VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Violeta Ožeraitienė' publikacijų sąrašas

2018
1 Ožeraitienė, Violeta; Kisliūtė, Žydrūnė; Gaigalaitė, Virginija. Slaugytojų streso įveikos strategijų sąsajos su asmenybiniais charakterio bruožais = The relationship between stress management strategies and aspects of the nurses’ personality traits // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2018, t. 28, nr. 5, p. 82-88. DOI: 10.5200/sm-hs.2018.063. [DB: DOAJ, ERA, Academic Search Complete, Index Copernicus]

2016
1 Gaigalaitė, Virginija; Vilimas, Augenijus; Ožeraitienė, Violeta; Dementavičienė, Jūratė; Janilionis, Ričardas; Kalibatienė, Danutė; Ročka, Saulius. Association between vertebral artery hypoplasia and posterior circulation stroke // BMC neurology. London : BioMed Central. eISSN 1471-2377. 2016, Vol. 16, art. no 118 [p. 1-9]. DOI: 10.1186/s12883-016-0644-x. [DB: EBSCOHost (nenaudotinas), CABI Abstracts, MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
2 Ožeraitienė, Violeta; Čepaitė, Gabrielė; Gaigalaitė, Virginija. D tipo asmenybių su implantuotu elektrokardiostimuliatoriumi gyvenimo kokybės aspektai = Type D personalities with implanted pacemakers: quality of life aspects // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2016, T. 22, Nr. 4, p. 336-341. [DB: Index Copernicus]
3 Ožeraitienė, Violeta; Varvuolytė, Sonata; Makaravičienė, Daiva; Stasinskaja, Nadežda; Teliakienė, M.; Gaigalaitė, Virginija. Patients with epilepsy: relationship between their psycho-emotional status and suicidal behaviour // 21th WONCA Europe Congress, 15-18 June, 2016, Copenhagen, Denmark. Copenhagen : WONCA. 2016, art. no. PS1.194, p. 1.

2015
1 Jakubynaitė, Vaida; Ožeraitienė, Violeta. Psychosocial factors at work triggering gastrointestinal disorders in nurses employed by supportive treatment and nursing units in Vilnius = Slaugytojų, dirbančių Vilniaus miesto palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuose, patiriamų psichosocialinių darbo veiksnių įtaka virškinamojo trakto sutrikimams // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 4.3, p. 822-828. [DB: Index Copernicus]
2 Gaigalaitė, Virginija; Ožeraitienė, Violeta; Vilimas, A.; Polevoda, Vitalija. Slankstelinių arterijų hipoplazija tarp jaunų žmonių = Vertebral artery hypoplasia in young adults // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 4.3, p. 829-833. [DB: Index Copernicus]
3 Ožeraitienė, Violeta; Gabrilavičiūtė, Laura; Gaigalaitė, Virginija. Slaugytojų, dirbančių su psichomotoriškai sujaudintais pacientais ir patiriančių verbalinį bei fizinį smurtą, psichologinio atsparumo ir emocinės būsenos ištyrimas = Investigation of psychological resilience and emotional status, verbal and physical violence against the nurses caring psychomotor agitated patients // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 4.3, p. 834-840. [DB: Index Copernicus]
4 Ožeraitienė, Violeta; Makaravičienė, Daiva; Varvuolytė, Sonata. Women's weight loss strategies in the demographic, social and psycho-emotional context // Türkiye Aile Hekimligi = The Turkish journal of family practice: 20th WONCA Europe Conference : October 22-25, 2015, Istanbul, Turkey : keynote lectures and selected abstracts presented at the conference. Istambul : Medikal Akademi. ISSN 1303-6637. eISSN 1308-531X. 2015, vol. 19, special iss. p. 24. [DB: Index Copernicus]

2014
1 Jakubynaitė, Vaida; Ožeraitienė, Violeta. Factors related to gastrointestinal disorders in nurses working in nursing departments in Vilnius // Gastroenterologija ir hepatologija : Lietuvos gydytojo žurnalas. Kaunas : Medicinos spaudos namai. ISSN 1822-6086. 2014, nr 1, p. 9.
2 Ožeraitienė, Violeta; Jakubynaitė, Vaida. Severity of symptoms in relation to the quality of life in patients with gastroesophageal reflux disease in Vilnius // Gastroenterologija ir hepatologija : Lietuvos gydytojo žurnalas. Kaunas : Medicinos spaudos namai. ISSN 1822-6086. 2014, nr 1, p. 9.
3 Arnatkevič, Julija; Ožeraitienė, Violeta. Does relationship exist between empathy and job satisfaction? // Nursing science and practice 2014 : materials of international scientific conference, Vilnius. Vilnius, 2014. ISBN 9786094593659. p. 87-89.
4 Gaigalaitė, Virginija; Ožeraitienė, Violeta; Repečkaitė, Kristina; Varvuolytė, Sonata. Slaugytojų žinios apie insultą // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2014, t. 20, nr. 4, p. 351-355. [DB: Index Copernicus]
5 Ožeraitienė, Violeta; Gaigalaitė, Virginija; Arnatkevič, Julija. Profesinės veiklos vidinės motyvacijos ir pasitenkinimo darbu charakteristikų tyrimas // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2014, t. 20, nr. 4, p. 292-298. [DB: Index Copernicus]

2013
1 Gaigalaitė, Virginija; Ožeraitienė, Violeta. Sąsajos tarp karotidinės plokštelės struktūros ir išplitusios aterosklerozės // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, nr. 3.2, p. 72-75. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP_3.2_10.pdf> [žiūrėta 2014-03-03]. [DB: Index Copernicus]
2 Ožeraitienė, Violeta; Kadytė, Julija; Gaigalaitė, Virginija. Moterų motyvacijos fiziniam aktyvumui ir šio aktyvumo poveikio antropometrijai prognostinis vertinimas // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, nr. 3.2, p. 34-41. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP_3.2_5.pdf> [žiūrėta 2014-03-03]. [DB: Index Copernicus]
3 Jakubynaitė, Vaida; Ožeraitienė, Violeta. Vilniaus miesto slaugytojų, dirbančių palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuose, virškinamojo trakto sutrikimų pasireiškimo skirtumai, atsižvelgiant į fizinio ir psichologinio smurto patyrimą // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, nr. 3.2, p. 27-33. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP_3.2_4.pdf> [žiūrėta 2014-03-03]. [DB: Index Copernicus]
4 Gaigalaitė, Virginija; Ožeraitienė, Violeta; Kalibatienė, Danutė; Laurikėnas, Kęstutis; Sabaliauskienė, Zita. Взаимосвязь между структурными изменениями атеросклеротических бляшек каротидных артерий и инфарктом миокарда // Кардиология. Москва : Издательство "Бионика". ISSN 0022-9040. 2013, T. 53, № 9, p. 21-25. [DB: Chemical abstracts, Scopus, MEDLINE, ISI Web of Science (nenaudotinas)] [IF: 0.213; AIF: 3.938; Q4 (2013 InCities JCR SCIE)]
5 Sabaliauskienė, Zita; Grybauskas, Pranas; Gaigalaitė, Virginija; Ptašekas, Julius; Ožeraitienė, Violeta; Kalibatienė, Danutė. Уровень гомоцистеина и показателей агрегации тромбоцитов у больных c нарушением мозгового кровообращения // Терапевтический архив. Москва : Издательство «Медиа Сфера». ISSN 0040-3660. 2013, T. 85, № 3, c. 75-79. [DB: Index Medicus, Index Copernicus, Scopus, PubMed, MEDLINE, ISI Web of Science (nenaudotinas)] [IF: 0.188; AIF: 4.036; Q4 (2013 InCities JCR SCIE)]
6 Jakubynaitė, Vaida; Ožeraitienė, Violeta. Assessment of psychosocial work environment factors in nurses working in long- term care units in Vilnius // Nursing science and practice 2013 : international scientific conference, Vilnius. Vilnius, 2013. ISBN 9786094591969. p. 52-53.
7 Jakubynaitė, Vaida; Ožeraitienė, Violeta. Prevalence of gastrointestinal disorders and its relation to the work indicators, BMI and group of blood among nurses working in long-term care units in Vilnius // Nursing science and practice 2013 : international scientific conference, Vilnius. Vilnius, 2013. ISBN 9786094591969. p. 52-53.
8 Ožeraitienė, Violeta; Ussaitė, Inga. Evaluation of psychosocial stress effect on satisfaction with life and their health among the community and hospital nurses in Lithuania // Nursing science and practice 2013 : international scientific conference, Vilnius. Vilnius, 2013. ISBN 9786094591969. p. 57-59.
9 Ožeraitienė, Violeta; Makaravičienė, Daiva. Associations between psychological noncompliance and nutrition state of geriatric patients // Family medicine - care for generations : 20th world conference, 25-29 June 2013, Prague, Czech Republic : book of abstracts. Prague : WONCA, 2013. ISBN 9788086998664. p. 1038.

2012
1 Ožeraitienė, Violeta; Veselova, Julija; Gaigalaitė, Virginija. Moterų nutukimo ir kitų rizikos veiksnių sąsajos su gastroezofaginio refliukso simptomais // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 4.1, p. 419-424. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP4.1_10-419–424p.pdf> [žiūrėta 2012-12-11]. [DB: Index Copernicus]
2 Ožeraitienė, Violeta. Stresogeninių veiksnių sąsajos su slaugytojų gastroezofaginio refliukso ligos tipiniais simptomais // Slauga: mokslas ir praktika. Vilnius : Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras. ISSN 1648-0570. 2012, nr. 9, p. 4-7.

2011
1 Gaigalaitė, Virginija; Ožeraitienė, Violeta; Sabaliauskienė, Zita. Insulto pasekmės ligoniams, persirgusiems miokardo infarktu = The stroke after myocardial infarction outcome // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2011, t. 17, nr. 4, p. 495-500. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/medicina_t_p_4_str111.pdf> [žiūrėta 2018-01-30]. [DB: Index Copernicus]
2 Staigis, Rimgaudas; Leonavičiūtė, Lina; Ožeraitienė, Violeta; Vingras, Algimantas Alfonsas. Hospitalinių infekcijų rizikos veiksnių ištyrimas intensyvios terapijos skyriuose VMUL = Assessment of risk factors for nosocomial infections at intensive care unit of Vilnius University Hospital // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2011, t. 17, nr. 4, p. 508-512. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/medicina_t_p_4_str131.pdf>. [DB: Index Copernicus]
3 Ožeraitienė, Violeta; Jakubynaitė, Vaida; Gaigalaitė, Virginija; Staigis, Rimgaudas. Rizikos veiksniai, turintys įtakos sergamumo gastroezofaginio refliukso liga trukmei = Risk factors influencing the duration of gastroesophageal reflux disease // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2011, t. 17, nr. 4, p. 445-450. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/medicina_t_p_4_str041.pdf>. [DB: Index Copernicus]
4 Ožeraitienė, Violeta. Gastroesofageal reflux disease - relevance of the problems of nurses in practice // Nursing science and practice : international scientific conference, May 20th - 21st 2011, Vilnius. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2011. ISBN 9789955634294. p. 40-41.
5 Ožeraitienė, Violeta; Janovičienė, Loreta. A study of psychological noncompliance problems of geriatric patients at care and maintenance treatment institutions // Nursing science and practice : international scientific conference, May 20th - 21st 2011, Vilnius. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2011. ISBN 9789955634294. p. 69-71.
6 Jakubynaitė, Vaida; Ožeraitienė, Violeta; Stukas, Rimantas. II and IV year students of nursing speciality nutrition, harmful habits and physical activity correlation with functional gastrointestinal disorders // Nursing science and practice : international scientific conference, May 20th - 21st 2011, Vilnius. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2011. ISBN 9789955634294. p. 66-68.
7 Ožeraitienė, Violeta; Jakubynaitė, Vaida. Impact of job nature, duration and nutritional habits on typical symptoms of GERD in nurses // Nursing science and practice : international scientific conference, May 20th - 21st 2011, Vilnius. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2011. ISBN 9789955634294. p. 64-65.

2010
1 Abraitienė, Agnė; Ališauskas, Jonas; Ambrozaitis, Arvydas; Arlauskienė, Audronė; Bagdžiūnienė, Airida Audronė; Biliukas, Mykolas; Byčkova, Jekaterina; Budrys, Valmantas; Dačkauskaitė, Alvydė; Danila, Edvardas; Domža, Bronius; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Drazdienė, Nijolė; Dubakienė, Rūta; Endzinienė, Milda; Gražulevičiūtė, Edita; Irnius, Algimantas; Jakutovič, Marija; Jankauskienė, Augustina; Jatužis, Dalius; Kairevičiūtė, Diana; Kaubrys, Gintaras Ferdinandas; Kemežys, Robertas; Laiškonis, Alvydas Pranas; Mečėjus, Gediminas; Miglinas, Marius; Miltinienė, Dalia; Misonis, Nerijus; Narkevičiūtė, Irena; Naskauskienė, Gintarė; Obelienienė, Diana; Ožeraitienė, Violeta; Parnarauskienė, Regina; Pauza, Valius; Račkauskienė, Olga; Ragelienė, Lina; Rauba, Darius; Razukas, Vytautas-Stepas; Samalavičius, Narimantas Evaldas; Saniukas, Kęstutis; Stanaitis, Juozas; Ščiupokas, Arūnas; Trečiokaitė, Ilona; Ulozienė, Ingrida; Urbonas, Gintaras; Urbonas, Vaidotas; Usonis, Vytautas; Vaičienė, Nerija; Valantinas, Jonas; Vingras, Algimantas Alfonsas; Zakarevičienė, Jolita; Žiobakas, Rolandas. Šeimos gydytojo vadovas. Antrasis leidimas. Vilnius : Vaistų žinios, 2010. 796 p. ISBN 9789955884262.
2 Ališauskas, Jonas; Arlauskienė, Audronė; Balčiūnienė, Irena; Benušienė, Eglė; Bylaitė, Matilda; Budrys, Valmantas; Bumbulienė, Žana; Dembinskas, Algirdas; Domža, Bronius; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Drazdienė, Nijolė; Dubakienė, Rūta; Jamontaitė, Ieva Eglė; Juocevičius, Alvydas; Kaladytė Lokominienė, Rūta; Kalibatienė, Danutė; Kasiulevičius, Vytautas; Kašinskas, Romas; Kocius, Manvilius; Krikštopaitytė, Rita; Kučinskas, Vaidutis; Mačiulienė, Kornelija; Manelienė, Rasmutė; Marčiukaitienė, Irena Ona; Mečėjus, Gediminas; Ožeraitienė, Violeta; Pūrienė, Alina; Račkauskienė, Olga; Raugalė, Algimantas; Rizgelienė, Renata; Šilkūnas, Mindaugas; Strupas, Kęstutis; Stukas, Rimantas; Triponienė, Dalia; Triponis, Vytautas Jonas; Tutkuvienė, Janina; Usonienė, Audronė; Utkus, Algirdas; Valevičienė, Nomeda; Vasjanova, Vilma; Vitkus, Kęstutis; Venalis, Algirdas; Zakarevičienė, Jolita; Žiobakas, Rolandas. Akušerija ginekologija šeimos gydytojo praktikoje : antrasis pataisytas ir papildytas leidimas / sudarytoja Gražina Drąsutienė. Vilnius : Vaistų žinios, 2010. 794 p. ISBN 9789955884330.
3 Kalibatienė, Danutė; Aleknienė, Birutė; Ožeraitienė, Violeta; Aleknaitė, Inga. Lėtinių ligų sukelta anemija internisto praktikoje = Anemia of chronic disease in the internist's practice // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2010, t. 16, nr. 4, p. 431-437. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/87_pdfsam_1.pdf> [žiūrėta 2010-12-27]. [DB: Index Copernicus]
4 Ožeraitienė, Violeta; Kalibatienė, Danutė. Mitybos įpročių, pilvinio nutukimo ir paveldimumo įtaka sergamumui tulžies pūslės akmenlige ir gyvenimo kokybei = Impact of the nutrition habits, visceral obesity and heredity on the morbidity of gallstone disease and quality of life // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2010, t. 16, nr. 4, p. 348-352. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/4_pdfsam_3.pdf> [žiūrėta 2010-12-27]. [DB: Index Copernicus]
5 Ožeraitienė, Violeta; Makarevičienė, Daiva. The use of anthropometric measurements in the assesment of serum lipids of women and men with metabolic syndrome // Family medicine into the future blending health & cultures : 16th WONCA Europe conference, Malaga, 6-9 October , 2008 : abstract book [Elektroninė laikmena (CD)]. Malaga, 2010. ISBN 9788415037026. p. id_143.

2009
1 Ožeraitienė, Violeta; Kalpokaitė, Zosė; Glemžienė, Ina. Pacientų, sergančių metaboliniu sindromu ir turinčių nealkoholinį kepenų suriebėjimą, antropometrinių parametrų įtaka oksidacinio streso intensyvumui // Gastroenterologija 2009: mokslinė praktinė konferencija, Trakai, 2009 gruodžio 4-5 d. Vilnius. 2009, p. 19.
2 Ožeraitienė, Violeta; Rumbutytė, Rita. Vilniaus universitetų studentų mitybos ir žinių apie sveikos mitybos principus įvertinimas // Gastroenterologija 2009: mokslinė praktinė konferencija, Trakai, 2009 gruodžio 4-5 d. Vilnius. 2009, p. 42-43.
3 Ožeraitienė, Violeta; Makarevičienė, Daiva. The influence of body composition on obese patients' psychological well-being // Swiss medical weekly. Muttenz : EMH Swiss Medical Publisher Ltd. ISSN 1424-7860. 2009, vol. 139, suppl. 175, p. 100s. Prieiga per internetą: <https://smw.ch/fileadmin/content/supplements/SMW_Suppl_175.pdf>. [DB: MEDLINE, BIOSIS Previews, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.681; AIF: 4.099; Q2 (2009 InCities JCR SCIE)]

2008
1 Varvuolytė, Sonata; Glemžienė, Ina; Kalibatienė, Danutė; Kazėnaitė, Edita; Ožeraitienė, Violeta; Vaičekonis, Vladislovas. Oksidacinis stresas ir osteoartritas = Oxidative stress and osteoarthritis // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2008, t. 14, Nr. 1, priedas, p. 111-117. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MEDICINA-2008-1-pr_111-1172.pdf> [žiūrėta 2008-04-18]. [DB: Index Copernicus]
2 Ožeraitienė, Violeta. Nėščiųjų mitybos priežiūra : mokomoji knyga. Vilnius : Vaistų žinios, 2008. 127 p. ISBN 9789955511984.
3 Kalibatienė, Danutė; Aleknienė, Birutė; Ožeraitienė, Violeta. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos diagnostikos ir gydymo įvertinimas = The evaluation of diagnostics and treatment of chronic obstructive pulmonary disease // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2008, t. 14, Nr. 1, priedas, p. 39-44. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MEDICINA-2008-1-pr_39-442.pdf> [žiūrėta 2008-08-06]. [DB: Index Copernicus]
4 Kalibatienė, Danutė; Čepanauskienė, Renata; Markevičius, Narimantas; Mikaliūkštienė, Aldona; Staigis, Rimgaudas; Stundžienė, Rasa; Ožeraitienė, Violeta; Vingras, Algimantas Alfonsas. Klinikinė slauga / mokomoji knyga. Vilnius : UAB "Greita spauda", 2008. 449 p. ISBN 9789955861034.
5 Ožeraitienė, Violeta; Makarevičienė, Daiva; Latyševa, Svetlana. The influence of cigarette smoking on the physical development of newborns // "Overcoming the distance" : family, doctor, bringing the art of medicine to the patient : 14th WONCA Europe conference, Istanbul, 04-07 September, 2008 : abstract book. Istanbul. 2008, p. 365.
6 Makarevičienė, Daiva; Ožeraitienė, Violeta; Barcuk, Marina. Influence of emotional state on the life quality of patients with bronchial asthma // "Overcoming the distance" : family, doctor, bringing the art of medicine to the patient : 14th WONCA Europe conference, Istanbul, 04-07 September, 2008 : abstract book. Istanbul. 2008, p. 473.
7 Ožeraitienė, Violeta (interviu, duodantis); Vaitiekus, Andrius (interviu, imantis). Jei nėštumo metu užkietėjo viduriai // Sveikas žmogus. ISSN 1392-3587. 2008, Nr. 10, p. 60. Prieiga per internetą: <http://www.sveikaszmogus.lt/index.php?pagrid=straipsnis&lid=2&strid=37041> [žiūrėta 2019-09-23].
8 Ožeraitienė, Violeta (interviu, duodantis); Vaitiekus, Andrius (interviu, imantis). Ar įmanomas nėštumas be rėmens ir kitų virškinimo sutrikimų? // Sveikas žmogus. ISSN 1392-3587. 2008, Nr. 9, p. 48. Prieiga per internetą: <http://www.sveikaszmogus.lt/index.php?pagrid=straipsnis&lid=2&strid=36981> [žiūrėta 2019-09-23].

2007
1 Ožeraitienė, Violeta; Vaičekonis, Vladislovas; Bracuk, Marina. Vyresnio amžiaus ligonių, sergančių LOPL, žasto ir blauzdos antropometrinių matmenų reikšmė gyvenimo kokybės rodikliams = The significance of arm and calf anthropometric measurements on the quality of life parameters in elderly patients with COPD // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius. ISSN 1392-1312. 2007, t. 13, nr. 2, p. 164-169. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MEDICINA-2007-2-09-OZER.pdf> [žiūrėta 2008-07-30]. [DB: Index Copernicus]
2 Kalpokaitė, Zosė; Kazėnaitė, Edita; Kalibatienė, Danutė; Ožeraitienė, Violeta; Vaičekonis, Vladislovas. Ūmios fazės žymenys reumatoidiniu artritu sergančiųjų kraujo serume = Serum acute-phase markers in patients with rheumatoid arthritis // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius. ISSN 1392-1312. 2007, t. 13, nr. 2, p. 160-163. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MEDICINA-2007-2-08-KALP.pdf> [žiūrėta 2008-07-30]. [DB: Index Copernicus]
3 Ožeraitienė, Violeta; Arlauskienė, Audronė; Glemžienė, Ina; Kalpokaitė, Zosė. Nutukusių ir nenutukusių nėščiųjų kraujo lipidų įtaka oksidaciniam stresui // Lietuvos akušerija ir ginekologija. ISSN 1392-5091. 2007, t. 10, nr. 3, p. 283. [DB: Index Copernicus]

2006
1 Ožeraitienė, Violeta. Intrahepatinė nėščiųjų cholestazė // Gydytojo žurnalas. Vilnius : Vaistų žinios. ISSN 1648-9284. 2006, Nr. 3, p. 15-18.
2 Ožeraitienė, Violeta; Glemžienė, Ina; Kalpokaitė, Zosė; Varvuolytė, Sonata. The influence of women's body weight on the serum lipid and oxidative stress in pregnancy // Laboratorinė medicina: 8th Baltic Congress of laboratory medicine, Vilnius 2006. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija; Lietuvos žmogaus genetikos draugija; Nacionalinė laboratorijų tiekėjų asociacija (NLTA). ISSN 1392-6470. 2006, Nr. 1, p. 39. [DB: Index Copernicus]
3 Adomavičiūtė, Dalia; Ališauskas, Jonas; Ambrozaitis, Arvydas; Arlauskienė, Audronė; Bagdžiūnienė, Airida Audronė; Baltrūnas, Jonas; Byčkova, Jekaterina; Budrys, Valmantas; Dačkauskaitė, Alvydė; Danila, Edvardas; Domža, Bronius; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Drazdienė, Nijolė; Dubakienė, Rūta; Endzinienė, Milda; Gaižauskas, Andrius; Gražulevičiūtė, Edita; Irnius, Algimantas; Jakutovič, Marija; Janavičienė, Silvija; Jatužis, Dalius; Juknevičius, Irmantas; Kairevičiūtė, Diana; Kaltenis, Petras; Kaubrys, Gintaras; Laiškonis, Alvydas Pranas; Mečėjus, Gediminas; Miglinas, Marius; Misonis, Nerijus; Naskauskienė, Gintarė; Narkevičiūtė, Irena; Obelienienė, Diana; Ožeraitienė, Violeta; Parnarauskienė, Regina; Pauza, Valius; Račkauskienė, Olga; Radikaitė, Gražina; Ragelienė, Lina; Rauba, Darius; Razukas, Vytautas; Samalavičius, Narimantas Evaldas; Stanaitis, Juozas; Ščiupokas, Arūnas; Šubkovas, Eduardas; Šukys, Deimantas; Trečiokaitė, Ilona; Ulozienė, Ingrida; Urbonas, Gintaras; Urbonas, Vaidotas; Vaičienė, Nerija; Valantinas, Jonas; Vingras, Algimantas Alfonsas; Zakarevičienė, Jolita; Žekonis, Mindaugas; Žiobakas, Rolandas. Šeimos gydytojo vadovas. Vilnius : Vaistų žinios, 2006. 776 p. ISBN 9955511567.
4 Ožeraitienė, Violeta; Būtėnaitė, Violeta. Pagyvenusių moterų kaulų mineralų tankio įvertinimas remiantis mitybos būkle, amžiumi bei antropometriniais duomenimis = The evaluation of bone mineral density based on nutritional status, age, and anthropometric parameters in elderly women // Medicina. ISSN 1010-660X. 2006, t. 42, Nr. 10, p. 836-842. [DB: Index Copernicus]

2005
1 Bierontienė, Danutė; Ožeraitienė, Violeta; Ruseckienė, Rasa. Žarnyno funkcijos reguliavimas be laisvinamųjų vaistų. Vilnius : Judex, 2005. 19 p. ISBN 9955581336.
2 Ališauskas, Jonas; Arlauskienė, Audronė; Balčiūnienė, Irena; Benušienė, Eglė; Budrys, Valmantas; Bumbulienė, Žana; Dembinskas, Algirdas; Domža, Bronius; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Drazdienė, Nijolė; Dubakienė, Rūta; Jamontaitė, Ieva Eglė; Juocevičius, Alvydas; Kaladytė Lokominienė, Rūta; Kalibatienė, Danutė; Kašinskas, Romas; Kocius, Manvilius; Krikštopaitytė, Rita; Kučinskas, Vaidutis; Mačiulienė, Kornelija; Manelienė, Rasmutė; Marčiukaitienė, Irena Ona; Mečėjus, Gediminas; Ožeraitienė, Violeta; Pūrienė, Alina; Račkauskienė, Olga; Raugalė, Algimantas; Rizgelienė, Renata; Šilkūnas, Mindaugas; Strupas, Kęstutis; Stukas, Rimantas; Triponienė, Dalia; Triponis, Vytautas Jonas; Tutkuvienė, Janina; Usonienė, Audronė; Utkus, Algirdas; Valevičienė, Nomeda; Vasjanova, Vilma; Venalis, Algirdas; Zakarevičienė, Jolita; Žiobakas, Rolandas. Akušerija ir ginekologija šeimos gydytojo praktikoje : mokomoji knyga. Vilnius : Vaistų žinios, 2005. 928 p. ISBN 9955511419.
3 Ožeraitienė, Violeta; Glemžienė, Ina; Kalpokaitė, Zosė; Kalibatienė, Danutė. Analysis of the level of free radical lipid peroxidation and antioxidative system activity during different pregnancy weight gain and multifetal pregnancy = Laisvaradikalinės lipidų peroksidacijos laipsnio ir antioksidacinės sistemos aktyvumo ištyrimas esant įvairiam nėsčiųjų prieaugiui ir daugiavaisiam nėštumui // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2005, t. 12, no. 2, p. 8-13. [DB: Index Copernicus, Current Abstracts (EBSCO), TOC Premier]
4 Ožeraitienė, Violeta; Glemžienė, Ina; Kalpokaitė, Zosė. Nėščiųjų, sergančių intrahepatine cholestaze, antioksidacinės sistemos aktyvumo ir lipidų peroksidacijos laipsnio ištyrimas // Gastroenterologija 2005: mokslinė praktinė konferencija, Druskininkai, 2005 lapkričio 18-19 d. Vilnius : Petro ofsetas. 2005, p. 48-49.
5 Kazėnaitė, Edita; Ožeraitienė, Violeta; Volužko, E. Sergančiųjų kepenų ligomis slaugos poreikiai // Gastroenterologija 2005: mokslinė praktinė konferencija, Druskininkai, 2005 lapkričio 18-19 d. Vilnius : Petro ofsetas. 2005, p. 89-90.

2004
1 Ožeraitienė, Violeta. Mitybinės būklės vertinimas : mokomoji knyga. Vilnius : Petro ofsetas, 2004. 80 p. ISBN 9955534559.
2 Ožeraitienė, Violeta. Cukrinis diabetas ir įrodymais pagrįsti mitybos aspektai // Gydymo menas : informacinis mėnesinis leidinys Lietuvos medikams. ISSN 1392-527X. 2004, Nr. 2, p. 25-28.
3 Ožeraitienė, Violeta. Vidurių užkietėjimas // Gydytojo žurnalas. ISSN 1648-9284. 2004, Nr. 5, p. 25-28.
4 Ožeraitienė, Violeta. Dirgliosios žarnos sindromas // Gydytojo žurnalas. ISSN 1648-9284. 2004, Nr. 6, p. 20-24.
5 Ožeraitienė, Violeta. Gestacinio diabeto diagnostikos ir gydymo gairės // Gydytojo žurnalas. ISSN 1648-9284. 2004, Nr. 10, p. 33-35.
6 Ožeraitienė, Violeta; Kazėnaitė, Edita. Clinical characteristics of intrahepatic cholestasis of pregnancy // The 2nd Baltis States' congress on hepatology : [abstracts], October 1-2, 2004. Vilnius. 2004, p. 53.
7 Ožeraitienė, Violeta; Kazėnaitė, Edita. Intrahepatic cholestasis of pregnancy: analysis of outcomes of pregnancy // The 2nd Baltis States' congress on hepatology : [abstracts], October 1-2, 2004. Vilnius. 2004, p. 54.
8 Ožeraitienė, Violeta; Kalpokaitė, Zosė; Glemžienė, Ina; Kalibatienė, Danutė. Oksidacinio streso aktyvumas esant nėštumo patologijai = Oxidative stress activity in pathological pregnancy // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2004, Nr. 4(40), p. 280-284. [DB: Index Copernicus]
9 Glemžienė, Ina; Ožeraitienė, Violeta; Kalibatienė, Danutė. Oksidacinis stresas ir nėštumas = Oxidative stress and pregnancy // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2004, Nr. 4(40), p. 286-288. [DB: Index Copernicus]
10 Glemžienė, Ina; Kalpokaitė, Zosė; Visockienė, Žydrūnė; Aleknienė, Birutė; Ožeraitienė, Violeta. Oksidacinio streso reikšmė, sergant antro tipo cukriniu diabetu ir diabetine neuropatija // Medicinos teorija ir praktika : medicinos žurnalas. ISSN 1392-1312. 2004, Nr. 4(40), p. 289-290. [DB: Index Copernicus]
11 Kalpokaitė, Zosė; Ožeraitienė, Violeta; Glemžienė, Ina; Visockienė, Žydrūnė; Urbelienė, Janina. Ūmios fazės žymenys diabeto ligonių kraujo serume = The serum acute-phase markers of patients with diabetes mellitus // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2004, Nr. 4(40), p. 291-292. [DB: Index Copernicus]
12 Ožeraitienė, Violeta; Arlauskienė, Audronė. Cukriniu diabetu sergančių motinų nėštumo ir vaisiaus komplikacijos = Maternal and fetal complications associated with diabetic pregnancy // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2004, Nr. 4(40), p. 339-343. [DB: Index Copernicus]

2003
1 Ožeraitienė, Violeta; Ožeraitytė, Aistė. Rūkymo poveikis nėščiųjų svorio prieaugiui, naujagimių antropometriniams rodikliams, placentos svoriui = Influence of maternal smoking on the mother's weight gain, anthropometrical indexes of the newborns, placenta weight // Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. 2003, t. 13, Nr. 4, p. 26-32.
2 Ožeraitienė, Violeta; Arlauskienė, Audronė; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Lištvanienė, D. Nėščiųjų geltos sindromas = Jaundice syndrome during pregnancy // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : SK-IMPEKS. ISSN 1392-1312. 2003, t. 36, priedas 4, p. 28-31. [DB: Index Copernicus]

2002
1 Ožeraitienė, Violeta; Drąsutienė, Gražina Stanislava; Arlauskienė, Audronė; Lištvanienė, Danutė. Fiziologiniai ir patologiniai nėščiųjų inkstų pokyčiai = Physiological and pathological changes of the kidney in pregnancy // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : SK-IMPEKS. ISSN 1392-1312. 2002, nr. 4(32), p. 64-69. [DB: Index Copernicus]
2 Ožeraitienė, Violeta; Kalibatienė, Danutė. IgA nefropatija ir nėštumas = IgA nephropathy and pregnancy // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : SK-IMPEKS. ISSN 1392-1312. 2002, nr. 4(32) priedas, p. 70-73. [DB: Index Copernicus]
3 Ožeraitienė, Violeta; Lištvanienė, Danutė. Урсодеоксихолевая кислота в терапии внутрипеченочного холестаза беременных = Ursodeoxycholic acid in intrahepatic cholestasis of pregnancy // Гастроэнтерология Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург : ООО "Гастро". 2002, no. 4, p. 33-35.
4 Ožeraitienė, Violeta. Nėščiųjų hipertenzinės būklės = Hypertension disorders in pregnancy // Internistas : mėnesinis leidinys Lietuvos medikams : oficialus Lietuvos internistų draugijos leidinys. ISSN 1648-1054. 2002, Nr. 7, p. 47-59.

2001
1 Ožeraitienė, Violeta. Nagų pakitimai sergant inkstų ligomis = Nails signs of renal diseases // Internisto praktika : mėnesinis leidinys Lietuvos medikams : oficialus Lietuvos internistų draugijos leidinys. ISSN 1648-1054. 2001, Nr. 3, p. 26-36.
2 Ožeraitienė, Violeta. Trumpalaikio tabako rūkymo poveikis plonosios žarnos rezorbcinei funkcijai esant evakomotorinės funkcijos sutrikimams gastroduodeninėje zonoje = The influence of short-term tobacco smoking on the absorption function of the small intestine with an impaired evacomotor function in gastroduodenal zone // Medicina. ISSN 1010-660X. 2001, t. 37, Nr. 10, p. 1102-1104. [DB: MEDLINE]