VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Vaida Zaleckienė' publikacijų sąrašas

2020
1 Zaleckienė, Vaida; Pečiulienė, Vytautė; Aleksejūnienė, Jolanta; Drukteinis, Saulius; Zaleckas, Linas; Brukienė, Vilma. Dental trauma experience, attitudes and trauma prevention in 11- to 13-year-old Lithuanian schoolchildren // Oral health & preventive dentistry. Hannover Park, IL : Quintessence Publishing. ISSN 1602-1622. eISSN 1757-9996. 2020, vol. 18, iss. 2, p. 373-378. DOI: 10.3290/j.ohpd.a43309. [DB: MEDLINE, Embase, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.256; AIF: 3.111; Q4 (2020 InCities JCR SCIE)]
2 Sadauskaitė, Neringa; Zaleckienė, Vaida; Berlin, Vilija; Pečeliūnienė, Jūratė. Teeth eruption, morphology changes and orthodontic treatment recommendations in pediatric cancer survivors or diabetic patients = Dantų dygimo, morfologijos pokyčiai ir ortodontinio gydymo rekomendacijos, gydant vaikus, persirgusius onkologine liga ar sergančius diabetu // Lietuvos endokrinologija. Kaunas : Medicininės informacijos centras. ISSN 1392-7213. 2020, t. 00, Nr. 00, p. 1-12.

2019
1 Pečeliūnienė, Jūratė; Sadauskaitė, Neringa; Žukauskaitė, Irena; Zaleckienė, Vaida. Relationship of periodontitis and diabetes mellitus: periodontology patients' diabetes and oral hygiene awareness, and control // 9th Baltic congress of endocrinology and ESE clinical update, April 4-6, 2019, Riga : [abstracts]. Riga. 2019, p. 31.
2 Sadauskaitė, Neringa; Pečeliūnienė, Jūratė; Žukauskaitė, Irena; Zaleckienė, Vaida. Periodontal complaints and diabetes control awareness in diabetic periodontal patients // Septintasis BOA ir LSMU tarptautinis kongresas ir konsensuso konferencija = The seventh BOA and LUHS congress and consensus conference : [programa ir pranešimų santraukos, 2019 m. rugsėjo 6–7 d., Kaunas]. Kaunas : Baltijos osteointegracijos akademija, 2019. ISBN 9786099555027. p. 24-25.

2018
1 Zaleckienė, Vaida; Pečiulienė, Vytautė; Brukienė, Vilma; Jakaitienė, Audronė; Aleksejūnienė, Jolanta; Zaleckas, Linas. Knowledge about traumatic dental injuries in the permanent dentition: a survey of Lithuanian dentists // Dental traumatology. Hoboken : Wiley. ISSN 1600-4469. eISSN 1600-9657. 2018, Vol. 34, no 2, p. 100-106. DOI: 10.1111/edt.12388. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Academic Search Premier, Embase, MEDLINE] [IF: 1.494; AIF: 2.124; Q3 (2018 InCities JCR SCIE)]

2014
1 Zaleckienė, Vaida; Pečiulienė, Vytautė; Brukienė, Vilma; Drukteinis, Saulius. Traumatic dental injuries: etiology, prevalence and possible outcomes // Stomatologija / Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija ir Lietuvos stomatologų sąjunga. Kaunas : Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija. ISSN 1392-8589. 2014, t. 16, nr. 1, p. 7-14. Prieiga per internetą: <http://www.sbdmj.com/141/141-02.pdf> [žiūrėta 2014-05-22]. [DB: Scopus, MEDLINE]

2012
1 Zaleckienė, Vaida; Pečiulienė, Vytautė; Rimkuvienė, Jūratė. Management of traumatic dental injuries: a survey of Lithuanian dentists // Stomatologija / Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija ir Lietuvos stomatologų sąjunga. Kaunas : Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija. ISSN 1392-8589. 2012, Vol. 14, suppl. 8, p. 46. [DB: Scopus, MEDLINE]