VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Saulius Vainauskas' publikacijų sąrašas

2021
1 Tamašauskaitė, Jūratė; Vainauskas, Saulius. Pasikartojančių darbo judesių rizikos identifikavimo (ART) priemonės turinio validumas = Content validity of assessment of repetitive tasks (ART) tool // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2021, Nr. 4, p. 91-97. Prieiga per internetą: <https://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2021.4(95)/VS_2021_4(95)_ORIG_Darbo_judesiai.pdf>. [DB: Index Copernicus]
2 Pilipavičienė, Lolita; Vainauskas, Saulius. Profesinės sveikatos paslaugos, teikiamos Lietuvos įmonių darbuotojams = Occupational health services provided to Lithuanian employees // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. eISSN 2538-6832. 2021, Nr. 4(95), p. 84-90. Prieiga per internetą: <https://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2021.4(95)/VS_2021_4(95)_ORIG_Profesine_sveikata.pdf>. [DB: Index Copernicus]
3 Vainauskas, Saulius; Tamašauskaitė, Jūratė. Viršutinių galūnių pasikartojančių užduočių vertinimo priemonės tinkamumo savarankiškai valdyti kaulų ir raumenų sistemos pažeidimų riziką Lietuvos įmonėse tyrimas. Vilnius : Higienos institutas, 2021. 59 p. (Mokslo darbai, eISSN 1822-9999 ; Nr. 41). ISBN 9786094621994.

2020
1 Tamašauskaitė, Jūratė; Vainauskas, Saulius. Pasikartojančių viršutinėmis galūnėmis atliekamų užduočių vertinimo priemonės adaptavimas Lietuvos įmonėse = Adaptation of repetitive tasks assessment instrument for upper limbs (the art tool) in Lithuanian enterprises // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2020, Nr. 1, p. 38-45. Prieiga per internetą: <https://www.hi.lt/uploads/pdf/zurnalo_vs%20info/2020_1/VS%202020%201(88)%20ORIG%20Virsutines%20galunes.pdf>. [DB: Index Copernicus]
2 Pilipavičienė, Lolita; Vainauskas, Saulius. Profesinės sveikatos paslaugų teikimo labai mažose ir mažose įmonėse plėtros galimybės = The possibilities for the development of the provision of occupational health services in micro- and small-sized enterprises // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2020, Nr. 3, p. 74-80. Prieiga per internetą: <https://www.hi.lt/uploads/pdf/zurnalo_vs%20info/2020_3/VS%202020%203(90)%20ORIG%20Profesine%20sveikata.pdf>. [DB: Index Copernicus]

2019
1 Vainauskas, Saulius. Profesinės sveikatos priežiūra šiandien ir rytoj = Occupational health care today and tomorrow // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2019, Nr. 4, p. 5-6. Prieiga per internetą: <https://hi.lt/uploads/pdf/zurnalo_vs%20info/2019%204/VS%202019%204(87)%20RED.pdf>.
2 Vainauskas, Saulius; Pilipavičienė, Lolita. Sveikatą stiprinti darbe padedančio fizinio aktyvumo žinių klausimyno parengimas = Development of nutrition knowledge questionnaire aimed for occupational health promotion // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2019, Nr. 4(87), p. 49-56. Prieiga per internetą: <http://hi.lt/uploads/pdf/zurnalo_vs%20info/2019%204/VS%202019%204(87)%20ORIG%20Mitybos%20zinios.pdf>. [DB: Index Copernicus]
3 Tamašauskaitė, Jūratė; Vainauskas, Saulius. Pasikartojančių viršutinėmis galūnėmis atliekamų užduočių vertinimo priemonės, kuria siekiama įvertinti ergonominę riziką, patikimumas = The reliability of the repetitive task of the upper limbs (the ART) tool for assessing of an ergonomic risk // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2019, Nr. 3, p. 44-48. Prieiga per internetą: <https://www.hi.lt/uploads/pdf/zurnalo_vs%20info/2019_3/VS%202019%203(86)%20ORIG%20Virsutines%20galunes.pdf>. [DB: Index Copernicus]
4 Pilipavičienė, Lolita; Vainauskas, Saulius. Sveikatą stiprinti darbe padedančio mitybos žinių klausimyno parengimas = Development of nutrition knowledge questionnaire aimed for occupational health promotion // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2019, Nr. 4, p. 58-67. Prieiga per internetą: <https://hi.lt/uploads/pdf/zurnalo_vs%20info/2019%204/VS%202019%204(87)%20ORIG%20Mitybos%20zinios.pdf>. [DB: Index Copernicus]
5 Vainauskas, Saulius; Tamašauskaitė, Jūratė. Kompiuterizuotos darbo vietos rizikos veiksnių identifikavimas : metodinės rekomendacijos / Parengė: Jūratė Tamašauskaitė, Saulius Vainauskas. Vilnius : Higienos institutas, 2019. 32 p. ISBN 9786098122619. Prieiga per internetą: <http://hi.simplit.lt/uploads/pdf/leidiniai/Rekomendacijos/Kompiuterizuotos_darbo_vietos_rekomendacijos_.pdf>.
6 Pilipavičienė, Lolita; Vainauskas, Saulius. Dirbančių asmenų, kuriems prieinamos profesinės sveikatos priežiūros paslaugos, dalies (procentais) rodiklio apskaičiavimas : metodinės rekomendacijos / parengė: Lolita Pilipavičienė, Saulius Vainauskas. Vilnius : Higienos institutas, 2019. 20 p. ISBN 9786098122602. Prieiga per internetą: <https://www.hi.lt/uploads/pdf/leidiniai/Rekomendacijos/Dirbanciu_asmenu_rekomendacijos_.pdf>.
7 Pilipavičienė, Lolita; Vainauskas, Saulius. Mitybos ir fizinio aktyvumo žinių klausimyno taikymas siekiant darbe stiprinti sveikatą. : metodinės rekomendacijos / parengė: Lolita Pilipavičienė, Saulius Vainauskas. Vilnius : Higienos institutas, 2019. 18 p. Prieiga per internetą: <https://www.hi.lt/uploads/pdf/leidiniai/Rekomendacijos/Svetainei_HI_rekomendacijos_mitybos%20ir%20fizinio%20aktyvumo%20zinu%20klausimynas.pdf>.
8 Vainauskas, Saulius; Pilipavičienė, Lolita. Sveikatą stiprinti darbe padedančio žinių klausimyno parengimas atsižvelgiant į Lietuvos visuomenės sveikatos biurų poreikius. Vilnius : Ciklonas, 2019. 83 p. (Mokslo darbai ; nr. 37). ISBN 9786098122633.

2018
1 Pilipavičienė, Lolita; Vainauskas, Saulius. Darbuotojų antsvorį / nutukimą mažinančių individualaus konsultavimo intervencijų taikymas. : metodinės rekomendacijos / parengė: Lolita Pilipavičienė, Saulius Vainauskas. Vilnius : Higienos institutas, 2018. 24 p. ISBN 9786094620911. Prieiga per internetą: <https://www.hi.lt/uploads/pdf/leidiniai/Rekomendacijos/Darbuotoju_antsvoris.pdf>.
2 Pilipavičienė, Lolita; Vainauskas, Saulius. Fizinį aktyvumą ir sveiką mitybą skatinančių konsultavimo intervencijų pritaikomumas Lietuvos įmonėse (įstaigose). = The feasibility of counselling interventions promoting workers’ physical activity and healthy nutrition for Lithuanian enterprises // Visuomenė sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2018, Nr. 1(80), p. 48-56. Prieiga per internetą: <https://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2018.1(80)/VS%202018%201(80)%20ORIG%20Fizinis%20aktyvumas.pdf>. [DB: Index Copernicus]
3 Tamašauskaitė, Jūratė; Vainauskas, Saulius. Vilniaus ir Kauno valstybinėse ir savivaldybių biudžetinėse įstaigose dirbančių stygininkų kaulų ir raumenų sistemos pažeidimų paplitimas. = Prevalence of musculoskeletal disorders among string players working in Vilnius and Kaunas state and municipal institution // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2018, Nr. 1(80), p. 57-63. Prieiga per internetą: <https://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2018.1(80)/VS%202018%201(80)%20ORIG%20Stygininku%20pazeidimai.pdf>. [DB: Index Copernicus]
4 Pilipavičienė, Lolita; Vainauskas, Saulius. Darbuotojų mitybos žinios ir jų ryšys su socialiniais bei demografiniais veiksniais. = Workers’ nutrition knowledge and its relationship with socio-demographic factors // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2018, Nr. 4, p. 24-29. Prieiga per internetą: <https://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2018.4(83)/VS%202018%204(83)%20LIT%20A%20Darbuotoju%20mityba.pdf>. [DB: Index Copernicus]
5 Vainauskas, Saulius; Pilipavičienė, Lolita. Darbuotojų širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnius mažinančių konsultavimo intervencijų vertinimas. Vilnius : Higienos institutas, 2018. 86 p. (Mokslo darbai ; Nr. 34). ISBN 9786094621048.
6 Vainauskas, Saulius; Tamašauskaitė, Jūratė. Muzikantų ergonominiai darbo aplinkos veiksniai ir jų sąsajos su kaulų ir raumenų sistemos sutrikimais. Vilnius : Higienos institutas, 2018. 63 p. ISBN 9786094621024.

2017
1 Pilipavičienė, Lolita; Vainauskas, Saulius. Darbuotojų kūno masės indeksą mažinančių individualaus konsultavimo intervencijų veiksmingumas: sisteminė literatūros apžvalga ir metaanalizė. = The effectiveness of individual counselling interventions aiming to reduce workers’ body mass index: a systematic review and meta-analysis // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2017, Nr. 3, p. 10-20. Prieiga per internetą: <https://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2017.3(78)/VS%202017%203(78)%20LIT%20A%20Kuno%20mase.pdf>. [DB: Index Copernicus]
2 Tamašauskaitė, Jūratė; Vainauskas, Saulius. Vilniaus ir Kauno orkestrų muzikantų kaulų ir raumenų sistemos pažeidimai bei jų rizikos veiksniai = Musculoskeletal disorders and they risk factors among Vilnius and Kaunas orchestra musicians // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2017, Nr. 2, p. 81-90. Prieiga per internetą: <https://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2017.2%20(77)/VS%202017%202(77)%20ORIG%20Orkestru%20muzikantai.pdf>. [DB: Index Copernicus]
3 Pilipavičienė, Lolita; Vainauskas, Saulius. Darbuotojų antsvoris / nutukimas Europos šalyse = Overweight and obesity in workers in European countries // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2017, Nr. 2, p. 27-32. Prieiga per internetą: <https://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2017.2%20(77)/VS%202017%202(77)%20LIT%20A%20Darbuotoju%20antsvoris.pdf>. [DB: Index Copernicus]
4 Pilipavičienė, Lolita; Vainauskas, Saulius. Saugos ir sveikatos kultūros gerinimas įmonėse : metodinės rekomendacijos / parengė: Lolita Pilipavičienė, Saulius Vainauskas. Vilnius : Higienos institutas, 2017. 205 p. Prieiga per internetą: <https://www.hi.lt/uploads/pdf/leidiniai/Rekomendacijos/Saugos_sveikatos_kulturos_gerinimas.pdf>.
5 Tamašauskaitė, Jūratė; Vainauskas, Saulius. Muzikantų kaulų ir raumenų sistemos sutrikimų prevencija : metodinės rekomendacijos / parengė Jūratė Tamašauskaitė, Saulius Vainauskas. Vilnius : Higienos institutas, 2017. 21 p. Prieiga per internetą: <https://www.hi.lt/uploads/pdf/leidiniai/Rekomendacijos/Muzikantams_Metod_rek.pdf>.
6 Tamašauskaitė, Jūratė; Vainauskas, Saulius. Viršutinių galūnių pasikartojančių užduočių vertinimas (ART priemonė). : vadovas darbdaviams / parengė: Jūratė Tamašauskaitė, Saulius Vainauskas. Vilnius : Higienos institutas, 2017. 16 p. Prieiga per internetą: <https://hi.lt/uploads/pdf/padaliniai/PSC%20TS/ART_priemone.pdf>.
7 Vainauskas, Saulius; Pilipavičienė, Lolita. Saugos ir sveikatos kultūra bei profesinės sveikatos paslaugos apdirbamosios gamybos įmonėse. Vilnius : Higienos institutas, 2017. 76 p. ISBN 9786094620843.

2016
1 Tamašauskaitė, Jūratė; Vainauskas, Saulius. Vilniaus ir Kauno muzikantų nusiskundimų kaulų ir raumenų sistemos skausmu ar diskomfortu paplitimas. = Prevalence of musculoskeletal pain or discomfort complaints among Vilnius and Kaunas musicians // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2016, Nr. 4, p. 53-59. Prieiga per internetą: <https://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2016.4(75)/VS%202016%204(75)%20ORIG%20Muzikantu%20nusiskundimai.pdf>. [DB: Index Copernicus]
2 Pilipavičienė, Lolita; Vainauskas, Saulius. Lietuvos apdirbamosios gamybos įmonių darbuotojų pageidaujamos profesinės sveikatos paslaugos = Occupational health services wished by blue-collar workers of Lithuanian manufacturing enterprises // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2016, Nr. 3, p. 60-68. Prieiga per internetą: <https://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2016.3(74)/VS%202016%203(74)%20ORIG%20Apdirbamoji%20gamyba.pdf>. [DB: Index Copernicus]
3 Pilipavičienė, Lolita; Vainauskas, Saulius. Profesinės sveikatos paslaugų teikimo apimtis Lietuvos apdirbamosios gamybos įmonėse ir jų nauda darbuotojams. = The extent of providing occupational health services in Lithuanian manufacturing enterprises and their benefit to the workers // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2016, Nr. 3, p. 42-51. Prieiga per internetą: <https://hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2016.3(74)/VS%202016%203(74)%20ORIG%20Profesine%20sveikata.pdf>. [DB: Index Copernicus]
4 Pilipavičienė, Lolita; Vainauskas, Saulius. Saugos ir sveikatos kultūra Lietuvos apdirbamosios gamybos įmonėse. = Health and safety culture in Lithuanian manufacturing enterprises // Visuomenės sveikata : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2016, Nr. 1, p. 95-102. Prieiga per internetą: <https://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2016.01.72/VS%202016%201(72)%20ORIG%20Sveikatos%20kultura.pdf>. [DB: Index Copernicus]
5 Tamašauskaitė, Jūratė; Vainauskas, Saulius. Muzikantų kaulų ir raumenų sistemos sutrikimų prevencija : metodinis leidinys / parengė: Jūratė Tamašauskaitė, Saulius Vainauskas. Vilnius : Higienos institutas, 2016. 21 p.

2015
1 Pilipavičienė, Lolita; Vainauskas, Saulius. Saugos ir sveikatos kultūros gerinimas įmonėse : metodinės rekomendacijos / parengė: Lolita Pilipavičienė, Saulius Vainauskas. Vilnius : Higienos institutas, 2015. 13 p.

2011
1 Vainauskas, Saulius; Jankauskas, Remigijus. Sergamumo profesinėmis ligomis pokyčiai Lietuvoje 1995-2008 metais ir teisės aktų įtaka profesinių ligų nustatymui. / [darbo vadovai: R. Jankauskas, S. Vainauskas]. Vilnius : Higienos institutas, 2011. 144 p. ISBN 9789955526711.

2010
1 Vasilavičius, Paulius; Januškevičius, Vidmantas; Ustinavičienė, Rūta; Vainauskas, Saulius; Šidagytė, Rasa. Kauno apskrities gydymo įstaigų slaugytojų patiriamo negatyvaus elgesio sąsajos su sveikatos sutrikimais = Negative behavior at workplace and its correlation with nurses’ health changes in Kaunas County health institutions // Visuomenės sveikata = Public health. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2010, Nr. 1(48), p. 59-66. [DB: Index Copernicus]

2008
1 Urbelis, Algimantas; Adamonienė, Danutė Valentina; Dubakienė, Rūta; Einikienė, Asta; Garalevičius, R.; Griciūtė, Liudvika Laima; Januškevičius, V.; Javtokas, Zenonas; Juozulynas, A.; Kaveckaitė, K.; Marčiukaitienė, Irena Ona; Mikutytė, A.; Misevičius, I.; Morkūnas, G.; Obelenis, V.; Pajarskienė, Birutė; Paltanavičienė, Audra; Raškevičienė, Rita; Skvarciany, Z.; Slapšytė, Gražina; Smolianskienė, Gražina; Stukas, Rimantas; Širmulis, Edmundas; Šurkienė, Genė; Vainauskas, Saulius; Uleckienė, Saulė; Urbonas, M.; Ustinavičienė, Rūta; Vegys, Algis; Zabulytė, Danguolė; Žagminas, Kęstutis; Juozulynas, Jurgis Algirdas. Profesinė sveikata : [vadovėlis]. Vilnius : Vaistų žinios, 2008. 288 p. ISBN 9789955511724.

2007
1 Jurgelėnas, Antanas; Šurkienė, Genė; Juozulynas, Jurgis Algirdas; Stukas, Rimantas; Buzytė, Viktorija; Baubinas, Algirdas; Kučingis, Šarūnas; Vainauskas, Saulius; Butikis, Mindaugas; Narkauskaitė, Laura. Socialiniai gyvenimo kokybės skirtumai Vilniuje // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2007, nr. 3, p. 31-37. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/VS_2007_3(38).pdf> [žiūrėta 2008-06-18]. [DB: Index Copernicus]

2006
1 Jankauskas, Remigijus; Vainauskas, Saulius. Mobilaus ryšio telefonų naudotojų sveikatos skundų paplitimas priklausomai nuo mobilaus ryšio naudojimo intensyvumo = Prevalence of health complaints among mobile phone users depending on exposure duration // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2006, Nr. 2, p. 59-64. [DB: Index Copernicus]

2004
1 Vuori, Virpi; Jantunen, Matti; Vainauskas, Saulius; Šurkienė, Genė. Expofacts - a tool for exposure analysis // Proceedings of the 2nd WHO international housing and health symposium. Vilnius. 2004, p. 681.

2002
1 Baubinas, Algirdas; Vainauskas, Saulius. I-IV klasių vaikų globos namų auklėtinių sveikatos savivertė // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2002, Nr. 3, p. 23-25.
2 Šurkienė, Genė; Vainauskas, Saulius; Ringevičiūtė, Rasa. Gimnazistų darbo ir poilsio režimo ypatumai = The peculiarities of the day's routine of secondary school-boys and school-girls // Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. 2002, Nr. 3, p. 59-61.

2001
1 Vainauskas, Saulius; Baubinas, Algirdas; Lapėnaitė, Rūta. Lietuvos vaikų globos namų auklėtinių sveikatos savivertė // Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. 2001, nr. 1-2 (14-15), p. 20-24.

2000
1 Vainauskas, Saulius; Pazdrazytė, Rita; Baubinas, Algirdas. Alkoholio vartojimo paplitimas tarp studentų medikų // Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. 2000, Nr. 2, p. 16-22.
2 Vainauskas, Saulius; Jurgilaitė, Aušra; Baubinas, Algirdas. Alkoholio vartojimo paplitimas tarp Lietuvos vaikų globos namų auklėtinių // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2000, Nr. 1, p. 65-70.

1999
1 Vainauskas, Saulius. Lietuvos moksleivių mitybos ypatumai ir sveikata // Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. 1999, nr. 2, p. 42-45.

1998
1 Baubinas, Algirdas; Vainauskas, Saulius. Gyvenamosios aplinkos įtaka moksleivių sveikatai // Aplinkos inžinerija. ISSN 1392-1622. 1998, t. 6, nr. 1, p. 4-8.
2 Baubinas, Algirdas; Vainauskas, Saulius. Lietuvos moksleivių požiūris į kūno kultūrą ir savo sveikatą // Sporto mokslas. ISSN 1392-1401. 1998, nr. 2, p. 65-69.
3 Baubinas, Algirdas; Vainauskas, Saulius. Psychosocial factors and their influence on schoolchildren's health // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 1998, nr. 2, p. 150-154.