VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Virginija Gaigalaitė' publikacijų sąrašas

2022
1 Vilionskis, Aleksandras; Gaigalaitė, Virginija; Šalaševičius, Lukas; Jatužis, Dalius. Association between systolic blood pressure parameters and unexplained early neurological deterioration (UnND) in acute ischemic stroke patients treated with mechanical thrombectomy // Therapeutic advances in neurological disorders. London : SAGE Publications Ltd. ISSN 1756-2856. eISSN 1756-2864. 2022, vol. 15, art. no. 17562864221093524, p. [1-12]. DOI: 10.1177/17562864221093524. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, PubMed Central] [IF: 5.900; AIF: 4.200; Q1 (2022 InCities JCR SCIE)]
2 Vilimas, Augenijus; Gaigalaitė, Virginija; Urbonas, Mykolas; Jatužis, Dalius. Association of vertebral artery hypoplasia and vertebrobasilar cerebrovascular accident // Medicina. Basel : MDPI. ISSN 1010-660X. eISSN 1648-9144. 2022, vol. 58, iss. 9, art. no. 1189, p. [1-7]. DOI: 10.3390/medicina58091189. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus] [IF: 2.600; AIF: 6.800; Q3 (2022 InCities JCR SCIE)]

2019
1 Vilionskis, Aleksandras; Gaigalaitė, Virginija; Šalaševičius, Lukas; Jatužis, Dalius. The association between blood pressure and significant early neurological improvement in acute stroke patients treated with mechanical thrombectomy // European stroke journal. London : Sage Publications Ltd. ISSN 2396-9873. eISSN 2396-9881. 2019, vol. 44, iss. 1, suppl.: ESOC Abstracts, abstract no. AS07-054, p. 503. DOI: 10.1177/2396987319845578. [DB: Emerging Sources Citation Index (Web of Science), Scopus]
2 Gaigalaitė, Virginija; Dementavičienė, Jūratė; Vilimas, Eugenijus; Kalibatienė, Danutė. Association between the posterior part of the circle of Willis and the vertebral artery hypoplasia // PloS One. San Francisco : Public Library of Science. eISSN 1932-6203. 2019, vol. 14, iss. 9, art. no. e0213226, p. 1-11. DOI: 10.1371/journal.pone.0213226. [DB: Zentralblatt MATH (zbMATH), Embase, BIOSIS Previews, Academic Search Premier, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]

2018
1 Vaišnytė, Birutė; Palionis, Darius; Zaleckas, Linas; Gaigalaitė, Virginija. Surgical treatment of congenital intramuscular vascular malformations // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2018, T. 17, nr. 1-2, p. 109. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/11744> [žiūrėta 2018-08-29]. [DB: Index Copernicus]
2 Ožeraitienė, Violeta; Kisliūtė, Žydrūnė; Gaigalaitė, Virginija. Slaugytojų streso įveikos strategijų sąsajos su asmenybiniais charakterio bruožais = The relationship between stress management strategies and aspects of the nurses’ personality traits // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2018, t. 28, nr. 5, p. 82-88. DOI: 10.5200/sm-hs.2018.063. [DB: DOAJ, ERA, Academic Search Complete, Index Copernicus]
3 Gaigalaitė, Virginija; Barkauskas, Egidijus Vytautas; Vilimas, A. Association between carotid plaque, history of stroke and myocardial infarction // Cerebrovascular diseases. Basel : S. Karger AG. ISSN 1015-9770. eISSN 1421-9786. 2018, vol. 45, suppl. 1, art. no. P 301, p. 390. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.681; AIF: 3.848; Q2 (2018 InCities JCR SCIE)]

2016
1 Gaigalaitė, Virginija; Vilimas, Augenijus; Ožeraitienė, Violeta; Dementavičienė, Jūratė; Janilionis, Ričardas; Kalibatienė, Danutė; Ročka, Saulius. Association between vertebral artery hypoplasia and posterior circulation stroke // BMC neurology. London : BioMed Central. eISSN 1471-2377. 2016, Vol. 16, art. no 118 [p. 1-9]. DOI: 10.1186/s12883-016-0644-x. [DB: EBSCOHost (nenaudotinas), CABI Abstracts, MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
2 Ožeraitienė, Violeta; Čepaitė, Gabrielė; Gaigalaitė, Virginija. D tipo asmenybių su implantuotu elektrokardiostimuliatoriumi gyvenimo kokybės aspektai = Type D personalities with implanted pacemakers: quality of life aspects // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2016, T. 22, Nr. 4, p. 336-341. [DB: Index Copernicus]
3 Ožeraitienė, Violeta; Varvuolytė, Sonata; Makaravičienė, Daiva; Stasinskaja, Nadežda; Teliakienė, M.; Gaigalaitė, Virginija. Patients with epilepsy: relationship between their psycho-emotional status and suicidal behaviour // 21th WONCA Europe Congress, 15-18 June, 2016, Copenhagen, Denmark. Copenhagen : WONCA. 2016, art. no. PS1.194, p. 1.

2015
1 Gaigalaitė, Virginija; Ožeraitienė, Violeta; Vilimas, A.; Polevoda, Vitalija. Slankstelinių arterijų hipoplazija tarp jaunų žmonių = Vertebral artery hypoplasia in young adults // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 4.3, p. 829-833. [DB: Index Copernicus]
2 Ožeraitienė, Violeta; Gabrilavičiūtė, Laura; Gaigalaitė, Virginija. Slaugytojų, dirbančių su psichomotoriškai sujaudintais pacientais ir patiriančių verbalinį bei fizinį smurtą, psichologinio atsparumo ir emocinės būsenos ištyrimas = Investigation of psychological resilience and emotional status, verbal and physical violence against the nurses caring psychomotor agitated patients // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 4.3, p. 834-840. [DB: Index Copernicus]
3 Karpavičienė, Vaiva; Kalibatienė, Danutė; Gaigalaitė, Virginija. Prieširdžių virpėjimu sergančių pacientų vidinė darna = Sence of coherence in patients with atrial fibrillation // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 4.3, p. 841-847. [DB: Index Copernicus]

2014
1 Vaišnytė, Birutė; Nevidomskytė, Daiva; Palionis, Darius; Matačiūnas, Mindaugas; Dukštaitė, Asta; Gaigalaitė, Virginija. Does treatment influence cascular malformation progression during pregnancy? // ISSVA 2014 : 20th ISSVA Congress, 1-4 April 2014 Melbourne, Australia. Melbourne : ISSVA. 2014.
2 Gaigalaitė, Virginija; Ožeraitienė, Violeta; Repečkaitė, Kristina; Varvuolytė, Sonata. Slaugytojų žinios apie insultą // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2014, t. 20, nr. 4, p. 351-355. [DB: Index Copernicus]
3 Ožeraitienė, Violeta; Gaigalaitė, Virginija; Arnatkevič, Julija. Profesinės veiklos vidinės motyvacijos ir pasitenkinimo darbu charakteristikų tyrimas // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2014, t. 20, nr. 4, p. 292-298. [DB: Index Copernicus]

2013
1 Gaigalaitė, Virginija; Ožeraitienė, Violeta. Sąsajos tarp karotidinės plokštelės struktūros ir išplitusios aterosklerozės // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, nr. 3.2, p. 72-75. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP_3.2_10.pdf> [žiūrėta 2014-03-03]. [DB: Index Copernicus]
2 Ožeraitienė, Violeta; Kadytė, Julija; Gaigalaitė, Virginija. Moterų motyvacijos fiziniam aktyvumui ir šio aktyvumo poveikio antropometrijai prognostinis vertinimas // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, nr. 3.2, p. 34-41. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP_3.2_5.pdf> [žiūrėta 2014-03-03]. [DB: Index Copernicus]
3 Gaigalaitė, Virginija; Ožeraitienė, Violeta; Kalibatienė, Danutė; Laurikėnas, Kęstutis; Sabaliauskienė, Zita. Взаимосвязь между структурными изменениями атеросклеротических бляшек каротидных артерий и инфарктом миокарда // Кардиология. Москва : Издательство "Бионика". ISSN 0022-9040. 2013, T. 53, № 9, p. 21-25. [DB: Chemical abstracts, Scopus, MEDLINE, ISI Web of Science (nenaudotinas)] [IF: 0.213; AIF: 3.938; Q4 (2013 InCities JCR SCIE)]
4 Sabaliauskienė, Zita; Grybauskas, Pranas; Gaigalaitė, Virginija; Ptašekas, Julius; Ožeraitienė, Violeta; Kalibatienė, Danutė. Уровень гомоцистеина и показателей агрегации тромбоцитов у больных c нарушением мозгового кровообращения // Терапевтический архив. Москва : Издательство «Медиа Сфера». ISSN 0040-3660. 2013, T. 85, № 3, c. 75-79. [DB: Index Medicus, Index Copernicus, Scopus, PubMed, MEDLINE, ISI Web of Science (nenaudotinas)] [IF: 0.188; AIF: 4.036; Q4 (2013 InCities JCR SCIE)]

2012
1 Barkauskas, Egidijus Vytautas; Lastas, Arūnas; Meškauskienė, Auksė; Slautaitė, Inga; Laurikėnas, Kęstutis; Gaigalaitė, Virginija. Aterosklerozinių plokštelių struktūros pakitimai įvairaus laipsnio vidinės miego arterijos stenozių atvejais ir jų reikšmė neurologinių simptomų atsiradimui bei operacinio gydymo būdo parinkimui = Carotid plague morphology in the different grade of internal carotid artery stenosis and it's importance on developing of neurological symptoms, and choosing of optimal surgical treatment // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 2, p. 212-217. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/medicina_TP_2012_2_str18.pdf> [žiūrėta 2012-06-05]. [DB: Index Copernicus]
2 Ožeraitienė, Violeta; Veselova, Julija; Gaigalaitė, Virginija. Moterų nutukimo ir kitų rizikos veiksnių sąsajos su gastroezofaginio refliukso simptomais // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 4.1, p. 419-424. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP4.1_10-419–424p.pdf> [žiūrėta 2012-12-11]. [DB: Index Copernicus]

2011
1 Meškauskienė, Auksė; Barkauskas, Egidijus Vytautas; Gaigalaitė, Virginija; Laurikėnas, Kęstutis; Bičkuvienė, Ilona; Mackevičius, A. Galvos smegenų insulto ir mirties rizika po vidinės miego arterijos endarterektomijos = Risk of stroke and death after carotid endarterectomy // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2011, t. 47, nr. 5, p. 297-303. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Index Copernicus, DOAJ, MEDLINE] [IF: 0.423; AIF: 3.900; Q4 (2011 InCities JCR SCIE)]
2 Gaigalaitė, Virginija; Ožeraitienė, Violeta; Sabaliauskienė, Zita. Insulto pasekmės ligoniams, persirgusiems miokardo infarktu = The stroke after myocardial infarction outcome // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2011, t. 17, nr. 4, p. 495-500. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/medicina_t_p_4_str111.pdf> [žiūrėta 2018-01-30]. [DB: Index Copernicus]
3 Ožeraitienė, Violeta; Jakubynaitė, Vaida; Gaigalaitė, Virginija; Staigis, Rimgaudas. Rizikos veiksniai, turintys įtakos sergamumo gastroezofaginio refliukso liga trukmei = Risk factors influencing the duration of gastroesophageal reflux disease // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2011, t. 17, nr. 4, p. 445-450. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/medicina_t_p_4_str041.pdf>. [DB: Index Copernicus]

2008
1 Gaigalaitė, Virginija; Jatužis, Dalius; Dementavičienė, Jūratė; Barkauskas, Egidijus Vytautas. Nanotechnologijos pritaikymas gydant galvos smegenų kraujotakos sutrikimus. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008. 180 p. ISBN 9789955333692.
2 Gaigalaitė, Virginija; Barkauskas, Egidijus Vytautas; Dementavičienė, Jūratė; Jatužis, Dalius. Galvos smegenų kraujotakos sutrikimų diagnostika ir terapija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008. 237 p. ISBN 9789955333692.
3 Sabaliauskienė, Zita; Grybauskas, Pranas; Gaigalaitė, Virginija; Ptašekas, Julius. Ūminių smegenų kraujotakos sutrikimų įtaka trombocitų agregacijos intensyvumui = The impact of acute cerebral blood flow disturbances on platelet aggregation // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2008, t. 44, nr. 12, p. 922-928. Prieiga per internetą: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19142049>. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Index Copernicus, DOAJ, MEDLINE, Scopus]
4 Meškauskienė, Auksė; Barkauskas, Egidijus Vytautas; Gaigalaitė, Virginija. Взаимосвязь сахарного диабета с другими сердечно-сосудистыми факторами риска у больных стенозом внутренней сонной артерии // Терапевтический архив. ISSN 0040-3660. 2008, T. 80, № 1, p. 45-48. [DB: MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.204; AIF: 4.627; Q4 (2008 InCities JCR SCIE)]

2007
1 Ušinskienė, Jurgita; Valevičienė, Nomeda; Gaigalaitė, Virginija. Intrakranijinių aneurizmų tyrimas magnetinio rezonanso angiografija, naudojant skirtingus rekonstrukcinius metodus: literatūros apžvalga ir klinikiniai atvejai = Investigation of intracranial aneurysms with magnetic resonance angiography using different reconstruction methods: literature review and clinical cases // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2007, t. 13, nr. 3, p. 232-239. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MEDICINA-2007-3-232-239.pdf>. [DB: Index Copernicus]
2 Meškauskienė, Auksė; Barkauskas, Egidijus Vytautas; Gaigalaitė, Virginija. Vidinės miego arterijos endarterektomija esant nebūdingiems simptomams, angiochirurgo patirties ir meistriškumo įtaka operacijos rezultatams = Carotid endarterectomy in patients with nonspecific symptoms and the impact of vascular surgeon experience and skills on the operative results // Lietuvos chirurgija. ISSN 1392-0995. 2007, T. 5, nr. 1, p. 53-60. DOI: 10.15388/LietChirur.2007.1.2246. [DB: Index Copernicus]
3 Šustickas, Gytis; Ušinskienė, Jurgita; Migauskas, Gintaras; Kšanas, Ugnius; Kvaščevičius, Robertas; Širšinaitis, Saulius; Gaidelienė, Jolita; Gaigalaitė, Virginija. Galvos smegenų arterijų aneurizmų maišo ir kaklo santykio klinikinė reikšmė = Clinical significance of cerebral arterial aneurysm dome / neck ratio // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. 2007, t. 5, nr. 1, p. 45-52. DOI: 10.15388/LietChirur.2007.1.2245. [DB: Index Copernicus]
4 Žurauskas, Edvardas; Ušinskienė, Jurgita; Gaigalaitė, Virginija; Blanc, Raphael; Ušinskas, Andrius; Laurinavičius, Arvydas. Dirbtinių intrakranijinės aneurizmos modelių kūrimas angiografiniams tyrimams = Models of intracranial aneurysms for angiographic imaging modalities. A technical note // Medicina. ISSN 1010-660X. 2007, t. 43, nr. 7, p. 562-567. Prieiga per internetą: <http://medicina.lsmuni.lt/med/0707/0707-07l.pdf> [žiūrėta 2008-06-16]. [DB: MEDLINE, DOAJ, Index Copernicus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
5 Meškauskienė, Auksė; Barkauskas, Egidijus Vytautas; Gaigalaitė, Virginija. Sergančiųjų cukriniu diabetu vidinės miego arterijos endarterektomijos rezultatai = Results of carotid endarterectomy in diabetic patients // Medicina. ISSN 1010-660X. 2007, t. 43, Nr. 9, p. 685-690. Prieiga per internetą: <http://medicina.lsmuni.lt/med/0709/0709-e.htm> [žiūrėta 2008-06-16]. [DB: Index Copernicus, DOAJ, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
6 Gaigalaitė, Virginija. Lacunar infarction in the very old = Labai senų pacientų lakūniniai insultai // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2007, Vol. 14, no. 1. [DB: Current Abstracts (EBSCO), TOC Premier, Current Abstracts, Index Copernicus]

2006
1 Ušinskienė, Jurgita; Valevičienė, Nomeda Rima; Šustickas, Gytis; Gaigalaitė, Virginija. Intrakranijinių aneurizmų tyrimas magnetinio rezonanso angiografijos metodu = Evaluation of intracranial aneurysms by means of magnetic resonance angiography // Neurologijos seminarai. Vilnius. ISSN 1392-3064. 2006, t. 10, Nr. 2, p. 76-81. [DB: Index Copernicus]
2 Meškauskienė, Auksė; Barkauskas, Egidijus Vytautas; Mackevičius, Artūras; Bičkuvienė, Ilona; Gaigalaitė, Virginija. Endarterektomijos rizika esant didelio laipsnio vidinės miego arterijos stenozei ir priešingos pusės vidinės miego arterijos užakimui = Risk of carotid endarterectomy in patients with severe carotid artery stenosis and contralateral carotid artery occlusion // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2006, t. 4, Nr. 3, p. 208-213. DOI: 10.15388/LietChirur.2006.3.2265. [DB: Index Copernicus]
3 Meškauskienė, Auksė; Gaigalaitė, Virginija; Barkauskas, Egidijus Vytautas. Vidinės miego arterijos endarterektomija senyvo amžiaus ligoniams = Carotid endarterectomy in elderly patients // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2006, nr. 4, p. 313-318. [DB: Index Copernicus]

2005
1 Meškauskienė, Auksė; Barkauskas, Egidijus Vytautas; Gaigalaitė, Virginija; Laurikėnas, Kęstutis. Moterų insulto rizikos veiksniai ir jų įtaka miego arterijos endarterektomijos rezultatams = Stroke risk factors and their impact on the surgical risk of carotid endarterectomy in women // Lietuvos chirurgija. ISSN 1392-0995. 2005, t. 3, Nr. 2, p. 94-102. Prieiga per internetą: <https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2317>. [DB: Index Copernicus]
2 Krylovas, Aleksandras; Ušinskas, Andrius; Gaigalaitė, Virginija. Insulto srities atpažinimo kompiuterinėse tomogramose algoritmų efektyvumo palyginimas = Analysis of methods foe ischemic stroke region recognition on CT slices // Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132-2818. 2005, T. 45, spec, nr, p. 499-503. [DB: CIS: Current Index to Statistics, Zentralblatt MATH (zbMATH), VINITI, MathSciNet]
3 Meškauskienė, Auksė; Barkauskas, Egidijus Vytautas; Gaigalaitė, Virginija. Vidinės miego arterijos aterosklerozinė stenozė, plokštelės struktūra ir galvos smegenų insultas = Carotid artery atherosclerotic stenosis, plaque structure and stroke // Medicina. ISSN 1010-660X. 2005, t. 41, nr. 4, p. 335-342. Prieiga per internetą: <http://medicina.lsmuni.lt/med/0504/0504-07l.pdf> [žiūrėta 2008-06-18]. [DB: Scopus, MEDLINE]

2002
1 Meškauskienė, Auksė; Gaigalaitė, Virginija. Carotid endarterectomy and coronary artery disease = Miego arterijos endarterektomija ir koronarinė širdies liga // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2002, t. 9, Nr. 4, p. 234-239. [DB: Index Copernicus]
2 Meškauskienė, Auksė; Barkauskas, Egidijus Vytautas; Laurikėnas, Kęstutis; Gaigalaitė, Virginija; Palaikis, Mindaugas. Miego arterijos endarterektomijos komplikacijos // Medicina. ISSN 1010-660X. 2002, t. 38, Nr. 5, p. 529-534. Prieiga per internetą: <https://medicina.lsmuni.lt/med/0205/0205-08l.pdf> [žiūrėta 2008-08-07]. [DB: MEDLINE]

2001
1 Gaigalaitė, Virginija. Tranzitorinės išeminės atakos ir insultas // Medicina. ISSN 1010-660X. 2001, t. 37, nr. 6, p. 602-608.
2 Taluntienė, Ilona; Gaigalaitė, Virginija. Kraujotaką trikdančių vidinės miego arterijos perlinkimų ir kilpų chirirginio gydymo vėlyvieji rezultatai // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. ISSN 1392-3218. 2001, t. 5, nr. 4, p. 354-358.
3 Taluntienė, Ilona; Gaigalaitė, Virginija. Vidinės miego arterijos perlinkimų ir kilpų chirurginio gydymo komplikacijos // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. ISSN 1392-3218. 2001, t. 5, nr. 7, p. 571-575.
4 Gaigalaitė, Virginija. Smulkiųjų kraujagyslių ligų insultas // Medicina. ISSN 1010-660X. 2001, t. 37, nr. 1, p. 72-80.
5 Sabaliauskienė, Zita; Gaigalaitė, Virginija. Hematologiniai pakitimai sergant insultu // Medicina. ISSN 1010-660X. 2001, t. 37, nr. 1, p. 81-93.
6 Gaigalaitė, Virginija. Daugiažidininiai insultai // Medicina. ISSN 1010-660X. 2001, t. 37, nr. 2, p. 160-173.
7 Meškauskienė, Auksė; Gaigalaitė, Virginija; Barkauskas, Egidijus Vytautas. Appropriateness of indications for asymptomatic carotid endarterectomy and risk factors for perioperative complications // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2001, t. 8, nr. 1, p. 19-24.

2000
1 Barkauskas, Egidijus Vytautas; Gaigalaitė, Virginija; Palaikienė, Žareta; Palaikis, Mindaugas. Surgery of vertebral arteries: no difference in surgical treatment of isolated unilateral and bilateral lesions // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2000, t. 7, Nr. 1, p. 7-12.
2 Gaigalaitė, Virginija; Meškauskienė, Auksė. Potential cardiac sources of embolism and cerebral infarction // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2000, t. 7, Nr. 1, p. 3-6.
3 Gaigalaitė, Virginija. The characteristic of patients with undetermined stroke etiology // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2000, t. 7, Nr. 2, p. 69-72.
4 Gaigalaitė, Virginija. The influence of risk factors on large and small vessel disease stroke types // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2000, t. 7, Nr. 3, p. 99-101.
5 Meškauskienė, Auksė; Gaigalaitė, Virginija. Cholesterolis, statinai ir galvos smegenų insultas : (literatūros apžvalga) // Medicina. ISSN 1010-660X. 2000, t. 36, Nr. 4, p. 385-390.
6 Gaigalaitė, Virginija. Paribio zonos insultai // Medicina. ISSN 1010-660X. 2000, t. 36, Nr. 5, p. 482-490.
7 Gaigalaitė, Virginija. Vidinės miego arterijos patologijos ir insulto sąsaja // Medicina. ISSN 1010-660X. 2000, t. 36, Nr. 10, p. 1005-1014.

1999
1 Gaigalaitė, Virginija. Risk factors in stroke patients of advanced age // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 1999, t. 6, Nr. 2, p. 97-100.
2 Gaigalaitė, Virginija. Etiology of cerebral infarction in various age groups // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 1999, t. 6, Nr. 3, p. 192-196.
3 Gaigalaitė, Virginija. Clinical features of stroke in old patients // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 1999, t. 6, Nr. 4, p. 247-250.
4 Gaigalaitė, Virginija. Karotidinio insulto etiologija ir lokalizacija // Medicina. ISSN 1010-660X. 1999, t. 35, Nr. 10, p. 1047-1053.
5 Gaigalaitė, Virginija. Vertebrobaziliarinio insulto etiologija ir insulto lokalizacija // Medicina. ISSN 1010-660X. 1999, t. 35, Nr. 12, p. 1182-1189.

1998
1 Pukaitė, Violeta; Gaigalaitė, Virginija; Mačiulaitis, Romaldas. Levodopos apykaitą veikiančio KOMT inhibitoriaus tolkaponės farmakokinetinės ir farmakodinaminės savybės bei jų įtaka antiparkinsoninio gydymo tolerancijai // Medicina. ISSN 1010-660X. 1998, t. 34, Nr. 5, p. 463-471.