per internetą: <http://medicina.lsmuni.lt/med/0812/0812-11l.pdf> [žiūrėta 2009-02-14]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Index Copernicus, DOAJ, MEDLINE]
8 Aleknavičienė, Birutė; Aleknavičius, Eduardas; Characiejus, Dainius; Didžiapetrienė, Janina; Griciūtė, Liudvika Laima; Kasiulevičius, Vytautas; Kazlauskaitė, Nijolė; Letautienė, Simona Rūta; Ostapenko, Valerijus; Smailytė, Giedrė; Šapoka, Virginijus; Tamošauskienė, Jūratė; Uleckienė, Saulė; Valuckas, Konstantinas Povilas; Vaičiulienė, Elvyra. Onkologija šeimos gydytojui : vadovėlis. I dalis : Onkologijos pagrindai / [sudarė Konstantinas Povilas Valuckas, Eduardas Aleknavičius, Birutė Aleknavičienė] ; Vilniaus universiteto Onkologijos institutas, Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas. Vilnius : Vilniaus universiteto Onkologijos institutas, 2008. 233 p. ISBN 9789986784715.
9 Vencevičienė, Lina; Venalis, Algirdas; Šapoka, Virginijus; Butrimienė, Irena. Sergančiųjų uždegiminėmis spondiloartropatijomis kaulų mineralinis tankis = Bone mineral density in patients with spndyloarthropathies // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius. ISSN 1392-1312. 2008, t. 14, nr. 3, p. 275-282. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MEDICINA-2008-3-p_275-282.pdf> [žiūrėta 2009-03-26]. [DB: Index Copernicus]
10 Šapoka, Virginijus. Arterinė hipertenzija. Vilnius : UAB "Baltijos idėjų grupė" ir partneriai, 2008. 103 p. (Šeimos gydytojo biblioteka, ISSN 2029-0985).
11 Paulauskienė, Skaidrė; Šapoka, Virginijus; Gurevičius, Romualdas. Vaikų, kuriems pirmą kartą diagnozuojama arterinė hipertenzija, fizinės būklės tyrimas = Examination of physical state of children with newly diagnosed arterial hypertension // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2008, Nr. 1, p. 50-58. [DB: Index Copernicus]

2007
1 Vaitkevičiūtė, Liucija; Šapoka, Virginijus. Nepatikslintos pirminės lokalizacijos vėžys // Internistas. ISSN 1648-3839. 2007, nr. 1, p. 15-17.
2 Daubaras, Gintautas; Adomaitienė, Virginija; Kasiulevičius, Vytautas; Šapoka, Virginijus; Valius, Leonas. Depresijos diagnostikos ir gydymo metodika/rekomendacijos šeimos gydytojui (projektas) // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. ISSN 1392-3218. 2007, t. 11, Nr. 4, p. 241-244. [DB: Index Copernicus]
3 Šapoka, Virginijus. Azoto oksidas ir jo reikšmė širdies ir kraujagyslių ligoms // Gydymo menas. ISSN 1392-527X. 2007, Nr. 5, p. 45-47.
4 Šapoka, Virginijus (sudarytojas). Žurnalo "Internistas" praktinis vadovas / [parengė V. Šapoka]. Vilnius : BIG, 2007. 548 p.
5 Kasiulevičius, Vytautas; Valiulis, Arūnas; Zolubas, Marius; Ėmužytė, Regina; Šapoka, Virginijus. Alerginio rinito, bronchų astmos, lėtinės obstrukcinės plaučių ligos diagnostikos ir gydymo vadovas : įrodymais pagrįstos metodinės rekomendacijos pirminės sveikatos priežiūros gydytojams. 2-as leid. patais. ir papild. Vilnius : Eugrimas, 2007. 59 p. ISBN 9789955682899.
6 Simanauskas, Kazys; Kasiulevičius, Vytautas; Šapoka, Virginijus. The prevalence of cardiovascular risk factors and the control of blood pressure in Vilnius // 13th Wonca Europe conference 2007. 1er Congrés de la médicine générale en France: Re-thinking primary care in the European context - a new challenge for general practice, Paris, 2007, October 17-20. Paris. 2007, abstract no. N 605, p. [1].
7 Urbanavičius, Vaidotas; Klimašauskienė, Aušra; Šapoka, Virginijus. Diabetinės neuropatijos klinika, diagnostika ir gydymas. Vilnius : [s.n.], 2007. 20 p.

2006
1 Vaitkevičiūtė, Liucija; Šapoka, Virginijus. Giliųjų venų trombozė ir vėžys // Internistas. ISSN 1648-3839. 2006, nr. 1(53), p. 8-12.
2 Sudikas, Saulius; Šapoka, Virginijus. Onkologija - nauja mažos molekulinės masės heparinų efektyvaus panaudojimo sritis // Internistas. Vilnius : Lietuvos internistų draugija : "Baltijos idėjų grupė" ir partneriai. ISSN 1648-3839. 2006, Nr. 5, p. 8-12.
3 Šapoka, Virginijus. Fosavance - pažangesnis būdas gydyti osteoporozę // Internistas. Vilnius : Lietuvos internistų draugija : "Baltijos idėjų grupė" ir partneriai. ISSN 1648-3839. 2006, Nr. 6, p. 8-11.
4 Gervickaitė, Aušra; Šapoka, Virginijus. 2 tipo cukriniu diabetu sergančių pacientų arterinės hipertenzijos gydymo ypatumai // Internistas. Vilnius : Lietuvos internistų draugija : "Baltijos idėjų grupė" ir partneriai. ISSN 1648-3839. 2006, Nr. 6, p. 32-36.
5 Kasiulevičius, Vytautas; Šapoka, Virginijus. Psychometric properties of depression scales in post-stroke patients // Towards medical renaissance bridging the gap between biology and humanities : Wonca European 12th Regional Conference 2006, 27-30 August, Florence, Italy : abstract book. Florence. 2006, p. 126.
6 Šapoka, Virginijus; Pliuškys, Jurgis Algirdas. Vidaus ligų, šeimos medicinos ir onkologijos klinika // Vilniaus medicinos istorijos almanachas. II. Vilnius : Medicina Vilnensis. ISSN 1392-0030. 2006, p. 261-271.
7 Šapoka, Virginijus. Neaiškios kilmės karščiavimas: diagnostikos algoritmas = Fever of unknown origin: the diagnostic algorithm // Neurologijos seminarai. ISSN 1392-3064. 2006, t. 10, Nr. 3, p. 139-142. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02//Neuro_2006_Nr3_139-142.pdf> [žiūrėta 2019-11-27]. [DB: Index Copernicus]
8 Kasiulevičius, Vytautas; Šapoka, Virginijus; Filipavičiūtė, Rima. Sample size calculation in epidemiological studies = Imties dydžio nustatymas epidemiologinėse studijose // Gerontologija. ISSN 1392-9062. 2006, t.7, no 4, p. 225-231. Prieiga per internetą: <http://www.gerontologija.lt/files/edit_files//File/pdf/2006/nr_4/2006_225_231.pdf> [žiūrėta 2010-03-30]. [DB: Index Copernicus]
9 Rosenstock, Julio; Brazg, Ronald; Andruyk, Paula J.; Lu, Kaifeng; Stein, Peter; Kazanavičius, G. (tyrėjas); Šapoka, Virginijus (tyrėjas); Varanauskienė, E. (tyrėjas); Veličkienė, D. (tyrėjas). Efficacy and safety of the dipeptidyl peptidase-4 inhibitor sitagliptin added to ongoing pioglitazone therapy in patients with type 2 diabetes: a 24-week, multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group study // Clinical therapeutics. ISSN 0149-2918. 2006, vol. 28, no 10, p. 1556-1568. DOI: 10.1016/j.clinthera.2006.10.007. [DB: ScienceDirect, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.893; AIF: 2.700; Q2 (2006 InCities JCR SCIE)]

2005
1 Kairys, Jonas; Žėbienė, Eglė; Šapoka, Virginijus. Patient satisfaction with primary care services in Lithuania // The European journal of general practice. ISSN 1381-4788. 2005, vol. 11, no. 1, p. 31-32. DOI: 10.3109/13814780509178016.
2 Redaitienė, Elvyra; Dadonienė, Jolanta; Kirdaitė, Gailutė; Marciuškienė, Eglė; Šapoka, Virginijus. Состояние гемостаза у больных ревматойдным артритом = Hemostasis in patients with rheumatoid arthritis // Терапевтический архив. Москва : Медицина. ISSN 0040-3660. 2005, no. 4, p. 74-77. [IF: 0.127; AIF: 4.350; Q4 (2005 InCities JCR SCIE)]
3 Sudikas, Saulius; Šapoka, Virginijus. Etinis alendronatas (Fosmax) ir generinės jo kopijos: tas pats pavadinimas - skirtingas veikimas ir saugumas // Internistas. ISSN 1648-3839. 2005, Nr. 4(45), p. 28-31.
4 Šapoka, Virginijus. Kritinis požiūris į metabolinio sindromo gydymą pirminėje asmens sveikatos priežiūros grandyje // Internistas. ISSN 1648-3839. 2005, nr. 7(48), p. 12-15.
5 Vaitkevičiūtė, Liucija; Šapoka, Virginijus. Imuninė trombocitopeninė purpura // Internistas. ISSN 1648-3839. 2005, nr. 7(48), p. 29-34.
6 Valiulis, Arūnas; Zolubas, Marius; Ėmužytė, Regina; Kasiulevičius, Vytautas; Šapoka, Virginijus; Usonis, Vytautas; Schayck, Onno van. Alerginio rinito, bronchų astmos, lėtinės obstrukcinės plaučių ligos diagnostikos ir gydymo vadovas : įrodymais pagrįstos metodinės rekomendacijos pirminės sveikatos priežiūros gydytojams / rengėjai: Arūnas Valiulis, Marius Zolubas, Regina Ėmužytė, Vytautas Kasiulevičius, Virginijus Šapoka, Vytautas Usonis, Onno van Schayck. Vilnius : Eugrimas, 2005. 60p. ISBN 9955682140.
7 Šapoka, Virginijus. Veninės trombembolijos profilaktika ir gydymas chirurginėje praktikoje : (septintasis Amerikos krūtinės ląstos gydytojų sutarimas). Įrodymais grįstos medicinos rekomendacijos = Prevention and treatment of venous thromboembolism in general surgery // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2005, t. 3, Nr. 1, p. 45-54. DOI: 10.15388/LietChirur.2005.1.2332. [DB: Index Copernicus]
8 Marcijonienė, Aušra; Šapoka, Virginijus. Naujos galimybės gydant širdies nepakankamumą. Levosimendanas // Internistas. Vilnius : Lietuvos internistų draugija : "Baltijos idėjų grupė" ir partneriai. ISSN 1648-3839. 2005, Nr. 8, p. 66-67.

2004
1 Šapoka, Virginijus. Metabolinis sindromas: gydymo ir prevencijos praktiniai aspektai = Metabolic syndrome: the practical aspects of treatment and prevention // Internistas. Vilnius : Lietuvos internistų draugija. ISSN 1648-1054. 2004, Nr. 1(31), p. 24-30.
2 Šapoka, Virginijus. Pirminė neurogeninė hipertenzija: diagnostikos ir gydymo aspektai // Internistas. ISSN 1648-1054. 2004, Nr. 3, p. 14-16.
3 Šapoka, Virginijus. Internistų suvažiavimą pasitinkant: internistai ir jų vieta Lietuvos asmens sveikatos priežiūros sistemoje // Internistas. ISSN 1648-1054. 2004, Nr. 2, p. 6-8.
4 Paškevičiūtė, Brigita; Šapoka, Virginijus. Hemoraginis sindromas // Internistas. ISSN 1648-1054. 2004, nr. 11(41), p. 13-15.
5 Grybauskas, Pranas; Naudžiūnas, Albinas; Šapoka, Virginijus. Gydymo netiesioginio veikimo antikoaguliantais kokybės kontrolė: tarptautinio normalizuoto santykio (TNS) taikymo privalumai = : Oral anticoagulants treatment quality control. Adventages of INR // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. Kaunas : Vitae Litera. ISSN 1392-3218. 2004, t. 8, Nr. 5, p. 323-326, 328.

2003
1 Šapoka, Virginijus. Įrodymais pagrįstos veninės trombozės prevencijos taktika // Gydymo menas. ISSN 1392-527X. 2003, nr. 1 (89), p. 5-7.
2 Šapoka, Virginijus. Gydymo nuo trombozės hemoraginės komplikacijos = Bleeding complications of antithrombotic therapy // Internistas. ISSN 1648-1054. 2003, nr. 2, p. 7-9.
3 Šapoka, Virginijus. Trombocitų funkcinį aktyvumą slopinantys vaistai išeminio insulto gydymo ir prevencijos programoje = Antiplatelet agents in ischemic stroke treatment and prevention program // Internistas. ISSN 1648-1054. 2003, nr. 3, p. 21-24.
4 Šapoka, Virginijus. Pirminė kardiovaskulinių įvykių prevencija taikant lipidų koncentraciją mažinantį gydymą atorvastatinu: ASCOT-LLA tyrimo rezultatų apžvalga : ASCOT-LLA tyrimo rezultatų apžvalga // Internistas. ISSN 1648-1054. 2003, Nr. 8, p. 32-36.
5 Šapoka, Virginijus. Lėtinio nuovargio sindromas = Chronic fatigue syndrome // Internistas. ISSN 1648-1054. 2003, Nr. 4, p. 61-63.
6 Šapoka, Virginijus. Endotelio "sveikata" - būtina šiuolaikinės arterinės hipertenzijos kontrolės sąlyga // Internistas. ISSN 1648-1054. 2003, Nr. 7, p. 14-17.
7 Šapoka, Virginijus. Atorvastatinas sumažina pasikartojančios išemijos dažnumą po ūminių koronarinių sindromų // Internistas. Vilnius : Lietuvos internistų draugija. ISSN 1648-3839. 2003, Nr. 10, p. 44-47.
8 Marcionienė, A.; Sokolskaja, A.; Šapoka, Virginijus. Retos kepenų vėžio formos // Internistas. Vilnius : Lietuvos internistų draugija. ISSN 1648-3839. 2003, Nr. 10, p. 65-67.
9 Kasiulevičius, Vytautas; Šapoka, Virginijus. Benefits special general practitioner follow-up visits after stroke (randomized controlled trial) // Annales Academiae Medicae Silesiensis. ISSN 0208-5607. 2003, supl. 54, p. 30.

2002
1 Šapoka, Virginijus. Diseminuotos intravazinės koaguliacijos sindromas = Syndrome of disseminated intravascular coagulation // Internistas. ISSN 1648-1054. 2002, nr. 3, p. 36-41.
2 Šapoka, Virginijus. Praeinantys smegenų išemijos priepuoliai ir miego arterijos stenozė = Cerebral transient ischemic attacks and carotid artery stenosis // Internistas. ISSN 1648-1054. 2002, nr. 3, p. 18-23.
3 Šapoka, Virginijus. Optimalus faringito gydymas = Optimum treatment of pharyngitis // Internistas. ISSN 1648-1054. 2002, nr. 2, p. 12-16.
4 Laucevičius, Aleksandras; Šapoka, Virginijus; Miglinas, Marius. Pagrindiniai gydytojų klausimai dėl arterinės hipertenzijos gydymo metodikos taikymo // Internistas. ISSN 1648-1054. 2002, Nr. 8, p. 23-24.
5 Šapoka, Virginijus. Nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo ir trombocitų funkcija = Nonsteroidal anti-imflammatory drugs and platelet function // Internistas. ISSN 1648-1054. 2002, Nr. 8, p. 30-34.
6 Kasiulevičius, Vytautas; Kalibatienė, Danutė; Razgauskas, Eduardas; Šapoka, Virginijus. Pakaitinė hormonų terapija = Hormone replacement therapy // Internistas. ISSN 1648-1054. 2002, Nr. 8, p. 46-48.
7 Šapoka, Virginijus. Plaučių arterijos trombinės embolijos gydymas: diskusiniai klausimai = Unsolved questions in the treatment of pulmonary embolism // Internistas. ISSN 1648-1054. 2002, Nr. 7, p. 12-16.
8 Bagdonas, Alfredas; Danila, Edvardas; Juocevičius, Alvydas; Malakauskas, Kęstutis; Nargėla, Remigijus Valdemaras; Norvaišas, Genius Alfonsas; Sakalauskas, Raimundas; Šapoka, Virginijus; Šatkauskas, Bronislovas; Šerpytis, Pranas; Šileikienė, Žana; Vencevičius, Vladislavas. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos diagnostika ir gydymas : metodinės rekomendacijos / A. Bagdonas, E. Danila, A. Juocevičius, K. Malakauskas, R. Nargėla, G. Norvaišas, R. R. Sakalauskas, V. Šapoka, B. Šatkauskas, P. Šerpytis, Ž. Šileikienė, V. Vencevičius ; Kauno medicinos universitetas, Vilniaus universitetas, Lietuvos ftiziatrų ir pulmonologų draugija. Kaunas : Kauno medicinos universitetas, 2002. 44 p. ISBN 9955511052.

2001
1 Šapoka, Virginijus. Sisteminės kandidozės gydymo principai // Internisto praktika. ISSN 1648-1054. 2001, Nr. 9, p. 21-24.
2 Miglinas, Marius; Šapoka, Virginijus; Laurinavičius, Arvydas. Histomorfologinio tyrimo reikšmė inkstų ligų diagnostikoje // Internisto praktika. ISSN 1648-1054. 2001, nr. 2, p. 32-35.
3 Grybauskas, Mindaugas; Šapoka, Virginijus. Funkcinės dispepsijos gydymo aspektai // Internisto praktika. ISSN 1648-1054. 2001, nr. 6, p. 28-34.
4 Naudžiūnas, Albinas; Šapoka, Virginijus. Antitrombozinės terapijos taisyklės: trombocitų agregaciją mažinantys vaistai // Internisto praktika. ISSN 1648-1054. 2001, nr. 5, p. 14-17; 51.
5 Šapoka, Virginijus. Hipertenzija premenopauzės ir pomenopauzės metu // Internisto praktika. ISSN 1648-1054. 2001, nr. 4, p. 23-27.
6 Naudžiūnas, Albinas; Šapoka, Virginijus. Antitrombozinės terapijos taisyklės - gydymas heparinu ir mažos molekulinės masės heparinas // Internisto praktika. ISSN 1648-1054. 2001, nr. 6, p. 23-27.
7 Vaitkevičius, Arūnas; Šapoka, Virginijus. Hipokalemija ir jos priežastys // Internisto praktika. ISSN 1648-1054. 2001, nr. 5, p. 7-13.
8 Šapoka, Virginijus. Grybelinės infekcijos diagnostika // Internisto praktika. ISSN 1648-1054. 2001, nr. 5, p. 40-51.
9 Šapoka, Virginijus; Miglinas, Marius. Inkstų pažeidimai sergant nekrotizuojančiais vaskulitais: diagnostika ir gydymas // Internisto praktika. ISSN 1648-1054. 2001, nr. 2, p. 40-43.
10 Šapoka, Virginijus. Venų trombozės ir embolijos rizikos vertinimas vidaus ligų praktikoje // Internisto praktika. ISSN 1648-1054. 2001, nr. 1, p. 7-9.
11 Šapoka, Virginijus. Pirminė ir antrinė išeminio insulto antitrombozinė prevencija // Internisto praktika. ISSN 1648-1054. 2001, nr. 7, p. 6-10.
12 Šapoka, Virginijus. Ūminio išeminio insulto antitrombozinio gydymo strategija // Internisto praktika. ISSN 1648-1054. 2001, nr. 7, p. 32-35.
13 Šapoka, Virginijus. Hidrostatinės ir nehidrostatinės plaučių edemos diferencinė diagnostika // Internisto praktika. ISSN 1648-1054. 2001, nr. 7, p. 45-48.
14 Šapoka, Virginijus. Sisteminės kandidozės klinikiniai ypatumai // Internisto praktika. ISSN 1648-1054. 2001, nr. 3, p. 29-32.
15 Šapoka, Virginijus. Sisteminės kandidozinės infekcijos gydymo principai // Internistas. ISSN 1648-1054. 2001, nr. 9, p. 21-24.
16 Šapoka, Virginijus. Nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo: poveikis inkstų, kepenų funkcijai ir kraujo krešėjimo sistemai // Internistas. ISSN 1648-1054. 2001, nr. 10, p. 6-14.
17 Dagilienė, Žana; Stanevičienė, Rima; Šapoka, Virginijus. Paraneoplazinis sindromas: ginekomastija // Internistas. ISSN 1648-1054. 2001, nr. 10, p. 21-23.

1999
1 Šapoka, Virginijus. Karščiavimas imunosupresinių būklių metu = Fever in the immunosuppressed host // Medicina. ISSN 1010-660X. 1999, t. 35, priedas Nr. 5, p. 20-24.

1998
1 Šapoka, Virginijus. Hemostazės sutrikimai ir insulto išsivystymo rizika // Neurologijos seminarai. ISSN 1392-3064. 1998, Nr. 1, p. 25-27.
2 Šapoka, Virginijus. Antitrombocitinių vaistų perspektyvos kardiologijoje // Kardiologijos seminarai. ISSN 1392-0790. 1998, t. 4, Nr. 2, p. 55-62.
3 Šapoka, Virginijus. Capric studija: klopidogrelio ir aspirino efektyvumo palyginimas su padidėjusia išeminių susirgimų rizika // Kardiologijos seminarai. ISSN 1392-0790. 1998, t. 4, Nr. 2, p. 62-66.
4 Šapoka, Virginijus. Sinkopės geriatrijoje // Medicina. ISSN 1010-660X. 1998, t. 34, priedas Nr. 3, p. 1-8.
5 Šapoka, Virginijus. The investigation of the function of thrombocytes // 4th Baltic congress of laboratory medicine, Tartu, Estonia, 1998 August 27-29. Tartu. 1998, p. 20.