VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Rokas Arlauskas' publikacijų sąrašas

2023
1 Arlauskas, Rokas; Austys, Donatas; Stukas, Rimantas. COVID-19 pandemijos įtaka Lietuvos darbingo amžiaus gyventojų fizinio aktyvumo pokyčiams = Assessment of impact of COVID-19 pandemic on physical activity of working age residents of Lithuania // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2023, t. 33, Nr. 2, p. 5-9. DOI: 10.35988/sm-hs.2023.042. [DB: Index Copernicus]
2 Arlauskas, Rokas; Stukas, Rimantas; Austys, Donatas. The impact of the COVID-19 pandemic on the physical activity of the population of adult residents of Lithuania // Population medicine: 17th World Congress on Public Health : E.U. European Publishing. ISSN 2654-1459. 2023, vol.5, suppl.. p. 174. DOI: 10.18332/popmed/165016.
3 Austys, Donatas; Ščeliokienė, Karolina; Arlauskas, Rokas; Stukas, Rimantas. Assessment of knowledge gaps about ionizing radiation among public health specialists in Lithuania // Population medicine: 17th World Congress on Public Health : E.U. European Publishing. ISSN 2654-1459. 2023, vol. 5, suppl. p. 220. DOI: 10.18332/popmed/165048.

2022
1 Arlauskas, Rokas; Austys, Donatas; Stukas, Rimantas. COVID-19 pandemijos įtaka šalies darbingo amžiaus gyventojų maisto papildų vartojimui = The impact of the COVID-19 pandemic on the consumption of dietary supplements by the working age population of the country // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2022, t. 32, Nr. 2, p. 64-67. DOI: 10.35988/sm-hs.2022.053. [DB: Index Copernicus]
2 Kavaliauskas, Povilas; Dulskas, Audrius; Kildušienė, Inga; Arlauskas, Rokas; Stukas, Rimantas; Smailytė, Giedrė. Trends in Pancreatic Cancer Incidence and Mortality in Lithuania, 1998-2015 // International Journal Of Environmental Research And Public Health : MDPI AG. ISSN 1661-7827. eISSN 1660-4601. 2022, 19, 2, ARTN 949, p. 876-884. DOI: 10.3390/ijerph19020949. [DB: MEDLINE, Scopus, Citation Index Expanded (Web of Science)]
3 Arlauskas, Rokas; Austys, Donatas; Stukas, Rimantas. COVID-19 pandemic and consumption of dietary supplements among adult residents of Lithuania // International journal of environmental research and public health. Basel : MDPI AG. eISSN 1660-4601. 2022, vol. 19, no. 15, art. no. 9591, p. [1-14]. DOI: 10.3390/ijerph19159591. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]
4 Arlauskas, Rokas; Austys, Donatas; Stukas, Rimantas. Trends in the changing food selection criteria of the Lithuanian population and the impact of the COVID-19 pandemic // 22nd EAA Congress - 15th ISGA Congress - 5th International Conference of Evolutionary Medicine: joint international meeting, August 24-27, 2022, Vilnius, Lithuania : abstract book. Vilnius : Vilnius University Press, 2022. ISBN 9786090707593. eISBN 9786090707609. p. 68. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 27). DOI: 10.15388/EAA-ISGA-ICEMMeeting.2022.
5 Arlauskas, Rokas; Austys, Donatas; Stukas, Rimantas. The impact of the COVID-19 pandemic on the consumption of dietary supplements by the Lithuanian population // 22nd EAA Congress - 15th ISGA Congress - 5th International Conference of Evolutionary Medicine: joint international meeting, August 24-27, 2022, Vilnius, Lithuania : abstract book. Vilnius : Vilnius University Press, 2022. ISBN 9786090707593. eISBN 9786090707609. p. 154. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 27). DOI: 10.15388/EAA-ISGA-ICEMMeeting.2022.

2021
1 Zabulienė, Lina; Kačėnienė, Augustė; Steponavičienė, Laura; Linkevičiūtė-Ulinskienė, Donata; Stukas, Rimantas; Arlauskas, Rokas; Vansevičiūtė-Petkevičienė, Rasa; Smailytė, Giedrė. Risk of endometrial cancer in women with diabetes: a population-based retrospective cohort study // Journal of clinical medicine. Basel : MDPI. ISSN 2077-0383. 2021, vol. 10, iss. 16, art. no. 3453, p. [1-8]. DOI: 10.3390/jcm10163453. [DB: Scopus, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 4.964; AIF: 8.301; Q2 (2021 InCities JCR SCIE)]
2 Maceinaitė, Rūta; Žandaras, Žymantas; Šurkienė, Genė; Strukčinskienė, Birutė; Stukas, Rimantas; Dobrovolskij, Valerij; Arlauskas, Rokas. The need for information on nutrition among adolescents and adult knowledge regarding food consumption recommendations // Central European journal of public health (CEJPH). Prague : National Institute of Public Health. ISSN 1210-7778. eISSN 1803-1048. 2021, vol. 29, iss. 3, p. 236-243. DOI: 10.21101/cejph.a6635. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Social Sciences Citation Index (Web of Science), Scopus, MEDLINE, PubMed, Current Contents] [IF: 1.154; AIF: 5.036; Q4 (2021 InCities JCR SCIE)]
3 Arlauskas, Rokas; Bartkevičiūtė, Roma; Barzda, Albertas; Stukas, Rimantas. The impact of the COVID-19 on the consumption of food supplements in the Lithuanian population // European journal of public health: Supplement 14th European Public Health Conference Public health futures in a changing world. Oxford : Oxford University Press. ISSN 1101-1262. eISSN 1464-360X. 2021, vol. 31, suppl. 3, p. [iii168-iii169]. DOI: 10.1093/eurpub/ckab164.445. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [IF: 4.424; AIF: 5.036; Q2 (2021 InCities JCR SCIE)]
4 Žandaras, Žymantas; Dobrovolskij, Valerij; Stukas, Rimantas; Maceinaitė, Rūta; Arlauskas, Rokas. Lietuvos gyventojų informacijos apie mitybą šaltiniai ir jų pasirinkimui įtaką darantys veiksniai = Sources of nutrition information for the Lithuanian population and factors affecting the choice of sources // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2021, t. 31, Nr. 2, p. 24-28. DOI: 10.35988/sm-hs.2021.030. [DB: Index Copernicus]

2020
1 Stukas, Rimantas; Arlauskas, Rokas; Lingytė, Ieva; Dobrovolskij, Valerij; Austys, Donatas. Suaugusių Lietuvos gyventojų požiūris į pridėtinio cukraus ir saldiklių vartojimą = Assessment of adult lithuanian residents’ attitude on added sugars and sweeteners // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 1, p. 35-39. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.005. [DB: Index Copernicus, Academic Search Complete]
2 Stukas, Rimantas; Arlauskas, Rokas; Lingytė, Ieva; Dobrovolskij, Valerij; Austys, Donatas. Lietuvos gyventojų nuomonės apie pridėtinio cukraus ir saldiklių vartojimą tyrimas = Assessment of Lithuanian residents’ opinion on added sugar and sweeteners // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 1, p. 5-12. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.001. [DB: Index Copernicus, Academic Search Complete]
3 Strazdienė, Neringa; Strukčinskaitė, Vaiva; Strukčinskienė, Birutė; Stukas, Rimantas; Arlauskas, Rokas. Pradinių klasių mokinių fizinis aktyvumas ir sveikata: tėvų nuomonė = Physical activity and health in primary schoolchildren: parents‘ perception // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2020, Nr. 1 (88), p. 86-91. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/zurnalo_vs%20info/2020_1/VS%202020%201(88)%20ORIG%20Mokiniu%20fizinis%20aktyvumas.pdf>. [DB: Index Copernicus]
4 Baranauskas, Marius; Jablonskienė, Valerija; Abaravičius, Jonas Algis; Arlauskas, Rokas; Stukas, Rimantas. Mitybos poveikis Lietuvos didelio meistriškumo sportininkų raumenų masei = The effect of nutrition on the muscle mass of Lithuanian high performance athletes // Sporto mokslas / Sport Science. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1392-1401. eISSN 2424-3949. 2020, Nr. 1(97), p. 63-69. DOI: 10.15823/sm.2020.97.8. [DB: Index Copernicus]
5 Baranauskas, Marius; Jablonskienė, Valerija; Abaravičius, Jonas Algis; Arlauskas, Rokas; Stukas, Rimantas. Biomedicinos mokslų studentų patiriamo psichosocialinio streso ypatumai ir sąsajos su miego kokybe = Peculiarities of psychosocial distress experience of biomedical students and their relationships with sleep quality // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. eISSN 2538-6832. 2020, Nr. 3, p. 59-65. Prieiga per internetą: <https://www.hi.lt/uploads/pdf/zurnalo_vs%20info/2020_3/VS%202020%203(90)%20ORIG%20Psichosocialinis%20stresas.pdf> [žiūrėta 2020-12-07]. [DB: Index Copernicus]
6 Baranauskas, Marius; Arlauskas, Rokas; Stukas, Rimantas; Abaravičius, Jonas Algis; Martinkutė, Toma. Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų fizinis aktyvumas ir jį lemiantys veiksniai = Physical activity of Lithuanian higher education students and its determinants // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 2, p. 50-55. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.042. [DB: Index Copernicus, DOAJ, Academic Search Complete, Academic OneFile]
7 Žandaras, Žymantas; Dobrovolskij, Valerij; Maceinaitė, Rūta; Strukčinskienė, Birutė; Arlauskas, Rokas; Stukas, Rimantas. Evaluation of public knowledge and beliefs of adverse health effects of unhealthy food and knowledge and beliefs based inequalities among various socio-demographic groups in Lithuania // Central European journal of public health. Prague : National Institute of Public Health. ISSN 1210-7778. eISSN 1803-1048. 2020, vol. 28, iss. 4, p. 267-273. DOI: 10.21101/cejph.a6180. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 1.163; AIF: 3.625; Q4 (2020 InCities JCR SCIE)]
8 Austys, Donatas; Stukas, Rimantas; Dobrovolskij, Valerij; Arlauskas, Rokas. Differences in consumption of sugar and sweeteners in two neighbor countries: Lithuania and Poland // European journal of public health: 16th World Congress on Public Health 2020 Public Health for the future of humanity: analysis, advocacy and action. Oxford : Oxford University Press. ISSN 1101-1262. eISSN 1464-360X. 2020, vol. 30, suppl. 5, abstract ckaa166.241, p. [v618-v619]. DOI: 10.1093/eurpub/ckaa166.241. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Social Sciences Citation Index (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 3.367; AIF: 3.625; Q2 (2020 InCities JCR SCIE)]
9 Austys, Donatas; Bendikaitė, Salvinija; Arlauskas, Rokas; Jakubauskienė, Marija; Stukas, Rimantas. Well-being of families of people with psychosocial disabilites in context of deinstitutionalization // European journal of public health: 16th World Congress on Public Health 2020 Public Health for the future of humanity: analysis, advocacy and action. Oxford : Oxford University Press. ISSN 1101-1262. eISSN 1464-360X. 2020, vol. 30, suppl. 5, abstract ckaa166.1043, p. [v919]. DOI: 10.1093/eurpub/ckaa166.1043. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Social Sciences Citation Index (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 3.367; AIF: 3.625; Q2 (2020 InCities JCR SCIE)]
10 Austys, Donatas; Sprudzanaitė, Ausma; Arlauskas, Rokas; Stukas, Rimantas. Personal cell phones among children: attitudes of parents of primary school pupils // European journal of public health: 16th World Congress on Public Health 2020 Public Health for the future of humanity: analysis, advocacy and action. Oxford : Oxford University Press. ISSN 1101-1262. eISSN 1464-360X. 2020, vol. 30, suppl. 5, abstract ckaa166.012, p. [v533]. DOI: 10.1093/eurpub/ckaa166.012. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Social Sciences Citation Index (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 3.367; AIF: 3.625; Q2 (2020 InCities JCR SCIE)]
11 Bartkevičiūtė, Roma; Drungilas, Vytenis; Butvila, Mykolas; Arlauskas, Rokas; Gasparavičienė, Danguolė; Barzda, Albertas. Projektas „Sveikatiada“: 6–7 klasių mokinių mitybis ir fizinio aktyvumo įpročių tyrimas = Project „Sveikatiada“: study of dietary and physical activity habits of 6–7th grade schoolchildren // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. eISSN 2538-6832. 2020, Nr. 3, p. 48-58. Prieiga per internetą: <https://www.hi.lt/uploads/pdf/zurnalo_vs%20info/2020_3/VS%202020%203(90)%20ORIG%20Sveikatiada.pdf> [žiūrėta 2021-01-21]. [DB: Index Copernicus]
12 Bartkevičiūtė, Roma; Miliauskė, Ramutė; Butvila, Mykolas; Stukas, Rimantas; Arlauskas, Rokas; Barzda, Albertas. Suaugusių ir pagyvenusių Lietuvos gyventojų žinios ir nuomonė apie fizinį aktyvumą = Knowledge and opinion of physical activity of adults and elderly of Lithuania // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. eISSN 2538-6832. 2020, Nr. 2, p. 78-86. Prieiga per internetą: <https://www.hi.lt/uploads/pdf/zurnalo_vs%20info/2020%202/VS%202020%202(89)%20ORIG%20Fizinis%20aktyvumas.pdf> [žiūrėta 2021-01-21]. [DB: Index Copernicus]
13 Stukas, Rimantas; Arlauskas, Rokas. Funkcionalusis maistas – svarbus sportininkų mitybos komponentas // Sporto mokslas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1392-1401. eISSN 2424-3949. 2020, Nr. 1, p. 91. DOI: 10.15823/sm.2020.97. [DB: Index Copernicus]

2019
1 Stukas, Rimantas; Arlauskas, Rokas; Dobrovolskij, Valerij; Austys, Donatas; Strukčinskienė, Birutė; Griškonis, Sigitas. Lietuvos gyventojų požiūris į maisto ženklinimą = Attitudes of Lithuanian population towards food labelling // Sveikatos mokslai. Vilnius. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2019, t. 29, Nr. 5, p. 19-22. DOI: 10.35988/sm-hs.2019.074. [DB: Index Copernicus]
2 Stukas, Rimantas; Arlauskas, Rokas; Butikis, Mindaugas; Dobrovolskij, Valerij. Maisto papildų vartojimo ypatumai 2019 m. Lietuvoje = Food supplements usage among Lithuanian residents in 2019 // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2019, Nr. 4(87), p. 75-79. Prieiga per internetą: <http://hi.lt/uploads/pdf/zurnalo_vs%20info/2019%204/VS%202019%204(87)%20ORIG%20Maisto%20papildai.pdf> [žiūrėta 2020-02-07]. [DB: Index Copernicus]