VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Saulė Švedienė' publikacijų sąrašas

2022
1 Miškinytė, Sigutė; Januškevičiūtė, Elija; Švedienė, Saulė (temos vadovas). Sedacija taikant regioninę anesteziją įvairių operacijų metu ir nervų blokadų skirtumai ortopedinėse-traumatologinėse operacijose // Studentų mokslinės veiklos LXXIV konferencija, Vilnius, 2022 m. gegužės 16-20 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas; leidinį sudarė VU MF Mokslo specialistė dr. Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2022. eISBN 9786090707371. p. 100-101. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233). DOI: 10.15388/SMVK.2022.
2 Bartuševičienė, Ieva; Činčikas, Darius; Švedienė, Saulė; Ledinauskienė, Gabrielė. Šiuolaikinė anestezija: mitai ir faktai // Spectrum. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1822-0347. 2022, Nr. 1, p. 18-23. Prieiga per internetą: <https://issuu.com/vu_lt/docs/spectrum_digital_35>.

2021
1 Miškinytė, Sigutė; Januškevičiūtė, Elija; Švedienė, Saulė (temos vadovas). Sedacija regioninės anestezijos metu // Studentų mokslinės veiklos LXXIII konferencija Vilnius, 2021 m. gegužės 17-20 d.: pranešimų tezės; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2021. eISBN 9786090706244. p. 74-75. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 15). DOI: 10.15388/Proceedings.2021.1.
2 Bartuševičienė, Ieva; Švedienė, Saulė (temos vadovas). Vietinių anestetikų bariškumo ir adjuvantų įtaka mažų dozių spinalinės nejautros kokybei // Studentų mokslinės veiklos LXXIII konferencija Vilnius, 2021 m. gegužės 17–20 d.: pranešimų tezės; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2021. eISBN 9786090706244. p. 79-80. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 15). DOI: 10.15388/Proceedings.2021.1.

2019
1 Vosylius, Saulius; Uvarovas, Valentinas; Švedienė, Saulė; Šatkauskas, Igoris. Resuscitation following a bupivacaine injection for a cervical paravertebral block // Open medicine. Warsaw : Sciendo, De Gruyter Poland. eISSN 2391-5463. 2019, vol. 14, iss. 1, p. 953-958. DOI: 10.1515/med-2019-0112. [DB: Embase, J-Gate, PubMed, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
2 Švedienė, Saulė. Influence of hypotension to the brain oxygenation during shoulder arthroscopy in sitting position // Regional anesthesia and pain medicine: Abstracts of the 38th Annual European Society of Regional Anesthesia (ESRA) Congress : September 11-14, 2019, Bilbao, Spain / Organized by : Kenes Group. European Society of Regional Anaesthesia. [London, United Kingdom]. London : BMJ publishing group. ISSN 1098-7339. eISSN 1532-8651. 2019, vol. 44, suppl. 1, p. A35-A36. DOI: 10.1136/rapm-2019-ESRAABS2019.38. [DB: Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 7.015; AIF: 3.444; Q1 (2019 InCities JCR SCIE)]
3 Bunevičiūtė, Ignė; Stankevič, Jolita; Dabravolskaitė, Vestina; Dobrovolskij, Andrej; Švedienė, Saulė. Cerebral oxygenation using near-infrared spectroscopy in beach-chair position during shoulder arthroscopy under different anaesthesia types. // Regional anesthesia and pain medicine: Abstracts of the 38th Annual European Society of Regional Anesthesia (ESRA) Congress : September 11-14, 2019, Bilbao, Spain / Organized by : Kenes Group. European Society of Regional Anaesthesia. [London, United Kingdom]. London : BMJ publishing group. ISSN 1098-7339. eISSN 1532-8651. 2019, vol. 44, suppl. 1, p. A205. DOI: 10.1136/rapm-2019-ESRAABS2019.350. [DB: Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 7.015; AIF: 3.444; Q1 (2019 InCities JCR SCIE)]
4 Švedienė, Saulė. Regioninė anestezija: gerosios klinikinės praktikos taisyklės. Kaunas : Vitae Litera, 2019. 124 p. ISBN 9786094543937.
5 Kvietinskaitė, Ieva; Švedienė, Saulė (temos vadovas); Bružytė-Narkienė, Greta (temos vadovas). Mažų dozių spinalinė nejautra naudojant izobarinį ir hiperbarinį bupivakainą // Studentų mokslinės veiklos LXXI konferencija : Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas; leidinį sudarė Laura Sabaliauskienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. eISBN 9786090701607. p. 61. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf>.

2018
1 Švedienė, Saulė; Andrijauskas, Audrius; Činčikas, Darius; Porvaneckas, Narūnas; Kvederas, Giedrius; Andrijauskas, Povilas. Feasibility of combined spinal – epidural analgesia for implication within enhanced recovery pathways in total hip arthroplasty (THA). // Regional anesthesia and pain medicine: Abstracts and Highlight Papers of the 37th Annual European Society of Regional Anesthesia & Pain Therapy (ESRA) Congress 2018: Invited Speakers. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins. ISSN 1098-7339. eISSN 1532-8651. 2018, vol. 43, no 7, suppl. 1, e173, p. e173. DOI: 10.1097/AAP.0000000000000863. [DB: Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 5.113; AIF: 3.180; Q1 (2018 InCities JCR SCIE)]
2 Andrijauskas, Audrius; Švedienė, Saulė; Kvederas, Giedrius; Porvaneckas, Narūnas; Andrijauskas, Povilas; Valiulytė, Agnietė. Perioperative goal-directed fluid therapy related reduction in postoperative epidural 0.1% Bupivacaine consumption using PCEA infusion in total hip arthroplasty patients. // European journal of anaesthesiology. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins. ISSN 0265-0215. eISSN 1365-2346. 2018, vol. 35, e-suppl. 56, p. 209. Prieiga per internetą: <https://www.esahq.org/~/media/ESA/Files/Downloads/Ressource-abstract-Euroanaesthes2018/20190104_ESA.ashx> [žiūrėta 2019-01-17]. [IF: 4.140; AIF: 3.180; Q1 (2018 InCities JCR SCIE)]

2016
1 Markevičius, Vytautas; Činčikas, Darius; Porvaneckas, Narūnas; Stankevičius, Edgaras; Navikas, Dangirutis; Andriukaitis, Darius; Šipylaitė, Jūratė; Švedienė, Saulė; Uvarovas, Valentinas; Šatkauskas, Igoris; Kvederas, Giedrius; Valinevičius, Algimantas; Žilys, Mindaugas; Andrijauskas, Audrius. Revised evaluation of hemodilution response in the semi-closed loop infusion system // Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1215. 2016, vol. 22, no. 1, p. 57-63. DOI: 10.5755/j01.eee.22.1.12826. [DB: Computers & Applied Sciences Complete, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.859; AIF: 2.577; Q4 (2016 InCities JCR SCIE)]
2 Andrijauskas, Audrius; Svensen, Christer H.; Porvaneckas, Narūnas; Šipylaitė, Jūratė; Stankevičius, Edgaras; Činčikas, Darius; Uvarovas, Valentinas; Švedienė, Saulė; Šatkauskas, Igoris; Vosylius, Saulius; Kvederas, Giedrius. A mini volume loading test (mVLT) using 2.5-mL kgS1 boluses of crystalloid for indication of perioperative changes in hydration status // Medicina. Amsterdam : Elsevier. ISSN 1010-660X. 2016, vol. 52, no. 6, p. 354-365. DOI: 10.1016/j.medici.2016.11.004. [DB: MEDLINE, Index Copernicus, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.802; AIF: 4.449; Q3 (2016 InCities JCR SCIE)]

2015
1 Andrijauskas, Audrius; Ivaškevičius, Juozas; Porvaneckas, Narūnas; Stankevičius, Edgaras; Svensen, Christer H; Uvarovas, Valentinas; Švedienė, Saulė; Kvederas, Giedrius. A Mini volume loading test for indication of preoperative dehydration in surgical patients // Medicina. Wrocław : Elsevier. ISSN 1010-660X. 2015, vol. 51, no. 2, p. 81-91. DOI: 10.1016/j.medici.2015.02.001. [DB: Scopus, Index Copernicus, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.609; AIF: 4.104; Q3 (2015 InCities JCR SCIE)]

2014
1 Andrijauskas, Audrius; Svensen, Christer; Porvaneckas, Narūnas; Kvederas, Giedrius; Činčikas, Darius; Švedienė, Saulė. Mini volume loading test (mVLT ) for the evaluation of hydration status: initial validation in patients // Archiv euromedica. Hannover : Impressum. ISSN 2193-3863. 2014, vol. 4, no 1, p. 4-14. Prieiga per internetą: <http://www.ewg-board.eu/archiv-euromedica/archiv-euromedica-1-2014/artkle_02_01_2014_maket_001_084_READY_for_WEB.pdf> [žiūrėta 2014-12-30].
2 Švedienė, Saulė. Ambulatory anaesthesia // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B: Natural, exast and applied sciences. Riga : Latvijas Zinatnu Akademijas. ISSN 1407-009X. 2014, vol. 68, no. 5/6, p. 194-199. DOI: 10.2478/prolas-2014-0023. [DB: Biological Abstracts, VINITI, Zentralblatt MATH (zbMATH), MathSciNet, Zoological Record, CAB Abstracts, BIOSIS Previews]
3 Švedienė, Saulė; Ruseckaitė, Renata; Pilipavičiūtė, Kotryna. Identification of factors, predisposing the vasovagal reflex during shoulder arthroscopy // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B: Natural, exast and applied sciences. Riga : Latvijas Zinatnu Akademijas. ISSN 1407-009X. 2014, vol. 68, no. 5/6, p. a29. DOI: 10.2478/prolas-2014-0023. [DB: Biological Abstracts, VINITI, Zentralblatt MATH (zbMATH), MathSciNet, Zoological Record, CAB Abstracts, BIOSIS Previews]

2013
1 Švedienė, Saulė; Andrijauskas, Audrius; Ivaškevičius, Juozas; Šaikus, Andrius. The efficacy comparison of on-demand boluses with and without basal infusion of 0.1 % bupivacaine via perineural femoral catheter after arthroscopic ACL reconstruction // Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. Heidelberg : Springer. ISSN 0942-2056. 2013, vol. 21, no. 3, p. 641-645. DOI: 10.1007/s00167-012-1971-0. [DB: Current Contents, Academic OneFile, Embase, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE] [IF: 2.837; AIF: 2.161; Q1 (2013 InCities JCR SCIE)]

2012
1 Švedienė, Saulė; Ivaškevičius, Juozas. Good medical practice for regional block’s procedures // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-0138. 2012, vol. 19, nr. 3, p. 187-190. DOI: 10.6001/actamedica.v19i3.2446. [DB: TOC Premier, Current Abstracts, Index Copernicus]

2011
1 Švedienė, Saulė; Andrijauskas, Audrius; Ivaškevičius, Juozas. Intra-articular morphine or neostigmine does not assure better pain relief // Central European journal of medicine. Warsaw : Versita. ISSN 1895-1058. 2011, vol. 6, no. 5, p. 645-651. DOI: 10.2478/s11536-011-0049-6. [DB: Embase, Scopus, Chemical abstracts, AGRICOLA, SpringerLink, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.312; AIF: 3.900; Q4 (2011 InCities JCR SCIE)]

2010
1 Švedienė, Saulė. Neurogical disorders following regional blocks // 5th International Baltic Congress of anaesthesiology and intensive care, Tartu, Estonia, 21-23 October 2010 : [abstracts]. Tartu. 2010, p. 64-65.
2 Švedienė, Saulė. Alternatives of regional anesthesia techniques for extended arthroscopic knee surgery (Blocks for knee) // Advances and trends in regional anaesthesia : a joint meeting with the European Society of regional anaesthesia and pain therapy, 20-22 May 2010 Riga, Latvia : [abstracts]. Riga : Latvian Association of Anaesthesiologists and Reanimatologists. 2010, p. 9.

2009
1 Švedienė, Saulė. The advantages of the continuous femoral nerve block as a postoperative regional PCA in extended knee arthroscopic surgery // XXVIII Annual ESRA Congress, September 9-12, 2009, Salzburg, Austria. Salzburg : European Society of Regional Anaesthesia & Pain Therapy. 2009, [p. 1].

2008
1 Švedienė, Saulė. Advantages of the continuous femoral nerve block as a postoperative regional PCA in extended knee arthroscopic surgery // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B: Natural, exast and applied sciences. ISSN 1407-009X. 2008, vol. 62, no. 4/5, p. A46-A47.

2007
1 Švedienė, Saulė; Ivaškevičius, Juozas; Zidanavičiūtė, Jurgita. Economical and clinical selection of anaesthesia during short operations: pharmaco-economical analysis of sevoflurane // Acta medica Lituanica: suppl. 10: 3rd international Baltoc Congress of anaesthesiology and intensive care, 18-20 October 2007, Vilnius. ISSN 1392-0138. 2007, suppl. 10, p. 110. [DB: Current Abstracts (EBSCO), TOC Premier]
2 Švedienė, Saulė; Židanavičiūtė, Jurgita; Ivaškevičius, Juozas. Ekonominis ir klinikinis anestezijos pasirinkimas trumpoms operacijoms: sevoflurano farmakoekonominis tyrimas = Economical and clinical selection of anaesthesia during short operations: pharmaco-economical analysis of sevofluran // Lietuvos chirurgija. ISSN 1392-0995. 2007, t. 5, nr. 1, p. 61-70. DOI: 10.15388/LietChirur.2007.1.2247. [DB: Index Copernicus]

2006
1 Švedienė, Saulė. Perioperative analgesic management during knee arthroscopy // 2nd International Baltic Congress of anaesthesiology and intensive care, Tallinn, Estonia, 26-28 October 2006. Tallinn. 2006, p. 63.
2 Švedienė, Saulė; Ivaškevičius, Juozas. Suaugusiųjų ventiliacinės pneumonijos aktualijos = Actualities of adults’ ventilator-associated pneumonia // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2006, t. 42, Nr. 2, p. 91-97. Prieiga per internetą: <http://medicina.lsmuni.lt/med/0602/0602-e.htm> [žiūrėta 2020-04-28]. [DB: Index Copernicus, Scopus, MEDLINE]