VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Tomas Strainys' publikacijų sąrašas

2022
1 Žemaitytė, Henrieta; Strainys, Tomas (temos vadovas). Masyvus akušerinis kraujavimas: klinikinis atvejis ir literatūros apžvalga // Studentų mokslinės veiklos LXXIV konferencija, Vilnius, 2022 m. gegužės 16-20 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2022. eISBN 9786090707371. p. 102-103. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 21). DOI: 10.15388/SMVK.2022.

2021
1 Strainienė, Sandra; Sedleckaitė, Kotryna; Jarašūnas, Juozas; Savlan, Ilona; Stanaitis, Juozas; Stundienė, Ieva; Strainys, Tomas; Liakina, Valentina; Valantinas, Jonas. Complicated course of biliary inflammatory myofibroblastic tumor mimicking hilar cholangiocarcinoma: A case report and literature review // World journal of clinical cases. Pleasanton : Baishideng Publishing Group. ISSN 2307-8960. 2021, vol. 9, iss. 21, p. 6155-6169. DOI: 10.12998/wjcc.v9.i21.6155. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, PubMed, PubMed Central] [IF: 1.534; AIF: 8.301; Q4 (2021 InCities JCR SCIE)]
2 Strainienė, Sandra; Pečiulytė, Milda; Strainys, Tomas; Stundienė, Ieva; Savlan, Ilona; Liakina, Valentina; Valantinas, Jonas. Management of Flood syndrome: What can we do better? // World journal of gastroenterology. Pleasanton, CA : Baishideng Publishing Group. ISSN 1007-9327. eISSN 2219-2840. 2021, vol. 27, iss. 32, p. 5297-5305. DOI: 10.3748/wjg.v27.i32.5297. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE, Current Contents] [IF: 5.374; AIF: 7.194; Q2 (2021 InCities JCR SCIE)]
3 Strainienė, Sandra; Zuzo, Anastasija; Dikčiūtė, Agnė; Kurlinkus, Benediktas; Stundienė, Ieva; Savlan, Ilona; Strainys, Tomas; Valantinas, Jonas. Prieskydinių liaukų adenoma − reta pankreatito priežastis: klinikinis atvejis ir literatūros apžvalga // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2021, t. 23, Nr. 1, p. 18-25. [DB: Index Copernicus]

2020
1 Strainienė, Sandra; Bučytė, Gabrielė; Stundienė, Ieva; Strainys, Tomas; Savlan, Ilona; Valantinas, Jonas. Hipertriglicerideminis pankreatitas: klinikinis atvejis ir literatūros apžvalga // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2020, t. 22, Nr.1, p. 3-9. [DB: Index Copernicus]

2018
1 Bukelytė, Greta; Bružytė, Greta; Kontrimavičiūtė, Eglė (temos vadovas); Strainys, Tomas (temos vadovas). Analysis of applied analgesia methods for knee joint arthroplasty surgery at Vilnius University hospital Santaros Clinics // IHS Conference abstract book : [2018, Kaunas, Lithuania] / Lithuanian University of Health Sciences. Student Scientific Society ; [Edited by Elninas Monstavičius, Cover by Kamile Krauledaite]. Kaunas : Lithuanian University of Health Sciences. 2018, p. 2-3.
2 Bružytė, Greta; Bukelytė, Greta; Strainys, Tomas (temos vadovas); Kontrimavičiūtė, Eglė (temos vadovas). Comparison of analgesia methods after knee joint arthroplasty surgery // IHS Conference abstract book : [2018, Kaunas, Lithuania] / Lithuanian University of Health Sciences. Student Scientific Society ; [Edited by Elninas Monstavičius, Cover by Kamile Krauledaite]. Kaunas : Lithuanian University of Health Sciences. 2018, p. 6-7.
3 Bukelytė, Greta; Bružytė, Greta; Strainys, Tomas; Kontrimavičiūtė, Eglė. A comparison of analgesia methods after knee joint arthroplastic surgery: intrathecal morphine versus local infiltration with ropivacaine // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2018, vol. 25, suppl. p. 52. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/public/journals/1/AML2018priedas.pdf> [žiūrėta 2018-09-19]. [DB: PubMed, Academic Search Complete, Index Academicus, Index Copernicus]

2017
1 Bružytė, Greta; Bukelytė, Greta; Kontrimavičiūtė, Eglė; Strainys, Tomas. Multimodal analgesia after total knee joint arthroplasty surgery: Intrathecal morphine vs. local infiltration with ropivacaine // Porto biomedical journal. Barselona : Elsevier. ISSN 2444-8664. eISSN 2444-8672. 2017, Vol. 2, Iss. 5, p. 238-239. DOI: 10.1016/j.pbj.2017.07.147. [DB: ScienceDirect]

2013
1 Suchomlinov, Andrej; Strainienė, Sandra; Strainys, Tomas; Tutkuvienė, Janina. 1990 metais gimusių vaikų individuali pagrindinių ūgio ir svorio procentilių kaita nuo gimimo iki augimo pabaigos (Išilginio auksologinio Vilniaus miesto ir rajono vaikų tyrimo duomenimis) // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2013, t. 15, nr. 1, p. 16-21. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/system/files/6061121318fa19b76d483de8a8e4ae27e0415d510.pdf>. [DB: Index Copernicus]

2012
1 Rimševičius, Laurynas; Beržanskytė, Sandra; Strainys, Tomas; Supranavičienė, Lilija; Miglinas, Marius. Risk factors of arterio-venous fistula early thrombosis in patients on chronic hemodialysis // XI Baltic Nephrology Conference, September 20-22, 2012, Tartu, Estonia : programme and abstract book. Tartu. 2012, p. 59.
2 Strainys, Tomas; Beržanskytė, Sandra; Rimševičius, Laurynas; Miglinas, Marius. Kateterinio sepsio sukėlėjų ir rizikos veiksnių hemodializuotiems pacientams nustatymas ir įvertinimas // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 4.2, p. 534-538. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP4.2_3_534-538p.pdf> [žiūrėta 2012-12-19]. [DB: Index Copernicus]
3 Beržanskytė, Sandra; Strainys, Tomas; Rimševičius, Laurynas; Miglinas, Marius. Ankstyvų arterioveninių jungčių trombozių išsivystymo hemodializuojamiems pacientams rizikos veiksnių nustatymas // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 4.2, p. 529-533. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP4.2_2_529-533p.pdf> [žiūrėta 2012-12-19]. [DB: Index Copernicus]