VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Virginija Žilinskaitė' publikacijų sąrašas

2023
1 Kinčinienė, Odeta; Šambaras, Rokas; Lesinskaitė, Augė; Žilinskaitė, Virginija; Lesinskienė, Sigita. Psychosocial aspects of deliberate physical suicide attempts by children and adolescents // Clinical pediatrics. Thousand Oaks, CA : Sage Publications. ISSN 0009-9228. eISSN 1938-2707. 2023, vol. 62, iss. 8, p. 885-893. DOI: 10.1177/00099228221145106. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]

2022
1 Ivaškevičienė, Inga; Donielaitė-Anisė, Kamilė; Žilinskaitė, Virginija; Vaičiūnienė, Daiva; Ivaškevičius, Rimvydas. COVID-19 in hospitalised children and adolescents: review of the first pandemic year at Vilnius University Hospital Santaros Klinikos = Hospitalizuotų vaikų COVID-19 ypatumai: pirmųjų pandemijos metų apžvalga Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose // Acta medica Lituanica. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2022, vol. 29, no. 1, p. 63-69. DOI: 10.15388/Amed.2021.29.1.8. [DB: Index Copernicus, MEDLINE, Scopus]
2 Vingras, Algimantas Alfonsas; Praninskienė, Rūta; Žilinskaitė, Virginija. Vaikų ligų ABC: ką turi žinoti tėvai : [vaiko pirmųjų trejų gyvenimo metų mažoji ligų enciklopedija tėvams]. Vilnius : Alma littera, 2022. 383 p. ISBN 9786090149782.

2020
1 Gijón, Maria; Bellusci, Mariangela; Petraitienė, Birutė; Noguera Julian, Antoni; Glikman, Daniel; Saavedra-Lozano, Jesús; Neth, Olaf Werner; Daskalaki, Maria; Žilinskaitė, Virginija; Kaiser-Labusch, Petra; Prieto, Luis M; Rojo, Pablo. Pediatric community-acquired bone and joint staphylococcus aureus infections in Europe: severe infections are associated to Panton-Valentine leucocidin presence : brief reports // Pediatric infectious disease journal. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins. ISSN 0891-3668. eISSN 1532-0987. 2020, vol. 39, no. 6, p. 73-76. DOI: 10.1097/INF.0000000000002640. [DB: Scopus, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.129; AIF: 4.232; Q3 (2020 InCities JCR SCIE)]
2 Kolomenskytė, Asta; Žilinskaitė, Virginija (temos vadovas). Invazinė meningokokinė infekcija vaikų amžiuje: pirmieji simptomai ir išeitys // Studentų mokslinės veiklos LXXII konferencija : Vilnius, 2020 m. gegužės 18-22 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020. eISBN 9786090704103. p. 226. DOI: 10.15388/Proceedings.2020.1.
3 Misevičienė, Valdonė; Vaidelienė, Laimutė; Ivaškevičienė, Inga; Žilinskaitė, Virginija; Petraitienė, Sigita; Gurskis, Vaidotas. COVID-19: vaikų diagnostikos ir gydymo rekomendacijos // Pediatrija. Vilnius : UAB "Baltijos idėjų grupė" ir partneriai. ISSN 1648-4630. 2020, Nr. 2(90), p. 4-11.
4 Balčiūnienė, Greta; Vingras, Algimantas Alfonsas; Mickevičiūtė, Dalia Elena; Praninskienė, Rūta; Žilinskaitė, Virginija. Nėštuas. Gimdymas. Pirmieji gyvenimo metai. Kaunas : UAB ,,Vitae Litera", 2020. 535 p. ISBN 9786094544347. eISBN 9786094544361.

2019
1 Ivaškevičienė, Inga; Paškevič, Božena; Stančiukaitė, M.; Žilinskaitė, Virginija. Base excess and platelet count (bep) score correlation with an outcome of peadiatric invasive meningococcal disease (imd) // 37th annual meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2019) : 6-11 May, 2019, Ljubljana, Slovenia : symposium abstracts / European Society for Paediatric Infectious Diseases - ESPID. Geneva : Kenes Group. 2019, abstract no. ESPID19-0521, p. [1]. Prieiga per internetą: <https://espidmeeting.org/wp-content/uploads/sites/21/2019/05/ESPID-2019-Accepted-Abstracts-Listed.pdf>.
2 Kolomenskytė, Asta; Žilinskaitė, Virginija (temos vadovas). Invasive meningococcal disease complicated by cutaneous necrosis // 14th Bialystok international medical congress for young scientists, May 17-18th 2019 : book of abstracts. Białystok : Medical University of Bialystok, 2019. ISBN 9788395207501. p. 330. Prieiga per internetą: <http://bimc.umb.edu.pl/wp-content/uploads/2019/05/14th-BIMC-Book-of-Abstracts.pdf> [žiūrėta 2020-05-25].
3 Kolomenskytė, Asta; Žilinskaitė, Virginija (temos vadovas). Invazinės meningokokinės infekcijos atvejų epidemiologinių ir klinikinių duomenų analizė pagal Vaikų ligoninės Vilniaus Univeresiteto ligoninės Santaros klinikų filialo 2009 – 2018 m. duomenisI // Studentų mokslinės veiklos LXXI konferencija : Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas; leidinį sudarė Laura Sabaliauskienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701614. eISBN 9786090701607. p. 285. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2020-05-26].
4 Narkutė, Airida; Žilinskaitė, Virginija. Overview of caustic ingestion cases at the Children’s Hospital of Vilnius University Hospital Santaros klinikos between 2011 and 2018 = Apsinuodijimo korozinėmis medžiagomis apžvalga Vilniaus universiteto Santaros klinikų vaikų ligoninėje 2011-2018 metais // Acta medica Lituanica. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2019, t. 26, Nr. 4, p. 199-204. DOI: 10.6001/actamedica.v26i4.4204. [DB: MEDLINE, Index Copernicus]

2018
1 Žiūraitė, Ieva; Narkutė, Airida; Burokienė, Vilmanta; Žilinskaitė, Virginija; Proškutė, Dovilė; Ivaškevičienė, Inga. Necrotising fasciitis due to invasive Streptococcus pyogenes infection // 36th annual meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2018) : 28 May-2 June, 2018, Malmö, Sweden : symposium abstracts / European Society for Paediatric Infectious Diseases - ESPID. Geneva : Kenes Group. 2018, abstract no. ESP18-0283, p. [1-2]. Prieiga per internetą: <https://espidmeeting.org/wp-content/uploads/sites/21/2018/08/ESPID-2018-Abstracts.pdf>.
2 Vingras, Algimantas Alfonsas; Grikinienė, Jurgita; Jusienė, Roma; Žilinskaitė, Virginija. Vaikas auga : [vadovas tėvams]. Vilnius : Alma Litera, 2018. 685 p. ISBN 9786090131343.

2017
1 Bobelytė, Odeta; Gailiūtė, Ieva; Zubka, Vytautas; Žilinskaitė, Virginija. Sepsis epidemiology and outcome in the paediatric intensive care unit of Vilnius University Children’s Hospital = Sepsio epidemiologija ir išeitys Vilniaus universitetinės vaikų ligoninės VIT skyriuje // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2017, Vol. 24, No. 2, p. 113-120. DOI: 10.6001/actamedica.v24i2.3492. [DB: Academic Search Complete, Index Academicus, Index Copernicus]
2 Gailiūtė, Ieva; Bobelytė, Odeta; Žilinskaitė, Virginija; Zubka, Vytautas. Vaikų sepsio sukėlėjai, jų jautrumas antibiotikams ir sepsio baigtys // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinës medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2017, T. 19, nr. 3, p. 178-185. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/straipsnis/vaiku-sepsio-sukelejai-ju-jautrumas-antibiotikams-ir-sepsio-baigtys> [žiūrėta 2018-05-24]. [DB: Index Copernicus]

2016
1 Gijón, Maria; Bellusci, Mariangela; Petraitienė, Birutė; Noguera Julian, Antoni; Žilinskaitė, Virginija; Sánchez Moreno, Paula; Saavedra-Lozano, Jesús; Glikman, Daniel; Daskalaki, Maria; Kaiser-Labusch, Petra; Falup-Pecurariu, Oana; Montagnani, Carlotta; Prieto, Luis; Gené, Amadéu; Trumpulytė, Giedrė; Kulečnikova, Irina; Lepe, José Antonio; Cercenado, Emilia; Kudinsky, Raya; Makri, Antonia; Huppertz, Hans Iko; Bleotu, Laura; Cocchi, Priscilla; Garcia Hierro, Paloma; Vitkauskienė, Astra; Fortuny, Claudia; Žukovskaja, Veslava; Neth, Olaf Werner; Santos, María; Rokney, Assaf; Petra, Marianna; Lixandru, R; Galli, Luisa; Guillén, Sara; Chaves, Fernando; Rojo Conejo, Pablo. Factors associated with severity in invasive community-acquired Staphylococcus aureus infections in children: a prospective European multicentre study // Clinical microbiology and infection. London : Elsevier. ISSN 1198-743X. eISSN 1469-0691. 2016, vol. 22, no. 7, p. 1-6. DOI: 10.1016/j.cmi.2016.04.004. [DB: MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 5.292; AIF: 3.647; Q1 (2016 InCities JCR SCIE)]
2 Kulečnikova, I.; Kučinskaitė, Gabrielė; Žilinskaitė, Virginija. Impact of prognostic score on the outcome in children with invasive meningococcal infection // European journal of pediatrics. Heidelberg : Springer. ISSN 0340-6199. eISSN 1432-1076. 2016, Vol. 175, Iss. 11, p. 1776, abstract no. 1043. DOI: 10.1007/s00431-016-2785-8. [DB: MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.921; AIF: 2.109; Q2 (2016 InCities JCR SCIE)]
3 Bobelytė, Odeta; Gailiūtė, Ieva; Zubka, V.; Žilinskaitė, Virginija. Sepsis epidemiology and outcome in PICU of Vilnius University Children Hospital // European journal of pediatrics. Heidelberg : Springer. ISSN 0340-6199. eISSN 1432-1076. 2016, Vol. 175, Iss. 11, p. 1462, abstract no. 220. DOI: 10.1007/s00431-016-2785-8. [DB: MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.921; AIF: 2.109; Q2 (2016 InCities JCR SCIE)]

2015
1 Radžiūnas, Aivaras; Martinovič, Julija; Žilinskaitė, Virginija. Vaikų sunkių traumų epidemiologiniai ypatumai ir sunkumo vertinimo skalių palyginimas = Peculiarity of severe pediatric trauma epidemiology and comparison of the trauma severity scores // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, nr. 3.1, p. 307-311. [DB: Index Copernicus]
2 Bumbulienė, Žana; Cimbalistienė, Loreta; Čerkauskienė, Rimantė; Daugėlavičienė, Valentina; Drazdienė, Nijolė; Dumčius, Sigitas; Ėmužytė, Regina; Grikinienė, Jurgita; Jankauskienė, Augustina; Kemežys, Robertas; Kinčinienė, Odeta; Kleinotienė, Gražina; Lesinskienė, Sigita; Martinkienė, Rasa; Mikulėnaitė, Laima; Narkevičiūtė, Irena; Nemanienė, Rolanda; Panavienė, Violeta Vladislava; Praninskienė, Rūta; Radžiūnienė, Violeta; Radžiūnas, Aivaras; Ragelienė, Lina; Raugalė, Algimantas; Rudzevičienė, Odilija; Rusonienė, Skirmantė; Rutkauskaitė, Vilma; Stankevičienė, Sigita; Sučilienė, Elena; Songailienė, Jurgita; Šaferienė, Indrė; Šaulytė Trakymienė, Sonata; Tamulienė, Indrė; Urbonas, Vaidotas; Usonis, Vytautas; Vankevičienė, Ramunė; Žilinskaitė, Virginija. Pediatrijos praktikos vadovas : leidinys skirtas medicinos specialistams, medicinos studijų studentams. 2-oji laida. Vilnius : "Baltijos idėjų grupė" ir partneriai, 2015. 751 p. ISBN 9789955974253.
3 Gijón, M.; Bellusci, M.; Petraitiene, B.; Noguera Julian, A.; Zilinskaite, V.; Sánchez Moreno, P.; Saavedra-Lozano, J.; Glikman, D.; Daskalaki, M.; Kaiser-Labusch, P.; Falup-Pecurariu, O.; Montagnani, C.; Prieto, L.; Trumpulyte, G.; Amadeu, G.; Kulecnikova, I.; Lepe, J.A.; Cercenado, E.; Chaves, F.; Rojo, P. Panton-Valentine Leukocidin (PVL) Presence and not Methicillin-Resistance is Associated with Severe Invasive Community-Acquired Staphylococcus Aureus Infections in Children: An European Multi-Centre (PISA) study // 33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2015) : Leipzig, Germany, 12-16 May, 2015 : Programme [and abstracts] book / European Society for Paediatric Infectious Diseases. Geneva : Kenes Group. 2015, no. ESPID-0521, p. 223-224. Prieiga per internetą: <https://espid2015.kenes.com/Documents/ESPID%202015%20Abstracts.pdf> [žiūrėta 2019-03-26].

2014
1 Kulečnikova, Irina; Radžiūnienė, Violeta; Žilinskaitė, Virginija. Auksinio stafilokoko, gaminančio Pantono-Valentino leukocidino (PVL) toksiną, klinikiniai aspektai // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2014, t. 20, nr. 4, p. 361-364. [DB: Index Copernicus]
2 Bumbulienė, Žana; Cimbalistienė, Loreta; Čerkauskienė, Rimantė; Daugelavičienė, Valentina; Drazdienė, Nijolė; Dumčius, Sigitas; Ėmužytė, Regina; Grikinienė, Jurgita; Jankauskienė, Augustina; Kemežys, Robertas; Kinčinienė, Odeta; Kleinotienė, Gražina; Lesinskienė, Sigita; Martinkienė, Rasa; Mikulėnaitė, Laima; Narkevičiūtė, Irena; Nemanienė, Rolanda; Panavienė, Violeta Vladislava; Praninskienė, Rūta; Radžiūnienė, Violeta; Radžiūnas, Aivaras; Ragelienė, Lina; Raugalė, Algimantas; Rudzevičienė, Odilija; Rusonienė, Skirmantė; Rutkauskaitė, Vilma; Stankevičienė, Sigita; Sučilienė, Elena; Songailienė, Jurgita; Šaferienė, Indrė; Šaulytė Trakymienė, Sonata; Tamulienė, Indrė; Urbonas, Vaidotas; Usonis, Vytautas; Vankevičienė, Ramunė; Žilinskaitė, Virginija. Pediatrijos praktikos vadovas : leidinys skirtas medicinos specialistams, medicinos studijų studentams. Antroji laida. Vilnius : UAB "Baltijos idėjų grupė" ir partneriai, 2014. 750 p. ISBN 9789955974253.
3 Drazdienė, Nijolė; Grikinienė, Jurgita; Jakavonytė-Akstinienė, Agnė; Kalibatienė, Danutė; Kinčinienė, Odeta; Lesinskienė, Sigita; Stukas, Rimantas; Stundžienė, Rasa; Valiulis, Arūnas; Vingras, Algimantas Alfonsas; Žilinskaitė, Virginija. Vaikų ligos ir slauga : mokomoji knyga medicinos, slaugos, visuomenės sveikatos studijų programų studentams, gydytojams rezidentams / Nijolė Drazdienė, Jurgita Grikinienė, Agnė Jakavonytė-Akstinienė, Danutė Kalibatienė, Odeta Kinčinienė, Sigita Lesinskienė, Rimantas Stukas, Rasa Stundžienė, Arūnas Valiulis, Algimantas Vingras, Virginija Žilinskaitė ; Vilniaus universitetas ; [Recenzentai : Sigitas Dumčius, Natalija Istomina]. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2014. 495 p. ISBN 9785420017517.

2013
1 Pliauckienė, Aušrinė; Lingė, Gražina; Kinčinienė, Odeta; Žilinskaitė, Virginija. Gyvybei grėsmingas įvykis: ar tai pavojinga? // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, nr. 3.2, p. 112-118. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP_3.2_17.pdf> [žiūrėta 2014-03-03]. [DB: Index Copernicus]
2 Sapkauskaitė, Milda; Jančienė, Gerda; Sakalauskaitė, Lina; Žilinskaitė, Virginija. Vaikų invazinės meningokokinės infekcijos epidemiologija, klinikinė ir laboratorinė diagnostika // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, nr. 3.2, p. 15-21. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP_3.2_2.pdf> [žiūrėta 2014-03-03]. [DB: Index Copernicus]

2012
1 Gutauskas, Marijus; Žilinskaitė, Virginija. Vaikų portinės hipertenzijos atokūs chirurginio gydymo rezultatai // 4-asis Lietuvos kraujagyslių chirurgų ir angiologų suvažiavimas: tezių knyga. Vilnius, 2012. ISBN 9786099539904. p. 13.
2 Kalinauskienė, Olga; Žilinskaitė, Virginija. Dauginės organų disfunkcijos sindromas ir jo sunkumo vertinimas vaikų amžiuje = The pediatric multiple organ dysfunction syndrom and estimation of its severity // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 3, p. 334-339. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP3_14str.pdf> [žiūrėta 2012-09-12]. [DB: Index Copernicus]
3 Žilinskaitė, Virginija; Kėvalas, Rimantas; Radžiūnienė, Violeta; Gurskis, Vaidotas. Pagalba karščiuojančiam vaikui : rekomendacijos. Vilnius : UAB "Indigo print", 2012. 16 p. ISBN 9786098078008.
4 Raugalė, Algimantas; Kinčinienė, Odeta; Bumbulienė, Žana; Daugelavičienė, Valentina; Drazdienė, Nijolė; Dumčius, Sigitas; Ėmužytė, Regina; Grikinienė, Jurgita; Jankauskienė, Augustina; Kemežys, Robertas; Kleinotienė, Gražina; Lukoševičiūtė, Rita; Narkevičiūtė, Irena; Nemanienė, Rolanda; Panavienė, Violeta Vladislava; Praninskienė, Rūta; Radžiūnienė, Violeta; Radžiūnas, Aivaras; Ragelienė, Lina; Rudzevičienė, Odilija; Rutkauskaitė, Vilma; Sučilienė, Elena; Stankevičienė, Sigita; Tamulienė, Indrė; Šaulytė Trakymienė, Sonata; Uleckienė, Vida; Urbonas, Vaidotas; Usonis, Vytautas; Vankevičienė, Ramunė; Žilinskaitė, Virginija. Pediatrijos praktikos vadovas : leidinys skirtas medicinos specialistams, medicinos studijų studentams. Vilnius : UAB "Baltijos idėjų grupė" ir partneriai, 2012. 527 p. ISBN 9789955956211.
5 Žilinskaitė, Virginija; Žukovskaja, Veslava; Petraitienė, Danutė. Hiperglikeminė hiperosmoliarinė neketoacidozinė būklė vaikų amžiuje = Hyperglycemic hyperosmolar nonketotic state in children // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2012, Vol. 22, nr. 6, p. 85-90. Prieiga per internetą: <http://sm-hs.eu/index.php/smhs/article/view/388> [žiūrėta 2013-04-03]. [DB: Index Copernicus]
6 Žilinskaitė, Virginija; Kvederienė, Rūta. Vaikų traumų ikihospitalinės pagalbos apimtys // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2012, Vol. 22, nr. 6, p. 20-25. Prieiga per internetą: <http://sm-hs.eu/index.php/smhs/article/view/372> [žiūrėta 2013-04-03]. [DB: Index Copernicus]
7 Pečiulienė, L.; Žilinskaitė, Virginija; Sakalauskaitė, Lina. The outcome of children admitted to PICU with meningococcal sepsis // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-0138. 2012, vol. 19, nr. 3, p. 389. [DB: TOC Premier, Current Abstracts, Index Copernicus]
8 Kvederienė, Rūta; Žilinskaitė, Virginija; Radžiūnas, Aivaras. In-hospital paediatric trauma deaths: epidemiology, trauma mechanism, severity, location, type of injury, survival probability, pre-hospital care and emergent management // Intensive Care Medicine. Heidelberg : Springer. ISSN 0342-4642. 2012, vol. 38, iss. 1 suppl. p. s222. Prieiga per internetą: <http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00134-012-2683-0.pdf> [žiūrėta 2013-04-24]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), CABI Abstracts Databases, SpringerLink] [IF: 5.258; AIF: 3.839; Q1 (2012 InCities JCR SCIE)]
9 Žilinskaitė, Virginija; Pečiulienė, L.; Sakalauskaitė, Lina. Prognostic parameters and outcome of invasive meningococcal disease in children // Archives of disease in childhood. London : BMJ Group. ISSN 0003-9888. 2012, Vol. 97, suppl. 2, p. a444. Prieiga per internetą: <http://adc.bmj.com/content/97/Suppl_2/A444.2.abstract?sid=c9014521-7376-49a0-90ca-61af743d44f6> [žiūrėta 2013-04-24]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), CABI Abstracts Databases, Elsevier Biobase, Scopus, Academic Search Complete, MEDLINE, Embase] [IF: 3.051; AIF: 1.893; Q1 (2012 InCities JCR SCIE)]

2011
1 Kvederienė, Rūta; Žilinskaitė, Virginija. Traumos sunkumo vertinimo skalės = Trauma severity scoring scale // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2011, t. 17, nr. 2, p. 262-266. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MEDICINA_TP-2011-Nr.2_262-266.pdf> [žiūrėta 2018-04-03]. [DB: Index Copernicus]
2 Kalinauskienė, Olga; Žilinskaitė, Virginija. Paediatric logistic organ dysfunction score (PELOD) for the evaluation of the severity of multiple organ disfunction syndrome (MODS) // Intensive Care Medicine. Heidelberg : Springer. ISSN 0342-4642. 2011, vol. 37, suppl. 2, p. s375. Prieiga per internetą: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00134-011-2387-x.pdf> [žiūrėta 2012-01-23]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), CABI Abstracts Databases, SpringerLink] [IF: 5.399; AIF: 3.803; Q1 (2011 InCities JCR SCIE)]
3 Ringdal, Kjetil Gorseth; Lossius, Hans Morten; Jones, J. Mary; Kvederienė, Rūta (tyrėjas); Žilinskaitė, Virginija (tyrėjas). Collecting core data in severely injured patients using a consensus trauma template: an international multicentre study // Critical care. London : BioMed Central Ltd. ISSN 1364-8535. 2011, vol. 15, p. r237. DOI: 10.1186/cc10485. [DB: Scopus, CAB Abstracts, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
4 Kvedarienė, R.; Radžiūnas, A.; Žilinskaitė, Virginija. Severe pediatric trauma: emergent management and outcome // Vaikų pulmonologija ir alergologija / Lietuvos vaikų pulmonologų draugija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5261. 2011, t. 14, nr. 1 : 1st Baltic Paediatric Congress, May 19-22, 2011, Vilnius, p. 82. [DB: Index Copernicus]
5 Rojo, P.; Gómez, C.; Petraitiene, B.; Zilinskaite, V.; Falup-Pecurariu, O.; Palacios, A.; Moreno, D.; Gormley, S.; Koliou, M.; Saavedra, J.; Cercenado, E.; Ruga, E.; Glikman, D.; Fidler, K.; Prieto, L.M.; Kaiser, P.; Orellana, M.Á.; Trumpulyte, G.; Williams, B.; Blanc, P.; Tommasini, T.; Gimeno, I.; Chaves, F. Community-acquired skin and soft tissue Staphylococcus aureus infections in children across Europe, influence of Panton-Valentine Leukocidin // 29th annual meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases - ESPID2011 "Frontiers in Paediatric Infectious Diseases" : The Hague, The Netherlands, June 7-10, 2011 : abstracts / ESPID. Geneva : Kenes Group,. 2011, p. 389-389, no. P151.

2008
1 Kinčinienė, Odeta; Žilinskaitė, Virginija. Dažnai alpstančių vaikų, 2000-2007 metais hospitalizuotų VMUL vaikų ligų klinikoje, fizinės būklės tyrimas = Physical examination of children with recurrent syncope hospitalized in VCUH clinic of children diseases in 2000-2007 // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2008, t. 14, Nr. 1, priedas, p. 30-38. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MEDICINA-2008-1-pr_30-382.pdf> [žiūrėta 2019-06-18]. [DB: Index Copernicus]
2 Žilinskaitė, Virginija (sudarytojas); Kinčinienė, Odeta (sudarytojas). Vaikų ligų testai : [metodinė medžiaga savitikrai]. Vilnius : UAB "Greita spauda", 2008. 299 p. ISBN 9789955861058.
3 Valiulis, Arūnas (sudarytojas); Žilinskaitė, Virginija (sudarytojas); Urbonas, Vaidotas (sudarytojas); Kinčinienė, Odeta (sudarytojas); Grikinienė, Jurgita (sudarytojas); Ragelienė, Lina (sudarytojas); Usonis, Vytautas (sudarytojas); Drazdienė, Nijolė (sudarytojas). Vaikų ligų klinikiniai atvejai : [metodinė medžiaga savitikrai] / [sudarė Virginija Žilinskaitė ; parengė Arūnas Valiulis, Virginija Žilinskaitė, Vaidotas Urbonas, Odeta Kinčinienė, Jurgita Grikinienė, Lina Ragelienė, Vytautas Usonis, Nijolė Drazdienė]. Vilnius : UAB "Greita spauda", 2008. 295 p. ISBN 9789955861065.
4 Valiulis, Arūnas (sudarytojas); Žilinskaitė, Virginija (sudarytojas); Urbonas, Vaidotas (sudarytojas); Kinčinienė, Odeta (sudarytojas); Grikinienė, Jurgita (sudarytojas); Ragelienė, Lina (sudarytojas); Usonis, Vytautas (sudarytojas); Drazdienė, Nijolė (sudarytojas). Vaikų ligų gydytojo rezidentūros studijų programa / sudarė Virginija Žilinskaitė ; rengė Arūnas Valiulis, Virginija Žilinskaitė, Vaidotas Urbonas, Odeta Kinčinienė, Jurgita Grikinienė, Lina Ragelienė, Vytautas Usonis, Nijolė Drazdienė]. Vilnius : UAB "Greita spauda", 2008. 206 p. ISBN 9789986063407.
5 Žilinskaitė, Virginija. Vaikų buitiniai apsinuodijimai // Šeimos sveikatos enciklopedija. Vilnius, 2008. ISBN 9785430047900. p. 361-364.

2007
1 Valiulis, Arūnas; Vaidelienė, Laimutė; Radžiūnienė, Violeta; Bush, Andrew; Skurvydienė, Iveta; Misevičienė, Valdonė; Ėmužytė, Regina; Kudzytė, Jolanta; Rudzevičienė, Odilija; Raugalė, Algimantas; Bojarskas, Jurgis; Kasiulevičius, Vytautas; Žilinskaitė, Virginija; Kėvalas, Rimantas. Lietuvos vaikų bronchų astmos diagnostikos ir gydymo sutarimas : įrodymais pagrįstos metodinės rekomendacijos gydytojams vaikų pulmonologams, alergologams ir klinikiniams imunologams, vaikų alergologams, pediatrams ir bendrosios praktikos gydytojams / [rengėjai: Arūnas Valiulis, Laimutė Vaidelienė, Violeta Radžiūnienė, Andrew Bush, Iveta Skurvydienė, Valdonė Misevičienė, Regina Ėmužytė, Jolanta Kudzytė, Odilija Rudzevičienė, Algimantas Raugalė, Jurgis Bojarskas, Vytautas Kasiulevičius, V. Žilinskaitė, R. Kėvalas] ; Vilniaus universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Kauno medicinos universitetas, Lietuvos vaikų pulmonologų draugija [ir kt.] ; [redaktorius Arūnas Valiulis; recenzentai: Petras Dicpinigaitis, Rima Staugas]. 4-as leid. patais. ir papild. Vilnius : Eugrimas, 2007. 58 p. ISBN 9955501529.
2 Raugalė, Algimantas; Bagdzevičius, Robertas; Barauskas, Vidmantas; Bernotas, Šarūnas; Breivienė, Gintarė; Cibulskienė, Goda; Dagys, Algirdas; Daugelavičius, Vidūnas; Galvydienė, Dalia; Geležauskas, Dainius; Gricius, Kastytis; Gurskas, Pranas; Kilda, Artūras; Liutkevičiūtė, Roma; Maknavičius, Stanislovas Jonas; Malcius, Dalius; Pošiūnas, Gintas; Radzevičius, Darius; Radžiūnas, Andrius; Ragelienė, Lina; Rinkevičius, Sigitas; Saniukas, Kęstutis; Siaurusaitis, Benjaminas; Šaikus, Andrius; Šinkūnienė, Birutė; Trainavičius, Kęstutis; Vencius, Jonas; Verkauskas, Gilvydas; Žilinskaitė, Virginija. Vaikų ligos. T. 5: Vaikų chirurgija. Vaikų traumatologija ir ortopedija. Nelaimingi atsitikimai ir intensyvioji terapija : [vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams] / parengta vadovaujant Algimantui Raugalei ; [autorių kolektyvas: A. Raugalė, R. Bagdzevičius, V. Barauskas, Š. Bernotas, G. Breivienė, G. Cibulskienė, A. Dagys, V. Daugelavičius, D. Galvydienė, D. Geležauskas, K. Gricius, P. Gurskas, A. Kilda, R. Liutkevičiūtė, S. Maknavičius, D. Malcius, G. Pošiūnas, D. Radzevičius, A. Radžiūnas, L. Ragelienė, S. Rinkevičius, K. Saniukas, B. Siaurusaitis, A. Šaikus, B. Šinkūnienė, K. Trainavičius, J. Vencius, G. Verkauskas, V. Žilinskaitė]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2007. 818 p. ISBN 9789955331421.

2006
1 Žilinskaitė, Virginija; Kinčinienė, Odeta. Hepatopulmoninis sindromas ir portinė hipertenzija = Hepatopulmonary syndrome and portal hypertension // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2006, t. 12, nr. 4, p. 357-363. [DB: Index Copernicus]
2 Kvederienė, Rūta; Žilinskaitė, Virginija. Ūminio kepenų funkcijos nepakankamumo ypatumai vaikų amžiuje = Acute liver failure in children // Pediatrija. ISSN 1648-4630. 2006, nr. 2, p. 85-94.
3 Choliavskaja, Ilona; Žilinskaitė, Virginija. Vaikų vitamino B1 trūkumo klinika. Beriberi liga = Thiamine deficiency in infants // Pediatrija. ISSN 1648-4630. 2006, nr. 6, p. 47-50.
4 Rusonienė, Skirmantė; Žilinskaitė, Virginija. Karščiavimo gydymas acetaminofenu ir ibuprofenu. Kas geriau? = Fever treating using acetaminophen and ibuprofen. Which drug is "better"? // Pediatrija. ISSN 1648-4630. 2006, nr. 6, p. 33-36.
5 Žilinskaitė, Virginija; Cibulskienė, Goda Viktorija. Pagalba įtarus įgimtą medžiagų apykaitos sutrikimą // Pediatrija. ISSN 1648-4630. 2006, nr. 6 (priedas), p. 5-8.
6 Balčiūnienė, Irena; Baks, Brigita; Basys, Vytautas; Bendorienė, Jolanta; Čekuolienė, Edita; Černiauskienė, Marijona; Danielienė, Eglė; Domarkienė, Vida; Drazdienė, Nijolė; Ėmužytė, Regina; Endzinienė, Milda; Grigaitė, Gailutė; Juozapaitienė, Irena; Kaltenis, Petras; Lapinskaitė, Genovaitė Stanislava; Klimantavičienė, Miglė; Panavienė, Violeta Vladislava; Pečiulienė, Vytautė; Proškuvienė, Regina; Pūras, Dainius; Rainytė, Aldona; Rimkuvienė, Jūratė; Rudzikienė, Marija Danutė; Samuolytė, Rūta; Siaurusaitis, Benjaminas; Šiupšinskienė, Nora; Šlapkauskaitė, Danė Agota; Tutkuvienė, Janina; Urbonavičienė, Ramunė; Vaičienė, Nerija; Vingras, Algimantas Alfonsas; Zlatkuvienė, Zita Vida; Žekonienė, Jūratė; Žilinskaitė, Virginija; Žilinskienė, Elena. Vaiko priežiūros ir ligų žinynas : D. 2: M-Ž : Nuo 1 dienos iki 18 metų / [Irena Balčiūnienė, Brigita Baks, Vytautas Basys, Jolanta Bendorienė, Edita Čekuolienė, Marijona Černiauskienė, Eglė Danielienė, Vida Domarkienė, Nijolė Drazdienė, Regina Ėmužytė, Milda Endzinienė, Gailutė Grigaitė, Irena Juozapaitienė, Petras Kaltenis, Genovaitė Lapinskaitė, Miglė Klimantavičienė, Violeta Panavienė, Vytautė Pečiulienė, Regina Proškuvienė, Dainius Pūras, Aldona Rainytė, Jūratė Rimkuvienė, Marija Rudzikienė, Rūta Samuolytė, Benjaminas Siaurusaitis, Nora Šiupšinskienė, Danė Šlapkauskaitė, Janina Tutkuvienė, Ramunė Urbonavičienė, Nerija Vaičienė, Algimantas Vingras, Zita Zlatkuvienė, Jūratė Žekonienė, Virginija Žilinskaitė, Elena Žilinskienė] ; [vyr. redaktorius: Vytautas Basys]. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 247 p.; 8 iliustr. p. ISBN 5420015862.

2005
1 Valiulis, Arūnas; Vaidelienė, Laimutė; Ėmužytė, Regina; Kudzytė, Jolanta; Usonis, Vytautas; Raugalė, Algimantas; Bojarskas, Jurgis; Kasiulevičius, Vytautas; Žilinskaitė, Virginija; Kėvalas, R. Lietuvos vaikų bronchų astmos diagnostikos ir gydymo sutarimas : įrodymais pagrįstos metodinės rekomendacijos gydytojams / rengėjai: Arūnas Valiulis, Laimutė Vaidelienė, Regina Ėmužytė, Jolanta Kudzytė, Vytautas Usonis, Algimantas Raugalė, Jurgis Bojarskas, Vytautas Kasiulevičius, Virginija Žilinskaitė, R. Kėvalas. 3-iasis pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius : Eugrimas, 2005. 55 p. ISBN 9955501529.
2 Valiulis, Arūnas; Narkevičiūtė, Irena; Dumčius, Sigitas; Bojarskas, Jurgis; Misevičienė, Valdonė; Bush, Andrew; Thomson, Anne; Usonis, Vytautas; Raugalė, Algimantas; Kaltenis, Petras; Žilinskaitė, Virginija; Kėvalas, Rimantas. Lietuvos vaikų pneumonijų diagnostikos ir gydymo sutarimas: įrodymais pagrįstos metodinės rekomendacijos gydytojams. Vilnius : s.l., 2005. 32 p. ISBN 9955501901.
3 Valiulis, Arūnas; Narkevičiūtė, Irena; Dumčius, Sigitas; Bojarskas, Jurgis; Misevičienė, Valdonė; Bush, Andrew; Thomson, Anne; Usonis, Vytautas; Raugalė, Algimantas; Kaltenis, Petras; Kėvalas, Rimantas; Žilinskaitė, Virginija. Lietuvos vaikų pneumonijų diagnostikos ir gydymo sutarimas: įrodymais pagrįstos metodinės rekomendacijos gydytojams = Lithuanian evidence based paediatric community-acquired pneumonia guidelines // Vaikų pulmonologija ir alergologija. ISSN 1392-5261. 2005, t. 8, Nr. 2, p. 3040-3061.
4 Tkačenko, Natalija; Žilinskaitė, Virginija. Vaikų 2 tipo cukrinis diabetas = Type 2 diabetes mellitus in children // Pediatrija. ISSN 1648-4630. 2005, nr. 3, p. 102-111.
5 Žilinskaitė, Virginija. Ūminės vaiko būklės, reikalaujančios skubios pagalbos // Gydymo menas. ISSN 1392-527X. 2005, nr. 2; nr. 3, p. 77-80; 62-65.
6 Raugalė, Algimantas; Bubnaitienė, Vilija; Ėmužytė, Regina; Grinkevičiūtė, Dovilė Evalda; Gurskis, Vaidotas; Kėvalas, Rimantas; Kondratas, Tomas; Kuzminskienė, Regina; Lesinskienė, Sigita; Malickaitė, Radvilė; Narkevičiūtė, Irena; Pundzienė, Birutė; Pūras, Dainius; Rudzevičienė, Odilija; Stirbienė, Ilona; Šuliokienė, Nijolė; Usonis, Vytautas; Žilinskaitė, Virginija. Vaikų ligos : 4 tomas: Infekcinės ligos. Alerginės ligos. Imunodeficito būklės. Reanimacija ir intensyvioji terapija. Vaikų elgesio ir psichikos sutrikimai / parengta vadovaujant Algimantui Raugalei; [autoriai: A. Raugalė, V. Bubnaitienė, R. Ėmužytė, D. Grinkevičiūtė, V. Gurskis, R. Kėvalas, T. Kundrotas, R. Kuzminskienė, S. Lesinskienė, R. Malickaitė, I. Narkevičiūtė, B. Pundzienė, D. Pūras, O. Rudzevičienė, I. Stirbienė, N. Šuliokienė, V. Usonis, V. Žilinskaitė] ; [Vilniaus universitetas]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2005. 712 p. ISBN 9986198607.
7 Balčiūnienė, Irena; Baks, Brigita; Basys, Vytautas; Bendorienė, Jolanta; Čekuolienė, Edita; Domarkienė, Vida; Drazdienė, Nijolė; Ėmužytė, Regina; Endzinienė, Milda; Kaltenis, Petras; Lapinskaitė, Genovaitė Stanislava; Klimantavičienė, Miglė; Panavienė, Violeta Vladislava; Pečiulienė, Vytautė; Pūras, Dainius; Ragelienė, Lina; Rimkuvienė, Jūratė; Rudzikienė, Marija-Danutė; Samuolytė, Rūta; Siaurusaitis, Benjaminas; Šiupšinskienė, Nora; Tutkuvienė, Janina; Urbonavičienė, Ramunė; Vaičienė, Nerija; Vingras, Algimantas; Zaleckas, Linas; Žekonienė, Jūratė; Žilinskaitė, Virginija. Vaiko priežiūros ir ligų žinynas : D. 1: A-L : Nuo 1 dienos iki 18 metų / [autoriai: Irena Balčiūnienė, Brigita Baks, Vytautas Basys, Jolanta Bendorienė, Edita Čekuolienė, Vida Domarkienė, Nijolė Drazdienė, Regina Ėmužytė, Milda Endzinienė, Petras Kaltenis, Genovaitė Lapinskaitė, Miglė Klimantavičienė, Violeta Panavienė, Vytautė Pečiulienė, Dainius Pūras, Lina Ragelienė, Jūratė Rimkuvienė, Marija Rudzikienė, Rūta Samuolytė, Benjaminas Siaurusaitis, Nora Šiupšinskienė, Janina Tutkuvienė, Ramunė Urbonavičienė, Nerija Vaičienė, Algimanatas Vingras, Linas Zareckas, Jūratė Žekonienė, Virginija Žilinskaitė] ; vyriausiasis redaktorius: Vytautas Basys; vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja: Jūratė Tamulaitienė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 292 p., [8] iliustr. lap. ISBN 5420015595.

2004
1 Bačiulis, Vytautas; Jakutovič, Marija; Kalibatienė, Danutė; Kaltenis, Petras; Kasiulevičius, Vytautas; Matuzevičius, Audrius; Panavienė, Violeta Vladislava; Razgauskas, Eduardas; Urbonas, Gintaras; Vingraitė, Jovilė; Vingras, Algimantas Alfonsas; Žilinskaitė, Virginija. Pediatrija bendrojoje praktikoje. Vilnius : UAB "Vaistų žinios", 2004. 696 p. ISBN 9955511427.
2 Valiulis, Arūnas; Bojarskas, Jurgis; Ėmužytė, Regina; Kudzytė, Jolanta; Dubakienė, Rūta; Usonis, Vytautas; Raugalė, Algimantas; Kasiulevičius, Vytautas; Kalibatienė, Danutė; Žilinskaitė, Virginija. Lietuvos vaikų bronchų astmos diagnostikos ir gydymo sutarimas : [metodinės rekomendacijos] // Vaikų pulmonologija ir alergologija. ISSN 1392-5261. 2004, t. 7, Nr. 1, p. 2489-2523.
3 Valiulis, Arūnas; Dumčius, Sigitas; Narkevičiūtė, Irena; Bush, Andrew; Thomson, Anne; Usonis, Vytautas; Kaltenis, Petras; Vingras, Algimantas Alfonsas; Žilinskaitė, Virginija. Lietuvos vaikų pneumonijų diagnostikos ir gydymo sutarimas. Įrodymais pagrįstos metodinės rekomendacijos gydytojams // Vaikų pulmonologija ir alergologija. ISSN 1392-5261. 2004, t. 7, Nr. 2, p. 2617-2634.
4 Žilinskaitė, Virginija. Ūminių buitinių vaikų apsinuodijimų epidemiologija = Epidemiology of acute poissonining in children // Pediatrija. ISSN 1648-4630. 2004, Nr. 1(9), p. 55-58.
5 Žilinskaitė, Virginija. Pagalba karščiuojančiam vaikui iki 3 metų = Management of febrile children younger than 3 years // Pediatrija. ISSN 1648-4630. 2004, Nr. 1(9), p. 72-76.
6 Žilinskaitė, Virginija. Vaikų apsinuodijimai alkoholiu = Ethanol intoxication in children // Pediatrija. ISSN 1648-4630. 2004, Nr. 4-5(12-13), p. 60-63.
7 Žilinskaitė, Virginija. Vaikų intensyviosios terapijos aktualijos = Current state of pediatric intensive care // Pediatrija. ISSN 1648-4630. 2004, Nr. 4-5(12-13), p. 99-101.
8 Žilinskaitė, Virginija. Portinė hipertenzija pediatrijoje // Pediatrinė hepatologija : respublikinės konferencijos darbai (straipsniai). Vilnius, 2004. ISBN 9955938439. p. 16-19.
9 Žilinskaitė, Virginija. Kepenų pažeidimai apsinuodijus grybais ir paracetamoliu // Pediatrinė hepatologija : respublikinės konferencijos darbai (straipsniai). Vilnius, 2004. ISBN 9955938439. p. 54-56.
10 Blažienė, Audra; Dubakienė, Rūta; Ėmužytė, Regina; Ivaškevičius, Juozas; Leišytė, Palmira; Kėvalas, Rimantas; Pilvinis, Vidas; Razgauskas, Eduardas; Valius, Leonas; Valiulis, Arūnas; Žilinskaitė, Virginija. Anafilaksija (sutarimas) // Alerginės odos ligos: dabartis ir perspektyvos : respublikinės mokslinės praktinės konferencijos medžiaga (straipsniai, sutarimai) : Vilnius, 2004 / Vilniaus universitetas, Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų draugija ; [sudarė Regina Ėmužytė, recenzavo I. Marčiukaitienė]. Vilnius, 2004. ISBN 9955938447. p. 64-70.

2003
1 Žilinskaitė, Virginija; Viščinienė, G. Vaikų apsinuodijimai hepatotoksiniais grybais = Hepatotoxis mushroom poisonings in children // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : SK-IMPEKS. ISSN 1392-1312. 2003, nr. 4(36), p. 33-37. [DB: Index Copernicus]
2 Kinčinienė, Odeta; Žilinskaitė, Virginija. Alpusių vaikų kvėpavimo sistemos būklė = Evaluation of the respiratory system in children with syncope // Vaikų pulmonologija ir alergologija. ISSN 1392-5261. 2003, t. 6, nr. 1, p. 2065-2068.
3 Valiulis, Arūnas; Dumčius, Sigitas; Narkevičiūtė, Irena; Bush, Andrew; Thomson, Anne; Usonis, Vytautas; Kaltenis, Petras; Vingras, Algimantas Alfonsas; Žilinskaitė, Virginija. Lietuvos vaikų pneumonijų diagnostikos ir gydymo sutarimas: įrodymais pagrįstos metodinės rekomendacijos gydytojams : įrodymais pagrįstos metodinės rekomendacijos gydytojams. Vilnius : Atkula, 2003. 32 p. ISBN 9955501901.
4 Blažienė, Audra; Dubakienė, Rūta; Ėmužytė, Regina; Ivaškevičius, Juozas; Leišytė, Palmira; Kėvalas, Rimantas; Pilvinis, Vidas; Razgauskas, Eduardas; Valius, Leonas; Valiulis, Arūnas; Žilinskaitė, Virginija. Anafilaksija : (sutarimas) // Alergologija ir klinikinė imunologija. ISSN 1392-8872. 2003, t. 2, nr. 1, p. 61-78.
5 Dubakienė, Rūta; Ėmužytė, Regina; Leišytė, Palmira; Blažienė, Audra; Razgauskas, Eduardas; Valiulis, Arūnas; Kudzytė, Jolanta; Bojarskas, Jurgis; Lapinskaitė, Genovaitė Stanislava; Kėvalas, Rimantas; Marčiukaitienė, Irena Ona; Čeburkovas, Olegas; Zolubas, Marius; Kašinskas, Romas; Povilaitis, Kęstutis-Stanislovas; Žilinskaitė, Virginija; Valiukevičienė, Skaidra; Staikūnienė, Jūratė; Japertienė, Lidija Marija; Kuzminskienė, Regina; Šuliokienė, Nijolė. Alerginių ligų vadovas : [kišeninė knyga gydytojui apie alergines ligas, jų gydymui vartojamus vaistus bei jų dozavimą] / sudarytoja: Rūta Dubakienė ; autorių kolektyvas: Rūta Dubakienė, Regina Ėmužytė, Palmira Leišytė, Audra Blažienė, Eduardas Razgauskas, Arūnas Valiulis, Jalanta Kudzytė, Jurgis Bojarskas, Genovaitė Lapinskaitė, Rimantas Kėvalas, Irena Marčiukaitienė, Olegas Čeburkovas, Marius Zolubas, Romas Kašinskas, Kęstutis Povilaitis, Virginija Žilinskaitė, Skaidra Valiukevičienė, Jūratė Staikūnienė, Lilija Marija Japertienė, Regina Kuzminskienė, Nijolė Šuliokienė. Vilnius : UAB "Vaistų žinios", 2003. 158 p. ISBN 9955511181.
6 Raugalė, Algimantas; Bačiulis, Vytautas; Bakšienė, Nijolė Dalia; Balčiūnienė, Irena; Bojarskas, Jurgis; Indrėjaitytė, I L; Kinčinienė, O; Kudzytė, Jolanta; Labanauskas, Liutauras; Olekas, Juozas; Panavienė, V; Rudzikienė, M; Sadauskas, J; Šiupšinskienė, Nora; Šlapkauskaitė, Danė; Urbonas, V; Urbonavičienė, R; Vaidelienė, Laimutė; Vasiliauskas, J; Žilinskaitė, Virginija. Vaikų ligos. T.2: Kvėpavimo organų ligos. Virškinamojo trakto ligos. Širdies ligos. Reumatinės ligos ir vaskulitai : kvėpavimo organų ligos, virškinamojo trakto ligos, širdies ligos, reumatinės ligos ir vaskulitai / A. Raugalė, V. Bačiulis, D. Bakšienė, I. Balčiūnienė, J. Bojarskas, I.L. Indrėjaitytė, O. Kinčinienė, J. Kudzytė, L. Labanauskas, J. Olekas, V. Panavienė, M. Rudzikienė, J. Sadauskas, N. Šiupšinskienė, D. Šlapkauskaitė, V. Urbonas, R. Urbonavičienė, L. Vaidelienė, J. Vasiliauskas, V. Žilinskaitė : [vadovėlis]. Vilnius : Gamta, 2003. 631 p. ISBN 9955447605.
7 Narkevičiūtė, Irena; Dumčius, Sigitas; Bush, Andrew; Thomson, Anne; Usonis, Vytautas; Kaltenis, Petras; Vingras, Algimantas Alfonsas; Žilinskaitė, Virginija; Valiulis, Arūnas. Lietuvos vaikų pneumonijų diagnostikos ir gydymo sutarimas : Įrodymais pagrįstos metodinės rekomendacijos gydytojams // Vaikų pulmonologija ir alergologija. ISSN 1392-5261. 2003, t. 6, Nr. 2, p. 2343-2360.
8 Valiulis, Arūnas; Bojarskas, Jurgis; Ėmužytė, Regina; Kudzytė, Jolanta; Dubakienė, Rūta; Usonis, Vytautas; Raugalė, Algimantas; Kasiulevičius, Vytautas; Kalibatienė, Danutė; Žilinskaitė, Virginija. Lietuvos vaikų bronchų astmos diagnostikos ir gydymo sutarimas : įrodymais pagrįstos metodinės rekomendacijos, skirtos vaikų pulmonologams, pediatrams ir bendrosios praktikos gydytojams. Pirmą kartą pristatytos II Lietuvos nacionaliniame astmos kongrese (Vilnius, 2003 m. spalio 11 d.) : skiriamos Vilniaus universiteto 425 metų jubiliejui / Rengėjai: Arūnas Valiulis, Jurgis Bojarskas, Regina Ėmužytė, Jolanta Kudzytė, Rūta Dubakienė, Vytautas Usonis, Algimantas Raugalė, Vytautas Kasiulevičius, Danutė Kalibatienė, V. Žilinskaitė ; Vilniaus universitetas, Kauno medicinos universitetas, Lietuvos mokslų akademija ir kiti. Vilnius : Eugrimas, 2003. 55 p. ISBN 9955501529.

2002
1 Gutauskas, Marijus; Žilinskaitė, Virginija. Vaikų prehepatinės portinės hipertenzijos chirurginis gydymas // 2-as Lietuvos kraujagyslių chirurgų ir angiologų suvažiavimas : tezės, 2002 m. gegužės mėn. 23-25 d., Klaipėda. Vilnius : Aldorija. 2002, p. 28.
2 Žilinskaitė, Virginija. Varikozinių kraujavimų gydymo ir jų pasikartojimo prevencijos algoritmai vaikams, sergantiems portine hipertenzija // 2-as Lietuvos kraujagyslių chirurgų ir angiologų suvažiavimas : tezės, 2002 m. gegužės mėn. 23-25 d., Klaipėda. Vilnius : Aldorija. 2002, p. 71.
3 Žilinskaitė, Virginija; Silickas, Vaidotas. Ultragarsinio tyrimo reikšmė nustatant vaikų prehepatinės portinės hipertenzijos kilmę // 2-as Lietuvos kraujagyslių chirurgų ir angiologų suvažiavimas : tezės, 2002 m. gegužės mėn. 23-25 d., Klaipėda. Vilnius : Aldorija. 2002, p. 72.
4 Žilinskaitė, Virginija. Sepsio terminologija ir diagnostika // Vaikų pulmonologija ir alergologija. ISSN 1392-5261. 2002, t. 5, nr. 1-2, p. 1700-1708.
5 Žilinskaitė, Virginija; Cibulskienė, Goda Viktorija. Vaikų apsinuodijimai korozinėmis medžiagomis // Apsinuodijimai korozinėmis medžiagomis - išsamus požiūris : ketvirtoji Baltijos šalių apsinuodijimų centrų ir klinikinių toksikologų asociacijos konferencija, Vilnius, 2002 balandžio 25 : konferencijos medžiaga. Vilnius. 2002.
6 Žilinskaitė, Virginija; Gutauskas, Marijus. Surgical treatment of prehepatic portal hypertension in children // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas: 7th conference of the Baltic association of paediatric surgeons: abstract book. ISSN 1392-3218. 2002, t. VI, nr. 9, priedas, p. 14.
7 Žilinskaitė, Virginija. Vaikų portinė hipertenzija: epidemiologija, patogenezė, diagnostika, gydymas : mokomoji knyga. Vilnius : [s.n.], 2002. 50 p.
8 Blažienė, Audra; Dubakienė, Rūta; Ėmužytė, Regina; Ivaškevičius, Juozas; Leišytė, Palmira; Kėvalas, Rimantas; Pilvinis, Vidas; Razgauskas, Eduardas; Valiulis, Arūnas; Žilinskaitė, Virginija. Anafilaksija : Lietuvos alergologų, pulmonologų, pediatrų, šeimos gydytojų, anesteziologų ir intensyvios terapijos gydytojų susitarimas // Vaikų pulmonologija ir alergologija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5261. 2002, t. 5, Nr. 1-2, p. 1787-1791.
9 Blažienė, Audra; Dubakienė, Rūta; Ėmužytė, Regina; Ivaškevičius, Juozas; Leišytė, Palmira; Kėvalas, Rimantas; Pilvinis, Vidas; Razgauskas, Eduardas; Valiulis, Arūnas; Žilinskaitė, Virginija. Anafilaksija (sutarimas) : [rekomenduojama gydytojams vadovautis sutarimu savo praktiniame darbe kaip šiuo metu Lietuvoje galiojančiu anafilaksijos standartu] / A. Blažienė, R. Dubakienė, R. Ėmužytė, J. Ivaškevičius, P. Leišytė, R. Kėvalas, V. Pilvinis, E. Razgauskas, A. Valiulis, V. Žilinskaitė ; Vilniaus universitetas, Kauno medicinos universitetas, Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų draugija, Lietuvos vaikų pulmonologų draugija, Lietuvos pediatrų draugija, Lietuvos anesteziologų ir reanimatologų draugija, Lietuvos vaikų intensyvios terapijos draugija, Bendrosios praktikos gydytojų centras. Vilnius : Alergologijos komisija, 2002. 10, [2] p. ISBN 9955949902.

2001
1 Gutauskas, Marijus; Žilinskaitė, Virginija. Surgical treatment of prehepatic portal hypertension in children // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2001, suppl. 7, p. 164.
2 Žilinskaitė, Virginija. Pagalba karščiuojančiam vaikui // Gydymo menas. ISSN 1392-527X. 2001, Nr. 9, p. 12-14.
3 Žilinskaitė, Virginija. Vaikų portinės hipertenzijos epidemiologija, diagnostikos ir gydymo galimybės // Medinfo. ISSN 1392-3854. 2001, Nr. 10, p. 56-61.

2000
1 Raugalė, Algimantas; Bačiulis, Vytautas; Basys, Vytautas; Cimbalistienė, Loreta; Dobrovolskis, Konstantinas Romualdas; Drazdienė, Nijolė; Indrėjaitytė, Ieva Laimutė; Jučaitė, Aurelija; Kinčinienė, Odeta; Kučinskas, Vaidutis; Ragelienė, Lina; Rudzikienė, Marija-Danutė; Sadauskas, Jonas; Tilindienė, Nijolė; Tutkuvienė, Janina; Urbonavičienė, Ramunė Teresė; Utkus, Algirdas; Valiulis, Arūnas; Vingras, Algimantas Alfonsas; Žilinskaitė, Virginija. Vaikų ligos. T. 1: Vaikų ligų propedeutika, naujagimio ligos, paveldimosios ligos : [vadovėlis aukštosioms mokykloms]. Vilnius : Gamta, 2000. 639 p. ISBN 995544701X.

1999
1 Žilinskaitė, Virginija. Sepsinio šoko (SŠ) startinio gydymo rekomendacijos // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 1999, Nr. 2, p. 114-115.
2 Petrauskaitė, Margarita; Būtėnienė, N.; Žilinskaitė, Virginija. Haemophilus influenzae sepsio atvejis // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 1999, Nr. 2, p. 108-109.
3 Žilinskaitė, Virginija. Vaikų, sergančių prehepatine portine hipertenzija (PHPH), chirurginio gydymo rezultatai // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 1999, Nr. 4, p. 243-244.

1998
1 Žilinskaitė, Virginija. Vaikų, sergančių prehepatine portine hipertenzija (PHPH), gydymas endoskopine skleroterapija (EST) // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 1998, Nr. 4, p. 177-178.