VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Tomas Kačergius' publikacijų sąrašas

2024
1 Kirkliauskienė, Agnė; Kriščiūnas, Jonas; Miciulevičienė, Jolanta; Radzišauskienė, Daiva; Kačergius, Tomas; Bratchikov, Maksim; Kaplerienė, Lina. Antimicrobial resistance and the prevalence of the panton-valentine leukocidin gene among clinical isolates of Staphylococcus aureus in Lithuania // Polish journal of microbiology. Warsaw : Polish Society of Microbiologists. ISSN 1733-1331. eISSN 2544-4646. 2024, vol. 73, no. 1, p. 21-28. DOI: 10.33073/pjm-2024-003. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]

2023
1 Goman, Mariia; Kačergius, Tomas; Zinovičius, Antanas; Morkvėnaitė-Vilkončienė, Inga; Boguševičė, Agnė; Bružaitė, Ingrida. Development of a bioanode using a bracket system for operation in microbial biocell // COINS 2023: international conference of life sciences, [April 24-27]: book of abstracts : [s.n.]. 2023, C.11, p. 172. Prieiga per internetą: <https://www.thecoins.eu/static/resources/booksofabstracts/COINS2023.pdf>.
2 Rayan, Mahmoud; Lafi, Saleh Abu; Falah, Mizied; Kačergius, Tomas; Kirkliauskienė, Agnė; Gabė, Vika; Rayan, Anwar. Alkyl gallates as potential antibiofilm agents: a review // Molecules: special issue: antibiofilm efficacy of natural and natural-based products. Basel : MDPI. eISSN 1420-3049. 2023, vol. 28, iss. 4, art. no. 1751, p. [1-17]. DOI: 10.3390/molecules28041751. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]
3 Levaya, Yana К.; Atazhanova, Gayane А.; Kačergius, Tomas; Ivasenko,, Svetlana А.; Marchenko, Alexandr B.; Ishmuratova, Margarita Yu; Smagulov, Мarlen К. Salvia dumetorum essential oil: GC-MS analysis, antibacterial activity and effect on the formation of Streptococcus mutans biofilms // Natural product research. Abingdon : Taylor & Francis Group. ISSN 1478-6419. eISSN 1478-6427. 2023, first published online, p. [1-7]. DOI: 10.1080/14786419.2023.2256019. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]
4 Vasiliauskaitė, Laima; Bakuła, Zofia; Vasiliauskienė, Edita; Bakonytė, Daiva; Decewicz, Przemysław; Dziurzyński, Mikołaj; Proboszcz, Małgorzata; Davidavičienė, Valerija Edita; Nakčerienė, Birutė; Krenke, Rafał; Kačergius, Tomas; Stakėnas, Petras; Jagielski, Tomasz. Lietuvoje ir Lenkijoje paplitusios daugeliui vaistų atsparios Mycobacterium tuberculosis nustatymas fenotipiniais ir molekuliniais metodais // Bioateitis: gamtos ir gyvybės mokslų perspektyvos: 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija : pranešimų tezės / leidinį sudarė J. Olechnovičienė. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. 2023, p. 46-47. Prieiga per internetą: <https://www.lma.lt/uploads/2023-11-23%20konferencijos%20BIOATEITIS%20prane%C5%A1im%C5%B3%20tez%C4%97s.pdf>.

2022
1 Ralytė, Modesta; Kačergius, Tomas (temos vadovas). Investigation of the effect of gallic acid on Streptococcus mutans biofilm formation and acidogenicity // Rīga Stradiņš University international student conference 2022 (Rīga, March 24th-25th, 2022): abstract book – Health sciences. Riga : Rīga Stradiņš University, 2022. ISBN 9789934892790. p. 67. Prieiga per internetą: <https://isc.rsu.lv/wp-content/uploads/2022/05/RSU-ISC-2022-Abstract-book-Health-Sciences.pdf>.
2 Vasiliauskaitė, Laima; Bakula, Zofia; Vasiliauskienė, Edita; Bakonytė, Daiva; Decewicz, Przemysław; Dziurzyński, Mikołaj; Proboszcz, Małgorzata; Davidavičienė, Valerija Edita; Nakčerienė, Birutė; Krenke, Rafał; Kačergius, Tomas; Stakėnas, Petras; Jagielski, Tomasz. Evaluation of conventional methods versus whole-genome sequencing and MYCOTBI for the detection of resistance to rifampicin and isoniazid in Mycobacterium tuberculosis complex strains from Lithuania and Poland // The last word belongs to microbes. Celebrating the 200th anniversary of the birth of Louis Pasteur, November 29-30, 2022, Warsaw, Poland. Warsaw : University of Warsaw Press, 2022, abstract no. P106. ISBN 9788323558811. p. 171.
3 Atazhanova, G.; Badekova, K. Zh; Ivasenko, S.; Kačergius, Tomas; Levaya, Ya.К.; Kurmantaeva, G.; Ishmuratova, M. Yu; Smagulov, K. Influence of essential oils on the formation of Streptococcus mutans biofilms // Research journal of pharmacy and technology : RJPT. ISSN 0974-3618. eISSN 0974-360X. 2022, vol. 15, no.11, p. 4959-4966. DOI: 10.52711/0974-360X.2022.00834. [DB: Scopus]
4 Gabė, Vika; Kačergius, Tomas; Rayan, Anwar. Comparison of the effect of different gallic acid esters on the ability to inhibit streptococcus mutans biofilm formation and acidogenicity // 22nd EAA congress – 15th ISGA congress – 5th international conference of evolutionary medicine, August 24-27, 2022 Vilnius, Lithuania : abstract book. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2022. ISBN 9786090707593. eISBN 9786090707609. p. 165. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 27). DOI: 10.15388/EAA-ISGA-ICEMMeeting.2022.

2021
1 Badekova, Karakoz Zh.; Atazhanova, Gayane A.; Kačergius, Tomas; Saule B., Akhmetova; Smagulov, Marlen K. Formulation of an Origanum vulgare based dental gel with antimicrobial activity // Journal of Taibah University medical sciences. Amsterdam : Elsevier. ISSN 1658-3612. 2021, vol. 16, iss. 5, p. 712-718. DOI: 10.1016/j.jtumed.2021.05.009. [DB: Emerging Sources Citation Index (Web of Science), PubMed Central, Scopus]
2 Danila, Edvardas (sudarytojas, redaktorius); Zablockis, Rolandas; Gruslys, Vygantas; Šileikienė, Virginija; Žurauskas, Edvardas; Blažienė, Audra; Malickaitė, Radvilė; Jurgauskienė, Laimutė Genovaitė; Dementavičienė, Jūratė; Matačiūnas, Mindaugas; Davidavičienė, Edita; Vasiliauskienė, Edita; Miškinis, Kęstutis; Šerpytis, Mindaugas; Kiverytė, Silvija; Ambrazaitienė, Rūta; Kačergius, Tomas; Malinauskienė, Laura; Jocius, Donatas. Klinikinė pulmonologija. I tomas. penktasis papildytas leidimas. Vilnius : UAB "Vaistų žinios", 2021. 510 p. ISBN 9786098215281.

2020
1 Leipus, Remigijus; Štikonienė, Olga; Račkauskas, Alfredas; Dubakienė, Rūta; Kučinskas, Vaidutis; Sasnauskas, Kęstutis; Burokienė, Sigita; Jančorienė, Ligita; Kačergius, Tomas; Kasiulevičius, Vytautas; Usonis, Vytautas; Žvirblienė, Aurelija. Lietuvos mokslų akademijos COVID-19 komisija apie pandemiją ir jos valdymą // Lietuvos mokslų akademija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. 2020, 2020 12 30, p. [1-15]. Prieiga per internetą: <http://www.lma.lt/uploads/Pranesimai%20naujienoms/straipsnis%20apie%20COVID-19.pdf>.
2 Gabė, Vika; Zeidan, Mouhammad; Kačergius, Tomas; Bratčikov, Maksim; Falah, Mizied; Rayan, Anwar. Lauryl gallate activity and Streptococcus mutans: its effects on biofilm formation, acidogenicity and gene expression // Molecules. Basel : MDPI AG. eISSN 1420-3049. 2020, vol. 25, iss. 16, art. no. 3685, p. [1-14]. DOI: 10.3390/molecules25163685. [DB: MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]

2019
1 Maraolo, Alberto Enrico; Ong, David S. Y.; Cimen, Cansu; Howard, Philip; Kofteridis, Diamantis P.; Schouten, Jeroen; Mutters, Nico T.; Pulcini, Céline; Kačergius, Tomas. Organization and training at national level of antimicrobial stewardship and infection control activities in Europe: an ESCMID cross-sectional survey // European journal of clinical microbiology and infectious diseases. New York : Springer. ISSN 0934-9723. eISSN 1435-4373. 2019, vol. 38, no. 11, p. 2061-2068. DOI: 10.1007/s10096-019-03648-2. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus] [IF: 2.837; AIF: 3.950; Q2 (2019 InCities JCR SCIE)]
2 Gabė, Vika; Kačergius, Tomas; Abu-Lafi, Saleh; Kalesinskas, Povilas; Masalha, Mahmud; Falah, Mizied; Abu-Farich, Basheer; Melninkaitis, Andrius; Zeidan, Mouhammad; Rayan, Anwar. Inhibitory effects of ethyl gallate on streptococcus mutans biofilm formation by optical profilometry and gene expression analysis // Molecules. Basel : MDPI. ISSN 1420-3049. 2019, vol. 24, no. 3, art. no. 529, p. [1-14]. DOI: 10.3390/molecules24030529. [DB: MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.267; AIF: 5.427; Q2 (2019 InCities JCR SCIE)]
3 Gabė, Vika; Kačergius, Tomas; Abu-Lafi, Saleh; Zeidan, Mouhammad; Abu-Farich, Basheer; Austys, Donatas; Masalha, Mahmud; Rayan, Anwar. Suppressive effects of octyl gallate on Streptococcus mutans biofilm formation, acidogenicity, and gene expression // Molecules. Basel : MDPI. ISSN 1420-3049. 2019, vol. 24, no. 17, art. no. 3170, p. [1-14]. DOI: 10.3390/molecules24173170. [DB: MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.267; AIF: 5.427; Q2 (2019 InCities JCR SCIE)]

2018
1 Zablockienė, Birutė; Kačergius, Tomas; Ambrozaitis, Arvydas; Žurauskas, Edvardas; Bratchikov, Maksim; Jurgauskienė, Laimutė Genovaitė; Zablockis, Rolandas; Gravenstein, Stefan. Zanamivir diminishes lung damage in influenza A virus-infected mice by inhibiting nitric oxide production // In vivo. Athens : International Institute of Anticancer Research. ISSN 0258-851X. eISSN 1791-7549. 2018, vol. 32, no. 3, p. 473-478. DOI: 10.21873/invivo.11263. [DB: Biological Abstracts, BIOSIS Previews, MEDLINE, Chemical abstracts, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.609; AIF: 3.083; Q3 (2018 InCities JCR SCIE)]

2017
1 Kačergius, Tomas; Abu‑Lafi, Saleh; Kirkliauskienė, Agnė; Gabė, Vika; Adawi,, Azmi; Rayan, Mahmoud; Qutob, Mutaz; Stukas, Rimantas; Utkus, Algirdas; Zeidan, Mouhammad; Rayan, Anwar. Inhibitory capacity of Rhus coriaria L. extract and its major component methyl gallate on Streptococcus mutans biofilm formation by optical profilometry: Potential applications for oral health // Molecular medicine reports. Athens : Spandidos Publ Ltd. ISSN 1791-2997. eISSN 1791-3004. 2017, Vol. 16, iss. 1, p. 949-956. DOI: 10.3892/mmr.2017.6674. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Chemical abstracts, Embase, MEDLINE] [IF: 1.922; AIF: 3.818; Q3 (2017 InCities JCR SCIE)]
2 Zablockienė, Birutė; Ambrozaitis, Arvydas; Kačergius, Tomas. Gripo gydymo galimybės ir ateities perspektyvos = Current and future treatment perspectives for influenza // Vaikų pulmonologija ir alergologija. Vilnius : Lietuvos vaikų pulmonologų draugija. ISSN 1392-5261. 2017, T. 11, no 1, p. 120-127 (6208-6227). Prieiga per internetą: <http://www.pediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf/zurnalas/2017_1/paediatric%20pulmonology%20%26%20allergology%202017%20text%20n%201.pdf> [žiūrėta 2017-12-08]. [DB: Index Copernicus]
3 Zablockienė, Birutė; Ambrozaitis, Arvydas; Kačergius, Tomas; Žurauskas, Edvardas; Bratčikov, Maksim; Gravenstein, Stefan. Gripo viruso sukelta azoto oksido gamyba pelių plaučiuose ir jos slopinimo metodas = Influenza virus-induced nitric oxide production in mice lungs and a method for it‘s suppression // Vaikų pulmonologija ir alergologija. Vilnius : Lietuvos vaikų pulmonologų draugija. ISSN 1392-5261. 2017, T. 20, Nr.2, p. 86-93. Prieiga per internetą: <http://www.pediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf/zurnalas/vaiku%20pulmonologija%20ir%20alergo%20logija%20nr%202%202017%20lapkritis.pdf> [žiūrėta 2018-03-29]. [DB: Index Copernicus]
4 Kačergius, Tomas; Timinskas, Albertas; Kalesinskas, Povilas; Ericson, Dan. Antisense oligonucleotide in fluoride mouthwash inhibits mutans Streptococci biofilm formation // CED‐IADR/NOF : Oral health research congress 2017, Vienna, Austria, September 21-23, 2017 : abstract book. Vienna : WMA Kongress. 2017, p. 15-16.

2016
1 Dadonienė, Jolanta; Miglinas, Marius; Miltinienė, Dalia; Vajauskas, Donatas; Seinin, Dmitrij; Būtėnas, Petras; Kačergius, Tomas. Tumour-induced osteomalacia: a literature review and a case report // World journal of surgical oncology. London : BioMed Central Ltd. ISSN 1477-7819. 2016, Vol. 14, art. no. 4, [10 p.]. DOI: 10.1186/s12957-015-0763-7. [DB: PubMed Central, MEDLINE, Embase, Scopus, Current Contents, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.600; AIF: 3.481; Q3 (2016 InCities JCR SCIE)]

2015
1 Kalesinskas, Povilas; Kačergius, Tomas; Ambrozaitis, Arvydas; Jimbo, Ryo; Ericson, Dan. Streptococcus mutans biofilm inhibition using antisense oligonucleotide to glucosyltransferases B and C Correspondence = Streptococcus mutans bioplėvės slopinimas naudojant priešprasminį oligonukleotidą prieš gliukoziltransferazes B ir C // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-0138. 2015, vol. 22, no. 2, p. 85-92. DOI: 10.6001/actamedica.v22i2.3123. [DB: TOC Premier, Current Abstracts, Index Copernicus]
2 Ringaitienė, Donata; Gineitytė, Dalia; Vicka, Vaidas; Žvirblis, Tadas; Šipylaitė, Jūratė; Irnius, Algimantas; Ivaškevičius, Juozas; Kačergius, Tomas. Impact of malnutrition on postoperative delirium development after on pump coronary artery bypass grafting // Journal of cardiothoracic surgery. London : BioMed Central Ltd. eISSN 1749-8090. 2015, Vol. 10, no 74, p. [1-7]. DOI: 10.1186/s13019-015-0278-x. [DB: EBSCOHost (nenaudotinas), MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
3 Petraitienė, Sigita; Alasevičius, Tomas; Stacevičienė, Indrė; Vaičiūnienė, Daiva; Kačergius, Tomas; Usonis, Vytautas. The influence of Streptococcus pneumoniae nasopharyngeal colonization on the clinical outcome of the respiratory tract infections in preschool children // BMC infectious diseases. London : BioMed Central. eISSN 1471-2334. 2015, Vol.15, Art. no 403 [p. 1-9]. DOI: 10.1186/s12879-015-1149-8. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Academic Search Premier, Embase, MEDLINE]

2014
1 Stanevičiūtė, Elvyra; Podkopajev, Andrej; Kuzminskaitė, Vilma; Kutanovaitė, Otilija; Triponis, Vytautas Jonas; Sirvydis, Vytautas Jonas; Kačergius, Tomas; Kirkliauskienė, Agnė; Builytė, Inga Urtė; Davainis, Linas; Valiūnaitė, Gabrielė; Ginčaitė, Alvita. Comparison of effectiveness of antiseptics in Staphylococcus aureus infected surgical wounds with vascular prosthesis in rats // Controversies and updates in vascular surgery, January 23-25 2014, Paris, France : abstracts book. Paris. 2014, p. 153.
2 Kalesinskas, Povilas; Kačergius, Tomas; Ambrozaitis, Arvydas; Pečiulienė, Vytautė; Ericson, D. Inhibition of dental biofilm formation using antisense oligonucleotides to bacterial glucosyltransferases // Evoliucinė medicina: sveikos sampratos ir ligų suvokimo perspektyvos = Evolutionary medicine: perspectives in understanding health and disease : tarptautinė konferencija. Vilnius : Vilniaus universitetas. 2014, p. 66.
3 Kalesinskas, Povilas; Kačergius, Tomas; Ambrozaitis, Arvydas; Pečiulienė, Vytautė; Ericson, Dan. Reducing dental plaque formation and caries development. A review of current methods and implications for novel pharmaceuticals // Stomatologija / Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija ir Lietuvos stomatologų sąjunga. Kaunas : Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija. ISSN 1392-8589. 2014, t. 16, nr. 2, p. 44-52. Prieiga per internetą: <http://www.sbdmj.com/142/142-02.pdf> [žiūrėta 2014-09-25]. [DB: Scopus, MEDLINE]
4 Ambrozaitis, Arvydas; Zablockienė, Birutė; Kačergius, Tomas; Žurauskas, Edvardas; Gravenstein, Stefan. Prevention of influenza-virus induced pulmonary histopathology in mice using antivirals and antisense iligonucleotides to indicible nitric oxide syntase // The 11th annual conference of the network against life-threatening viral infections, Vilnius, April 24-27, 2014. Vilnius. 2014, p. 116-117.
5 Samalavičius, Robertas Stasys; Šerpytis, Mindaugas; Ringaitienė, Donata; Gražulytė, Daiva; Bertašiūtė, Rūta; Rimkus, Bernardas; Matulionytė, Raimonda; Ambrazaitienė, Rūta; Šipylaitė, Jūratė; Kačergius, Tomas; Griškevičius, Laimonas. Successful use of extracorporeal membrane oxygenation in a human immunodeficiency virus infected patient with severe acute respiratory distress syndrome // AIDS research and therapy. London : BioMed Central Ltd. ISSN 1742-6405. 2014, no 11, p. art no 37. DOI: 10.1186/1742-6405-11-37. [DB: Embase, Scopus, EBSCOHost (nenaudotinas), CABI Abstracts Databases, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.457; AIF: 3.556; Q4 (2014 InCities JCR SCIE)]
6 Kalesinskas, Povilas; Kačergius, Tomas; Ambrozaitis, Arvydas; Pečiulienė, Vytautė; Jimbo, Ryo; Ericson, Dan. Inhibition of Dental Biofilm formation using antisense Oligonucleotide to Streptococcus mutans and Streptococcus sobrinus Glucosyltransferases // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2014, t. 16, nr. 4, p. 165-171. [DB: Index Copernicus]

2013
1 Bacionytė, Greta; Čėsnaitė, Paulina; Kačergius, Tomas (temos vadovas). Augalinių medžiagų, naudojamų lietuvių liaudies medicinoje burnos ligų profilaktikai ir gydymui, poveikio Streptococcus mutans bioplėvelės formavimuisi tyrimas // Odontologų rūmų žinios. Vilnius : Lietuvos Respublikos odontologų rūmai. ISSN 1822-2501. 2013, Nr. 4, p. 20-21.
2 Kutanovaitė, Otilija; Kuzminskaitė, Vilma; Podkopajev, Andrej; Stanevičiūtė, Elvyra; Sirvydis, Vytautas-Jonas; Triponis, Vytautas Jonas; Kačergius, Tomas; Kirkliauskienė, Agnė. Antiseptikų veiksmingumo palyginimas gydant Staphylococcus aureus užkrėstas žiurkių žaizdas su implantuotais kraujagyslės protezais // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, nr. 3, p. 225-230. [DB: Index Copernicus]

2012
1 Zablockienė, Birutė; Ambrozaitis, Arvydas; Kačergius, Tomas; Gravenstein, Stefan. Implication of nitric oxide in the pathogenesis of influenza virus infection = Azoto oksido reikšmė gripo infekcijos atveju // Biologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0146. 2012, Vol. 58, nr. 1, p. 15-25. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/biologija/article/view/2318/1208> [žiūrėta 2012-08-06]. [DB: CAB Abstracts, VINITI, TOC Premier, Current Abstracts (EBSCO), Zoological Record]
2 Podkopajev, Andrej; Kutanovaitė, Otilija; Kuzminskaitė, Vilma; Stanevičiūtė, Elvyra; Sirvydis, Vytautas-Jonas (mokslinis konsultantas); Triponis, Vytautas Jonas (mokslinis konsultantas); Kačergius, Tomas (mokslinis konsultantas); Kirkliauskienė, Agnė (mokslinis konsultantas). Antiseptikų veiksmingumo palyginimas gydant Staphylococcus aureus užkrėstas žiurkių žaizdas su implantuotais kraujagyslės protezais // Bioateitis: gamtos ir gyvybės mokslų perspektyvos : 2012 m. jaunųjų mokslininkų konferencijos pranešimų santraukos. Vilnius : LMA leidykla. 2012, p. 18.
3 Kačergius, Tomas; Kučinskienė, Zita Aušrelė. Streptococcus mutans vaidmuo aterosklerozės patogenezėje: konceptuali trumpa literatūros apžvalga // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2012, t. 14, nr 4, p. 213-215. [DB: Index Copernicus]

2009
1 Ivanauskaitė, Deimantė; Kačergius, Tomas; Rimkuvienė, Jūratė; Repčytė, Vaida. Infekcijos kontrolė, atliekant vidines burnos radiogramas // Stomatologija / Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija ir Lietuvos stomatologų sąjunga. Kaunas : Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija. ISSN 1392-8589. 2009, vol. 11, no. 2, suppl, p. 8-12. [DB: Scopus, MEDLINE]

2008
1 Kačergius, Tomas; Ambrozaitis, Arvydas; Deng, Yuping; Kuhn, Norine S.; Gravenstein, Stefan. Interferon-gamma does not restric influenza virus replication in macrophages through the activation of inducible nitric oxide synthase expression // ESCV 2008 : clinical virology annual meeting, Saariselkä, Lapland, Finland, 12-15 March 2008 : abstracts. Saariselkä. 2008, p. 36.
2 Kačergius, Tomas; Stiklerytė, Aušra. Gripo infekcijos etiologija ir laboratorinė diagnostika // Infekcinės ligos : žurnalo "Internistas" priedas. ISSN 1822-8771. 2008, nr. 2, p. 19-25.
3 Kačergius, Tomas; Kiverytė, Silvija. Mikrobiologija odontologijoje : metodinė priemonė. Vilnius : Progretus, 2008. 148 p. ISBN 9789955781189.
4 Kačergius, Tomas; Ambrozaitis, Arvydas; Deng, Yuping; Kuhn, Norine S.; Gravenstein, Stefan. Interferon-gamma augments cytotoxicity in influenza virus-infected RAW 264.7 and AMJ2-C11 macrophages by upregulating the expression of inducible nitric oxide synthase = Interferonas-gama padidina citotoksiškumą gripo virusu užkrėstuose RAW 264.7 ir AMJ2-C11 makrofaguose, skatindamas indukuojamos azoto monoksido sintetazės raišką // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2008, vol. 15, no. 2, p. 76-80. Prieiga per internetą: <http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/publ/1392-0138/2008/2/76-80.pdf> [žiūrėta 2008-11-17]. [DB: Index Copernicus, Current Abstracts, TOC Premier]

2007
1 Kačergius, Tomas; Deng, Yuping; Kuhn, Norine S.; Ambrozaitis, Arvydas; Gravenstein, Stefan. Interferon-gamma does not restrict influenza virus replication in RAW 264.7 and AMJ2-C11 macrophages through the mechanism involving activation of inducible nitric oxide synthase expression = Gama-interferonas neslopina gripo viruso replikacijos RAW 264.7 ir AMJ2-C11 makrofaguose mechanizmu, aktyvinančiu indukuojamos azoto monoksido sintetazės raišką // Biologija. ISSN 1392-0146. 2007, nr. 3, p. 51-55. Prieiga per internetą: <http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/publ/1392-0146/2007/3/Bio_051_055.pdf> [žiūrėta 2008-04-16]. [DB: CAB Abstracts, VINITI, TOC Premier, Current Abstracts (EBSCO), Zoological Record]
2 Kačergius, Tomas; Deng, Yuping; Kuhn, Norine S.; Ambrozaitis, Arvydas; Gravenstein, Stefan. Interferon-gamma augments the cell death in influenza virus-infected RAW 264.7 and AMJ2-C11 macrophages through upregulating the expression of inducible nitric oxide synthase // ODU-NSU-EVMS-VTC Research exposition day: Research expo 2007: 400 years of discovery, Norfolk, 2007, April 5. Norfolk. 2007, p. 34.

2006
1 Kačergius, Tomas; Ambrozaitis, Arvydas; Deng, Yuping; Gravenstein, Stefan. Neuraminidase inhibitors reduce nitric oxide production in influenza virus-infected and gamma interferon-activated RAW264.7 macrophages // Pharmacological reports. ISSN 1734-1140. 2006, Vol. 58, no 6, p. 924-930. Prieiga per internetą: <http://www.if-pan.krakow.pl/pjp/pdf/2006/6_924.pdf>. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.142; AIF: 2.700; Q3 (2006 InCities JCR SCIE)]

2004
1 Kačergius, Tomas; Ambrozaitis, Arvydas; Deng, Yuping; Gravenstein, Stefan. Neuraminidase inhibitors reduce nitric oxide production in influenza virus-infected and gamma interferon-activated raw 264.7 macrophages // Current strategies for prevention and treatment of infectious diseases : 6th Nordic-Baltic congress on infectious diseases, 3-6 June 2004, Palanga, Lithuania : final programme, abstract book. Palanga. 2004, p. 188.

2003
1 Kačergius, Tomas; Ambrozaitis, Arvydas; Deng, Yuping; Biedenbender, Rex; Gravenstein, Stefan. Influenza virus and gamma interferon synergistically increase nitric oxide production in raw 264,7 and AMJ2-C11 macrophages // Journal of the American Geriatrics Society. ISSN 0002-8614. eISSN 1532-5415. 2003, vol. 51, suppl. S4, p. S30-S31. DOI: 10.1034/j.1600-0889.2000.00001.x. [IF: 2.835; AIF: 2.435; Q2 (2003 InCities JCR SCIE)]
2 Kačergius, Tomas; Ambrozaitis, Arvydas. Contribution of nitric oxide to the pathogenesis of pulmonary infections (a review) = Azoto monoksido vaidmuo plaučių infekcijų patogenezėje // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2003, Vol. 10, no. 4, p. 169-173.
3 Kačergius, Tomas; Deng, Yuping; Keller, Evan T. Influenza virus and gamma interferon synergistically increase nitric oxide production in RAW 264.7 and AMJ2-C11 macrophages = Gripo virusas ir gama interferonas sinergetiškai padidina azoto monoksido gamybą RAW 264.7 ir AMJ2-C11 makrofaguose // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2003, Vol. 10, no. 4, p. 174-184. [DB: Index Copernicus]