VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Vilija Berlin' publikacijų sąrašas

2023
1 Jakštaitė, Vesta; Berlin, Vilija. Gydytojų odontologų žinios apie retenciją ir praktika, gydant pacientus po ortodontinio gydymo // Odontologijos kompasas 2023: Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Tarptautinio kongreso jaunųjų mokslininkų pranešimų tezės : tezių knyga. Vilnius : LR Odontologų rūmai. 2023, p. 22.
2 Jakštaitė, Vesta; Berlin, Vilija (temos vadovas). Gydytojų odontologų žinios apie retenciją ir praktika , gydant pacientus po ortodontinio gydymo // Studentų mokslinės veiklos LXXV konferencija Vilnius, 2023 m. gegužės 15–19 d.: pranešimų tezės; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. eISSN 2783-7831. 2023, p. 333-334. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 33). DOI: 10.15388/SMVK.2023. [DB: Dimensions]

2022
1 Raškevičius, Paulius; Berlin, Vilija; Stankevičienė, Indrė; Pūrienė, Alina. Physical complaints of students of Institute of dentistry, Vilnius University // 22nd EAA congress – 15th ISGA congress – 5th international conference of evolutionary medicine, August 24-27, 2022 Vilnius, Lithuania : abstract book. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2022. ISBN 9786090707593. eISBN 9786090707609. p. 197. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 27). DOI: 10.15388/EAA-ISGA-ICEMMeeting.2022.
2 Ralytė, Modesta; Raškevičius, Paulius; Stankevičienė, Indrė; Berlin, Vilija; Pūrienė, Alina. Gydymo ortodontiniais mini-implantais Vilniaus universiteto Žalgirio klinikoje analizė // Odontologijos kompasas 2022: Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Tarptautinio kongreso jaunųjų mokslininkų pranešimų tezės : tezių knyga. Vilnius : LR Odontologų rūmai. 2022, p. 21.

2021
1 Rėderienė, Gitana; Aidukaitė, Greta; Pūrienė, Alina; Berlin, Vilija; Žekonienė, Jūratė. Lietuvos burnos higienistų sveikatos savivertė, psichoemocinė savijauta ir pasitenkinimas darbu = Self-perceived work-related physical, psychological health disorders and job satisfaction among Lithuanian dental hygienists // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2021, Nr. 1, p. 91-96. Prieiga per internetą: <https://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2021.1(92)/VS%202021%201(92)%20ORIG%20Burnos%20higienistai.pdf>. [DB: Index Copernicus]
2 Ralytė, Modesta; Berlin, Vilija. Atokiosios ortodontinio gydymo komplikacijos = Distant complications of orthodontic treatment // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2021, t. 31, Nr. 3, p. 153-160. DOI: 10.35988/sm-hs.2021.099. [DB: Academic OneFile, Academic Search Complete, Index Copernicus, ERA]

2020
1 Stangvaltaite-Mouhat, Lina; Pūrienė, Alina; Chałas, Renata; Hysi, Dorjan; Katrova, Lydia; Načaitė, Marija; Nikolovska, Julijana; Oancea, Roxana; Berlin, Vilija. Self‐reported psychological problems amongst undergraduate dental students: a pilot study in seven European countries // European journal of dental education. Hoboken : Wiley-Blackwell. ISSN 1396-5883. eISSN 1600-0579. 2020, vol. 24, iss. 2, p. 341-350. DOI: 10.1111/eje.12505. [DB: MEDLINE, Academic Search Premier, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.355; AIF: 2.846; Q2 (2020 InCities JCR SCIE)]
2 Sadauskaitė, Neringa; Berlin, Vilija (temos vadovas). Static and dynamic aesthetic evaluation of maxillary lateral incisor agenesis treatment by canine mesialization // Health and social sciences : Rīga Stradiņš University international student conference, 27th-28th March 2020 : abstract book : Health sciences. Rīga : Rīga Stradiņš University, 2020. ISBN 9789934892714. p. 222. Prieiga per internetą: <https://drive.google.com/file/d/1SmJt7FyM0cciKkJLwOOwhQiRSeKXqv3s/view> [žiūrėta 2020-04-17].
3 Sadauskaitė, Neringa; Berenis, Domas; Berlin, Vilija (temos vadovas). Comparative analysis of slot size in self-ligating bracket systems // Health and social sciences : Rīga Stradiņš University international student conference, 27th-28th March 2020 : abstract book : Health sciences. Rīga : Rīga Stradiņš University, 2020. ISBN 9789934892714. p. 221. Prieiga per internetą: <https://drive.google.com/file/d/1SmJt7FyM0cciKkJLwOOwhQiRSeKXqv3s/view> [žiūrėta 2020-04-17].
4 Sadauskaitė, Neringa; Zaleckienė, Vaida; Berlin, Vilija; Pečeliūnienė, Jūratė. Teeth eruption, morphology changes and orthodontic treatment recommendations in pediatric cancer survivors or diabetic patients = Dantų dygimo, morfologijos pokyčiai ir ortodontinio gydymo rekomendacijos, gydant vaikus, persirgusius onkologine liga ar sergančius diabetu // Lietuvos endokrinologija. Kaunas : Medicininės informacijos centras. ISSN 1392-7213. 2020, t. 00, Nr. 00, p. 1-12.
5 Sadauskaitė, Neringa; Berenis, Domantas; Berlin, Vilija (temos vadovas). Įpjovos lankui dydžio variacijos beligatūriniuose breketuose // Studentų mokslinės veiklos LXXII konferencija : Vilnius, 2020 m. gegužės 18-22 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020. ISBN 9786090704103. p. 142. DOI: 10.15388/Proceedings.2020.1.
6 Rėderienė, Gitana; Aidukaitė, Greta; Berlin, Vilija; Buunk-Werkhoven, Yvonne; Pūrienė, Alina. Practice characteristics and views of dental hygienists in Lithuania // International journal of dental hygiene. Hoboken : Wiley. ISSN 1601-5029. eISSN 1601-5037. 2020, vol. 18, iss. 4, p. 432-438. DOI: 10.1111/idh.12458. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 2.477; AIF: 3.111; Q2 (2020 InCities JCR SCIE)]
7 Ralytė, Modesta; Berlin, Vilija. Atviri tarpdantiniai kontaktai kaip suaugusiųjų ortodontinio gydymo pasekmė. Etiologija, profilaktika ir gydymo perspektyvos // Stominfo. Kaunas : Vitae litera. ISSN 1822-3087. 2020, Nr. 5, p. 26-30. Prieiga per internetą: <http://zurnalai.vitaelitera.lt/eb/2703/stominfo-2020-m-nr-5/>.
8 Sadauskaitė, Ugnė; Berlin, Vilija. Orthodontic treatment with clear aligners and apical root resorption // Medicinos mokslai = Journal of medical sciences. Kėdainiai : VšĮ Lietuvos sveikatos mokslinių tyrimų centras. eISSN 2345-0592. 2020, t. 8, Nr. 14, p. 35-47. Prieiga per internetą: <https://medicsciences.com/f/2020/04-02/Orthodontic-treatment-with-clear-aligners-and-apical-root-resorption.pdf>. [DB: Index Copernicus]
9 Ralytė, Modesta; Berlin, Vilija. Veiksnių, į kuriuos reikėtų atsižvelgti ortodontiškai gydant Dauno sindromą turinčius pacientus, apžvalga = Factors to be considered during orthodontic treatment of Down syndrome patients // Medicinos mokslai = Journal of medical sciences. Kėdainiai : Lietuvos sveikatos mokslinių tyrimų centras. ISSN 2345-0592. 2020, t. 8, Nr. 13, p. 26-37. Prieiga per internetą: <https://medicsciences.com/f/2020/FACTORS%20TO%20BE%20CONSIDERED%20DURING%20ORTHODONTIC%20TREATMENT%20OF%20DOWN%20SYNDROME%20PATIENTS.pdf>. [DB: Index Copernicus]

2019
1 Sadauskaitė, Neringa; Berlin, Vilija. Viršutinio žandikaulio šoninių kandžių agenezės ortodontinio gydymo estetinis įvertinimas. Sisteminė literatūros apžvalga = Aesthetic evaluation of maxillary lateral incisor agenesis orthodontic treatment: systematic literature review // Journal of medical sciences. Kėdainiai : Lietuvos sveikatos mokslinių tyrimų centras. ISSN 2345-0592. 2019, vol. 7, no 9, p. [1-12]. Prieiga per internetą: <http://medicsciences.com/f/2019/04-12/AESTHETIC%20EVALUATION%20OF%20MAXILLARY%20LATERAL%20INCISOR%20AGENESIS%20ORTHODONTIC%20TREATMENT.%20SYSTEMATIC%20LITERATURE%20REVIEW.pdf> [žiūrėta 2019-04-17]. [DB: Index Copernicus]
2 Sutkus, Jonas; Blažys, Deividas; Berlin, Vilija; Pūrienė, Alina. Study of Lithuanian adolescents’ malocclusions, extracted teeth and oral health // Community dental health: Abstracts Presented At the EADPH Annual Congress on 13 September 2019. Suffolk : FDI World Dental Press. ISSN 0265-539X. 2019, vol. 36, no. 4, suppl., abstract no. 4279, p. S10-S11. Prieiga per internetą: <https://www.cdhjournal.org/article/696-abstracts-presented-at-the-eadph-annual-congress-on-13-september-2019>. [IF: 0.679; AIF: 2.240; Q4 (2019 InCities JCR SCIE)]
3 Sutkus, Jonas; Blažys, Deividas; Berlin, Vilija (aktorius); Rovienė, Agnė; Pūrienė, Alina. The study of Lithuanian adolescents malocclusions, extracted teeth and oral hygiene // Patient-centered care: multi-sectoral approach to improving oral health : 24th Congress of the European Association of Dental Public Health, 12-14 September, 2019, Ghent. Ghent : EADPH. 2019, p. 41.
4 Rovienė, Agnė; Berlin, Vilija; Sutkus, Jonas; Blažys, Deividas; Pūrienė, Alina. Prevalence of maloccusions, status of oral hygiene and number of extracted teeth due to caries in lithuanian adolescents // BCOH 2019 – 1st Baltic congress of oral hygiene "Lifestyle and oral health" : 2019, May 10-11, Vilnius, Lithuania. Vilnius : Lithuanian Dental Hygienists Association. 2019, p. 16.

2018
1 Sadauskaitė, Neringa; Berlin, Vilija (temos vadovas). Ilčių charakteristikos ir simetrijos reikšmė šypsenos patrauklumui, kai šoniniai kandžiai pakeisti į iltis // Studentų mokslinės veiklos 70 konferencija, Vilnius, 2018 m. gegužės 18-25 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018. ISBN 9786094598395. eISBN 9786094599361. p. 203. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/lb00001_2018_vu_mf_sm_lxx_konferencija.pdf> [žiūrėta 2019-09-09].

2017
1 Berlin, Vilija; Pūrienė, Alina; Mackevičiūtė, Monika. Lietuvos gydytojų odontologų ir gydytojų odontologų specialistų darbo produktyvumas = The productivity of general dentists and dental specialists in Lithuania // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2017, T. 27, nr. 2, p. 83-86. DOI: 10.5200/sm-hs.2017.029. [DB: Index Copernicus]

2016
1 Bradulskaitė, Dovilė; Gutauskas, Kristupas; Linkevičienė, Laura; Zaleckas, Linas; Berlin, Vilija. Protinių dantų šalinimas:ortodontinės indikacijos // Stomatologija. Kaunas : Viešoji įstaiga "Odontologijos studija". ISSN 1392-8589. 2016, T. 18, suppl. 1, p. 12-15.
2 Berlin, Vilija; Pūrienė, Alina; Dulkė, Greta Veronika. Assistance for dentists in Lithuania = Asistavimas gydytojams odontologams Lietuvoje // Sveikatos mokslai = Health sciences in Eastern Europe. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2016, T. 26, Nr. 6, p. 155-160. DOI: 10.5200/sm-hs.2016.108. [DB: Academic Search Complete, Academic OneFile, Index Copernicus]

2015
1 Janulytė, Vilija; Pūrienė, Alina. Gydytojų odontologų ir gydytojų odontologų specialistų nuomonė apie jų skaičių Lietuvoje // Stomatologija. Kaunas : Viešoji įstaiga "Odontologijos studija". ISSN 1392-8589. eISSN 1822-301X. 2015, Vol. 17, no 2, supplement, p. 12-15.
2 Načaitė, Marija; Pūrienė, Alina; Berlin, Vilija; Palesikas, Frederikas. Ankstyvoji odontologijos studentų socializacija. Kaip pasirenkama odontologo specialybė? // Stomatologija : Baltic Dental and Maxillofacial Journal. Kaunas : Viešoji įstaiga "Odontologijos studija". ISSN 1392-8589. 2015, t. 17, Nr. 3, suppl, p. 4-6.

2014
1 Janulytė, Vilija; Pūrienė, Alina; Aleksejūnienė, Jolanta; Pečiulienė, Vytautė. The supply of dental care specialists in Lithuania: self-perceptions of general dentists and denatl specialists // Stomatologija / Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija ir Lietuvos stomatologų sąjunga. Kaunas : Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija. ISSN 1392-8589. 2014, Vol. 16, suppl. 10, p. 24. [DB: Scopus, MEDLINE]
2 Janulytė, Vilija; Pūrienė, Alina. Dental assistants in Lithuania. Professionals or amateurs? // Stomatologija / Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija ir Lietuvos stomatologų sąjunga. Kaunas : Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija. ISSN 1392-8589. 2014, Vol. 16, suppl. 10 : 26th Annual meeting 2014, In cooperation with the Lithuanian Association of Dental Ergonomics, Vilnius, May 9-10, 2014, p. 22. [DB: Scopus, MEDLINE]
3 Janulytė, Vilija; Pūrienė, Alina. Assistance for dentists in Lithuania: do dental professionals use this help to be healthier? // Stomatologija / Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija ir Lietuvos stomatologų sąjunga. Kaunas : Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija. ISSN 1392-8589. 2014, Vol. 16, suppl. 10 : 26th Annual meeting 2014, In cooperation with the Lithuanian Association of Dental Ergonomics, Vilnius, May 9-10, 2014, p. 21-22. [DB: Scopus, MEDLINE]
4 Ginevičiūtė, Evelina; Andrijauskas, Paulius; Janulytė, Vilija. Engagement and burnout in dental students of Vilnius University // Stomatologija / Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija ir Lietuvos stomatologų sąjunga. Kaunas : Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija. ISSN 1392-8589. 2014, Vol. 16, suppl. 10, p. 21. [DB: Scopus, MEDLINE]
5 Alkimavičius, Jonas; Laurinėnaitė, Karolina; Janulytė, Vilija. Patients' visiting Žalgiris clinics of Vilnius University hospital attitude to dentist's apperance and his work environment // Stomatologija / Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija ir Lietuvos stomatologų sąjunga. Kaunas : Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija. ISSN 1392-8589. 2014, Vol. 16, suppl. 10, p. 19. [DB: Scopus, MEDLINE]
6 Usevičiūtė, Goda; Pletkus, Justinas; Janulytė, Vilija. Vilnius University hospital Žalgiris clinics dental assistant's practice-related health issues and their ergonomic knowledge // Stomatologija / Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija ir Lietuvos stomatologų sąjunga. Kaunas : Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija. ISSN 1392-8589. 2014, Vol. 16, suppl. 10, p. 18. [DB: Scopus, MEDLINE]
7 Dulkė, Greta Veronika; Janulytė, Vilija. Vilnius University dental students' and residents' knowledge of ergonomic requirements and their application during clinical care // Stomatologija / Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija ir Lietuvos stomatologų sąjunga. Kaunas : Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija. ISSN 1392-8589. 2014, Vol. 16, suppl. 10, p. 17. [DB: Scopus, MEDLINE]
8 Janulytė, Vilija. Work-related musculoskeletal disorders in dental practice. Lithuanian example // Stomatologija / Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija ir Lietuvos stomatologų sąjunga. Kaunas : Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija. ISSN 1392-8589. 2014, Vol. 16, suppl. 10 : 26th Annual meeting 2014, In cooperation with the Lithuanian Association of Dental Ergonomics, Vilnius, May 9-10, 2014, p. 7-8. [DB: Scopus, MEDLINE]
9 Janulytė, Vilija; Pūrienė, Alina. Health care service of dental specialists in Lithuania // Evoliucinė medicina: sveikos sampratos ir ligų suvokimo perspektyvos = Evolutionary medicine: perspectives in understanding health and disease : tarptautinė konferencija. Vilnius : Vilniaus universitetas. 2014, p. 64.
10 Janulytė, Vilija; Pūrienė, Alina. Nespecializuotos odontologinės sveikatos priežiūros paslaugos kadienėje odontologų specialistų praktikoje Lietuvoje // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2014, vol. 24, Nr. 6, p. 183-186. DOI: 10.5200/s,-hs.2014.136. [DB: Index Copernicus]
11 Janulytė, Vilija; Aleksejūnienė, Jolanta; Pūrienė, Alina; Pečiulienė, Vytautė; Benzian, Habib. Current employment characteristics and career intentions of Lithuanian dentists // Human resources for health. London : BioMed Central Ltd. ISSN 1478-4491. 2014, Vol. 12, Art. No. 74. DOI: 10.1186/1478-4491-12-74. [DB: MEDLINE, ProQuest (nenaudotinas), VINITI, PubMed, EBSCOHost (nenaudotinas), Scopus, CABI Abstracts Databases, ScienceDirect, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]

2013
1 Janulytė, Vilija; Pūrienė, Alina; Pečiulienė, Vytautė. Lietuvos odintologijos specialistų absolventų emigracijos problema // Stomatologija / Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija ir Lietuvos stomatologų sąjunga. Kaunas : Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija. ISSN 1392-8589. 2013, T. 15, nr. 1, p. 23-25, 36. [DB: Scopus, MEDLINE]
2 Janulytė, Vilija; Pūrienė, Alina; Pečiulienė, Vytautė; Aleksejūnienė, Jolanta. Lithuania a donor or recipient country for dental profesionals? // The mouth - the mirror of the body: practical and political perspectives : 18th annual congress of the European Association of Dental Public Health in a joint meeting with the Council of European Chief Dental Officers, 14-16 November, 2013, St. Julians, Malta. St. Julians : EADPH. 2013, [p. 1].
3 Janulytė, Vilija. Lietuva: donorė ar recipientė gydytojų odontologų tarptautinės migracijos požiūriu? // Bioateitis: gamtos ir gyvybės mokslų perspektyvos : 2013 m. jaunųjų mokslininkų konferencijos pranešimų santraukos. Vilnius : LMA leidykla. 2013, p. 13.
4 Janulytė, Vilija; Pūrienė, Alina; Pečiulienė, Vytautė; Aleksejūnienė, Jolanta. Treatment modalities and referral patterns: a survey of general dentists in Lithuania // Behavioral aspects of oral health, disease and interventions : 19th annual congress of the European Association of Dental Public Health, 12-14 June, 2014, Sweden. St. Julians : EADPH. 2013, p. 36.

2011
1 Pūrienė, Alina; Aleksejūnienė, Jolanta; Petrauskienė, Jadvyga; Balčiūnienė, Irena; Janulytė, Vilija. Occupational effects on the family well-being of dentists in Lithuania: a survey of dentists = Profesijos įtaka odontologo šeimos gerovei // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2011, t. 47, nr. 7, p. 399-404. Prieiga per internetą: <http://medicina.lsmuni.lt/med/1107/1107-07e.pdf> [žiūrėta 2012-01-04]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Index Copernicus, DOAJ, MEDLINE, Scopus] [IF: 0.423; AIF: 3.900; Q4 (2011 InCities JCR SCIE)]
2 Janulytė, Vilija; Pūrienė, Alina; Petrauskienė, Jadvyga; Pečiulienė, Vytautė; Benzian, Habib. International migration of Lithuanian oral health professionals: a survey of graduates // International dental journal. London : FDI World Dental Press. ISSN 0020-6539. 2011, vol. 61, no. 4, p. 224-230. DOI: 10.1111/j.1875-595X.2011.00062.x. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, Global Health, CAB Abstracts, Current Abstracts, Scopus, Embase] [IF: 0.963; AIF: 1.674; Q3 (2011 InCities JCR SCIE)]

2010
1 Čepas, Karolis; Janulytė, Vilija; Pūrienė, Alina. The safety of vital teeth bleaching with the nightguard: a literature review = Gyvų dantų balinimo kapomis saugumas // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2010, nr. 3, p. 3273-3277. Prieiga per internetą: <https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos_sritys/Sveikatos_mokslai/Moksliniai_straipsniai%E2%80%93zurnalas_Sveikatos%20mokslai/2010m/2010SM_3IIdalisindd.pdf> [žiūrėta 2018-10-23]. [DB: Index Copernicus]

2009
1 Pūrienė, Alina; Pečiulienė, Vytautė; Žekonienė, Jūratė; Musteikytė, Margarita; Janulytė, Vilija. Lietuvos gydytojų odontologų sveikata. Ergonomika odontologijoje. Vilnius : Vaistų žinios, 2009. 160 p. ISBN 9789955884194.
2 Janulytė, Vilija; Ivanauskaitė, Deimantė; Pūrienė, Alina; Grigaitė, Gailutė. Ortodontiškai gydomo periodonto liga sergančio paciento radiologinis kraštinio kaulo ištyrimas bei rentgeno atvaizdas = Radiographic examination and radiographic image of the marginal bone of periodontal patients undergoing orthodontic treatment // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2009, nr. 6, p. 2806-2811. Prieiga per internetą: <https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos_sritys/Sveikatos_mokslai/Moksliniai_straipsniai%E2%80%93zurnalas_Sveikatos%20mokslai/2009m/2009SM_6Visasnumerisindd.pdf>. [DB: Index Copernicus]

2008
1 Janulytė, Vilija; Pūrienė, Alina; Linkevičienė, Laura; Grigaitė, Gailutė; Kutkauskienė, Jelena. The orthodontic treatment in Lithuania: accessibility survey // Stomatologija: vol. 10, suppl. 5 : 3-oji Baltijos šalių odontologijos mokslinė konferencija, 2008 m. lapkričio 6-8 d., Vilnius. ISSN 1392-8589. 2008, vol. 10, suppl. 5, p. 18. [DB: Scopus, MEDLINE]
2 Janulytė, Vilija; Pūrienė, Alina; Linkevičienė, Laura; Grigaitė, Gailutė; Kutkauskienė, Jelena. The orthodontic treatment in Lithuania: Accessibility survey // Stomatologija. ISSN 1392-8589. 2008, vol. 10, no. 3, p. 107-112. Prieiga per internetą: <http://www.sbdmj.com/083/083-05.pdf>. [DB: Scopus, MEDLINE]

2007
1 Pūrienė, Alina; Aleksejūnienė, Jolanta; Petrauskienė, Jadvyga; Balčiūnienė, Irena; Berlin, Vilija. Occupational hazards of dental profession to psychological wellbeeing // Stomatologija : Baltic dental and maxillofacial journal. Kaunas : AB spaustuvė "Aušra". ISSN 1392-8589. 2007, vol. 9, no. 3, p. 72-78. Prieiga per internetą: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17993739/>. [DB: Scopus, MEDLINE]