VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Skirmantė Rusonienė' publikacijų sąrašas

2022
1 Šaulytė Trakymienė, Sonata; Vaitkevičienė, Goda Elizabeta; Stankevičienė, Sigita; Panavienė, Violeta Vladislava; Rusonienė, Skirmantė; Rascon, Jelena. Pediatric mucosal-associated lymphoid tissue (MALT) lymphoma of the parotid glands in association with Sjogren syndrome // NOPHO 39th annual meeting: Together towards individually targeted treatment, 6.-7. and 9.-10.5.2022, virtual, Kuopio, Finland : program and abstracts. Kuopio. 2022, p. 66.

2020
1 Rusonienė, Skirmantė; Urbonas, Vaidotas; Avcin, Tadej. Extraintestinal manifestations of inflammatory Bowel disease // Periodic and non-periodic fevers / editor Rolando Cimaz. Cham : Springer, 2020. ISBN 9783030190545. eISBN 9783030190552. p. 177-214. (Rare Diseases of the Immune System, ISSN 2282-6505, eISSN 2283-6403). DOI: 10.1007/978-3-030-19055-2. [DB: Book Citation Index - Science (Web of Science), Scopus]

2018
1 Rusonienė, Skirmantė; Panavienė, Violeta Vladislava; Jankauskaitė, Kristina; Cvilik, Diana; Consolaro, Alessandro; Bovis, Francesca; Ruperto, Nicolino. The Lithuanian version of the Juvenile Arthritis Multidimensional Assessment Report (JAMAR) // Rheumatology international. Heidelberg : Springer Heidelberg. ISSN 0172-8172. eISSN 1437-160X. 2018, vol. 38, suppl. 1, p. 275-282. DOI: 10.1007/s00296-018-3970-z. [DB: Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE] [IF: 2.200; AIF: 4.173; Q3 (2018 InCities JCR SCIE)]

2016
1 Pečiulienė, Skaistė; Burnytė, Birutė; Gudaitienė, Rymanta; Rusonienė, Skirmantė; Drazdienė, Nijolė; Liubšys, Arūnas; Utkus, Algirdas. Perinatal manifestation of mevalonate kinase deficiency and efficacy of anakinra // Pediatric Rheumatology. London : BioMed Central Ltd. ISSN 1546-0096. eISSN 1546-0096. 2016, Vol. 14, Art. No. 19. DOI: 10.1186/s12969-016-0081-9. [DB: Academic Search Complete, TOC Premier, Academic OneFile, Scopus, PubMed, MEDLINE, Current Contents, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.283; AIF: 2.998; Q2 (2016 InCities JCR SCIE)]

2015
1 Burnytė, Birutė; Pečiulienė, Skaistė; Gudaitienė, Rymanta; Rusonienė, Skirmantė; Songailienė, Jurgita; Liubšys, Arūnas; Cimbalistienė, Loreta; Drazdienė, Nijolė. Importance of early diagnosis and start of treatment in Mevalonate Kinase Deficiency (MKD) patients // Journal of inherited metabolic disease: SSIEM 2015: Annual Symposium of the Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism, Lyon, France,1-4 September 2015. Dordrecht : Springer. ISSN 0141-8955. 2015, Vol. 38, iss. 1, Supplement, p. 334. DOI: 10.1007/s10545-015-9877-x. [DB: MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.541; AIF: 4.066; Q2 (2015 InCities JCR SCIE)]
2 Vaičiulėnaitė, Aušra; Panavienė, Violeta Vladislava; Rusonienė, Skirmantė. Autouždegiminiai sindromai: sudėtinga diagnostika ir gydymas = Autoinflammatory diseases: difficult diagnosis and treatment // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 2.1, p. 123-130. [DB: Index Copernicus]
3 Bumbulienė, Žana; Cimbalistienė, Loreta; Čerkauskienė, Rimantė; Daugėlavičienė, Valentina; Drazdienė, Nijolė; Dumčius, Sigitas; Ėmužytė, Regina; Grikinienė, Jurgita; Jankauskienė, Augustina; Kemežys, Robertas; Kinčinienė, Odeta; Kleinotienė, Gražina; Lesinskienė, Sigita; Martinkienė, Rasa; Mikulėnaitė, Laima; Narkevičiūtė, Irena; Nemanienė, Rolanda; Panavienė, Violeta Vladislava; Praninskienė, Rūta; Radžiūnienė, Violeta; Radžiūnas, Aivaras; Ragelienė, Lina; Raugalė, Algimantas; Rudzevičienė, Odilija; Rusonienė, Skirmantė; Rutkauskaitė, Vilma; Stankevičienė, Sigita; Sučilienė, Elena; Songailienė, Jurgita; Šaferienė, Indrė; Šaulytė Trakymienė, Sonata; Tamulienė, Indrė; Urbonas, Vaidotas; Usonis, Vytautas; Vankevičienė, Ramunė; Žilinskaitė, Virginija. Pediatrijos praktikos vadovas : leidinys skirtas medicinos specialistams, medicinos studijų studentams. 2-oji laida. Vilnius : "Baltijos idėjų grupė" ir partneriai, 2015. 751 p. ISBN 9789955974253.

2014
1 Martinkienė, Rasa; Rusonienė, Skirmantė. Periodinio karščiavimo, aftinio stomatito, faringito ir kaklo limfadenito (PFAPA) sindromas = Periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis and cervical lymphadenitis (PFAPA) syndrome // Vaikų pulmonologija ir alergologija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5261. 2014, T. 17, Nr. 2, p. 36-44. Prieiga per internetą: <http://www.pediatrija.org/multisites/pediatrija/images/stories/pdf/zurnalas/2014_2/vaiku%20alergologija%20ir%20pulmonologija_2014-2.pdf> [žiūrėta 2017-11-07]. [DB: Index Copernicus]
2 Rusonienė, Skirmantė; Panavienė, Violeta Vladislava; Eidukaitė, Audronė; Jakutovič, Marija. Proinflammatory S100 proteins as clinical markers of juvenile idiopathic arthritis // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-0138. 2014, vol. 21, nr. 3, p. 151-159. DOI: 10.6001/actamedica.v21i3.3000. [DB: TOC Premier, Current Abstracts, Index Copernicus]
3 Bumbulienė, Žana; Cimbalistienė, Loreta; Čerkauskienė, Rimantė; Daugelavičienė, Valentina; Drazdienė, Nijolė; Dumčius, Sigitas; Ėmužytė, Regina; Grikinienė, Jurgita; Jankauskienė, Augustina; Kemežys, Robertas; Kinčinienė, Odeta; Kleinotienė, Gražina; Lesinskienė, Sigita; Martinkienė, Rasa; Mikulėnaitė, Laima; Narkevičiūtė, Irena; Nemanienė, Rolanda; Panavienė, Violeta Vladislava; Praninskienė, Rūta; Radžiūnienė, Violeta; Radžiūnas, Aivaras; Ragelienė, Lina; Raugalė, Algimantas; Rudzevičienė, Odilija; Rusonienė, Skirmantė; Rutkauskaitė, Vilma; Stankevičienė, Sigita; Sučilienė, Elena; Songailienė, Jurgita; Šaferienė, Indrė; Šaulytė Trakymienė, Sonata; Tamulienė, Indrė; Urbonas, Vaidotas; Usonis, Vytautas; Vankevičienė, Ramunė; Žilinskaitė, Virginija. Pediatrijos praktikos vadovas : leidinys skirtas medicinos specialistams, medicinos studijų studentams. Antroji laida. Vilnius : UAB "Baltijos idėjų grupė" ir partneriai, 2014. 750 p. ISBN 9789955974253.

2013
1 Gudynaitė, Miglė; Gapšytė, Vita; Rusonienė, Skirmantė (temos vadovas); Panavienė, Violeta Vladislava (temos vadovas). Intrasąnarinių kortikosteroidų injekcijų taikymas gydant sąnarių pažeidimus // Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto studentų mokslinės draugijos LXV konferencija : darbų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2013, p. 177-178.

2010
1 Rusonienė, Skirmantė; Panavienė, Violeta Vladislava. Infekcijos ir vaikų artritai = Infections and arthritis in children // Pediatrija. Vilnius : Gamta. ISSN 1648-4630. 2010, nr. 2, p. 14-19.

2007
1 Panavienė, Violeta Vladislava; Jakutovič, Marija; Černiauskienė, Vilija; Rusonienė, Skirmantė. Jaunatvinio idiopatinio artrito gydymo dabartis ir ateitis = Current and future treatment of juvenile idiopathic arthritis // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2007, t. 13, nr. 2, p. 139-142. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MEDICINA-2007-2-04-PANAV.pdf> [žiūrėta 2008-08-06]. [DB: Index Copernicus]