VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Violeta Radžiūnienė' publikacijų sąrašas

2016
1 Rauluševičiūtė, Ieva; Radžiūnienė, Violeta; Dumčius, Sigitas. Cistinės fibrozės artropatijos: klinikinis atvejis = Cystic fibrosis related arthropathy: case report // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2016, T. 22, Nr. 4, p. 389-392. [DB: Index Copernicus]
2 Radžiūnienė, Violeta; Kinčinienė, Odeta; Kalibatas, Paulius. Antimicrobial susceptibility of Pseudomonas aeruginosa in Vilnius CF children center, Lithuania // Journal of cystic fibrosis. Amsterdam : Elsevier Science BV. ISSN 1569-1993. 2016, Vol. 15, suppl. 1, p. S83. DOI: 10.1016/S1569-1993(16)30366-6. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Academic Search Premier, MEDLINE] [IF: 4.727; AIF: 3.929; Q1 (2016 InCities JCR SCIE)]
3 Radžiūnienė, Violeta; Dumčius, Sigitas; Kinčinienė, Odeta; Svarauskaitė, Justina. Relationship between age of cystic fibrosis diagnosis and microbiological tests results in Lithuanian children CF centre // Journal of cystic fibrosis. Amsterdam : Elsevier Science BV. ISSN 1569-1993. 2016, Vol. 15, suppl. 1, p. S68. DOI: 10.1016/S1569-1993(16)30305-8. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Academic Search Premier, MEDLINE] [IF: 4.727; AIF: 3.929; Q1 (2016 InCities JCR SCIE)]

2015
1 Lūžaitė, Aušra; Radžiūnienė, Violeta; Dumčius, Sigitas; Ėmužytė, Regina; Kinčinienė, Odeta. Vaikų, sergančių cistine fibroze, vitamino D koncentracija kraujyje = Vitamin D levels in children with cystic fibrosis // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 4.3, p. 805-809. [DB: Index Copernicus]
2 Valiulis, Arūnas; Misevičienė, Valdonė; Vaitkaitienė, Eglė; Radžiūnienė, Violeta. Lietuvos vaikų bendruomenėje įgytos pneumonijos diagnostikos ir gydymo protokolas // Vaikų pulmonologija ir alergologija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5261. 2015, t. 18, Nr. 1, p. 5833-5861. [DB: Index Copernicus]
3 Bumbulienė, Žana; Cimbalistienė, Loreta; Čerkauskienė, Rimantė; Daugėlavičienė, Valentina; Drazdienė, Nijolė; Dumčius, Sigitas; Ėmužytė, Regina; Grikinienė, Jurgita; Jankauskienė, Augustina; Kemežys, Robertas; Kinčinienė, Odeta; Kleinotienė, Gražina; Lesinskienė, Sigita; Martinkienė, Rasa; Mikulėnaitė, Laima; Narkevičiūtė, Irena; Nemanienė, Rolanda; Panavienė, Violeta Vladislava; Praninskienė, Rūta; Radžiūnienė, Violeta; Radžiūnas, Aivaras; Ragelienė, Lina; Raugalė, Algimantas; Rudzevičienė, Odilija; Rusonienė, Skirmantė; Rutkauskaitė, Vilma; Stankevičienė, Sigita; Sučilienė, Elena; Songailienė, Jurgita; Šaferienė, Indrė; Šaulytė Trakymienė, Sonata; Tamulienė, Indrė; Urbonas, Vaidotas; Usonis, Vytautas; Vankevičienė, Ramunė; Žilinskaitė, Virginija. Pediatrijos praktikos vadovas : leidinys skirtas medicinos specialistams, medicinos studijų studentams. 2-oji laida. Vilnius : "Baltijos idėjų grupė" ir partneriai, 2015. 751 p. ISBN 9789955974253.

2014
1 Radžiūnienė, Violeta; Valiulis, Arūnas. Bendruomenėje įgytos vaikų stambiažidininės pneumonijos etiologija // Vaikų pulmonologija ir alergologija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5261. 2014, T. 17, Nr. 1, p. 73-78. [DB: Index Copernicus]
2 Batulevičiūtė, Lina; Radžiūnienė, Violeta; Vankevičienė, Ramunė; Kinčinienė, Odeta; Panavienė, Violeta Vladislava. Vaikų neaiškios kilmės karščiavimas // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2014, t. 20, nr. 4, p. 376-381. [DB: Index Copernicus]
3 Kalibatas, Paulius; Radžiūnienė, Violeta; Ėmužytė, Regina; Dumčius, Sigitas. Vaikų sunkios eigos pneumonija: klinikinis atvejis // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2014, t. 20, nr. 4, p. 382-386. [DB: Index Copernicus]
4 Kulečnikova, Irina; Radžiūnienė, Violeta; Žilinskaitė, Virginija. Auksinio stafilokoko, gaminančio Pantono-Valentino leukocidino (PVL) toksiną, klinikiniai aspektai // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2014, t. 20, nr. 4, p. 361-364. [DB: Index Copernicus]
5 Bumbulienė, Žana; Cimbalistienė, Loreta; Čerkauskienė, Rimantė; Daugelavičienė, Valentina; Drazdienė, Nijolė; Dumčius, Sigitas; Ėmužytė, Regina; Grikinienė, Jurgita; Jankauskienė, Augustina; Kemežys, Robertas; Kinčinienė, Odeta; Kleinotienė, Gražina; Lesinskienė, Sigita; Martinkienė, Rasa; Mikulėnaitė, Laima; Narkevičiūtė, Irena; Nemanienė, Rolanda; Panavienė, Violeta Vladislava; Praninskienė, Rūta; Radžiūnienė, Violeta; Radžiūnas, Aivaras; Ragelienė, Lina; Raugalė, Algimantas; Rudzevičienė, Odilija; Rusonienė, Skirmantė; Rutkauskaitė, Vilma; Stankevičienė, Sigita; Sučilienė, Elena; Songailienė, Jurgita; Šaferienė, Indrė; Šaulytė Trakymienė, Sonata; Tamulienė, Indrė; Urbonas, Vaidotas; Usonis, Vytautas; Vankevičienė, Ramunė; Žilinskaitė, Virginija. Pediatrijos praktikos vadovas : leidinys skirtas medicinos specialistams, medicinos studijų studentams. Antroji laida. Vilnius : UAB "Baltijos idėjų grupė" ir partneriai, 2014. 750 p. ISBN 9789955974253.

2013
1 Graželytė, Agnė; Miciulevičienė, Jolanta; Kinčinienė, Odeta; Radžiūnienė, Violeta; Dumčius, Sigitas. Vaikų, sergančių citine fibroze, kvėpavimo takų mikrobinės kolonizacijos ypatumai // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, nr. 3.2, p. 82-88. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP_3.2_12.pdf> [žiūrėta 2014-03-03]. [DB: Index Copernicus]
2 Radžiūnienė, Violeta; Valiulis, Arūnas; Kalibatas, Paulius. Bakterinės infekcijos reikšmė vaikų smulkiažidininės pneumonijos etiologijoje = The role of bacterial infection in children with non-alveolar pneumonia // Vaikų pulmonologija ir alergologija / Lietuvos vaikų pulmonologų draugija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5261. 2013, t. 16, nr. 2, p. 5329-5333. [DB: Index Copernicus]

2012
1 Raugalė, Algimantas; Kinčinienė, Odeta; Bumbulienė, Žana; Daugelavičienė, Valentina; Drazdienė, Nijolė; Dumčius, Sigitas; Ėmužytė, Regina; Grikinienė, Jurgita; Jankauskienė, Augustina; Kemežys, Robertas; Kleinotienė, Gražina; Lukoševičiūtė, Rita; Narkevičiūtė, Irena; Nemanienė, Rolanda; Panavienė, Violeta Vladislava; Praninskienė, Rūta; Radžiūnienė, Violeta; Radžiūnas, Aivaras; Ragelienė, Lina; Rudzevičienė, Odilija; Rutkauskaitė, Vilma; Sučilienė, Elena; Stankevičienė, Sigita; Tamulienė, Indrė; Šaulytė Trakymienė, Sonata; Uleckienė, Vida; Urbonas, Vaidotas; Usonis, Vytautas; Vankevičienė, Ramunė; Žilinskaitė, Virginija. Pediatrijos praktikos vadovas : leidinys skirtas medicinos specialistams, medicinos studijų studentams. Vilnius : UAB "Baltijos idėjų grupė" ir partneriai, 2012. 527 p. ISBN 9789955956211.
2 Dumčius, Sigitas; Kinčinienė, Odeta; Urbonas, Vaidotas; Jokūbaitienė, Nomeda; Radžiūnienė, Violeta. Cistinė fibrozė: vaikų virškinimo sistemos sutrikimo ypatumai // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 4.1, p. 446-449. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP4.1_14-448%E2%80%93451p.pdf> [žiūrėta 2018-05-23]. [DB: Index Copernicus]
3 Radžiūnienė, Violeta; Valiulytė, Indrė; Alasevičius, Tomas; Valiulis, Arūnas. Vaikų bendruomenėje įgytos pneumonijos etiologinė diagnostika // Vaikų pulmonologija ir alergologija / Lietuvos vaikų pulmonologų draugija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5261. 2012, t. 15, nr. 1, p. 20-24. [DB: Index Copernicus]
4 Radžiūnienė, Violeta; Valiulis, Arūnas. Virusų reikšmė ikimokyklinio amžiaus vaikų bendruomenėje įgytos pneumonijos etiologijoje // Vaikų pulmonologija ir alergologija / Lietuvos vaikų pulmonologų draugija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5261. 2012, t. 15, nr. 2, p. 5069-5073. [DB: Index Copernicus]

2011
1 Guggenbichler, Peter; Radžiūnienė, Violeta; Valiulytė, Indrė; Valiulis, Arūnas. Fitoterapijos vaidmuo kovojant su vaikų mikroorganizmų atsparumo antibiotikams didėjimu // Vaikų pulmonologija ir alergologija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5261. 2011, T. 14, Nr. 2, p. 34-43. [DB: Index Copernicus]

2001
1 Valiulis, Arūnas; Sadauskas, Jonas; Radžiūnienė, Violeta. Sultamicilinas - naujas požiūris į infekcijų gydymą // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. ISSN 1392-3218. 2001, t. 4, Nr. 1, p. 91-93.

2000
1 Valiulis, Arūnas; Skurvydienė, Iveta; Radžiūnienė, Violeta. Ankstyva bronchų astmos prevencijos programa: ETAC studija // Vaikų pulmonologija ir alergologija : ketvirtinis žurnalas pediatrams, vaikų pulmonologams ir alergologams : Lietuvos vaikų pulmonologų draugijos leidinys. Vilnius : Vaikų pulmonologija ir alergologija. ISSN 1392-5261. 2000, t. 3, Nr. 2, p. 809-820.

1998
1 Valiulis, Arūnas; Sadauskas, Jonas; Kriukienė, Vanda; Radžiūnienė, Violeta; Jokūbaitienė, Nomeda; Skurvydienė, Iveta. Vaikų pneumonijų pakaitinio gydymo amoksicilinu su klavulano rūgštimi efektyvumo įvertinimas // Vaikų pulmonologija ir alergologija. ISSN 1392-5261. 1998, t. 1, Nr. 2, p. 72-77.