VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Valerija Jablonskienė' publikacijų sąrašas

2024
1 Černel, Vitalij; Raudonis, Tadas; Jablonskienė, Valerija. Medicinos studentų lytinio gyvenimo įpročiai bei žinių apie lytiškai plintančias infekcijas įvertinimas ir palyginimas = Evaluation and comparison of medical students' sexual life habits and knowledge about sexually transmitted infections // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2024, t. 26, Nr. 1(97), p. 27-32. [DB: Index Copernicus]

2023
1 Šimienė, Julija; Dabkevičienė, Daiva; Stančiūtė, Diana; Prokarenkaitė, Rimvilė; Jablonskienė, Valerija; Aškinis, Renatas; Normantaitė, Kamilė; Cicėnas, Saulius; Sužiedėlis, Kęstutis. Potential of miR-181a-5p and miR-630 as clinical biomarkers in NSCLC // BMC cancer. London : BMC. eISSN 1471-2407. 2023, vol. 23, iss. 1, art. no. 857, p. [1-13]. DOI: 10.1186/s12885-023-11365-5. [DB: Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE]

2022
1 Malyško, Elvira; Jablonskienė, Valerija; Dadelienė, Rūta; Hendrixson, Vaiva. Miokinų bei kitų griaučių raumenų fizinio krūvio metu išskiriamų biologiškai veiklių medžiagų reikšmė įvairioms organizmo funkcijoms = The influence of myokines and other biologically active substances secreted during exercise on various bodily functions // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2022, t. 24, Nr. 1(91), p. 53-58. [DB: Index Copernicus]

2021
1 Giršvildaitė, Dovilė; Tutkus, Vytautas; Jablonskienė, Valerija. Gigantinių ląstelių navikų gydymo metodai ir jų pasirinkimo įtaka onkologinėms bei funkcinėms baigtims. Literatūros apžvalga = Treatment methods of giant cell tumor and the influence of their choice on oncological and functional outcomes. Literature review // Laboratorinë medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2021, t. 23, Nr. 2, p. 114-125. [DB: Index Copernicus]
2 Baranauskas, Marius; Jablonskienė, Valerija; Abaravičius, Jonas Algis; Samsonienė, Laimutė; Stukas, Rimantas. Dietary acid-base balance in high-performance athletes // Body composition and physical health in sports practice: printed edition of the Special Issue published in International Journal of Environmental Research and Public Health / editor Stefania Toselli. Basel : MDPI, 2021. ISBN 9783036512013. eISBN 9783036512006. p. 59-77.
3 Baranauskas, Marius; Jablonskienė, Valerija; Abaravičius, Jonas Algis; Stukas, Rimantas. Sporto fiziologijos ir mitybos pagrindai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2021. 199 p. ISBN 9786090705780. eISBN 9786090705797.
4 Lukauskaitė, Ieva; Račiūtė, Rachelė Elžbieta; Jablonskienė, Valerija. Psichosomatinio atsako į stresą ir biologinės lyties ryšys bei tendencijos covid-19 akivaizdoje = Relations between psychosomatic stress response and gender in the context of COVID-19 pandemic // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2021, t. 23, Nr. 3(89), p. 150-154. [DB: Index Copernicus]
5 Hartwig, Gabriela Wiktoria; Liutkevičius, Algirdas; Ambrazaitienė, Rūta; Bikulčienė, Inga; Jablonskienė, Valerija; Abaravičius, Jonas Algis; Kaminskas, Arvydas. Papildomai vartojamų skaidulinių medžiagų poveikis jaunų asmenų žarnyno mikrobiotai = The effects of dietary fibres supplementation on the intestinal microbiota of young people // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2021, t. 23, Nr. 4, p. 207-213. [DB: Index Copernicus]
6 Jukna, Šarūnas; Jurgaitis, Jonas; Jablonskienė, Valerija. COVID-19 sukeliama koagulopatija = COVID-19 associated coagulopathy // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2021, t. 23, Nr. 1(87), p. 44-53. [DB: Index Copernicus]

2020
1 Baranauskas, Marius; Jablonskienė, Valerija; Abaravičius, Jonas Algis; Stukas, Rimantas. Actual nutrition and dietary supplementation in Lithuanian elite athletes // Medicina. Kaunas, Basel : LSMU ; MDPI AG. ISSN 1010-660X. eISSN 1648-9144. 2020, vol. 56, no. 5, art. no. 247, p. [1-14]. DOI: 10.3390/medicina56050247. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus] [IF: 2.430; AIF: 5.182; Q2 (2020 InCities JCR SCIE)]
2 Baranauskas, Marius; Jablonskienė, Valerija; Abaravičius, Jonas Algis; Samsonienė, Laimutė; Stukas, Rimantas. Dietary acid-base balance in high-performance athletes // International journal of environmental research and public health. Basel : MDPI. eISSN 1660-4601. 2020, vol. 17, iss. 15, art. no. 5332, p. [1-19]. DOI: 10.3390/ijerph17155332. [DB: PubMed Central, MEDLINE, Social Sciences Citation Index (Web of Science), Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]
3 Baranauskas, Marius; Jablonskienė, Valerija; Abaravičius, Jonas Algis; Stukas, Rimantas. Cardiorespiratory fitness and diet quality profile of the Lithuanian team of deaf women’s basketball players // International journal of environmental research and public health. Basel : MDPI AG. eISSN 1660-4601. 2020, vol. 17, no. 18, art. no. 6749, p. [1-17]. DOI: 10.3390/ijerph17186749. [DB: MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
4 Baranauskas, Marius; Jablonskienė, Valerija; Abaravičius, Jonas Algis; Arlauskas, Rokas; Stukas, Rimantas. Mitybos poveikis Lietuvos didelio meistriškumo sportininkų raumenų masei = The effect of nutrition on the muscle mass of Lithuanian high performance athletes // Sporto mokslas / Sport Science. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1392-1401. eISSN 2424-3949. 2020, Nr. 1(97), p. 63-69. DOI: 10.15823/sm.2020.97.8. [DB: Index Copernicus]
5 Baranauskas, Marius; Jablonskienė, Valerija; Abaravičius, Jonas Algis; Arlauskas, Rokas; Stukas, Rimantas. Biomedicinos mokslų studentų patiriamo psichosocialinio streso ypatumai ir sąsajos su miego kokybe = Peculiarities of psychosocial distress experience of biomedical students and their relationships with sleep quality // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. eISSN 2538-6832. 2020, Nr. 3, p. 59-65. [DB: Index Copernicus]
6 Paškevičius, Algimantas; Švedienė, Jurgita; Kiverytė, Silvija; Bridžiuvienė, Danguolė; Vaitonis, Gintautas; Jablonskienė, Valerija. Candida distribution in onychomycosis and in vitro susceptibility to antifungal agents // Acta dermatovenerologica Croatica. Zagreb : Croation Dermatovenerological Society. ISSN 1330-027X. eISSN 1847-6538. 2020, vol. 28, iss. 4, p. 204-209. Prieiga per internetą: <https://hrcak.srce.hr/255071>. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 1.256; AIF: 3.775; Q4 (2020 InCities JCR SCIE)]

2019
1 Baranauskas, Marius; Stukas, Rimantas; Jablonskienė, Valerija; Abaravičius, Jonas Algis; Paškevičienė, Dalia; Tubelis, Linas; Švedas, Edmundas. Lietuvos didelio meistriškumo sportininkų vandens ir gėrimų vartojimo ypatumai ir juos lemiantys veiksniai = The peculiarities of water and beverages consumption and their determinants among high performance athletes in Lithuania // Sporto mokslas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1392-1401. eISSN 2424-3949. 2019, Nr. 1, p. 29-38. DOI: 10.15823/sm.2019.95.4. [DB: Index Copernicus]
2 Baranauskas, Marius; Stukas, Rimantas; Jablonskienė, Valerija; Abaravičius, Jonas Algis; Paškevičienė, Dalia; Tubelis, Linas; Švedas, Edmundas. Lietuvos didelio meistriškumo sportininkų mitybos įpročius ir maisto papildų vartojimą skatinantys ir ribojantys veiksniai = Promoting and limiting factors of nutritional habits and dietary supplement use among high performance athletes in Lithuania // Sporto mokslas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1392-1401. eISSN 2424-3949. 2019, Nr. 1, p. 39-45. DOI: 10.15823/sm.2019.95.5. [DB: Index Copernicus]
3 Austys, Donatas; Dobrovolskij, Andrej; Jablonskienė, Valerija; Dobrovolskij, Valerij; Valevičienė, Nomeda Rima; Stukas, Rimantas. Epicardial adipose tissue accumulation and essential hypertension in non‐obese adults // Medicina. Basel : MDPI; LSMU. ISSN 1010-660X. eISSN 1648-9144. 2019, vol. 55, no. 8, art. no. 456, p. [1-11]. DOI: 10.3390/medicina55080456. [DB: PubMed, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.205; AIF: 4.391; Q3 (2019 InCities JCR SCIE)]
4 Didžiapetrienė, Janina; Kazbarienė, Birutė; Ulys, Albertas; Jankevičius, Feliksas; Dabkevičienė, Daiva; Jablonskienė, Valerija; Akramienė, Dalia. Significance of antioxidant defense system status for renal cell carcinoma patient survival // 3rd Meeting of the Baltic Physiological Societies : December 9–10, 2019 Kaunas : abstracts / Lithuanian, Latvian and Estonian Physiological Societies. Lithuanian University of Health Sciences. [Kaunas] : Lietuvos fiziologų draugija, 2019. ISBN 9789955156369. p. 17. Prieiga per internetą: <http://www.lfd.lt/wp-content/uploads/2020/02/Program_2019_Dec_9-10.pdf> [žiūrėta 2019-12-23].
5 Vitkauskienė, Gražvilė; Jablonskienė, Valerija; Paškevičienė, Dalia. Jaunų žmonių aterosklerozės rizikos žymenų paplitimo vertinimas = The investigation of prevalence of the markers of atherosclerosis in young adults // Laboratorinė medicina. Vilnius : Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2019, t. 21, Nr. 3(83), p. 114-127. [DB: Index Copernicus]
6 Mažeikienė, Asta; Mazgelytė, Eglė; Karčiauskaitė, Dovilė; Burokienė, Neringa; Jablonskienė, Valerija; Linkevičiūtė, Aušra; Kučinskienė, Zita Aušrelė. Oksidacinės ir antioksidacinės sistemos rodiklių sąsajos su psichosocialinio streso lygiu ir kortizolio koncentracija kraujo serume, seilėse bei plaukuose = Association of oxidative and antioxidant system parameters with psychosocial stress level and blood serum, salivary and hair cortisol concentration // Laboratorinė medicina. Vilnius : Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2019, t. 21, Nr. 4, p. 163-171. [DB: Index Copernicus]
7 Baltrūnienė, Vaida; Vitkus, Dalius; Jablonskienė, Valerija; Grabauskienė, Virginija. Serumo adiponektinas - galimas lėtinio sistolinio širdies nepakankamumo prognozės žymuo = Serum adiponectin – a potential prognostic biomarker in chronic systolic heart failure // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2019, t. 21, Nr. 4, p. 187-193. [DB: Index Copernicus]

2018
1 Vitkauskienė, Gražvilė; Jablonskienė, Valerija; Paškevičienė, Dalia. The investigation of prevalence of the markers of atherosclerosis in young adults // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinës medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2018, T. 20, special suppl. p. S40. Prieiga per internetą: <https://www.balm2018.lt/wp-content/uploads/2018/05/Lab_Med_2018_SPEC.pdf> [žiūrėta 2018-06-20]. [DB: Index Copernicus]
2 Tutkus, Vytautas; Tutkus, Jonas; Jablonskienė, Valerija; Abaravičius, Jonas Algis; Šilovė, Simona; Tutkuvienė, Janina. Tibial part of anterior cruciate : a host for silent foreign body in the knee // Chinese medical journal : Wolters Kluwer ‑ Medknow. ISSN 0366-6999. 2018, vol. 131, no 15, p. 1884-1886. DOI: 10.4103/0366-6999.237410. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 1.555; AIF: 4.542; Q3 (2018 InCities JCR SCIE)]
3 Bikulčienė, Inga; Vasiliauskaitė, Laima; Kaminskas, Arvydas; Jablonskienė, Valerija; Hendrixson, Vaiva. Riebalų rūgščių vaidmuo inkstų akmenligės patogenezėje = The role of fatty acids in pathogenesis of uronephrolithiasis // Laboratorinė medicina : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2018, t. 20, Nr 2, p. 168-172. Prieiga per internetą: <https://zurnalas.llmd.lt/lt/straipsnis/visas/762/2018>. [DB: Index Copernicus]
4 Baranauskas, Marius; Stukas, Rimantas; Jablonskienė, Valerija; Abaravičius, Jonas Algis; Paškevičienė, Dalia; Tubelis, Linas; Švedas, Edmundas. Didelio meistriškumo sportininkų ir sporto trenerių ekologiškų maisto produktų vartojimas Lietuvoje = The use of organic food among high performance athletes and coaches in Lithuania // Sporto mokslas. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas. ISSN 1392-1401. eISSN 2424-3949. 2018, t. 93, nr. 3-4, p. 69-78. [DB: Index Copernicus, SPOLIT]
5 Baranauskas, Marius; Stukas, Rimantas; Jablonskienė, Valerija; Abaravičius, Jonas Algis; Paškevičienė, Dalia; Tubelis, Linas; Švedas, Edmundas. Lietuvos didelio meistriškumo sportininkų mitybos įpročiai = Nutritional profile of Lithuanian high performance athletes // Sporto mokslas. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas. ISSN 1392-1401. eISSN 2424-3949. 2018, t. 93, nr. 3-4, p. 79-86. DOI: 10.15823/sm.2018.28. [DB: SPOLIT, Index Copernicus]
6 Balsevičienė, Paulina; Jablonskienė, Valerija; Leus, Anželika. Biocheminių aterosklerozės žymenų tyrimas bei širdies ir kraujagyslių ligų prevencinės programos efektyvumo vertinimas = Analysis of biochemical atherosclerosis markers and efficiency assessment of cardiovascular diseases prevention program // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinës medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2018, t. 20, Nr. 4, p. 277-285. Prieiga per internetą: <https://zurnalas.llmd.lt/lt/straipsnis/visas/848/2018>.

2017
1 Čerkauskienė, Rimantė; Jakutovič, Marija; Černiauskienė, Vilija; Sutkus, Viktoras; Račkauskaitė, Saulenė; Rušinaitė, Gabrielė; Jankauskienė, Augustina; Jablonskienė, Valerija. Vaikų dislipidemijų priežastys - vieno centro patirtis ir literatūros apžvalga = The causes of children dyslipidemias - single center experience and review of the literature // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2017, T. 19, Nr. 1(73), p. 31-36. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/straipsnis/vaiku-dislipidemiju-priezastys-vieno-centro-patirtis-ir-literaturos-apzvalga> [žiūrėta 2017-11-06]. [DB: Index Copernicus]

2016
1 Liutkevičius, Algirdas; Speičienė, Vilma; Kaminskas, Arvydas; Jablonskienė, Valerija; Alenčikienė, Gitana; Mieželienė, Aldona; Bagdonaitė, Loreta; Vitkus, Dalius; Garmienė, Galina. Development of a functional whey beverage, containing calcium, vitamin D, and prebiotic dietary fiber, and its influence on human health // CyTA : journal of food. Oxon : Taylor & Francis. ISSN 1947-6337. eISSN 1947-6345. 2016, Vol. 14, iss. 2, p. 309-316. DOI: 10.1080/19476337.2015.1108366. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, CAB Abstracts, Academic Search Complete, INSPEC] [IF: 1.180; AIF: 2.326; Q3 (2016 InCities JCR SCIE)]
2 Liutkevičius, Algirdas; Speičienė, Vilma; Vaičiulytė-Funk, Lina; Mieželienė, Aldona; Alenčikienė, Gitana; Abaravičius, Jonas Algis; Bagdonaitė, Loreta; Jablonskienė, Valerija; Kaminskas, Arvydas. An inulin-enriched soy drink and its lowering effect on oxidized low density lipoproteins in healthy volunteers // Polish journal of food and nutrition sciences. Warsaw : De Gruyter Open. ISSN 1230-0322. eISSN 2083-6007. 2016, vol. 66, iss. 1, p. 37-41. DOI: 10.1515/pjfns-2015-0056. [DB: CAB Abstracts, Academic Search Complete, Chemical Abstracts (CAplus), BIOSIS Previews, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus] [IF: 1.276; AIF: 2.326; Q3 (2016 InCities JCR SCIE)]
3 Liutkevičius, Algirdas; Speičienė, Vilma; Alenčikienė, Gitana; Mieželienė, Aldona; Narkevičius, Raimondas; Kaminskas, Arvydas; Abaravičius, Jonas Algis; Vitkus, Dalius; Jablonskienė, Valerija; Sekmokienė, Dalia. Fermented buttermilk-based beverage: impact on young volunteers’ health parameters // Czech Journal of Food Sciences. Prague : Czech Academy of Agricultural Sciences. ISSN 1212-1800. eISSN 1805-9317. 2016, Vol. 34, Iss. 2, p. 143-148. DOI: 10.17221/344/2015-CJFS. [DB: Scopus, CAB Abstracts, Current Contents, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.787; AIF: 2.326; Q3 (2016 InCities JCR SCIE)]
4 Želnytė, Gintarė; Wojczulis, Dainius; Jablonskienė, Valerija. Vitamino D reikšmė motinos ir vaisiaus būklei nėštumo metu ir po gimdymo // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2016, T. 18, nr 4, p. 189-194. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/straipsnis/visas/608/2016> [žiūrėta 2017-05-05]. [DB: Index Copernicus]

2015
1 Liutkevičius, Algirdas; Speičienė, Vilma; Alenčikienė, Gitana; Mieželienė, Aldona; Kaminskas, Arvydas; Abaravičius, Jonas Algis; Vitkus, Dalius; Jablonskienė, Valerija. Oat β-glucan in milk products: impact on human health // Agriculture and Food. Sofia : Info Invest. ISSN 1314-8591. 2015, vol. 3, p. 74-81. Prieiga per internetą: <http://www.scientific-publications.net/get/1000010/1432394476142902.pdf> [žiūrėta 2015-06-25].

2014
1 Banys, Valdas; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Andrejevaitė, Viktorija; Kaminskas, Arvydas; Jablonskienė, Valerija; Vitkus, Dalius. Ciklofilino A ir tradicinių aterosklerozės žymenų reikšmė vertinant širdies ir kraujagyslių ligas // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2014, t. 16, nr. 1, p. 3-13. [DB: Index Copernicus]
2 Hendrixson, Vaiva; Malyško, Elvira; Mažeikienė, Asta; Šablinskas, Valdas; Pučetaitė, Milda; Kasiulevičius, Vytautas; Jankevičius, Feliksas; Jakaitienė, Audronė; Želvys, Arūnas; Jablonskienė, Valerija; Kučinskienė, Zita Aušrelė. Prevalence of metabolic syndrome in patients with uric acid and calcium-based kidney stones // GSTF journal of advances in medical research. Singapūras : Global Science and Technology Forum. ISSN 2345-7201. eISSN 2345-721X. 2014, Vol. 1, No. 2, [7 p.]. DOI: 10.5176/2345-7201_1.2.17. [DB: ProQuest (nenaudotinas), EBSCOHost (nenaudotinas), CrossRef (nenaudotinas)]

2013
1 Tamošaitytė, Sandra; Hendrixson, Vaiva; Želvys, Arūnas; Tyla, Ramūnas; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Jankevičius, Feliksas; Pučetaitė, Milda; Jablonskienė, Valerija; Šablinskas, Valdas. Combined studies of chemical composition of urine sediments and kidney stones by means of infrared microspectroscopy // Journal of biomedical optics. Bellingham : SPIE. ISSN 1083-3668. 2013, Vol. 18, no. 2, art. no. 027011 (1-7). DOI: 10.1117/1.JBO.18.2.027011. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, Academic Search Complete, TOC Premier] [IF: 2.752; AIF: 2.837; Q1 (2013 InCities JCR SCIE)]
2 Hendrixson, Vaiva; Valiūnienė, Jūratė; Abaravičius, Jonas Algis; Jablonskienė, Valerija. Žmogaus fiziologijos laboratoriniai darbai. D. 2. Vilnius : Laboratorinė medicina, 2013. 71 p. ISBN 9789955936435.
3 Sasnauskienė, Sofija; Firantienė, Regina; Ėmužytė, Regina; Jablonskienė, Valerija. Glutamato metabolizmas: biocheminiai ir fiziologiniai aspektai // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2013, t. 15, nr. 3, p. 155-163. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/straipsnis/visas/373/2013> [žiūrėta 2016-09-14]. [DB: Index Copernicus]
4 Kaminskas, Arvydas; Abaravičius, Jonas Algis; Liutkevičius, Algirdas; Jablonskienė, Valerija; Valiūnienė, Jūratė; Bagdonaitė, Loreta; Andrikonytė, Justė; Hendrixson, Vaiva; Sekmokienė, Dalia. Quality of yoghurt enriched by inulin and its influence on human metabolic syndrome = Inulinu papildyto jogurto kokybė, jo įtaka svarbiausiems žmonių, sergančių metaboliniu sindromu, sveikatos rodikliams // Veterinarija ir zootechnika. Kaunas : Lietuvos veterinarijos akademija. ISSN 1392-2130. 2013, t. 64(86), p. 23-28. Prieiga per internetą: <http://vetzoo.lva.lt/data/vols/2013/64/pdf/kaminskas.pdf> [žiūrėta 2017-04-27]. [DB: CAB Abstracts, Academic Search Premier, Index Copernicus, Index Veterinarius, Animal Breeding Abstracts, Scopus]
5 Hendrixson, Vaiva; Abaravičius, Jonas Algis; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Masliukaitė, Ieva; Andrikonytė, Justė; Deduchova, Simona; Jablonskienė, Valerija; Kaminskas, Arvydas; Stukas, Rimantas; Barzda, Albertas; Bartkevičiūtė, Roma; Levulienė, Rūta. Food consumption survey in a group of adults at risk of poverty in Lithuania: daily intake of energy and nutrients // Annals of nutrition and metabolism. Basel : Karger. ISSN 0250-6807. 2013, vol. 63, suppl. 1, p. 1427. Prieiga per internetą: <http://www.karger.com/Article/Pdf/354245> [žiūrėta 2013-12-16]. [DB: Embase, Biological Abstracts, Scopus, Biobase, MEDLINE, Current Contents / Life Sciences, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.747; AIF: 3.573; Q2 (2013 InCities JCR SCIE)]
6 Jablonskienė, Valerija; Vitkus, Dalius; Žilinskaitė, Rūta; Jurkevičienė, Jolita; Gogelienė, L.; Kučinskienė, Zita Aušrelė. Estimation of blood serum vitamin D level in patiants with chronic noninfectious disease and healthy individuals // Biochimica clinica. Milan : Societa Italiana di Biochimica Clinica. ISSN 0393-0564. 2013, vol. 37, special suppl. p. S265. [DB: PubMed]
7 Jurkevičienė, Jolita; Gogelienė, L.; Jablonskienė, Valerija; Vitkus, Dalius. The relationship between insulin-like growth factor-1 and concentration of serum tumor makers in patients with cancer // Biochimica clinica. Milan : Societa Italiana di Biochimica Clinica. ISSN 0393-0564. 2013, Vol. 37, special suppl. p. S174. [DB: PubMed]

2012
1 Firantienė, Regina; Račkus, Juozapas; Sasnauskienė, Sofija; Ėmužytė, Regina; Kalibatienė, Danutė; Jablonskienė, Valerija. Seleno apykaitos organizmuose ypatumai = The peculiarities of selenium metabolism in organisms // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2012, t. 14, nr. 1, p. 48-56. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/system/files/109073604407467b413451ad20866159c8e9046081.pdf> [žiūrėta 2017-08-21]. [DB: Index Copernicus]
2 Sasnauskienė, Sofija; Firantienė, Regina; Jablonskienė, Valerija. Chromatografijos metodai ir jų taikymas = Chromatography methods and their application // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2012, t. 14, nr. 1, p. 33-39. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/system/files/4595028058a07c6b555f8a107877a8ce209ec8ad5.pdf> [žiūrėta 2017-08-21]. [DB: Index Copernicus]
3 Abaravičius, Jonas Algis; Kaminskas, Arvydas; Jablonskienė, Valerija; Valiūnienė, Jūratė; Bagdonaitė, Loreta; Hendrixson, Vaiva; Kučinskienė, Zita Aušrelė. The effect of inulin intake on metabolic syndrome // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2012, t. 14, sp. suppl. p. 24. [DB: Index Copernicus]
4 Hendrixson, Vaiva; Šablinskas, Valdas; Abaravičius, Jonas Algis; Jablonskienė, Valerija; Lisovskaja, Elvira; Jankevičius, Feliksas; Kučinskienė, Zita Aušrelė. Investigation of the relationship between type of kidney stone and the prevalence of metabolic syndrome using infrared spectroscopy // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2012, t. 14, sp. suppl. p. 32. [DB: Index Copernicus]
5 Hendrixson, Vaiva; Šablinskas, Valdas; Tamošaitytė, Sandra; Jablonskienė, Valerija; Tyla, Ramūnas; Kučinskienė, Zita Aušrelė. Application of infrared spectral microscopy of urine sediments for prevention of kidney stone disease // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2012, t. 14, sp. suppl. p. 32. [DB: Index Copernicus]
6 Tamošaitytė, Sandra; Pučetaitė, Milda; Hendrixson, Vaiva; Jablonskienė, Valerija; Šablinskas, Valdas. Infrared spectral studies of urinary sediments of kidney stone formers // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2012, t. 14, sp. suppl. p. 53. [DB: Index Copernicus]
7 Jablonskienė, Valerija; Žilinskaitė, Rūta; Vitkus, Dalius. Vitamino D reikšmė ir jo tyrimų svarba // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2012, t. 14, nr. 2, p. 99-112. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/straipsnis/visas/254/2012> [žiūrėta 2017-08-29]. [DB: Index Copernicus]
8 Daunoravičius, Dainius; Jasulaitis, Algimantas; Jablonskienė, Valerija; Grabauskienė, Virginija. Matrikso metaloproteinazės virusinės širdies ligos patogenezėje // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2012, t. 14, nr. 4, p. 224-228. [DB: Index Copernicus]

2011
1 Firantienė, Regina; Sasnauskienė, Sofija; Ėmužytė, Regina; Jablonskienė, Valerija. Magnis: nuo apykaitos iki sveikatos sutrikimų = Magnesium: from metabolism to health disorders // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2011, t. 13, nr. 1, p. 46-53. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/system/files/1916553216c9d55649ca8d5b26dae9a2f9dccf06c1.pdf>. [DB: Index Copernicus]
2 Abaravičius, Jonas Algis; Kaminskas, Arvydas; Jablonskienė, Valerija; Valiūnienė, Jūratė; Bagdonaitė, Loreta; Andrikonytė, Justė; Hendrixson, Vaiva; Kučinskienė, Zita Aušrelė. Jogurto su inulinu poveikio metaboliniu sindromu sergančių asmenų kai kuriems medžiagų apykaitos rodikliams tyrimas ir vertinimas = The effect of yogurt with inulin on some metabolic parameters of patients with metabolic syndrome // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2011, t. 17, nr. 2, p. 203-207. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MEDICINA_TP-2011-Nr.2_203-2072.pdf> [žiūrėta 2018-03-02]. [DB: Index Copernicus]
3 Daunoravičius, Dainius; Grabauskienė, Virginija; Bogomolovas, Julius; Jablonskienė, Valerija; Vitkus, Dalius. Galektinas-3 - naujas fibrozės ir širdies nepakankamumo progresavimo žymuo = Use of narcotic and psychotropic materials in Lithuanian prisons // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2011, t. 13, nr. 4, p. 205-211. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/straipsnis/visas/218/2011> [žiūrėta 2018-02-01]. [DB: Index Copernicus]

2010
1 Čerkauskienė, Rimantė; Rudzevičienė, Odilija; Jablonskienė, Valerija; Beržinytė, Aina. Homocisteino koncentracija sveikų vaikų kraujo serume = Serum homocysteine concentrations in healthy children // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2010, t. 12, nr. 1, p. 25-30. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/system/files/87441568ea30497a14b299df328ae17193cfc169.pdf> [žiūrėta 2018-08-13]. [DB: Index Copernicus]
2 Račkus, Juozapas; Firantienė, Regina; Ėmužytė, Regina; Jablonskienė, Valerija. Selenas ir jo junginių apykaita organizme = Selenium and its compounds metabolism in organism // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2010, t. 12, nr. 3, p. 137-144. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/straipsnis/visas/136/2010>. [DB: Index Copernicus]
3 Armonienė, Laima; Jablonskienė, Valerija. Pramonės įmonės darbuotojų aterosklerozės rizikos veiksnių tyrimas = Evaluation of risk factors of atherosclerosis among employees of industrial enterprise // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2010, t. 12, nr. 2, p. 64-76. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/straipsnis/visas/118/2010>. [DB: Index Copernicus]

2009
1 Kučinskienė, Zita Aušrelė; Kaminskas, Arvydas; Abaravičius, Jonas Algis; Hendrixson, Vaiva; Valatkaitė, Aldona; Bagdonaitė, Loreta; Jablonskienė, Valerija; Liutkevičius, Algirdas; Šarkinas, Antanas; Šapokaitė, Violeta. Konjuguota linolo rūgštimi ir probiotikais praturtintų rauginto pieno produktų poveikis jaunų asmenų kraujo biocheminiams rodikliams ir kūno masės indeksui = Effects of sour milk enriched with conjugated linoleic acid and probiotics on different biochemical blood tests and the body mass index of young people // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2009, t. 15, nr. 1, p. 59-63. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/59_63_MTP_.pdf> [žiūrėta 2018-10-03]. [DB: Index Copernicus]
2 Jablonskienė, Valerija; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Abaravičius, Jonas Algis; Hendrixson, Vaiva; Valatkaitė, Aldona; Šapokaitė, Violeta; Pliuškys, Jurgis Algirdas. Mineralinio vandens poveikio žmogaus kraujo elektrolitų sudėčiai tyrimas = Influence of mineral water on electrolytes in human blood // Laboratorinė medicina. Vilnius : Laboratorinės diagnostikos centras. ISSN 1392-6470. 2009, t. 11, nr. 1, p. 12-20. Prieiga per internetą: <https://zurnalas.llmd.lt/lt/straipsnis/visas/44/2009> [žiūrėta 2019-02-18]. [DB: Index Copernicus]

2008
1 Hendrixson, Vaiva; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Abaravičius, Jonas Algis; Jablonskienė, Valerija; Valatkaitė, Aldona; Kaminskas, Arvydas; Vaičekonienė, Neringa; Liutkevičius, Algis; Šarkinas, Antanas. A study of the effects of sour milk product enriched with conjugated linoleic acid on young people's health // Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2008, t. 10, special suppl. : 9th Baltic congress of laboratory medicine, September 18-20, 2008, p. 28. [DB: Index Copernicus]
2 Jablonskienė, Valerija; Abaravičius, Jonas Algis; Hendrixson, Vaiva; Valatkaitė, Aldona; Pliuškys, Jurgis Algirdas; Vaičekonienė, Neringa; Kučinskienė, Zita Aušrelė. Influence of mineral water on electrolytes in human blood serum // Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2008, t. 10, special suppl. p. 29. [DB: Index Copernicus]
3 Jablonskienė, Valerija; Valiūnienė, Jūratė; Abaravičius, Jonas Algis; Hendrixson, Vaiva. Žmogaus fiziologijos laboratoriniai darbai. D. 1 : mokomoji priemonė. [Pakartotas leidimas]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008. 52 p. ISBN 9789955330004.

2007
1 Jablonskienė, Valerija; Valiūnienė, Jūratė; Abaravičius, Jonas Algis; Hendrixson, Vaiva. Žmogaus fiziologijos laboratoriniai darbai. D.1 : mokomoji priemonė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2007. 52 p. ISBN 9789955330004.
2 Hendrixson, Vaiva; Jablonskienė, Valerija; Razinkovienė, Laima; Kučinskienė, Zita Aušrelė. Relationship of altered sodium transport across erythocyte membrane and essential hypertension after blocking Na+/K+ pump with low temperature // Acta Physiologica. ISSN 1748-1708. 2007, vol. 191, suppl. 658, p. 45. [DB: Chemical abstracts, BIOSIS Previews, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.602; AIF: 3.187; Q3 (2007 InCities JCR SCIE)]
3 Civinskaitė, Jūratė; Jablonskienė, Valerija. Naviko M2-PK žymuo diagnozuojant storosios žarnos vėžį = Colorectal cancer diagnosis by tumor M2-PK marker // Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2007, t. 9, nr. 3, p. 115-123. [DB: Index Copernicus]
4 Valiūnienė, Jūratė; Jablonskienė, Valerija; Kučinskienė, Zita Aušrelė. Homocysteine and lipid peroxidation markers in patients with coronary heart disease = Homocisteino koncentracijos ir lipidų peroksidacijos ryšys sergančiųjų koronarine širdies liga kraujo serume // Biologija. ISSN 1392-0146. 2007, vol. 53, Nr. 4. Prieiga per internetą: <http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/publ/1392-0146/2007/4/Valiuniene....pdf> [žiūrėta 2008-01-23]. [DB: VINITI, Current Abstracts (EBSCO), Zoological Record, TOC Premier, CAB Abstracts, Current Abstracts]

2006
1 Vaičeliūnaitė, Agnė; Grikšienė, Ramunė; Jablonskienė, Valerija; Rukšėnas, Osvaldas. Ką apie mėnesinių ciklą žino Lietuvos 18-25 metų merginos? = What do know about menstrual cycle 18-25 year old women? // Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2006, Nr. 3, p. 37-40. [DB: Index Copernicus]
2 Civinskaitė, Jūratė Patricija; Jablonskienė, Valerija; Šapranauskienė, Ina. Storosios žarnos naviko ankstyvoji diagnostika: naviko M2-piruvatkinazės tyrimas = Early diagnostic of colorectal cancer: tumor M2-pyruvate kinase // Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2006, Nr. 4, p. 41-46. [DB: Index Copernicus]
3 Jablonskienė, Valerija. Adiponektinas - perspektyvus širdies ir kraujagyslių ligų žymuo = Adiponectin - a promising marker for cardiovascular disease // Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2006, Nr. 4, p. 37-40. [DB: Index Copernicus]
4 Jablonskienė, Valerija. Kliniškai svarbios eritrocitų antigenų sistemos ir hemolizinės reakcijos = The most clinically important erythrocyte antigens systems and hemolytic reactions // Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2006, Nr. 4, p. 29-36. [DB: Index Copernicus]

2004
1 Valiūnienė, Jūratė; Jablonskienė, Valerija. Katecholaminai = Catecholamines // Laboratorinė medicina : medicinos žurnalas, leidžiamas kartą per mėnesį. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2004, Nr. 1(21), p. 29-33.
2 Jablonskienė, Valerija. Kalcio ir fosforo reikšmė, jų homeostazės palaikymas = Functions of calcium and phosphate and pathways of their homeostasis // Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2004, Nr. 2, p. 47-53.
3 Jablonskienė, Valerija; Lujienė, A; Borovkienė, R.; Kučinskienė, Zita Aušrelė. Evaluation of blood plasma catecholamines in different patients groups // The 7th Baltic congress in laboratory medicine : [abstracts], September 9-11, 2004, Pärnu, Estonia. Pärnu. 2004, p. 106.
4 Badarienė, Jolita; Petrulionienė, Žaneta; Šubkovas, Eduardas; Jablonskienė, Valerija; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Laucevičius, Aleksandras. The role of homocysteine and lipoprotein(a) in the progression of atherosclerosis in patients with single vessel coronary artery disease // Seminars in cardiology. ISSN 1648-7966. 2004, vol. 10, no. 1, p. 15-24. [DB: Index Copernicus]

2003
1 Čerkauskienė, Rimantė; Kaltenis, Petras; Ročkienė, Rima; Jablonskienė, Valerija. Gliukokortikoidams jautriu nefroziniu sindromu sergančių vaikų homocisteino apykaita = Metabolism of homocysteine in children with steroid-sensitive nephrotic syndrome // Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2003, nr. 1(17), p. 14-18.

2002
1 Valiūnienė, Jūratė; Jablonskienė, Valerija; Kučinskienė, Zita Aušrelė. Sergančiųjų koronarine širdies liga homocisteino koncentracijos kraujo serume ir lipidų peroksidacijos ryšys = Plasma homocysteine levels in patients with coronary heart disease and lipid peroxidation // Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2002, nr. 1(13), p. 9-12.
2 Jablonskienė, Valerija; Valiūnienė, Jūratė; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Puidokaitė, Ligita. Plasma homocysteine levels in patients with coronary heart disease and lipid peroxidation // The 6th Baltic congress for laboratory medicine : abstracts volume, Riga, May 30-June 1, 2002. Riga. 2002, p. 24.

2001
1 Voroneckienė, Valerija. Kraujo grupės (pagal eritrocitų antigenų sistemas) : mokomoji knygelė. Vilnius : Laboratorinė medicina, 2001. 100 p. ISBN 9955936401.

2000
1 Voroneckienė, Valerija; Lujienė, Aldona; Kučinskienė, Zita Aušrelė. Kraujo serumo baltymų tyrimai ir jų diagnostinė reikšmė // Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2000, Nr. 1, p. 31-41.
2 Voroneckienė, Valerija; Kučinskienė, Zita Aušrelė. Sergančių išemine širdies liga homocisteino koncentracija kraujo serume: serumo šaldymo įtaka tyrimo rezultatams // Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2000, Nr. 3, p. 19-23.

1999
1 Voroneckienė, Valerija; Kučinskienė, Zita Aušrelė. Homocisteinas ir aterosklerozė // Medicina. ISSN 1010-660X. 1999, t. 35, Nr. 6, p. 640-649.
2 Voroneckienė, Valerija; Kučinskienė, Zita Aušrelė. Sergančiųjų koronarine širdies liga homocisteino koncentracija kraujo serume // Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 1999, Nr. 2, p. 6-12.