VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Vaiva Karpavičienė' publikacijų sąrašas

2015
1 Karpavičienė, Vaiva; Kalibatienė, Danutė. Prieširdžių virpėjimu sergančių pacientų su sveikata susijusi gyvenimo kokybė tiriant ligai specifiniu AF-QoL klausimynu = Health-related quality of life in patients with atrial fibrilation, examined by disease specific questionnaire AF-QoL // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 4.3, p. 778-785. [DB: Index Copernicus]
2 Karpavičienė, Vaiva; Kalibatienė, Danutė; Gaigalaitė, Virginija. Prieširdžių virpėjimu sergančių pacientų vidinė darna = Sence of coherence in patients with atrial fibrillation // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 4.3, p. 841-847. [DB: Index Copernicus]
3 Biliukas, Mykolas; Karpavičienė, Vaiva. Širdies amiloidozė = Cardiac amyloidosis // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 4.3, p. 873-880. [DB: Index Copernicus]

2014
1 Biliukas, Mykolas; Karpavičienė, Vaiva. Karštis ir širdies-kraujagyslių sistema. Perkaitimo prevencija // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2014, t. 20, nr. 4, p. 395-400. [DB: Index Copernicus]
2 Karpavičienė, Vaiva; Kalibatienė, Danutė. AF-QoL klausimyno validavimo Lietuvoje procedūra // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2014, t. 20, nr. 4, p. 319-323. [DB: Index Copernicus]

2013
1 Biliukas, Mykolas; Karpavičienė, Vaiva. Arterinės hipertenzijos komplikacijos - nekontroliuojamo kraujospūdžio pasekmės // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, nr. 3.2, p. 124-127. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP_3.2_19.pdf> [žiūrėta 2014-03-03]. [DB: Index Copernicus]

2012
1 Biliukas, Mykolas; Petrauskienė, Rita; Kalibatienė, Danutė; Karpavičienė, Vaiva. Didelio jautrumo C-reaktyvus baltymas ir GRACE skalė vertinant ūminių koronarinių sindromų riziką // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 4.1, p. 412-418. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP4.1_9-412–418p.pdf> [žiūrėta 2012-12-11]. [DB: Index Copernicus]

2011
1 Tatarūnas, Vacis; Jankauskienė, Loreta; Karpavičienė, Vaiva; Lesauskaitė, Vaiva. The Effect of CYP2C19 (G681A) Polymorphism on Antiplatelet Clopidogrel Therapy in Lithuanian Population Sample // Medicina. Priedas : XXIII Nordic-Baltic Congress of Cardiology : 16-18 June, 2011 / Lietuvos gydytojų sąjunga. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Vilniaus universitetas ; [vyr. redaktorius: Limas Kupčinskas]. Kaunas : Lietuvos gydytojų sąjunga. ISSN 1648-9233. 2011, t. 47, pr. 1.

2010
1 Karpavičienė, Vaiva; Kalibatienė, Danutė. Gyvenimo kokybės tyrimas sergant prieširdžių virpėjimu (literatūros apžvalga) = The research of the quality of life of patients suffering from atrial fibrillation (literature review) // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2010, t. 16, nr. 4, p. 478-483. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/134_pdfsam_.pdf> [žiūrėta 2010-12-27]. [DB: Index Copernicus]