VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Simona Rūta Letautienė' publikacijų sąrašas

2022
1 Žalimas, Algirdas; Kubiliūtė, Raimonda; Žukauskaitė, Kristina; Sabaliauskaitė, Rasa; Trakymas, Mantas; Letautienė, Simona Rūta; Mišeikytė Kaubrienė, Edita; Ušinskienė, Jurgita; Ulys, Albertas; Jarmalaitė, Sonata. Urine molecular biomarkers for detection and follow-up of small renal masses // International journal of molecular sciences. Basel : MDPI AG. ISSN 1661-6596. eISSN 1422-0067. 2022, vol. 23, iss. 24, art. no. 16110, p. 624-634. DOI: 10.3390/ijms232416110. [DB: MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus] [IF: 5.600; AIF: 6.400; Q1 (2022 InCities JCR SCIE)]

2021
1 Mikalčiutė-Ramanauskienė, Rugilė; Letautienė, Simona Rūta. Trigubai neigiamų krūties karcinomų bazalinių ir normalių potipių radiologinių požymių palyginimas = Differentiating basal-like and normal-like subtypes of triple negative breast cancer by using radiological analysis methods // Medicinos mokslai = Journal of medical sciences. Kėdainiai : VšĮ Lietuvos sveikatos mokslinių tyrimų centras. eISSN 2345-0592. 2021, t. 9, Nr. 3, p. 211-223. Prieiga per internetą: <https://medicsciences.com/f/2021/04-15/23.Differentiating%20Basal-like%20and%20Normal-like%20Subtypes%20of%20Triple%20Negative%20Breast%20Cancer%20by%20Using%20Radiological%20Analysis%20Methods.pdf>. [DB: Index Copernicus]
2 Mikalčiutė-Ramanauskienė, Rugilė; Letautienė, Simona Rūta. Malignant pleural mesothelioma: a case report // Medicinos mokslai = Journal of medical sciences. Kėdainiai : VšĮ Lietuvos sveikatos mokslinių tyrimų centras. eISSN 2345-0592. 2021, t. 9, Nr. 4, p. 199-206. Prieiga per internetą: <https://medicsciences.com/f/2021/05-03/22.Malignant-Pleural-Mesothelioma.pdf>. [DB: Index Copernicus]
3 Mikalčiutė-Ramanauskienė, Rugilė; Letautienė, Simona Rūta (temos vadovas). Trigubai neigiamų krūties karcinomų bazalinių ir normalių potipių radiologinių požymių palyginimas: literatūros apžvalga // Studentų mokslinės veiklos LXXII konferencija : Vilnius, 2020 m. gegužės 18-22 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2021. eISBN 9786090704103. p. 198. DOI: 10.15388/Proceedings.2020.1.
4 Mikalčiutė-Ramanauskienė, Rugilė; Letautienė, Simona Rūta (temos vadovas). Piktybinė pleuros mezotelioma: klinikinis atvejis // Studentų mokslinės veiklos LXXIII konferencija Vilnius, 2021 m. gegužės 17–20 d.: pranešimų tezės; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2021. eISBN 9786090706244. p. 394-395. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/Student%C5%B3_mokslin%C4%97s_veiklos_LXXIII_konferencijos_prane%C5%A1im%C5%B3_tezi%C5%B3_leidinys.pdf>.

2020
1 Aliukonis, Paulius; Letauta, Tadas; Letautienė, Simona Rūta; Ušinskienė, Jurgita. COVID-19 raiška plaučiuose, remiantis kompiuterinės tomografijos duomenimis: literatūros apžvalga // Onkologija : žurnalo "Internistas" priedas : "Baltijos ir idėjų grupė" ir partneriai. ISSN 1822-8623. 2020, 1, 26, p. 34-37.
2 Montvilaitė, Rūta; Letautienė, Simona Rūta; Kvaščevičius, Robertas; Barkauskienė, Alina. Intrakranijinių meningiomų radiologinių požymių ir jų histologinės diferenciacijos sąsajos: klinikinis atvejis ir literatūros apžvalga = Imaging features of intracranial meningiomas with histopathological correlation: a case report and review of literature // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2020, t. 24, Nr. 3, p. 227-240. DOI: 10.29014/ns.2020.31. [DB: Academic Search Ultimate]

2019
1 Muliuolis, Irvinas; Letautienė, Simona Rūta (temos vadovas). Bekontrastinio KT tyrimo patikimumas antinksčių incidentalomos diagnostikoje // Studentų mokslinės veiklos LXXI konferencija : Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas ; leidinį sudarė Laura Sabaliauskienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. eISBN 9786090701607. p. 230. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/4_PRIEDAS_PRANE%C5%A0IM%C5%B2_TEZ%C4%96S_2019.pdf>.

2018
1 Letautaitė, Greta; Letautienė, Simona Rūta; Vajauskas, Donatas; Steponavičienė, Rita. The value of 4D CT stereotactic treatment planning technique // Health and social sciences : Rīga Stradiņš University international student conference, 16-17 March 2018 : abstract book - Health sciences. Riga : Rīga Stradiņš University. 2018, p. 223.
2 Letauta, Tadas; Letautienė, Simona Rūta; Briedienė, Rūta; Naruševičiūtė, L.; Aliukonis, Paulius. Multiparametric versus biparametric MRI protocols for prostate cancer detection // 17th international congress of medical sciences, 10-13 May, 2018, Bulgaria. Sofia. 2018, p. 136.
3 Letautaitė, Greta; Steponavičienė, Rita; Letautienė, Simona Rūta. 4D technikos reikšmė planuojant spindulinį plaučių vėžio gydymą // Onkologija : žurnalo "Internistas" priedas : "Baltijos ir idėjų grupė" ir partneriai. ISSN 1822-8623. 2018, 2, 23, p. 58-60.

2017
1 Kazakevičiūtė-Januškevičienė, Girūta; Ušinskas, Andrius; Januškevičius, Eugenijus; Ušinskienė, Jurgita; Letautienė, Simona Rūta. Annotation of the medical images using quick response codes // Computer science and information systems. Novi Sad : ComSIS Consortium. ISSN 1820-0214. eISSN 2406-1018. 2017, Vol. 14, iss. 1, p. 175-196. DOI: 10.2298/CSIS151217044K. [DB: Embase, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.613; AIF: 2.069; Q4 (2017 InCities JCR SCIE)]
2 Aliukonis, Paulius; Letauta, Tadas; Briedienė, Rūta; Naruševičiūtė, Ieva; Letautienė, Simona Rūta. The role of different PI-RADS versions in prostate multiparametric magnetic resonance tomography assessment = Skirtingų PI-RADS versijų reikšmė vertinant prostatos multiparametrinio magnetinio rezonanso tomografijos duomenis // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2017, Vol. 24, No. 1, p. 44-50. DOI: 10.6001/actamedica.v24i1.3462. [DB: Index Copernicus, Current Abstracts, TOC Premier]
3 Lideikaitė, Andrė; Mozūraitienė, Julija; Letautienė, Simona Rūta. Analysis of prognostic factors for melanoma patients = Pacientų, sergančių melanoma, prognostinių veiksnių analizė // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2017, Vol. 24, No. 1, p. 25-34. DOI: 10.6001/actamedica.v24i1.3460. [DB: Index Copernicus, Current Abstracts, TOC Premier]
4 Letautaitė, Greta; Steponavičienė, Rita; Vajauskas, Donatas; Letautienė, Simona Rūta. 4D radiation therapy for lung cancer // 19th world congress of international society of cryosurgery, 13-15 September, 2017, Kaunas : online abstract book. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 2017. ISBN 9786099575032. p. 32. Prieiga per internetą: <http://www.isc.cryosurgery.at/Bilder/19_congress/4_19%20ISC%20Congress_Abstract%20Book.pdf> [žiūrėta 2018-05-22].
5 Briedienė, Rūta; Letautienė, Simona Rūta; Naruševičiūtė, Ieva; Letauta, Tadas; Aliukonis, Paulius. Comparison of PI-RADS v1 and PI-RADS v2 predictive malignancy value of prostate cancer // Przeglad lekarski. Kraków : Wydawnicto Przeglad Lekarski. ISSN 0033-2240. 2017, t. 74, suppl. 1, p. 120. [DB: Index Copernicus]
6 Briedienė, Rūta; Letautienė, Simona Rūta; Naruševičiūtė, I.; Aliukonis, Paulius; Letauta, Tadas. The significance of multiparametric magnetic resonance tomography for prostate cancer agressiveness evaluation and diferent versions of PI-RADS system comparison // ECR Today - Daily Congress Newspaper: ECR Today 2017 : European Congress of Radiology: Daily News from Europe's leading imaging meeting : Sunday, March 5, 2017, Vienna, Austria / European Congress of Radiology. Vienna : European Congress of Radiology. 2017, p. 1.

2016
1 Ušinskienė, Jurgita; Ulytė, Agnė; Bjørnerud, Atle; Venius, Jonas; Katsaros, Vasileios K; Rynkevičienė, Rytė; Letautienė, Simona Rūta; Norkus, Darius; Sužiedėlis, Kęstutis; Ročka, Saulius; Ušinskas, Andrius; Aleknavičius, Eduardas. Optimal differentiation of high- and low-grade glioma and metastasis: a meta-analysis of perfusion, diffusion, and spectroscopy metrics // Neuroradiology. Berlin Heidelberg : Springer. ISSN 0028-3940. eISSN 1432-1920. 2016, Vol. 58, p. 339-350. DOI: 10.1007/s00234-016-1642-9. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), SpringerLink] [IF: 2.093; AIF: 3.436; Q2 (2016 InCities JCR SCIE)]
2 Ušinskienė, Jurgita; Šestelinska, Evelina; Neverauskienė, Laura; Letautienė, Simona Rūta; Ročka, Saulius. Multiple pulmonary metastases from asymptomatic benign intracranial meningioma: a case report = Daugybinės plaučių metastazės iš besimptomės gerybinės intrakranijinėsmeningiomos: klinikinis atvejis // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2016, t. 15, Nr. 2-3, p. 108-112. DOI: 10.15388/LietChirur.2016.2-3.10088. [DB: Index Copernicus]
3 Šestelinska, Evelina; Ušinskienė, Jurgita; Neverauskienė, Laura; Letautienė, Simona Rūta; Ročka, Saulius. Multiple pulmonary metastases from asymptomatic benign intracranial meningioma: case report // 8th international conference of Lithuanian neuroscience association : program and abstracts, 9 December, 2016, Vilnius. Vilnius : Lietuvos neuromokslų asociacija, 2016. ISBN 9786094597749. p. 30. Prieiga per internetą: <http://www.neuromokslai.lt/files/uploaded/abstract-book-2016.pdf> [žiūrėta 2016-12-30].
4 Ušinskienė, Jurgita; Letautienė, Simona Rūta; Šestelinska, Evelina; Neverauskienė, Laura; Ročka, Saulius. Multiple pulmonary metastases from asymptomatic benign intracranial meningioma: case report = Intrakranijinės besimptomės meningiomos daugybinės metastazės į plaučius: klinikinis atvejis // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2016, t. 15, Nr. 4, p. 156-161. DOI: 10.15388/LietChirur.2016.4.10279. [DB: Index Copernicus]

2015
1 Naruševičiūtė, Ieva; Briedienė, Rūta; Letautienė, Simona Rūta; Grigienė, Rūta; Ulys, Albertas; Bernatavičienė, Jolita; Treigys, Povilas. Priešoperacinės magnetinio rezonanso tomografijos reikšmė prostatos naviko t dydžiui nustatyti = The significance of preoperative magnetic resonance tomography for prostate cancer T stage evaluation // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : VšĮ „Medicinos mintis“. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 4.1, p. 612-617. [DB: Index Copernicus]
2 Gudabskaitė, Asta; Bilogan, Marina; Letautaitė, Greta; Letautienė, Simona Rūta. Rosai-Dorfman liga: klinikinis atvejis = Rosai-Dorfman disease: case report // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 4.1, p. 586-592. [DB: Index Copernicus]
3 Vansevičiūtė, Rasa; Venius, Jonas; Žukovskaja, Olga; Kanopienė, Daiva; Letautienė, Simona Rūta; Rotomskis, Ričardas. 5-aminolevulinic-acid-based fluorescence spectroscopy and conventional colposcopy for in vivo detection of cervical pre-malignancy // BMC women's health [electronic resource]. London] : BioMed Central. ISSN 1472-6874. 2015, 15, 35, p. 1-9. DOI: 10.1186/s12905-015-0191-4. [IF: 1.353; AIF: 2.426; Q3 (2015 InCities JCR SCIE)]
4 Šustickas, Gytis; Rinkevičius, Dainius; Ušinskienė, Jurgita; Letautienė, Simona Rūta; Širvinskas, Audrius. Case-series analysis of intracranial saccular aneurysms treatment = Intrakranijinių aneurizmų gydymo atvejų analizė // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2015, 22, 3, p. 142-149. DOI: 10.6001/actamedica.v22i3.3197.

2014
1 Vansevičiūtė, Rasa; Venius, Jonas; Letautienė, Simona Rūta. 5-Aminolevulinic acid-based fluorescence diagnostics of cervical preinvasive changes // Medicina. ISSN 1010-660X. 2014, Vol. 50, iss. 3, p. 137-143. DOI: 10.1016/j.medici.2014.08.004. [DB: ScienceDirect, Scopus, MEDLINE, Index Copernicus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.494; AIF: 4.198; Q4 (2014 InCities JCR SCIE)]
2 Ivanauskas, Andrius; Aleknavičius, Eduardas; Janulionis, Ernestas; Burneckis, Arvydas; Letautienė, Simona Rūta; Ulys, Albertas; Trakymas, Mantas. Clinical study of adaptive prostate brachytherapy with i-125 implants based on radiological findings. results on early and late toxicity and ongoing challenges // Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. 2014, T. 24, Nr. 6, p. 107-112. DOI: 10.5200/sm-hs.2014.123. [DB: Index Copernicus]

2013
1 Briedienė, Rūta; Dementavičienė, Jūratė; Grigienė, Rūta; Letautienė, Simona Rūta. Radiologiniai plaučių vėžio simptomai // Plaučių vėžio diagnostikos ir gydymo gairės : (metodinės rekomendacijos). Vilnius : Vaistų žinios, 2013. ISBN 9789955884613. P. 45-50.
2 Briedienė, Rūta; Danila, Edvardas; Dementavičienė, Jūratė; Grigienė, Rūta; Letautienė, Simona Rūta. Radiologiniai plaučių vėžio atrankos principai // Plaučių vėžio diagnostikos ir gydymo gairės : (metodinės rekomendacijos). Vilnius : Vaistų žinios, 2013. ISBN 9789955884613. P. 50-55.
3 Briedienė, Rūta; Dementavičienė, Jūratė; Grigienė, Rūta; Letautienė, Simona Rūta. Radiologiniai plaučių vėžio išplitimo vertinimo metodai // Plaučių vėžio diagnostikos ir gydymo gairės : (metodinės rekomendacijos). Vilnius : Vaistų žinios, 2013. ISBN 9789955884613. P. 80-85.
4 Briedienė, Rūta; Dementavičienė, Jūratė; Grigienė, Rūta; Letautienė, Simona Rūta. Radiologinis plaučių vėžio dinamikos vertinimas // Plaučių vėžio diagnostikos ir gydymo gairės : (metodinės rekomendacijos). Vilnius : Vaistų žinios, 2013. ISBN 9789955884613. P. 168-172.
5 Didžiapetrienė, Janina; Letautienė, Simona Rūta; Griciūtė, Laima. Bendros pastangos kovoje su vėžiu // Onkologija. ISSN 1822-8623. 2013, Nr. 2, p. 32-34.
6 Danila, Edvardas; Cicėnas, Saulius; Laurinavičius, Arvydas; Zablockis, Rolandas; Aleknavičius, Eduardas; Aškinis, Renatas; Briedienė, Rūta; Buterlevičiūtė, Neringa; Characiejūtė, Vilija; Česas, Alvydas; Dementavičienė, Jūratė; Didžiapetrienė, Janina; Griciūtė, Laima; Grigienė, Rūta; Gruslys, Vygantas; Janilionis, Ričardas; Kasnauskienė, Jūratė; Kazlauskaitė, Nijolė; Krasauskas, Arnoldas; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Lachej, Nadežda; Letautienė, Simona Rūta; Ostanevičiūtė, Elvyra; Petrauskaitė-Everatt, Rūta; Petroška, Donatas; Rimienė, Jolita; Ruolia, Juozas; Schveigert, Diana; Smailytė, Giedrė; Steponavičienė, Rita; Šileikienė, Virginija; Uleckienė, Saulė; Vitkus, Dalius; Žurauskas, Edvardas. Plaučių vėžio diagnostikos ir gydymo gairės : (metodinės rekomendacijos). Vilnius : Vaistų žinios, 2013. 200 p. ISBN 9789955884613.
7 Grigienė, Rūta; Briedienė, Rūta; Letautienė, Simona Rūta. Viso kūno difuzijos vaizdinimo magnetinio rezonanso tomografijos būdu galimybės onkologijoje (apžvalga) // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, nr. 3.1, p. 99-104. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP-Radiologai_15.pdf> [žiūrėta 2014-02-03]. [DB: Index Copernicus]
8 Boukobza, Monique; Ušinskienė, Jurgita; Letautienė, Simona Rūta. Case report of cervical myelopathy due to ossification of the posterior longitudinal ligament in association with flavum ligament ossification: MRI and CT appearance // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-0138. 2013, vol. 20, nr. 2, p. 79-83. DOI: 10.6001/actamedica.v20i2.2696. [DB: TOC Premier, Current Abstracts, Index Copernicus]

2012
1 Samalavičius, Narimantas Evaldas; Kilius, Alfredas; Petrulis, Kęstutis; Letautienė, Simona Rūta; Grigienė, Rūta; Briedienė, Rūta; Mišeikytė Kaubrienė, Edita. Transanal endoscopic microsurgery: results of the first 50 cases = Transanalinė endoskopinė mikrochirurgija: pirmųjų 50 atvejų rezultatai // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-0138. 2012, vol. 19, nro 1, p. 45-49. DOI: 10.6001/actamedica.v19i1.2309. [DB: Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Academic Search Complete, TOC Premier, Current Abstracts, Index Copernicus]
2 Briedienė, Rūta; Letautienė, Simona Rūta; Grigienė, Rūta. Prostate MRI diagnostics // Modern radiation oncology: economical aspects and innovations in the treatment : international conference, September 14-15, 2012, Palanga. [Vilnius], 2012. ISBN 9786099537160. P. 26-28.
3 Naruševičiūtė, Ieva; Letautienė, Simona Rūta. Nosies ertmės ir prienosinių ančių navikai // Onkologija. ISSN 1822-8623. 2012, Nr. 11, p. 21-25.
4 Letautienė, Simona Rūta. Mezotelioma: diagnostikos galimybės // Onkologija. ISSN 1822-8623. 2012, Nr. 11, p. 26-27, 30.
5 Grigienė, Rūta; Letautienė, Simona Rūta. Prostatos vėžio išplitimo vertinimas MRT // Onkologija. ISSN 1822-8623. 2012, Nr. 11, p. 51-53.

2010
1 Gleiznienė, Rymantė; Bučinskas, Ugnius; Lukoševičius, Saulius; Vaitkus, Antanas; Letautienė, Simona; Apanavičiūtė, Daiva; Galvonaitė, Milda. Gliomatosis cerebri // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2010, t. 46, Nr. 5, p. 341-344. Prieiga per internetą: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20679750> [žiūrėta 2016-03-21]. [DB: MEDLINE, Index Copernicus, DOAJ, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.446; AIF: 3.935; Q3 (2010 InCities JCR SCIE)]
2 Lachej-Mikerovienė, Nadežda; Steponavičienė, Laura; Bilogan, Marina; Letautienė, Simona Rūta. Šiuolaikinis požiūris į hepatoceliulinės karcinomos diagnostiką ir gydymą // Onkologija. ISSN 1822-8623. 2010, Nr. 7, p. 25-29.

2009
1 Grigienė, Rūta; Grigaitė, Kristina; Letautienė, Simona Rūta. Šiuolaikinių radiologinių metodų reikšmė nustatant gimdos kaklelio vėžio išplitimą : New imaging modalities in cervical cancer staging // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2009, T. 15, Nr. 3, p. 201-205. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/201_205_mtp09_III_.pdf> [žiūrėta 2009-11-22]. [DB: Index Copernicus]
2 Bilogan, Marina; Letautienė, Simona Rūta. Riebaliniai navikai // Onkologija. ISSN 1822-8623. 2009, Nr. 5, p. 24-25.

2008
1 Aleknavičienė, Birutė; Aleknavičius, Eduardas; Characiejus, Dainius; Didžiapetrienė, Janina; Griciūtė, Liudvika Laima; Kasiulevičius, Vytautas; Kazlauskaitė, Nijolė; Letautienė, Simona Rūta; Ostapenko, Valerijus; Smailytė, Giedrė; Šapoka, Virginijus; Tamošauskienė, Jūratė; Uleckienė, Saulė; Valuckas, Konstantinas Povilas; Vaičiulienė, Elvyra. Onkologija šeimos gydytojui : vadovėlis. I dalis : Onkologijos pagrindai / [sudarė Konstantinas Povilas Valuckas, Eduardas Aleknavičius, Birutė Aleknavičienė] ; Vilniaus universiteto Onkologijos institutas, Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas. Vilnius : Vilniaus universiteto Onkologijos institutas, 2008. 233 p. ISBN 9789986784715.
2 Letautienė, Simona Rūta; Grigienė, Rūta. Rizika susirgti širdies ligomis ir plaučių vėžiu po krūties vėžio spindulinio gydymo = Morbidity risk from heart disease and lung cancer after radiotherapy for breast cancer // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius. ISSN 1392-1312. 2008, t. 14, nr. 2, p. 173-179. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MEDICINA-2008-2-p_173-179.pdf> [žiūrėta 2010-01-08]. [DB: Index Copernicus]
3 Letautienė, Simona Rūta. Nuo ko priklauso plaučių spindulinių komplikacijų rizika? = What factors influence the risk of postradiation lung complications? // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius. ISSN 1392-1312. 2008, t. 14, nr. 1, p. 48-54. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MEDICINA-2008-1-p_48-54.pdf> [žiūrėta 2010-01-08]. [DB: Index Copernicus]
4 Letautienė, Simona Rūta; Grigienė, Rūta. Indikacijos pilvo organų radiologinei diagnostikai = = Indications for abdomen radiologic diagnostic imaging // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius. ISSN 1392-1312. 2008, T. 14, Nr. 4, p. 340-345. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/36_pdfsam_.pdf> [žiūrėta 2010-01-08]. [DB: Index Copernicus]

2007
1 Grigienė, Rūta; Valuckas, Konstantinas; Aleknavičius, Eduardas; Kurtinaitis, Juozas; Letautienė, Simona Rūta. The value of prognostic factors for uterine cervical cancer patients treated with irradiation alone // BMC cancer. ISSN 1471-2407. 2007, no. 7, art. no. 234, p. [1-9]. DOI: 10.1186/1471-2407-7-234. [DB: MEDLINE, Chemical abstracts, Scopus, CAB Abstracts, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Arts & Humanities Citation Index (Web of Science), Current Contents / Clinical Medicine, Biological Sciences Database, Embase] [IF: 2.709; AIF: 4.551; Q2 (2007 InCities JCR SCIE)]

2006
1 Letautienė, Simona Rūta; Valuckas, Konstantinas Povilas. Predicting dosimetric factors of radiation toxicity in lung cancer treatment // 4th Baltic congress of oncology : program and abstracts : 25–27 May 2006, Tartu, Estonia. 2006, p. 183.
2 Letautienė, Simona Rūta; Valuckas, Konstantinas Povilas. Plaučių pospindulinio toksiškumo dozimetrinių prognozinių faktorių reikšmė gydant plaučių vėžį = Importance of dosimetric factors predicting radiation toxicity in lung cancer treatment // Medicina. ISSN 1010-660X. 2006, T. 42, Nr. 4. Prieiga per internetą: <http://medicina.kmu.lt/0604/0604-07l.pdf> [žiūrėta 2006-09-26]. [DB: MEDLINE, Index Copernicus]

2004
1 Miller, Albert; Letautienė, Simona Rūta; Mickevičius, Romualdas; Atkočius, Vydmantas. Dose coverage evaluation for lung cancer radiation therapy = Dozės padengimo įvertinimas plaučių vėžio spindulinėje terapijoje // Medicina. ISSN 1010-660X. 2004, t. 40, nr. 12, p. 1197-1206. Prieiga per internetą: <http://medicina.lsmuni.lt/med/0412/0412-10e.pdf> [žiūrėta 2010-01-08]. [DB: Index Copernicus, MEDLINE]

2002
1 Grigienė, Rūta; Pipiras, Vladas; Letautienė, Simona Rūta; Drulia, Eugenijus; Beresnevičius, Kazys; Aizenas, Michailas Chaimovičius. Kompiuterinė tomografija vertinant sritinius limfmazgius gimdos kaklelio IB stadijos vėžio atvejais = Computed tomograhpy evaluation detecting regional lymph nodes in cases of IB stage cervical cancer // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2002, Nr. 4, priedas, p. 29-32.
2 Letautienė, Simona Rūta; Miller, Albert. Plaučių navikų apšvitos tūrio paklaidos įvertinimas kompiuterinėje tomografijoje = Estimation of errors in lung tumor size definition for ct based radiotherapy treatment planning // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2002, Nr. 4, priedas, p. 33-35.
3 Grigienė, Rūta; Letautienė, Simona Rūta; Banienė, Daiva; Steponėnienė, A.; Valuckas, Konstantinas Povilas. Radiological protection issues in computed tomography // Third Baltic congress of oncology : abstracts, [May 2-4, Vilnius]. Vilnius, 2002. ISBN 9986784301. p. 238.
4 Letautienė, Simona Rūta; Miller, Albert; Tiškevičius, Sigitas. Evaluation method of radiation induced regional lung damage // Third Baltic congress of oncology : abstracts [May 2-4, Vilnius]. Vilnius, 2002. ISBN 9986784301. p. 132.
5 Letautienė, Simona Rūta; Grigienė, Rūta; Banienė, Daiva; Steponėnienė, A; Aleknavičius, Eduardas. Diagnostic difficulties of malignant mezothelioma // Third Baltic congress of oncology : abstracts, [May 2-4, Vilnius]. Vilnius, 2002. ISBN 9986784301. p. 133.
6 Mamontovas, Viktoras; Letautienė, Simona Rūta. Lithuanian radiology today: infrastucture and activities // Third Baltic congress of oncology : abstracts [May 2-4, Vilnius]. Vilnius, 2002. ISBN 9986784301. p. 242.
7 Miller, Albert; Letautienė, Simona Rūta; Tiškevičius, Sigitas. Evaluation method of radiation induced regional lung damage // 55th Nordic radiological congress : 2002 June 25-28, Reykjavik, Iceland : programme and abstracts. Iceland. 2002, p. 57.