VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Tomas Grigonis' publikacijų sąrašas

2009
1 Ivaška, Justinas; Lesinskas, Eugenijus; Petrulionis, Mindaugas; Pušinskaitė, Sigita; Grigonis, Tomas. Vazomotorinių nosies reakcijų prognozavimas remiantis vegetacinės nervų sistemos vertinimu = Prognosis of nasal vasomotor reactions based on evaluation of autonomic nervous system // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2009, t. 15, nr. 2, p. 133-139. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/133_139_MTP_.pdf> [žiūrėta 2010-03-31]. [DB: Index Copernicus]