VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Valerij Dobrovolskij' publikacijų sąrašas

2022
1 Timčenkaitė, Viktorija; Kairys, Jonas; Kutkauskienė, Jelena; Austys, Donatas; Dobrovolskij, Valerij. Kūno masės indeksas, jo sąsajos su amžiumi ir gaunamomis pajamomis = Body mass index and its relations with age and income // Sveikatos mokslai = Health sciences in Eastern Europe. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2022, t. 32, Nr. 2, p. 52-56. DOI: 10.35988/sm-hs.2022.051. [DB: Index Copernicus, Academic Search Complete, ERA]
2 Žukauskas, Lukas; Kairys, Jonas; Austys, Donatas; Dobrovolskij, Valerij. Rūkymas ir jo sąsaja su išsilavinimo lygiu bei gaunamomis pajamomis = Smoking and its correlation to the level of education and income // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2022, t. 32, Nr. 2, p. 45-51. DOI: 10.35988/sm-hs.2022.050. [DB: Index Copernicus]

2021
1 Maceinaitė, Rūta; Žandaras, Žymantas; Šurkienė, Genė; Strukčinskienė, Birutė; Stukas, Rimantas; Dobrovolskij, Valerij; Arlauskas, Rokas. The need for information on nutrition among adolescents and adult knowledge regarding food consumption recommendations // Central European journal of public health (CEJPH). Prague : National Institute of Public Health. ISSN 1210-7778. eISSN 1803-1048. 2021, vol. 29, iss. 3, p. 236-243. DOI: 10.21101/cejph.a6635. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Social Sciences Citation Index (Web of Science), Scopus, MEDLINE, PubMed, Current Contents] [IF: 1.154; AIF: 5.036; Q4 (2021 InCities JCR SCIE)]
2 Žandaras, Žymantas; Dobrovolskij, Valerij; Stukas, Rimantas; Maceinaitė, Rūta; Arlauskas, Rokas. Lietuvos gyventojų informacijos apie mitybą šaltiniai ir jų pasirinkimui įtaką darantys veiksniai = Sources of nutrition information for the Lithuanian population and factors affecting the choice of sources // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2021, t. 31, Nr. 2, p. 24-28. DOI: 10.35988/sm-hs.2021.030. [DB: Index Copernicus]

2020
1 Stukas, Rimantas; Arlauskas, Rokas; Lingytė, Ieva; Dobrovolskij, Valerij; Austys, Donatas. Suaugusių Lietuvos gyventojų požiūris į pridėtinio cukraus ir saldiklių vartojimą = Assessment of adult lithuanian residents’ attitude on added sugars and sweeteners // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 1, p. 35-39. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.005. [DB: Index Copernicus, Academic Search Complete]
2 Stukas, Rimantas; Arlauskas, Rokas; Lingytė, Ieva; Dobrovolskij, Valerij; Austys, Donatas. Lietuvos gyventojų nuomonės apie pridėtinio cukraus ir saldiklių vartojimą tyrimas = Assessment of Lithuanian residents’ opinion on added sugar and sweeteners // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 1, p. 5-12. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.001. [DB: Index Copernicus, Academic Search Complete]
3 Žandaras, Žymantas; Dobrovolskij, Valerij; Maceinaitė, Rūta; Strukčinskienė, Birutė; Arlauskas, Rokas; Stukas, Rimantas. Evaluation of public knowledge and beliefs of adverse health effects of unhealthy food and knowledge and beliefs based inequalities among various socio-demographic groups in Lithuania // Central European journal of public health. Prague : National Institute of Public Health. ISSN 1210-7778. eISSN 1803-1048. 2020, vol. 28, iss. 4, p. 267-273. DOI: 10.21101/cejph.a6180. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 1.163; AIF: 3.625; Q4 (2020 InCities JCR SCIE)]
4 Austys, Donatas; Stukas, Rimantas; Dobrovolskij, Valerij; Arlauskas, Rokas. Differences in consumption of sugar and sweeteners in two neighbor countries: Lithuania and Poland // European journal of public health: 16th World Congress on Public Health 2020 Public Health for the future of humanity: analysis, advocacy and action. Oxford : Oxford University Press. ISSN 1101-1262. eISSN 1464-360X. 2020, vol. 30, suppl. 5, abstract ckaa166.241, p. [v618-v619]. DOI: 10.1093/eurpub/ckaa166.241. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Social Sciences Citation Index (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 3.367; AIF: 3.625; Q2 (2020 InCities JCR SCIE)]

2019
1 Austys, Donatas; Dobrovolskij, Andrej; Jablonskienė, Valerija; Dobrovolskij, Valerij; Valevičienė, Nomeda Rima; Stukas, Rimantas. Epicardial adipose tissue accumulation and essential hypertension in non‐obese adults // Medicina. Basel : MDPI; LSMU. ISSN 1010-660X. eISSN 1648-9144. 2019, vol. 55, no. 8, art. no. 456, p. [1-11]. DOI: 10.3390/medicina55080456. [DB: PubMed, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.205; AIF: 4.391; Q3 (2019 InCities JCR SCIE)]
2 Stukas, Rimantas; Arlauskas, Rokas; Dobrovolskij, Valerij; Austys, Donatas; Strukčinskienė, Birutė; Griškonis, Sigitas. Lietuvos gyventojų požiūris į maisto ženklinimą = Attitudes of Lithuanian population towards food labelling // Sveikatos mokslai. Vilnius. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2019, t. 29, Nr. 5, p. 19-22. DOI: 10.35988/sm-hs.2019.074. [DB: Index Copernicus]
3 Stukas, Rimantas; Arlauskas, Rokas; Butikis, Mindaugas; Dobrovolskij, Valerij. Maisto papildų vartojimo ypatumai 2019 m. Lietuvoje = Food supplements usage among Lithuanian residents in 2019 // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2019, Nr. 4(87), p. 75-79. Prieiga per internetą: <http://hi.lt/uploads/pdf/zurnalo_vs%20info/2019%204/VS%202019%204(87)%20ORIG%20Maisto%20papildai.pdf> [žiūrėta 2020-02-07]. [DB: Index Copernicus]
4 Dobrovolskij, Valerij. The impact of joining the Eurozone on nutrition habits in Lithuania // European journal of public health: Supplement 12th European Public Health Conference Building bridges for solidarity and public health Marseille, France 20th–23rd November, 2019. Oxford : Oxford University Press. ISSN 1101-1262. eISSN 1464-360X. 2019, vol. 29, suppl. 4, p. 482. DOI: 10.1093/eurpub/ckz186.267. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [IF: 2.391; AIF: 2.915; Q2 (2019 InCities JCR SCIE)]

2018
1 Stukas, Rimantas; Dobrovolskij, Valerij. Lietuvos gyventojų maisto papildų vartojimas ir jų požiūris į maisto papildus = Food supplements usage and opinion about food supplements among Lithuanian residents // Visuomenės sveikata. Vilnius : Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2018, Nr. 2(81), p. 64-68. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2018.2(81)/VS%202018%202(81)%20ORIG%20Maisto%20papildai.pdf> [žiūrėta 2019-07-18]. [DB: Index Copernicus]
2 Dobrovolskij, Valerij; Stukas, Rimantas. The Factors Determining Students' Physical Activeness // European journal of public health. Oxford : Oxford University Press. ISSN 1101-1262. eISSN 1464-360X. 2018, vol. 28, suppl. 4, p. 428. DOI: 10.1093/eurpub/cky218.059. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [IF: 2.234; AIF: 2.760; Q2 (2018 InCities JCR SCIE)]
3 Dobrovolskij, Valerij. Prevalence of food supplement use and opinion about food supplements among Lithuanian residents // European journal of public health. Oxford : Oxford University Press. ISSN 1101-1262. eISSN 1464-360X. 2018, vol. 28, suppl. 4, p. 431. DOI: 10.1093/eurpub/cky218.066. [DB: Social Sciences Citation Index (Web of Science), Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.234; AIF: 2.760; Q2 (2018 InCities JCR SCIE)]

2017
1 Dobrovolskij, Valerij; Stukas, Rimantas. Caffeine intake and consumption among adolescents in Lithuania // EURAPAG 2017 : 14th European congress of paediatric and adolescent gynaecology, June 7-10, 2017, Vilnius, Lithuania : abstract book. Vilnius : European Association of Paediatric and Adolescent Gynaecology. 2017, p. 27. Prieiga per internetą: <http://www.eurapag2017.eu/wp-content/uploads/abstract_book_2017-06-06-galutine.pdf> [žiūrėta 2018-04-10].

2016
1 Kairys, Jonas; Šturienė, Renata; Lamanauskaitė, Miglė; Dobrovolskij, Valerij. Medicinos darbuotojų žinios apie infekcijų valdymą sveikatos priežiūros įstaigose = Medical staff knowledge about infection control in healthcare institutions // Sveikatos mokslai = Health sciences in Eastern Europe. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2016, T. 26, Nr. 6, p. 149-154. DOI: 10.5200/sm-hs.2016.107. [DB: Academic Search Complete, Academic OneFile, Index Copernicus]

2015
1 Dobrovolskij, Valerij; Stukas, Rimantas. Nutrition: research and evaluation: course material. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2015. 96 p. ISBN 9786094595769.
2 Dobrovolskij, Valerij; Stukas, Rimantas. Lietuvos aukštųjų universitetinių mokyklų studentų fizinio aktyvumo ypatumai = The peculiarities of physical activity of the students of Lithuanian universities // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2015, priedas Nr.1, p. 22-29. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2015.priedas1/VS%20priedas%202015%20Nr1%20ORIG%20Studentu%20fizinis%20aktyvumas.pdf> [žiūrėta 2015-09-25]. [DB: Index Copernicus]
3 Giedraitis, Vincentas Rolandas; Čėsnienė, Ilona; Dobryninas, Aleksandras; Stukas, Rimantas; Dobrovolskij, Valerij. The shadow economy in transition economies: contraband as a proxy for entrepreneurship in Lithuania // Eurocrim 2015 : the 15th annual conference of the European Society of Criminology : Criminology as unitas multiplex: theoretical, epistemological and methodological developments : book of abstracts, Porto Portugal, 2-5 September 2015. Porto : European Society of Criminology. 2015, p. 845-846. Prieiga per internetą: <http://eurocrim2015.com/Eurocrim2015_Book_Of_Abstracts.pdf> [žiūrėta 2015-12-28].
4 Baranauskas, Marius; Stukas, Rimantas; Tubelis, Linas; Žagminas, Kęstutis; Šurkienė, Genė; Švedas, Edmundas; Giedraitis, Vincentas Rolandas; Dobrovolskij, Valerij; Abaravičius, Jonas Algis. Nutritional habits among high-performance endurance athletes // Medicina. Kaunas, Basel : LSMU ; MDPI. ISSN 1010-660X. eISSN 1648-9144. 2015, t. 51, Nr. 6, p. 351-362. DOI: 10.1016/j.medici.2015.11.004. [DB: Index Copernicus, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.609; AIF: 4.104; Q3 (2015 InCities JCR SCIE)]
5 Baranauskas, Marius; Stukas, Rimantas; Tubelis, Linas; Žagminas, Kęstutis; Šurkienė, Genė; Dobrovolskij, Valerij; Jakubauskienė, Marija; Giedraitis, Vincentas Rolandas. Organic food consumption by athletes in Lithuania // Open medicine. Warsaw : De Gruyter Open LTD. ISSN 2391-5463. 2015, vol. 10, no 1, p. 180-187. DOI: 10.1515/med-2015-0029. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, Scopus, Embase]
6 Dobrovolskij, Valerij; Stukas, Rimantas. Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų kūno masės indekso vertinimas = Body mass index assessment of Lithuanian students // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2015, t. 25, Nr. 3, p. 26-29. DOI: 10.5200/sm-hs.2015.045. [DB: Index Copernicus]
7 Stukas, Rimantas; Dobrovolskij, Valerij. Food and nutrition : [textbook] / Rimantas Stukas, Valerij Dobrovolskij. Vilnius : International School of Law and Business, 2015. 465 p. ISBN 9786099566030.

2014
1 Juozulynas, Jurgis Algirdas; Jurgelėnas, Antanas; Venalis, Algirdas; Sąlyga, Jonas; Stukas, Rimantas; Dobrovolskij, Valerij. Sveikatos integralumas ir valdymas : monografija / Algirdas Juozulynas ... [et al.]. Klaipėda : Druka, 2014. 219 p. ISBN 9786094041631.
2 Dobrovolskij, Valerij; Stukas, Rimantas. Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ypatumai // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2014, vol. 24, nr. 3, p. 16-22. DOI: 10.5200/sm-hs.2014.037. [DB: Index Copernicus]
3 Stukas, Rimantas; Dobrovolskij, Valerij. Kofeino turinčių produktų vartojimas Lietuvoje // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2014, priedas nr. 1, p. 40-45. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2014.priedas1/VS%202014%20Priedas%20Nr1%20ORIG%20Kofeino%20produktai.pdf> [žiūrėta 2014-09-11]. [DB: Index Copernicus]
4 Stukas, Rimantas; Dobrovolskij, Valerij. Lietuvos gyventojų mitybos įpročiai. Mitybos reikšmė širdies ir kraujagyslių ligų išsivystymui // 13-oji kardiologų vasaros stovykla : pranešimų medžiaga, Tauragė, 2014 m. birželio 27-29 d. [Vilnius]. 2014, p. 6-14.
5 Dobrovolskij, Valerij; Stukas, Rimantas. Lietuvos gyventojų mitybos įpročiai 2013 metais : mokomoji knyga. [Kaunas] : Kopa, 2014. 152 p. ISBN 9789955772552.
6 Stukas, Rimantas; Dobrovolskij, Valerij. Kofeino turinčių produktų vartojimo Lietuvoje paplitimas tarp paauglių ir suaugusiųjų // Vaikų sveikata - šalies sveikatos politikos prioritetas : mokslinė praktinė konferencija, 2014 m. spalio 10 d., Kelmė. Klaipėda : Baltic Printing House, 2014. ISBN 9786094601002. p. 4-6.
7 Dobrovolskij, Valerij; Stukas, Rimantas. Lietuvos gyventojų mitybos įpročių ir cholesterolio koncentracijos kraujyje sąsajos // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2014, priedas nr. 1, p. 64-69. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2014.priedas1/VS%202014%20Priedas%20Nr1%20ORIG%20Cholesterolio%20koncentracija.pdf> [žiūrėta 2014-11-27]. [DB: Index Copernicus]
8 Dobrovolskij, Valerij; Stukas, Rimantas. Caffeine intake and consumption: situation analysis in Lithuania comparing with other European countries // European journal of public health. Oxford : Oxford University Press. ISSN 1101-1262. 2014, vol. 24, suppl. 2, p. 295-296. DOI: 10.1093/eurpub/cku165.141. [DB: Embase, PubMed, Current Contents / Clinical Medicine, CAB Abstracts, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.591; AIF: 2.369; Q2 (2014 InCities JCR SCIE)]
9 Dobrovolskij, Valerij; Stukas, Rimantas. The prevalence of use of psychoactive substances among students in Lithuania // European journal of public health. Oxford : Oxford University Press. ISSN 1101-1262. 2014, vol. 24, suppl. 2, p. 29. DOI: 10.1093/eurpub/cku151.060. [DB: Embase, PubMed, Current Contents / Clinical Medicine, CAB Abstracts, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.591; AIF: 2.369; Q2 (2014 InCities JCR SCIE)]

2013
1 Dobrovolskij, Valerij; Astrauskienė, Audronė; Stukas, Rimantas. Problem drug use in Lithuania // 1st Arab World Conference on Public Health, 4-6 April, 2013, Dubai, UAE : conference book. Dubai. 2013, p.96.
2 Dobrovolskij, Valerij; Stukas, Rimantas. Lietuvos gyventojų mitybos įpročiai 2013 metais // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2013, Vol. 23, nr. 4, p. 34-41. DOI: 10.5200/sm-hs.2013.089. [DB: Index Copernicus]
3 Dobrovolskij, Valerij; Stukas, Rimantas. The impact of economic crisis on nutrition habits - Comparison of eating habits in 2013 and 2007 in Lithuanian // European journal of public health. Oxford : Oxford University Press. ISSN 1101-1262. 2013, vol. 23, suppl. 1, p. 278. DOI: 10.1093/eurpub/ckt124.101. [DB: Embase, PubMed, Current Contents / Clinical Medicine, CAB Abstracts, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.459; AIF: 2.339; Q2 (2013 InCities JCR SCIE)]

2012
1 Stukas, Rimantas; Dobrovolskij, Valerij; Žilinskienė, Ramunė; Lukošiūtė, Ieva. Fiziškai aktyvių studentų maisto papildų vartojimo ypatumai = Peculiarities of food supplements usage among physically active students // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2012, vol. 22, nr. 2, p. 61-66. Prieiga per internetą: <http://sm-hs.eu./index.php/smhs/article/view/271/pdf> [žiūrėta 2012-08-29]. [DB: Index Copernicus]
2 Dobrovolskij, Valerij; Astrauskienė, Audronė; Stukas, Rimantas. The prevalence and characteristics of problem drug use in Lithuania // New technologies, healthy human being and environment : IFEH 12th World congress on environmental health, Vilnius, Lithuania, 22-27 May, 2012 : abstract book. Vilnius, 2012. ISBN 9786094600395. p. 33.
3 Dobrovolskij, Valerij; Stukas, Rimantas. Eating habits of students in different countries : (review of literature) // Evoliucinė medicina: nauji senųjų problemų sprendimai : [tarptautinė konferencija, 2012 m. birželio mėn. 12-15 d., Vilnius] = Evolutionary medicine: new solutions for the old problems : the international conference. Vilnius : Vilniaus universitetas. 2012, p. 51.
4 Dobrovolskij, Valerij; Stukas, Rimantas. Peculiarities of nutrition of students of Vilnius university // New Technologies, Healthy Human Being and Environment : IFEH 12th World Congress on Environmental Health, Vilnius, Lithuania, 22-27 May, 2012 : abstract book. Vilnius, 2012. ISBN 9786094600395. p. 104.
5 Dobrovolskij, Valerij; Stukas, Rimantas; Žilinskienė, Ramunė; Lukošiūtė, Ieva. Maisto papildų vartojimas skirtingose studentų grupėse = Food supplements usage among different students groups // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija : programa ir konferencijos medžiaga. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2012. ISBN 9789955186380. p. 160.
6 Stukas, Rimantas; Šurkienė, Genė; Dobrovolskij, Valerij. Gyvensena ir visuomenės sveikata : mokomoji knyga. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012. 120 p. ISBN 9786094590894.
7 Stukas, Rimantas; Šurkienė, Genė; Grubytė, Samanta; Dobrovolskij, Valerij. Populiarios spaudos įtaka studentų mitybai = Influence of information, published in mass media, on student‘s nutrition // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2012, Vol. 22, nr. 5, p. 57-63. [DB: Index Copernicus]
8 Dobrovolskij, Valerij; Stukas, Rimantas. Studentų mitybos ypatumai // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2012, priedas nr. 1, p. 14-19. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2012.priedas1/VS_1priedas_2012_Dobrovolskij.pdf>. [DB: Index Copernicus]
9 Stukas, Rimantas; Dobrovolskij, Valerij; Adomaitis, Saulius. Visuomenės sveikatos studentų gyvensena ir fizinis aktyvumas // Sporto mokslas / Vilniaus pedagoginis universitetas, Lietuvos sporto mokslo taryba, Lietuvos olimpinė akademija, Lietuvos kūno kultūros akademija. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2012, Nr. 4, p. 50-55. [DB: Index Copernicus]
10 Dobrovolskij, Valerij; Astrauskienė, Audronė; Stukas, Rimantas. Problem drug use in Lithuania // European journal of public health. Oxford : Oxford University Press. ISSN 1101-1262. 2012, vol. 22, suppl. 2, p. 190. [DB: Embase, PubMed, Current Contents / Clinical Medicine, CAB Abstracts, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.516; AIF: 2.291; Q1 (2012 InCities JCR SCIE)]

2011
1 Astrauskienė, Audronė; Dobrovolskij, Valerij; Stukas, Rimantas. The prevalence of problem drug use in Lithuania = Probleminių narkotikų vartojimo paplitimas Lietuvoje // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2011, t. 47, nr. 6, p. 340-346. Prieiga per internetą: <http://medicina.lsmuni.lt/med/1106/1106-06e.htm> [žiūrėta 2011-12-08]. [DB: Scopus, MEDLINE, DOAJ, Index Copernicus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.423; AIF: 3.900; Q4 (2011 InCities JCR SCIE)]
2 Stukas, Rimantas; Kalibatienė, Danutė; Vingras, Algimantas Alfonsas; Dobrovolskij, Valerij; Savickaja, Kristina. Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių gyvensena ir sveikata = The lifestyle and health of primary schoolchildren of Vilnius city (Lithuania) // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2011, t. 17, nr. 4, p. 430-436. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/medicina_t_p_4_str02.pdf> [žiūrėta 2012-02-13]. [DB: Index Copernicus]
3 Stukas, Rimantas; Savickaja, Kristina; Bartkevičiūtė, Roma; Dobrovolskij, Valerij. Vilniaus pradinių mokyklų mokinių mitybos ypatumai // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2011, vol. 21, nr. 7, p. 85-90. [DB: Index Copernicus]
4 Stukas, Rimantas; Šilobritienė, Irena; Dobrovolskij, Valerij. Vilniaus universiteto studentų faktinės mitybos vertinimas // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2011, vol. 21, nr. 7, p. 91-96. [DB: Index Copernicus]

2009
1 Stukas, Rimantas; Dobrovolskij, Valerij. Visuomenės sveikatos studentų mitybos ypatumai = Peculiarities of public health students' nutrition // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2009, nr. 1, p. 2147-2153. [DB: Index Copernicus]
2 Stukas, Rimantas; Dobrovolskij, Valerij. Jaunimo mitybos ir gyvensenos ypatumai // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2009. ISBN 9789955184089. p. 141-143.