VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Vaida Taminskienė' publikacijų sąrašas

2023
1 Prokopčiuk, Nina; Juškienė, Izabelė; Tarasiuk, Nikolaj; Franck, Ulrich; Kostiuk, Olena; Valiulis, Algirdas; Taminskienė, Vaida; Valiulis, Arūnas. On the additional risk for human health in the use of sandblasting of building walls // Environmental science and pollution research. Heidelberg : Springer. ISSN 0944-1344. eISSN 1614-7499. 2023, vol. 30, p. 56558-56568. DOI: 10.1007/s11356-023-26382-x. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]

2022
1 Taminskienė, Vaida; Valiulis, Arūnas; Kvedarienė, Violeta; Ėmužytė, Regina; Dubakienė, Rūta; Janulionis, Adomas; Stukas, Rimantas; Austys, Donatas; Butikis, Mindaugas; Valiulytė, Indrė; Meščeriakova, Vitalija; Juškienė, Izabelė; Poluziorovienė, Edita; Megelinskienė, Ginreta; Stirbienė, Neringa; Vaitkaitienė, Eglė; Šutova, Viktorija; Valiulytė, Linda; Rudzevičienė, Odilija; Prokopčiuk, Nina; Valiulis, Algirdas; Katilov, Oleksandr; Doan, Svitlana; Pokhylko, Valeriy; Dubey, Leonid; Revenco, Nelli; Cirstea, Olga; Chkhaidze, Ivane; Maglakelidze, Tamaz; Stiris, Tom; El-Gamal, Yehia; Bachert, Claus; Pfaar, Oliver; Anto, Josep; Schünemann, Holger; Haahtela, Tari; Bousquet, Philippe; Bedbrook, Anna; Yorgancioglu, Arzu; Cruz, Alvaro; Fonseca, Joao Almeida; Turner, Steve; Bousquet, Jean. Gyvenimo kokybės tyrimų reikšmė alerginio rinito ir jo įtakos astmai (ARIA) tarptautinių rekomendacijų evoliucijai: nuo integruotos priežiūros iki kontroliuojamos savigydos = Importance of quality of life studies for the evolution of allergic rhinitis and its impact on asthma (ARIA) guidelines: from integrated care pathways to guided selfmanagement // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2022, t. 32, Nr. 2, p. 34-44. DOI: 10.35988/sm-hs.2022.049. [DB: Index Copernicus]
2 Talmontaitė, Gintarė; Šapronaitė, Viltė Marija; Taminskienė, Vaida; Prokopčiuk, Nina; Juškienė, Izabelė; Valiulis, Arūnas. Relationship between CO2 concentration in clasroom and fatigue of younger school-age children // 5th Baltic Paediatric Congress & 23rd Estonian Paediatric Association Congress, 2-4 June 2022, Tallinn, Estonia : programme and abstract book. Tallinn. 2022, p. 106-107.
3 Šapronaitė, Viltė Marija; Talmontaitė, Gintarė; Valiulis, Arūnas (temos vadovas); Prokopčiuk, Nina (temos vadovas); Taminskienė, Vaida (temos vadovas). Vilniaus mokyklų oro tarša lakiaisiais organiniais junginiais ir kietosiomis dalelėmis ir jos ryšys su moksleivių patiriamu nuovargiu // Studentų mokslinės veiklos LXXIV konferencija, Vilnius, 2022 m. gegužės 16-20 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2022. eISBN 9786090707371. p. 469-470. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 21). DOI: 10.15388/SMVK.2022.
4 Šapronaitė, Viltė Marija; Talmontaitė, Gintarė; Valiulis, Arūnas (temos vadovas); Prokopčiuk, Nina (temos vadovas); Taminskienė, Vaida (temos vadovas). CO2 koncentracija Vilniaus pradinių mokyklų ore ir moksleivių patiriamas nuovargis // Studentų mokslinės veiklos LXXIV konferencija, Vilnius, 2022 m. gegužės 16-20 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2022. eISBN 9786090707371. p. 421-422. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 21). DOI: 10.15388/SMVK.2022.
5 Valiulis, Arūnas; Prokopčiuk, Nina; Juškienė, Izabelė; Taminskienė, Vaida. Patalpų oro kokybė ir bronchų astma - kas naujo? // Alergologinių ligų diagnostikos ir gydymo ypatumai COVID ir POST-COVID laikmetyje: konferencija, 2022 m. spalio 21 d., Vilnius : tezių knyga. Vilnius : Lietuvos alergijos ir astmos asociacija. 2022, p. 18. Prieiga per internetą: <https://heyzine.com/flip-book/5c640fea76.html#page/18>.

2021
1 Šutova, Viktorija; Prokopčiuk, Nina; Juškienė, Izabelė; Valiulis, Algirdas; Poluziorovienė, Edita; Valskys, Vaidotas; Janulionis, Adomas; Taminskienė, Vaida; Stukas, Rimantas; Jankūnas, Tomas; Kvedarienė, Violeta; Markevičius, Narimantas; Valiulis, Arūnas. Oro taršos kietosiomis dalelėmis ryšys su vaikų bronchų astma: sisteminė apžvalga = Cohesion of particulate air pollution and bronchial asthma in children: systematic literature review // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2021, t. 31, Nr. 2, p. 79-85. DOI: 10.35988/sm-hs.2021.041. [DB: Index Copernicus]
2 Bush, Andrew; Ferkol, Thomas; Valiulis, Algirdas; Mazur, Artur; Chkhaidze, Ivane; Maglakelidze, Tamaz; Sargsyan, Sergey; Boyajyan, Gevorg; Cirstea, Olga; Doan, Svitlana; Katilov, Oleksandr; Pokhylko, Valeriy; Dubey, Leonid; Poluziorovienė, Edita; Prokopčiuk, Nina; Taminskienė, Vaida; Valiulis, Arūnas. Unfriendly fire: how the tobacco industry is destroying the future of our children = Nedraugiška ugnis: kaip tabako pramonė griauna mūsų vaikų ateitį // Acta medica Lituanica. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2021, t. 28, Nr. 1, p. 61-73. DOI: 10.15388/Amed.2020.28.1.6. [DB: Dimensions, MEDLINE, Index Copernicus, Scilit]

2019
1 Taminskienė, Vaida; Alasevičius, Tomas; Valiulis, Algirdas; Vaitkaitienė, Eglė; Stukas, Rimantas; Hadjipanayis, Adamos; Turner, Steve; Valiulis, Arūnas. Quality of life of the family of children with asthma is not related to asthma severity // European journal of pediatrics. New York : Springer. ISSN 0340-6199. eISSN 1432-1076. 2019, vol. 178, no. 3, p. 369-376. DOI: 10.1007/s00431-018-3306-8. [DB: MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.305; AIF: 2.244; Q2 (2019 InCities JCR SCIE)]
2 DeLuca, David S.; Poluziorovienė, Edita; Taminskienė, Vaida; Wrenger, Sabine; Utkus, Algirdas; Valiulis, Algirdas; Alasevičius, Tomas; Henderson, John; Bush, Andrew; Welte, Tobias; Janciauskiene, Sabina; Valiulis, Arūnas. SERPINA1 gene polymorphisms in a population-based ALSPAC cohort // Pediatric pulmonology. Hoboken : John Wiley & Sons, Inc. ISSN 8755-6863. eISSN 1099-0496. 2019, vol. 54, no. 9, p. 1474-1478. DOI: 10.1002/ppul.24422. [DB: MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.534; AIF: 3.166; Q2 (2019 InCities JCR SCIE)]
3 Taminskiene, Vaida; Vaitkaitiene, Egle; Valiulis, Algirdas. Self and proxy reported quality of life of children with asthma // European Journal of Pediatrics: European Academy of Paediatrics Congress and MasterCourse (EAP 2019) : September 19-22, 2019, Porto, Portugal : abstracts / European Academy of Paediatrics. Berlin ; Heidelberg : Springer Verlag. ISSN 0340-6199. eISSN 1432-1076. 2019, vol. 178, iss. 11, no. 156, p. 1647-1648. DOI: 10.1007/s00431-019-03466-w. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE] [IF: 2.305; AIF: 2.244; Q2 (2019 InCities JCR SCIE)]

2018
1 Taminskienė, Vaida; Vaitkaitienė, Eglė; Valiulis, Algirdas; Turner, Steve; Hadjipanayis, Adamos; Stukas, Rimantas; Valiulis, Arūnas. The Self-reported quality of life of Lithuanian children with asthma was comparable to Western populations // Acta paediatrica. Oslo : Wiley. ISSN 0803-5253. eISSN 1651-2227. 2018, vol. 107, no. 2, p. 333-338. DOI: 10.1111/apa.14140. [DB: Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE] [IF: 2.265; AIF: 2.200; Q2 (2018 InCities JCR SCIE)]
2 Taminskienė, Vaida. Population health in the context of climate change // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2018, vol. 25, suppl. p. 43. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/public/journals/1/AML2018priedas.pdf> [žiūrėta 2018-06-21]. [DB: Index Academicus, PubMed, Academic Search Complete]
3 Taminskienė, Vaida; Vaitkaitienė, Eglė; Jagelavičienė, Agnė; Kuzienė, Renutė; Jurgilienė, Raimunda; Tamošiūnienė, Danguolė; Jevsiukova, Larisa; Lukošienė, Vilma; Keršanskienė, Salomėja; Valiulis, Arūnas. Sunkia ir vidutine astma sergančių vaikų patiriamas nuovargis = Fatigue in children with moderate and severe asthma // Sveikatos mokslai = Health sciences in Eastern Europe. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2018, t. 28, Nr. 5, p. 13-17. DOI: 10.5200/sm-hs.2018.053. [DB: DOAJ, Index Copernicus]

2017
1 Alasevičius, Tomas; Chorostowska-Wynimko, Joanna; Valiulis, Algirdas; Rozy, Adriana; Taminskienė, Vaida; Valiulis, Arūnas. Alpha-1 antitrypsin and wheezing in early childhood: pilot study // European journal of pediatrics. New York : Springer. ISSN 0340-6199. eISSN 1432-1076. 2017, Vol. 176, Iss. 11, p. 1550. DOI: 10.1007/s00431-017-2979-8. [DB: MEDLINE, Embase, BIOSIS Previews, Academic Search Premier, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.242; AIF: 2.181; Q2 (2017 InCities JCR SCIE)]
2 Alasevičius, Tomas; Valiulis, Arūnas; Taminskienė, Vaida; Valiulis, Algirdas. Projection of children diseases into adulthood: if wheezing stop it means no asthma? // European journal of pediatrics. Heidelberg : Springer. ISSN 0340-6199. eISSN 1432-1076. 2017, Vol. 176, p. 1550. DOI: 10.1007/s00431-017-2979-8. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Academic Search Premier, Embase, MEDLINE] [IF: 2.242; AIF: 2.181; Q2 (2017 InCities JCR SCIE)]
3 Taminskienė, Vaida; Vaitkaitienė, Eglė; Turner, Steve; Valiulis, Algirdas; Valiulis, Arūnas. Pasyvus rūkymas blogina bronchų astma sergančių vaikų gyvenimo kokybę = Second-hand smoking reduces the quality of life of children with asthma // Vaikų pulmonologija ir alergologija. Vilnius : Lietuvos vaikų pulmonologų draugija. ISSN 1392-5261. 2017, T. 20, nr. 2, p. 7-15. Prieiga per internetą: <http://www.pediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf/zurnalas/vaiku%20pulmonologija%20ir%20alergo%20logija%20nr%202%202017%20lapkritis.pdf> [žiūrėta 2018-04-03]. [DB: Index Copernicus]
4 Taminskienė, Vaida; Vaitkaitienė, Eglė; Valiulis, Arūnas. Bronchų astma sergančių vaikų gyvenimo kokybės tyrimo metodologija = Methodology of the quality of life study in children with bronchial asthma // Vaikų pulmonologija ir alergologija. Vilnius : Lietuvos vaikų pulmonologų draugija. ISSN 1392-5261. 2017, T. 20, nr. 2, p. 94-106. Prieiga per internetą: <http://www.pediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf/zurnalas/vaiku%20pulmonologija%20ir%20alergo%20logija%20nr%202%202017%20lapkritis.pdf> [žiūrėta 2018-04-03]. [DB: Index Copernicus]
5 Taminskienė, Vaida; Vaitkaitienė, Eglė; Valiulis, Arūnas. Fatigue of 2-17 years old children with asthma in Lithuania // European journal of public health. Oxford : Oxford university press. ISSN 1101-1262. eISSN 1464-360X. 2017, Vol. 27, suppl. 3, p. 394. DOI: 10.1093/eurpub/ckx189.239. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Social Sciences Citation Index (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 2.782; AIF: 2.643; Q2 (2017 InCities JCR SCIE)]
6 Lesinskaitė, Augė; Bražinskaitė, Rugilė; Valiulis, Arūnas (temos vadovas); Taminskienė, Vaida (temos vadovas). Bronchine astma sergančių vaikų popamokinės veiklos tyrimas // Studentų mokslinės veiklos 69 konferencija, Vilnius 2017 m. gegužės 18-26d.: pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2017. ISBN 9786094598395. eISBN 9786094598388. p. 269. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/vu_mf_studentu_konferencija_2017_pataisytas.pdf> [žiūrėta 2019-05-14].

2016
1 Taminskienė, Vaida; Mukhopadhyay, Somanth; Palmer, Colin; Mehta, Anil; Ayres, Jon; Valiulis, Arūnas; Turner, Steve. Factors associated with quality of life in children with asthma living in Scotland // Pediatric Pulmonology. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, Inc. ISSN 8755-6863. eISSN 1099-0496. 2016, Vol. 51, Iss. 5, p. 484-490. DOI: 10.1002/ppul.23359. [DB: MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Current Contents, ProQuest Central, PubMed, Academic OneFile, Scopus, CABI Abstracts Databases] [IF: 2.758; AIF: 3.019; Q1 (2016 InCities JCR SCIE)]
2 Taminskienė, Vaida; Vaitkaitienė, Eglė; Valiulis, Arūnas; Alasevičius, Tomas; Jagelavičienė, Agnė; Kuzienė, Renutė; Tamošiūnienė, Danguolė; Jevsiukova, Larisa; Jurgilienė, Raimunda. Bronchų astma, sezoniškumas ir kiti vaikų gyvenimo kokybei reikšmingi veiksniai = Bronchial asthma, seasonality and other important factors influencing quality of life of children // Vaikų pulmonologija ir alergologija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5261. 2016, T. 19, Nr. 1, p. 43-51. [DB: Index Copernicus]
3 Novikova, Viktorija; Midvikytė, Marija; Taminskienė, Vaida; Vaitkaitienė, Eglė; Valiulis, Arūnas. Importance of environmental factors for the course of bronchial asthma in 7-12 years old children // Trečioji tarptautinė konferencija "Evoliucinė medicina: šiuolaikinių sveikatos problemų evoliuciniai mechanizmai ir dėsningumai" : 2016 m. birželio mėn. 14-19 d., Vilnius, Lietuva : [tezės] = The 3rd international conference "Evolutionary medicine: pre-existing mechanisms and patterns of current health issues" : 14th-19th of June, 2016, Vilnius, Lithuania : [abstracts] / Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas ir Lietuvos mokslų akademija/Faculty of Medicine, Vilnius University and Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius : [Vilniaus universitetas], 2016. ISBN 9786094597206. p. 101-101.
4 Taminskienė, Vaida; Vaitkaitienė, Eglė; Valiulis, Arūnas. The Burden of children asthma through the impact on family in Lithuania // European journal of public health : 9th European Public Health Conference : 9-12 November 2016, Vienna, Austria : abstracts and posters / Guest editors: Thomas Dorner, Walter Ricciardi, Dineke Zeegers Paget ; European public health association - EUPHA. Österreichische Gesellschaft für Public Health. Oxford : Oxford University Press. ISSN 1101-1262. 2016, vol. 26, suppl. 1, November, p. 46-47. DOI: 10.1093/eurpub/ckw165.014. [DB: MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.431; AIF: 2.569; Q2 (2016 InCities JCR SCIE)]
5 Taminskienė, Vaida; Vaitkaitiene, E.; Valiulis, Arūnas. Socioeconomic and psychological determinants of asthma control in children // European Journal of Pediatrics: EAPS Congress 2016 : 6th Congress of the European Academy of Paediatric Societies : October 21-25, 2016, Geneva, Switzerland / EAPS. Berlin ; Heidelberg : Springer Verlag. ISSN 0340-6199. eISSN 1432-1076. 2016, vol. 175, iss. 11, November, p. 1759-1759, no. 999 EAPS-0494. DOI: 10.1007/s00431-016-2785-8. [DB: MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.921; AIF: 2.109; Q2 (2016 InCities JCR SCIE)]
6 Taminskienė, Vaida; Vaitkaitienė, Eglė; Valiulis, Arūnas. A Cross–sectional study on quality of life in children with specified and unspecified asthma // European Respiratory Journal : ERS International Congress 2016 : abstracts : London, United Kingdom, 3-7 September / European Respiratory Society (ERS). Sheffield : European Respiratory Society. ISSN 0903-1936. eISSN 1399-3003. 2016, vol. 48, iss. suppl. 60, p. 4387-4387, no. PA4387. DOI: 10.1183/13993003.congress-2016.PA4387. [DB: Excerpta Medica Abstract Journals, Embase, Chemical abstracts, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Biobase, MEDLINE] [IF: 10.569; AIF: 3.929; Q1 (2016 InCities JCR SCIE)]

2015
1 Taminskienė, Vaida; Turner, Steve; Ayres, Jon; Mukhopadhyay, Somanth; Palmer, Colin; Mehta, Anil; Vaitkaitienė, Eglė; Valiulis, Arūnas. Allergic rhinitis reduces quality of life in children with asthma // European Academy of Pediatrics : congress and master course 2015 (17-20 September 2015 Oslo, Norway): scientific program [and abstracts]. Oslo : EAP. 2015, p. 21. Prieiga per internetą: <http://www.eapcongress.com/wp-content/uploads/2015/11/1630-Allergic-rhintis-reduces-QoL2015-09-18.pdf> [žiūrėta 2015-11-25].
2 Vaitkaitienė, Eglė; Taminskienė, Vaida; Valiulis, Arūnas; Zaborskis, Apolinaras. Bronchų astma sergančio vaiko aplinkos, šeimos socialinių ir gyvenimo kokybės sąsajos // Vaikų pulmonologija ir alergologija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5261. 2015, t. 18, Nr. 1, p. 5754-5764. [DB: Index Copernicus]
3 Taminskienė, Vaida; Vaitkaitienė, Eglė; Valiulis, Arūnas. Genotipo ir imuninių veiksnių sąveika bronchų astmos patogenezėje // Vaikų pulmonologija ir alergologija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5261. 2015, t. 18, Nr. 1, p. 5765-5776. [DB: Index Copernicus]
4 Taminskienė, Vaida; Vaitkaitienė, Eglė; Lukošienė, Vilma; Keršanskienė, Salomėja; Valiulis, Arūnas. Bronchų astma ir jos įtaka vaiko nuovargiui: preliminarūs prospektyvaus tyrimo duomenys // Vaikų pulmonologija ir alergologija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5261. 2015, t. 18, Nr. 2, p. 5881-5887. [DB: Index Copernicus]
5 Taminskienė, Vaida; Šurkienė, Genė; Stukas, Rimantas; Žagminas, Kęstutis; Giedraitis, Vincentas Rolandas; Kavaliūnas, Andrius. Assessment of nutrition and physical activity of 6th-7th grade schoolchildren in the city of Vilnius, Lithuania // Open medicine. Warsaw : De Gruyter Open LTD. ISSN 2391-5463. 2015, vol. 10, no 1, p. 128-137. DOI: 10.1515/med-2015-0024. [DB: Embase, Science Citation Index (Web of Science) (nenaudotinas), Scopus, MEDLINE]
6 Vaitkaitienė, Eglė; Taminskienė, Vaida; Valiulis, Arūnas; Zaborskis, Apolinaras. Bronchų astma sergančio vaiko aplinkos, šeimos socialinių veiksnių ir gyvenimo kokybės sąsajos // Vaikų pulmonologija ir alergologija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5261. 2015, T. 18, nr. 1, p. 48-58. Prieiga per internetą: <http://www.pediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf/zurnalas/2015_1/vaiku%20alergologija%20ir%20pulmonologija_2015-1.pdf> [žiūrėta 2018-01-30].
7 Taminskienė, Vaida; Turner, Steve; Vaitkaitienė, Eglė; Valiulis, Arūnas. Quality of life of children with asthma in Scotland and Lithuania // Pediatric pulmonology. Supplement : 14th International Congress on Pediatric Pulmonology : Krakow, Poland, June 25-28, 2015 / Edited By Thomas Murphy. Hoboken, NJ : Wiley-Liss. ISSN 8755-6863. eISSN 1099-0496. 2015, vol. 50, iss. suppl. 39, June, p. S73-S73, no. 61. DOI: 10.1002/ppul.23210. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, CAB Abstracts, Scopus, VINITI, CABDirect] [IF: 2.850; AIF: 2.810; Q1 (2015 InCities JCR SCIE)]

2014
1 Taminskienė, Vaida; Vaitkaitienė, Eglė; Valiulis, Arūnas. Pacientų mokymas kaip bronchų astmos valdymo metodas // Vaikų pulmonologija ir alergologija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5261. 2014, t. 17, Nr. 2, p. 26(5552)-35(5561). [DB: Index Copernicus]
2 Vaitkaitienė, Eglė; Taminskienė, Vaida; Valiulis, Arūnas.  The impact of asthma on child and parental quality of life in Lithuania // Archives of disease in childhood. London : BMJ Group. ISSN 0003-9888. 2014, Vol. 99, suppl. 2, p. a589. Prieiga per internetą: <http://adc.bmj.com/content/99/Suppl_2/A589.3.abstract> [žiūrėta 2014-11-27]. [DB: Embase, MEDLINE, Academic Search Complete, Scopus, Elsevier Biobase, CSA (nenaudotinas), CABI Abstracts Databases, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.899; AIF: 1.954; Q1 (2014 InCities JCR SCIE)]

2013
1 Rahman, Mizanur; Giedraitis, Vincentas Rolandas; Liberman, Leslie Sue; Akhtar, Tahmina; Taminskienė, Vaida. Shrimp cultivation with water salinity in Bangladesh: the implications of an ecological model // Universal journal of public health. Alhambra : Horizon research publishing corporation. ISSN 2331-8880. 2013, vol. 1, no. 3, p. 131-142. Prieiga per internetą: <http://www.hrpub.org/download/201310/ujph.2013.010313.pdf> [žiūrėta 2013-12-20].
2 Taminskienė, Vaida; Šurkienė, Genė. Vilniaus moksleivių mitybos ir fizinio aktyvumo tyrimas // Lietuvos pediatrijos kronika. Vilnius : Lietuvos pediatrų draugija. ISSN 2029-2694. 2013, nr. 1, p. 23-25.
3 Taminskienė, Vaida; Vaitkaitienė, Eglė; Valiulis, Arūnas. Bronchų astmos ir gyvenimo kokybės tarpusavio sąveika vaikystėje ir paauglystėje // Vaikų pulmonologija ir alergologija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5261. 2013, t. 16, Nr. 2, p. 80(5346)-85(5351). [DB: Index Copernicus]