VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Rolandas Zuoza' publikacijų sąrašas

2020
1 Lesinskienė, Sigita; Dervinytė - Bongarzoni, Asta; Fatkulina, Natalja; Zuoza, Rolandas; Vasiliauskienė, Sofja; Jackevičienė, Loreta. Psichikos sveikatos sutrikimų turinčių vaikų šeimos situacijos tyrimas = Research on the family situation of children with mental health disorders // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 1, p. 65-69. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.009. [DB: ERA, DOAJ, Academic OneFile, Academic Search Complete]

2019
1 Zuoza, Rolandas; Lesinskienė, Sigita. Neformalusis vaikų švietimas ir sveikata = Non formal education and health of children // Pediatrija. Vilnius : UAB "Baltijos idėjų grupė" ir partneriai. ISSN 1648-4630. 2019, Nr. 2 (86), p. 70-73.

2013
1 Zuoza, Rolandas. Švietimo pagalba : norminių aktų analizė // Socialinis ugdymas : mokslo darbai. Verslumas ir sumanumas socialinėse inovacijose. ISSN 1392-9569. 2013, Nr. 2 (34), p. 53-61. [DB: Index Copernicus, SocIndex, SocINDEX with Full Text]

2011
1 Targamadzė, Vilija; Zuoza, Rolandas. Mokinių socializacija bendrojo lavinimo mokykloje: mokyklos kultūros aspektas = // Socialinis ugdymas : mokslo darbai. Socialinio darbo ekologija. ISSN 1392-9569. 2011, Nr. 15 (26), p. 19-33, 105-119. Prieiga per internetą: <http://www.i-manager.lt/upload/201111/Socialinisugdymas15(26).pdf> [žiūrėta 2011-11-30]. [DB: Humanities International Complete, TOC Premier, SocIndex, SocINDEX with Full Text]