VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Vilma Beleškienė' publikacijų sąrašas

2020
1 Paškonienė, Aistė; Baltagalvienė, Renata; Lengvenis, Givi; Beleškienė, Vilma; Ivaška, Justinas; Markevičiūtė, Vėtra; Lesinskas, Eugenijus; Mickevičienė, Vaiva. The importance of the temporal bone 3T MR imaging in the diagnosis of Meniere’s disease // Otology and neurotology. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins. ISSN 1531-7129. 2020, vol. 41, no. 2, p. 235-241. DOI: 10.1097/MAO.0000000000002471. [DB: Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.311; AIF: 3.395; Q2 (2020 InCities JCR SCIE)]

2019
1 Meidutė, Dovilė; Meščeriakova, Vitalija; Mickevičienė, Vaiva (temos vadovas); Beleškienė, Vilma (temos vadovas). Ūžesio paplitimas skambučių centre dirbančių žmonių tarpe ir jį lemiantys veiksniai // Studentų mokslinės veiklos LXXI konferencija : Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas leidinį sudarė Laura Sabaliauskienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701614. eISBN 9786090701607. p. 77. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2020-05-26].

2016
1 Beleškienė, Vilma; Lesinskas, Eugenijus; Januškienė, Vaida; Daunoravičienė, Kristina; Rauba, Darius; Ivaška, Justinas. Eustachian tube opening measurement by sonotubometry using perfect sequences for healthy adults // Clinical and experimental otorhinolaryngology (CEO). Seoul : Korean Society of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, South Korea. ISSN 1976-8710. eISSN 2005-0720. 2016, Vol. 9, No. 2, p. 116-122. DOI: 10.21053/ceo.2015.00626. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 1.149; AIF: 1.768; Q3 (2016 InCities JCR SCIE)]
2 Beleškienė, Vilma; Lesinskas, Eugenijus. Ausies trimito funkcijos vertinimas asmenims su pasunkėjusiu kvėpavimu per nosį, atliekant idealios sekos dažnių sonotubometriją = Eustachian tube opening results measured by sonotubometry using perfect sequences for patients with nose obstruction // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2016, T. 22, Nr. 1, p. 28-33. [DB: Index Copernicus]

2015
1 Beleškienė, Vilma; Lesinskas, Eugenijus. Ausies trimito lazerio tuboplastikos efektyvumas gydant lėtinį sekrecinį vidurinės ausies uždegimą = Laser Eustachian tuboplasty forchronic secretory otitis // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2015, vol. 22, no. 3, p. 169-178. DOI: 10.6001/actamedica.v22i3.3200.

2012
1 Lesinskas, Eugenijus; Stankevičiūtė, Vilma; Petrulionis, Mindaugas. Application of the vibrant soundbridge middle-ear implant for aural atresia in patients with Treacher Collins syndrome // Journal of laryngology and otology. Cambridge : Cambridge University Press. ISSN 0022-2151. 2012, Vol. 126, iss. 12, p. 1216-1223. DOI: 10.1017/S0022215112002344. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), CABI Abstracts Databases, Scopus, MLA, MEDLINE, Embase] [IF: 0.681; AIF: 1.460; Q4 (2012 InCities JCR SCIE)]

2011
1 Lesinskas, Eugenijus; Stankevičiūtė, Vilma; Vidraitė, Austėja; Klivickas, Aurimas. Vaikų nešiojamųjų muzikos grotuvų klausymo įpročių ir potencialios žalos jų klausai vertinimas = Listening habits of personal music player users and potential risk of noise induced hearing loss among schoolchildren // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2011, t. 17, nr. 3, p. 287-292. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/medicina_t_p_3_str02.pdf>. [DB: Index Copernicus]
2 Lesinskas, Eugenijus; Stankevičiūtė, Vilma. Results of revision tympanoplasty for chronic non-cholesteatomatous otitis media // Auris, Nasus, Larynx. Oxford : Elsevier science. ISSN 0385-8146. 2011, vol. 38, no. 2, p. 196-202. DOI: 10.1016/j.anl.2010.07.010. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Current Contents / Clinical Medicine, MEDLINE, Scopus, BIOSIS Previews, Embase] [IF: 0.761; AIF: 1.376; Q4 (2011 InCities JCR SCIE)]

2010
1 Lesinskas, Eugenijus; Stankevičiūtė, Vilma; Petrulionis, Mindaugas; Akimova, Julija. The efficacy of turbinoplasty with partial inferior posterior turbinectomy = Apatinių nosies kriauklių užpakalinės dalinės konchotomijos ir konchoplastikos efektyvumas // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2010, t. 16, nr. 2, p. 112-116. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/4_MTP_2010_II_.pdf> [žiūrėta 2011-05-11]. [DB: Index Copernicus]

2009
1 Lesinskas, Eugenijus; Stankevičiūtė, Vilma. Otoendoskopijos panaudojimas vidurinės ausies chirurgijoje = The use of otoendoscopy in middle ear surgery // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2009, t. 15, nr. 2, p. 166-170. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/166_169_MTP_.pdf> [žiūrėta 2018-03-14]. [DB: Index Copernicus]