VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Stanislav Sabaliauskas' publikacijų sąrašas

2023
1 Sabaliauskas, Stanislav; Žilinskienė, Nelė; Gerasimovičius, Ričardas; Gražulis, Donatas; Radžiukynas, Darius. Adaptation, psychometric properties and factor structure of the Lithuanian interpersonal behaviours questionnaire (IBQ) in sport // Cogent education. Oslo : Taylor & Francis. ISSN 2331-186X. 2023, vol. 10, no. 1, art. no.2175507, p. [1-20]. DOI: 10.1080/2331186X.2023.2175507. [DB: Emerging Sources Citation Index (Web of Science), Scopus]
2 Ustilaitė, Stasė; Poteliūnienė, Sniegina; Juškevičienė, Agnė; Sabaliauskas, Stanislav. How do primary school teachers create meaningful learning environment to motivate students? = Kaip pradinių klasių mokytojai kuria prasmingą mokymosi aplinką, siekdami motyvuoti mokinius? // Pedagogika. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija. ISSN 1392-0340. eISSN 2029-0551. 2023, t. 149, Nr. 1, p. 53-81. DOI: 10.15823/p.2023.149.3. [DB: Scopus, CEEOL – Central and Eastern European Online Library, Index Copernicus]
3 Žilionytė, Aušrinė; Sabaliauskas, Stanislav; Stirblienė, Jurgita. Slaugos studentų sąveikos su mentoriais patirtys klinikinėje praktikoje = Nursing students' experiences of interacting with mentors in clinical practic // Slauga. Mokslas ir praktika. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1648-0570. eISSN 2669-1760. 2023, t. 4, Nr. 5, p. 1-7. DOI: 10.47458/Slauga.2023.4.13. [DB: Dimensions]
4 Lipickytė, Erika; Sabaliauskas, Stanislav; Klyčmuradov, Murad. Slaugytojų lyderystės ir emocinio intelekto sąsajos: literatūros apžvalga = The relationship between nurse leadership and emotional intelligence: a literature review // Slauga. Mokslas ir praktika. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1648-0570. eISSN 2669-1760. 2023, t. 4, Nr. 6 (318), p. 1-7. DOI: 10.47458/Slauga.2023.4.16. [DB: Dimensions]

2022
1 Dailidėnienė, Dovilė; Sabaliauskas, Stanislav; Kutkauskienė, Jelena; Fatkulina, Natalja. Slaugytojų, dirbančių su COVID-19 infekcija sergančiais pacientais, psichoemociniai patyrimai = Psychoemotional experiences of nurses working with patients with COVID-19 infection: literature review // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2022, t. 32, Nr. 2, p. 196-202. DOI: 10.35988/sm-hs.2022.075. [DB: Index Copernicus, Academic OneFile, Academic Search Complete]
2 Jusienė, Roma; Breidokienė, Rima; Sabaliauskas, Stanislav; Miežienė, Brigita; Emeljanovas, Arūnas. The predictors of psychological well-being in Lithuanian adolescents after the second prolonged lockdown due to COVID-19 pandemic // International journal of environmental research and public health. Basel : MDPI. ISSN 1661-7827. eISSN 1660-4601. 2022, vol. 19, no. 6, art. no. 3360, p. [1-13]. DOI: 10.3390/ijerph19063360. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]
3 Miežienė, Brigita; Emeljanovas, Arūnas; Jusienė, Roma; Breidokienė, Rima; Girdzijauskienė, Sigita; Sabaliauskas, Stanislav; Buzaitytė Kašalynienė, Jolita; Būdienė, Virginija; Eiliakaitė, Indrė; Speičytė-Ruschhoff, Erika; Babkovskienė, Edita; Žvirdauskas, Dainius; Kawachi, Ichiro. Direct and indirect effects of social support and school social capital on the academic success of 11–19-year-old students using distance learning // Sustainability. Basel : MDPI AG. eISSN 2071-1050. 2022, vol. 14, no. 4, art. no. 2131, p. [1-14]. DOI: 10.3390/su14042131. [DB: Social Sciences Citation Index (Web of Science), Scopus]
4 Juškevičienė, Agnė; Bilbokaitė-Skiauterienė, Ieva; Sabaliauskas, Stanislav; Donielienė, Ingrida. Innovative lecturer: using digital tools in the study process // The Barcelona conference on education 2022, Barcelona, Spain, September 20-23, 2022 : official conference proceedings. Barcelona : The International Academic Forum. ISSN 2435-9467. 2022, p. [1-15]. Prieiga per internetą: <https://papers.iafor.org/wp-content/uploads/papers/bce2022/BCE2022_65436.pdf>.
5 Gražulis, Donatas; Sabaliauskas, Stanislav; Žilinskienė, Nelė; Kaukėnas, Tomas. Sporto trenerių suvokiamos savireguliacijos vertinimas = Assessment of perceived self-regulation of sports coaches // Sporto mokslas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1392-1401. eISSN 2424-3949. 2022, Nr. 2, p. 15-21. DOI: 10.15823/sm.2022.102.2. [DB: Index Copernicus]
6 Sabaliauskas, Stanislav; Žilinskienė, Nelė; Gerasimovičius, Ričardas; Gražulis, Donatas; Radžiukynas, Darius. Perception of supportive and thwarting coaching behaviors among physically active male adults = Fiziškai aktyvių suaugusių vyrų palaikančio ir slopinančio trenerio elgesio suvokimas // Pedagogika. Vilnius : Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija. ISSN 1392-0340. eISSN 2029-0551. 2022, t. 148, Nr. 4, p. 66-84. DOI: 10.15823/p.2022.148.4. [DB: Scopus, CEEOL – Central and Eastern European Online Library, Index Copernicus]

2021
1 Miežienė, Brigita; Emeljanovas, Arūnas; Girdzijauskienė, Sigita; Breidokienė, Rima; Kašalynienė, J.; Sabaliauskas, Stanislav; Eiliakaitė, Indrė; Babkovskienė, Edita; Speičytė-Ruschhoff, Erika; Būdienė, Virginija; Žvirdauskas, Dainius. Teachers’ psychological well-being during quarantine: its risk and protective factors // Leaving no one behind: a fundamental transformation on global action for the sustainable development goals: the 2nd World Conference on Public Health 2021 (WCPH 21), November 26-27, 2021, virtual conference. : The International Institute of Knowledge Management (TIIKM), 2021. ISBN 9786245746101. p. 86. Prieiga per internetą: <https://drive.google.com/file/d/1XvVB4tNOTduyh0jhaChv-NWHsrxNj2NF/view>.
2 Būdienė, Virginija (sudarytojas); Emeljanovas, Arūnas (sudarytojas); Jusienė, Roma (sudarytojas); Miežienė, Brigita (sudarytojas); Sabaliauskas, Stanislav (sudarytojas). Mokymosi pasiekimus sąlygojantys ir psichosocialines rizikas mažinantys mokyklos bendruomenės ir lyderystės veiksniai : pagrindiniai projekto rezultatai ir švietimo politikos gairių formavimo rekomendacijos / parengė: Virginija Būdienė, Arūnas Emeljanovas, Roma Jusienė, Brigita Miežienė, Stanislav Sabaliauskas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2021. 19 p. eISBN 9786090706954. Prieiga per internetą: <https://www.fsf.vu.lt/dokumentai/Mokymosi_pasiekimus_salygojantys_gaires_2.pdf>.
3 Sabaliauskas, Stanislav. Judamųjų ir pažintinių gebėjimų sąsajos = The relationship between motor skills and cognitive skills // Sporto mokslas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1392-1401. eISSN 2424-3949. 2021, Nr. 2, p. 40-45. DOI: 10.15823/sm.2021.100.5. [DB: Index Copernicus]
4 Sabaliauskas, Stanislav; Kaukėnas, Tomas; Gražulis, Donatas; Žilinskienė, Nelė. Physical activity and self-regulation as a precondition for future thinking and sustainable development // LASE journal of sport science. Riga : Latvian academy of sport education. ISSN 1691-7669. eISSN 1691-9912. 2021, vol. 12, no. 1, p. 57-73. DOI: 10.2478/ljss-2018-0042. [DB: ERIH Plus, Index Copernicus]
5 Gražulis, Donatas; Sabaliauskas, Stanislav; Žilinskienė, Nelė; Kaukėnas, Tomas. Self-regulated learning, training satisfaction and perceived competence of young athletes during Covid-19 pandemic period // LASE journal of sport science. Riga : Latvian academy of sport education. ISSN 1691-7669. eISSN 1691-9912. 2021, vol. 12, no. 1, p. 20-32. DOI: 10.2478/ljss-2018-0039. [DB: ERIH Plus, Index Copernicus]
6 Sabaliauskas, Stanislav. Skalės „Valios komponentai sporte“ lietuviškos versijos psichometrinės charakteristikos = Psychometric properties of the Lithuanian version of the volitional components in sport questionnaire // Sporto mokslas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1392-1401. eISSN 2424-3949. 2021, Nr. 1, p. 23-31. DOI: 10.15823/sm.2021.99.3. [DB: Index Copernicus]

2020
1 Gerasimovičius, Ričardas; Sabaliauskas, Stanislav. Lietuvos kariuomenės karių motyvacija fizinio rengimo pratyboms = Motivation of Lithuanian army soldiers regarding physical training exercise // Sporto mokslas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1392-1401. eISSN 2424-3949. 2020, Nr. 1, p. 33-40. DOI: 10.15823/sm.2020.97.4. [DB: Index Copernicus]

2019
1 Sabaliauskas, Stanislav. Negalią turinčių sportininkų motyvacija sporto veiklai: lietuviškos sporto motyvacijos skalės versijos validumas ir patikimumas = Motivation of disabled athletes for sport activities: validity and reliability of the Lithuanian version of the sport motivation scale // Specialusis ugdymas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5369. eISSN 2424-3299. 2019, Nr. 2, p. 120-156. DOI: 10.21277/se.v2i40.445. [DB: Scopus, Educational Research Complete, MLA]
2 Poteliūnienė, Sniegina; Ustilaitė, Stasė; Sabaliauskas, Stanislav; Česnavičienė, Jūratė; Juškevičienė, Agnė. Mokytojų patirtys įgyvendinant ugdymo turinį: mokytojas, kaip švietimo politikos dalyvis, mokyklos bendruomenės narys ir profesionalas = Teachers’ experiences in implementing curriculum: a teacher as a participant of educational policy, a member of the school community and a professional // Pedagogika : Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija. ISSN 1392-0340. eISSN 2029-0551. 2019, t. 133, Nr. 1, p. 78-104. DOI: 10.15823/p.2019.133.5. [DB: Scopus, Index Copernicus, MLA, CEEOL – Central and Eastern European Online Library]

2018
1 Bondareva, Evelina; Sabaliauskas, Stanislav. 16–19 metų merginų, sportuojančių futbolą ir šaudymo sportą, sportinės veiklos motyvai = Motives of sport participation among 16–19 year old female athletes in football and competitive shooting // Sporto mokslas : Lietuvos edukologijos universiteto, Lietuvos sporto universiteto, Lietuvos olimpinės akademijos žurnalas. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla. ISSN 1392-1401. eISSN 2424-3949. 2018, Nr. 1 (91), p. 11-18. DOI: 10.15823/sm.2018.2. [DB: Index Copernicus]
2 Sabaliauskas, Stanislav; Poteliūnienė, Sniegina; Česnavičienė, Jūratė; Juškevičienė, Agnė. Dalykinių kompetencijų tobulinimo poreikio ir turinio analizė : [elektroninis išteklius] : kokybinio tyrimo ataskaita / Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras ; [tyrimą atliko ir ataskaitą rengė: Stanislav Sabaliauskas (tyrimo grupės vadovas), Sniegina Poteliūnienė, Jūratė Česnavičienė, Agnė Juškevičienė]. Vilnius : Parlamentarizmo istorijos tyrimų centras, 2018. 115 p.

2017
1 Sabaliauskas, Stanislav. Trenerių, rengiančių didelio meistriškumo sportininkus, kompetencijų sisteminė apžvalga = A systematic review of the professional competencies of coaches in elite sport // Sporto mokslas : Lietuvos edukologijos universiteto, Lietuvos sporto universiteto, Lietuvos olimpinės akademijos žurnalas. ISSN 1392-1401. eISSN 2424-3949. 2017, Nr. 1 (87), p. 3-9. Prieiga per internetą: <http://www.sportomokslas.leu.lt/index.php/SP/article/view/92/92>. [DB: Index Copernicus]
2 Žydžiūnaitė, Vilma; Sabaliauskas, Stanislav. Kokybiniai tyrimai: principai ir metodai : vadovėlis socialinių mokslų studijų programų studentams. Vilnius : Vaga, 2017. 375 p. ISBN 9785415024575.
3 Sabaliauskas, Stanislav; Poteliūnienė, Sniegina; Levko, Jurij. The psychometric properties of the Lithuanian version of scale to measure perceived physical education class climate // Multiplicity of sport science in practice : 10th Baltic sport science conference : abstracts : April 26–28, 2017 Riga, Latvia. Riga : Latvian Academy of Sport Education, 2017. ISBN 9789934520334. P. 66-67.
4 Sabaliauskas, Stanislav. Psychosometric properties of the Lithuanian version of leadership scale for sports // 8th international scientific conference on kinesiology : proceedings : Opatija, Croatia, 10-14 May, 2017 / editors-in-chief Dragan Milanović, Goran Sporiš, Sanja Šalaj and Dario Škegro. Zagreb : University of Zagreb, 2017. ISBN 9789533170497. P. 739. Prieiga per internetą: <http://www.kif.unizg.hr/images/50005079/8_International_conference_kinesiology-2017.pdf>. [DB: Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science)]
5 Sabaliauskas, Stanislav. Lyderystės sporte skalės lietuviškos versijos psichometrinės charakteristikos: bandomasis tyrimas = The psychometric properties of the lithuanian version of leadership scale for sports: a pilot study // Sporto mokslas : Lietuvos edukologijos universiteto, Lietuvos sporto universiteto, Lietuvos olimpinės akademijos žurnalas. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla. ISSN 1392-1401. eISSN 2424-3949. 2017, Nr. 2 (88), p. 3-9. DOI: 10.15823/sm.2017.12. [DB: Index Copernicus]

2016
1 Sabaliauskas, Stanislav. Evaluation of coaches’ professional competences in the view of elite Lithuanian Olympic team athletes // Current issues and new ideas in sport science : 9th conference of the Baltic sport science society : abstracts, 27-29 April 2016, Kaunas, Lithuania. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2016. ISBN 9786098040968. p. 121. Prieiga per internetą: <http://www.lsu.lt/sites/default/files/paveiksleliai/konferencijos_teziu_rinkinys_2016_04_25_2_0.pdf>.
2 Kaukėnas, Tomas; Sabaliauskas, Stanislav. Biatlonininkų raumenų galingumo ugdymas aukštikalnių sąlygomis = Development of biathletes‘ muscular power in hypoxic conditions // Sporto mokslas : Lietuvos edukologijos universiteto, Lietuvos sporto universiteto, Lietuvos olimpinės akademijos žurnalas. ISSN 1392-1401. 2016, Nr.4 (86), p. 65-72. Prieiga per internetą: <http://dx.doi.org/10.15823/sm.2016.44>. [DB: Index Copernicus]

2015
1 Lukšys, Evaldas; Sabaliauskas, Stanislav. Correlation between baskeltball player's of age 14-15 sports motivation and coach leadership style during the competition period // Sport science for sports practice and teacher's training : 8th conference of Baltic society of sport sciences : abstracts : April 22-24, 2015 Vilnius, Lithuania. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015. ISBN 9789955209881. P. 46-47.
2 Suslavičius, Rokas; Sabaliauskas, Stanislav. Comparative analysis of XXX London Olympic Games participants' age and somatic indices // Sport science for sports practice and teacher's training : 8th conference of Baltic society of sport sciences : abstracts : April 22-24, 2015 Vilnius, Lithuania. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015. ISBN 9789955209881. P. 58-59.
3 Gaiko, Ramūnas; Sabaliauskas, Stanislav. Expression of sport motivation, coach leadership, and self-esteem in young boxing fighters // Sport science for sports practice and teacher's training : 8th conference of Baltic society of sport sciences : abstracts : April 22-24, 2015 Vilnius, Lithuania. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015. ISBN 9789955209881. P. 103-104.
4 Kaukėnas, Tomas; Sabaliauskas, Stanislav. The analysis of elite biathletes shooting indices in the world cup and the Olympic Games // Sport science for sports practice and teacher's training : 8th conference of Baltic society of sport sciences : abstracts : April 22-24, 2015 Vilnius, Lithuania. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015. ISBN 9789955209881. P. 122-124.
5 Kaukėnas, Tomas; Sabaliauskas, Stanislav. Didelio meistriškumo biatlonininkų šaudymo parametrų ypatumai Pasaulio biatlono taurės etapų ir Sočio žiemos olimpinių žaidynių varžybose = The characteristics of elite biathletes shooting parameters in the 2013-2014 World Cup and Sochi olympic games // Sporto mokslas : Lietuvos edukologijos universiteto, Lietuvos sporto universiteto, Lietuvos olimpinės akademijos žurnalas. ISSN 1392-1401. 2015, Nr.3 (81), p. 25-30. DOI: 10.15823/sm.2015.15. [DB: Index Copernicus]

2014
1 Poteliūnienė, Sniegina; Sabaliauskas, Stanislav. Bildungswissenschaftliche Aspekte Bei Der Motivationssteigerung Der Litauischen Hochleistungssportler Im Kontext Der Spe Zifischen Nationalidentitätsmerkmale // Bildungswissenschaften und akademisches Selbstverständnis in einer globalisierten Welt = Education and academic self-concept in the globalized world / Gerd-Bodo von Carlsburg, Thomas Vogel (Hrsg./eds.), Bd. 28. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2014. ISBN 9783631656105. ISSN 1434-8748. p. 667-688. DOI: 10.3726/978-3-653-04836-0.
2 Sabaliauskas, Stanislav; Balčiūnas, Egidijus. Trenerių, rengiančių didelio meistriškumo baidarių ir kanojų irkluotojus, profesinių kompetencijų vertinimas jų auklėtinių požiūriu = Evaluation of coaches’ professional competences in elite rower’ view // Sporto mokslas : Lietuvos sporto mokslo tarybos ir Lietuvos olimpinės akademijos žurnalas. ISSN 1392-1401. 2014, Nr. 4 (78), p. 58-64. Prieiga per internetą: <http://www.sportinfo.lt/dokumentai/periodiniai_leidiniai/sp_mokslas/SM_2014_4.pdf> [žiūrėta 2015-04-08]. [DB: Index Copernicus]
3 Lukšys, Evaldas; Sabaliauskas, Stanislav. Relation between young basketball players' motivation and peceived coaching style // Acta kinesiologiae universitatis Tartuensis : seventh conference of Baltic society of sport sciences : Tartu, Estonia, 7-9 May, 2014. Tartu : University of Tartu. ISSN 1406-9822. 2014, Vol. 20 (Supplement), p. 37. [DB: SPORTDiscus]

2013
1 Sabaliauskas, Stanislav; Poteliūnienė, Sniegina. Athletes and coaches' educational interaction strategies in elite sport // Sport science for sustainable society : 6th Baltic scientific conference : abstracts : 23-25 April 2013, Riga, Latvia. Riga : Latvian academy of sport education, 2013. ISBN 9789984920467. ISSN 1691-6220. p. 88.

2012
1 Poteliūnienė, Sniegina; Sabaliauskas, Stanislav. Kontextfaktoren der Entwicklungsinteraktion zwischen Trainern und Hochleistungssportlern: aus Sicht der Sportler // Sportpsychologische Kompetenz und Verantwortung : [Abstractband zur ] 44. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für Sportpsychologie (asp) vom 17. 19. Mai in Kiel/Oslo. Schriften der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft, Bd. 221 / Manfred Wegner ... (Hrsg.). Hamburg : Czwalina, 2012. ISBN 9783880205857. p. 121.

2011
1 Sabaliauskas, Stanislav; Poteliūnienė, Sniegina. Causal conditions for effective interaction between elite athletes and their coaches from coaches' point of view // Acta kinesiologiae universitatis Tartuensis : fourth Baltic conference in exercise and sport sciences : abstract, Tartu, Estonia, 7-9 April 2011. Tartu : University of Tartu. ISSN 1406-9822. 2011, vol. 16 (Supplement), p. 55. [DB: SPORTDiscus with Full Text]
2 Poteliūnienė, Sniegina; Sabaliauskas, Stanislav. Factors, having burdening effect on coach-athlete relationship and motivation for sporting activity // Проблемы физкультурного образования: содержание, направленность, методика, организация = Problems of physical training education: subject, tendencies, methods, organization : материалы второго международного научного конгресса, 10-13 ноября 2011 года, Калининград, Россия / Балтийский федеральный ун-т им. И. Канта ; [редкол.: В. К. Пельменев (отв. ред.) и др.]. Калининград : Изд-во Балтийского федерального ун-та, 2011. ISBN 9785997101855. P. 73-76.

2010
1 Sabaliauskas, Stanislav; Poteliūnienė, Sniegina. Going in for sports motivation peculiarities in sportsmen at different levels of excellence // Physical activity and sport in changing society: research, theory, practice and management : 3rd Baltic sport science conference : abstracts : April 29-May 1, 2010, Riga, Latvia. Riga : Latvian academy of sport education, 2010. ISBN 9789984920467. P. 43-44.
2 Sabaliauskas, Stanislav; Poteliūnienė, Sniegina. Skirtingo meistriškumo sportininkų motyvacijos sportuoti ypatumai // Sporto mokslas : Lietuvos sporto mokslo tarybos ir Lietuvos olimpinės akademijos žurnalas. ISSN 1392-1401. 2010, Nr. 2 (60), p. 13-18. [DB: Index Copernicus]
3 Sabaliauskas, Stanislav; Poteliūnienė, Sniegina. Didelio meistriškumo sportininkų ir trenerių efektyvios sąveikos prielaidos: trenerių požiūris // Sporto mokslas : Lietuvos sporto mokslo tarybos ir Lietuvos olimpinės akademijos žurnalas. ISSN 1392-1401. 2010, Nr. 4 (62), p. 7-15. [DB: Index Copernicus]

2009
1 Sabaliauskas, Stanislav; Poteliūnienė, Sniegina. Biatlonininkų motyvacijos ypatumai siekiant sportinės karjeros // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas : mokslo darbai. ISSN 1392-5644. 2009, T. 3 (74), p. 96-102. Prieiga per internetą: <http://www.lkka.lt/get.php?f.7396> [žiūrėta 2009-11-30]. [DB: Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), SPORTDiscus with Full Text, Index Copernicus]
2 Sabaliauskas, Stanislav. Trenerio profesinės veiklos specifiškumo raiška // Sporto mokslas : Lietuvos sporto mokslo tarybos ir Lietuvos olimpinės akademijos žurnalas. ISSN 1392-1401. 2009, Nr. 4 (58), p. 20-25. [DB: Index Copernicus]

2008
1 Paulauskas, Rūtenis; Petkus, Einius; Sabaliauskas, Stanislav; Dadelienė, Rūta; Milašius, Kazys. Comparative analysis of physical development and functional capacity of different sports athletes during competition period // Acta kinesiologiae universitatis Tartuensis. ISSN 1406-9822. 2008, Vol. 13, p. 87-98. Prieiga per internetą: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=47565333&site=ehost-live> [žiūrėta 2010-05-12]. [DB: SPORTDiscus with Full Text]
2 Sabaliauskas, Stanislav; Milašius, Kazys. A correlation and comparative analysis of the physical and functional abilities of Lithuanian skiers and biathletes // Acta kinesiologiae universitatis Tartuensis : abstracts of the first Baltic conference in exercise and sports sciences and the first Baltic conference of young scientists in exercise and sport sciences, Tartu, Estonia, 7-10 May 2008. Tartu : University of Tartu. ISSN 1406-9822. 2008, vol. 13 (Supplement). [DB: SPORTDiscus with Full Text]
3 Sabaliauskas, Stanislav; Milašius, Kazys. Lietuvos slidininkų ir biatlonininkų fizinių bei funkcinių galių sąsaja ir jų lyginamoji analizė // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas : mokslo darbai. ISSN 1392-5644. 2008, T. 1 (68), p. 80-84. Prieiga per internetą: <http://www.lkka.lt/get.php?f.4549> [žiūrėta 2012-01-26]. [DB: Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), SPORTDiscus with Full Text, Index Copernicus]

2006
1 Sabaliauskas, Stanislav; Milašius, Kazys. Preparation characteristics of Lithuanian youth/junior biathlon team for European Junior Olympic Days (EJOD) festival, 2003 // Scientific management of high performance athlete's training : 9 th international sports science conference : Vilnius, 24-25 February 2006, Lithuania : book of abstracts. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. 2006, p. 21.