VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Robertas Kvaščevičius' publikacijų sąrašas

2023
1 Kvaščevičius, Lukas; Kvaščevičius, Robertas; Lesinskas, Eugenijus; Petroška, Donatas; Šatinskienė, Inga. Late recurrence of a rare middle ear neuroendocrine tumor with an intracranial extension to the temporal fossa: a case report // Cureus. Palo Alto : Cureus Inc. eISSN 2168-8184. 2023, vol. 15, no. 4, art. no.e37900, p. [1-10]. DOI: 10.7759/cureus.37900. [DB: Emerging Sources Citation Index (Web of Science)]
2 Kvaščevičius, Lukas; Kvaščevičius, Robertas (temos vadovas). Kraniocervikalinės jungties patologija tarp sergančiųjų VI tipo mukopolisacharidoze (MPS VI) Lietuvoje: atvejų analizė // Studentų mokslinės veiklos LXXV konferencija Vilnius, 2023 m. gegužės 15–19 d.: pranešimų tezės; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. eISSN 2783-7831. 2023, p. 304-305. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233). DOI: 10.15388/SMVK.2023.

2022
1 Budrevičius, Kastytis; Kvaščevičius, Robertas (temos vadovas). Oligoastrocitomų dvigubo genotipo analizė: atvejo aprašymas ir litertūros apžvalga // Studentų mokslinės veiklos LXXIV konferencija, Vilnius, 2022 m. gegužės 16-20 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2022. eISBN 9786090707371. p. 220-221. (Vilnius University Proceedings, ISSN 2669-0233 ; vol. 21). DOI: 10.15388/SMVK.2022.
2 Kvaščevičius, Lukas; Poškus, Eligijus; Petroška, Donatas; Šeinin, Dmitrij; Kvaščevičius, Robertas. A case report of rare sacral solitary fibrous tumor // Cureus. Palo Alto : Cureus, Inc. eISSN 2168-8184. 2022, vol. 14, no. 7, art. no. e27524, p. [1-6]. DOI: 10.7759/cureus.27524. [DB: Emerging Sources Citation Index (Web of Science)]
3 Kvaščevičius, Lukas; Kvaščevičius, Robertas (temos vadovas). Oral presentation: a case report of rare sacral solitary fibrous tumor // IMSC 2022: International Medical Students' Conferencee, June 1st- 4th; book of abstratcs. 2022, p. 118. Prieiga per internetą: <https://imsc.cm-uj.krakow.pl/30th-imsc-2022-abstract-book-is-here/>.

2021
1 Šalaševičius, Lukas; Savičienė, Nijolė; Alsytė, Rasa; Gasiūnaitė, Diana; Bernotavičius, Giedrius; Lapteva, Ona; Saniukas, Kęstutis; Vaitkevičius, Arūnas; Kvaščevičius, Robertas; Daugelavičius, Vidūnas; Šipylaitė, Jūratė; Ročka, Saulius. Vaikų ir suaugusiųjų stuburo deformacijų chirurgijos ir anestezijos protokolas: priešoperacinio ir perioperacinio ištyrimo bei gydymo algoritmas, rekomenduojamas stuburo deformacijų chirurgijoje = Protocol of spinal deformity surgery and anaesthesia in children and adult: recommended preoperative and perioperative diagnostic and treatment algorithm in spinal deformity surgery // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2021, t. 20, Nr. 3-4, p. 151-165. DOI: 10.15388/LietChirur.2021.20.48. [DB: Index Copernicus, Dimensions, Scilit]

2020
1 Montvilaitė, Rūta; Letautienė, Simona Rūta; Kvaščevičius, Robertas; Barkauskienė, Alina. Intrakranijinių meningiomų radiologinių požymių ir jų histologinės diferenciacijos sąsajos: klinikinis atvejis ir literatūros apžvalga = Imaging features of intracranial meningiomas with histopathological correlation: a case report and review of literature // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2020, t. 24, Nr. 3, p. 227-240. DOI: 10.29014/ns.2020.31. [DB: Academic Search Ultimate]
2 Bacevičiūtė, Eglė; Ryliškienė, Kristina (temos vadovas); Kvaščevičius, Robertas (temos vadovas). Central nervous system aspergillosis in non- immunocompromised patient // Rīga Stradiņš University International Student Conference “Health Sciences” 70 year anniversary : (Rīga, 27-28 March 2020) : abstract book. Health Sciences / Layout: Ilze Stikāne ; Rīga Stradiņš University (RSU). Riga : Rīga Stradiņš University, 2020. ISBN 9789934892714. p. 284. Prieiga per internetą: <https://drive.google.com/file/d/1SmJt7FyM0cciKkJLwOOwhQiRSeKXqv3s/view>.
3 Bacevičiūtė, Eglė; Kvaščevičius, Robertas (temos vadovas); Ščerbak, Jelena (temos vadovas). Impact of glioma genetics on outcome in adult patients // Juvenes Pro Medicina 2020 : 16th international and 58th Polish conference, 15-16th May 2020 : the book of abstract. Łódź : Medical University of Łódź, 2020. ISBN 9788394762735. p. 543. Prieiga per internetą: <http://jpm.umed.pl/pliki/abstractbook/JuvenesProMedicina-2020.pdf>.

2019
1 Lapinskienė, Indrė; Linkaitė, Gabrielė; Remeikaitė, Donata; Balčiūnas, Lukas; Kvaščevičius, Robertas; Kšanas, Ugnius; Šipylaitė, Jūratė; Šerpytis, Mindaugas. A successful application of intraventricular and intravenous colistin for extensively drug-resistant acinetobacter baumannii ventriculitis in a neurosurgical patient undergoing extracorporeal membrane oxygenation for acute respiratory distress syndrome // Infectious diseases in clinical practice. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins. ISSN 1056-9103. eISSN 1536-9943. 2019, vol. 27, iss. 3, p. 178-180. DOI: 10.1097/IPC.0000000000000731. [DB: Embase, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]

2018
1 Sakalauskaitė-Juodeikienė, Eglė; Kvaščevičius, Robertas; Jatužis, Dalius. Neurochirurgijos ištakos XIX a. pradžios Vilniaus klinikose = Origins of neurosurgery in the beginning of the XIXth century in Vilnius clinics // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2018, t. 17, nr. 3-4, p. 207-223. DOI: 10.15388/LietChirur.2018.3-4.12045. [DB: Index Copernicus]
2 Šalaševičius, Lukas; Kvaščevičius, Robertas. Galvos smegenų nokardiozė: atvejo pristatymas ir literatūros apžvalga = Cerebral nocardiosis: case report and literature review // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. eISSN 2424-5917. 2018, Nr. 4(78), p. 344-349. DOI: 10.29014/ns.2018.37. [DB: Index Copernicus]
3 Bakavičius, Arnas; Barisienė, Marija; Snicorius, Marius; Valančienė, Dileta; Dasevičius, Darius; Žalimas, Algirdas; Kvaščevičius, Robertas; Ramonas, Henrikas; Sokolovas, Vitalijus; Jankevičius, Feliksas. Malignant mixed epithelial and stromal tumour of the kidney: a case report and a literature review = Piktybinis mišrus epitelinis ir stromos inkstų navikas: klinikinis atvejis ir literatūros apžvalga // Acta medica Lituanica. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2018, t. 25, Nr. 1, p. 31-37. DOI: 10.6001/actamedica.v25i1.3701. [DB: Index Copernicus, MEDLINE]

2017
1 Kvaščevičius, Robertas; Lapteva, Ona; Kesienė, Jūratė; Vaitkus, Alfredas; Mikulėnaitė, Laima; Raugalas, Ramūnas; Šipylaitė, Jūratė; Ročka, Saulius; Juocevičius, Alvydas. Intrathecal baclofen therapy for the treatment of spasticity in Lithuania // Journal of neurological surgery. Part A: Central European neurosurgery. New York : Thieme Medical Publishers. ISSN 2193-6315. eISSN 2193-6323. 2017, Vol. 78, Iss. 3, p. 281-285. DOI: 10.1055/s-0036-1593973. [DB: Embase, Current Contents, PubMed, MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.947; AIF: 3.012; Q4 (2017 InCities JCR SCIE)]

2016
1 Kvaščevičius, Robertas; Lapteva, Ona; Al Awar, Omar; Audronytė, Eglė; Neverauskienė, Laura; Kvaščevičienė, Eleonora; Sokolovas, Vitalijus; Strupas, Kęstutis; Marcinkutė, Audronė; Deplazes, Peter; Müllhaupt, Beat. Fatal liver and lung alveolar echinococcosis with newly developed neurologic symptoms due to the brain involvement // Surgery journal. New York : Thieme Medical Publ Inc. ISSN 2378-5136. eISSN 2378-5128. 2016, Vol. 2, no 3, p.e 83-e88. DOI: 10.1055/s-0036-1592122. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)]

2014
1 Strimaitytė, Justė; Kvaščevičius, Robertas; Strimaitienė, Janina; Ročka, Saulius. Sėkmingo glioblastomos kompleksinio gydymo atvejis // Neurologijos seminarai. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2014, t. 18, nr. 1, p. 61-68. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/uploads/Neuro_2014_Nr1_061-068.pdf> [žiūrėta 2014-08-18]. [DB: Index Copernicus]

2012
1 Barkauskas, Egidijus Vytautas; Bernotas, Giedrimantas; Budrys, Valmantas; Gvazdaitis, Romualdas Antanas; Jaržemskas, Egidijus; Jatužis, Dalius; Kriščiūnas, Aleksandras; Kvaščevičius, Robertas; Laurikėnas, Kęstutis; Marcinkevičius, Egidijus; Pačkauskas, Laimutis; Rastenytė, Daiva; Ročka, Saulius; Vilionskis, Aleksandras. Galvos smegenų insulto diagnostikos, gydymo, profilaktikos ir reabilitacijos metodika : 2012 m. gegužės mėn. redakcija // Neurologijos seminarai = Seminars in neurology. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2012, T. 16, Nr. 2(52), p. 163-195. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/uploads/Neuro_2012_Nr2_163-195.pdf>. [DB: Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Academic Search Complete, Index Copernicus]

2011
1 Parnarauskienė, Regina; Daubaras, Gintautas; Jatužis, Dalius; Kaladytė Lokominienė, Rūta; Kaubrys, Gintaras Ferdinandas; Kizlaitienė, Rasa; Klimašauskienė, Aušra; Kvaščevičius, Robertas; Liveikienė, Aušra; Mameniškienė, Rūta; Ryliškienė, Kristina; Ročka, Saulius; Sereikė, Ieva; Valaikienė, Jurgita; Budrys, Valmantas (sudarytojas). Urgentinė neurologija / Autoriai : Valmantas Budrys, Gintautas Daubaras, Dalius Jatužis, Rūta Kaladytė-Lokominienė, Gintaras Ferdinandas Kaubrys, Rasa Kizlaitienė, Aušra Klimašauskienė, Robertas Kvaščevičius, Aušra Liveikienė, Rūta Mameniškienė, Regina Parnarauskienė, Kristina Ryliškienė, Saulius Ročka, Ieva Sereikė, Jurgita Valaikienė; sudarytojas Valmantas Budrys. Vilnius : Vaistų žinios, 2011. 368 p. ISBN 9789955884453.

2009
1 Ambrozaitis, Arvydas; Broslavskis, Eugenijus; Budrys, Valmantas; Daubaras, Gintautas; Endzinienė, Milda; Gleiznienė, Rymantė; Jaržemskas, Egidijus; Jatužis, Dalius; Kaubrys, Gintaras Ferdinandas; Kizlaitienė, Rasa; Klimašauskienė, Aušra; Kvaščevičius, Robertas; Laiškonis, Alvydas Pranas; Liesienė, Vanda; Mameniškienė, Rūta; Marcinkutė, Audronė; Obelienienė, Diana; Parnarauskienė, Regina; Pauza, Valerijus; Petrikonis, Kęstutis; Prasauskienė, Audronė; Rastenytė, Daiva; Ryliškienė, Kristina; Ročka, Saulius; Skerlienė, Birutė; Ščiupokas, Arūnas; Ulozienė, Ingrida; Vaičienė-Magistris, Nerija; Vaitkus, Antanas. Klinikinė neurologija / Sudarytojas ir mokslinis redaktorius: Valmantas Budrys ; [Autoriai: Arvydas Ambrozaitis, Eugenijus Broslavskis, Valmantas Budrys, Gintautas Daubaras, Milda Endzinienė, Rymantė Gleiznienė, Egidijus Jeržemskas, Dalius Jatužis, Gintaras Ferdinandas Kaubrys, Rasa Kizlaitienė, Aušra Klimašauskienė, Robertas Kvaševičius, Alvydas Laiškonis, Vanda Liesienė, Rūta Mameniškienė, Audronė Marcinkutė, Diana Obelienėnė, Regina Parnaranauskienė, Valius Pauza, Kęstutis Petrikonis, Audronė Prasauskienė, Daiva Rastenytė, Kristina Ryliškienė, Saulius Ročka, Birutė Skerlienė, Arūnas Ščiupokas, Ingrida Ulozienė, Nerija Vaičienė-Magistris, Antanas Vaitkus]. 2-asis patais. ir papild. leid. Vilnius : Vaistų žinios, 2009. 989 p. ISBN 9789955884248.

2007
1 Šustickas, Gytis; Ušinskienė, Jurgita; Migauskas, Gintaras; Kšanas, Ugnius; Kvaščevičius, Robertas; Širšinaitis, Saulius; Gaidelienė, Jolita; Gaigalaitė, Virginija. Galvos smegenų arterijų aneurizmų maišo ir kaklo santykio klinikinė reikšmė = Clinical significance of cerebral arterial aneurysm dome / neck ratio // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. 2007, t. 5, nr. 1, p. 45-52. DOI: 10.15388/LietChirur.2007.1.2245. [DB: Index Copernicus]

2004
1 Jaržemskas, Egidijus Juozas; Kvaščevičius, Robertas; Bračiulienė, Ingrida. Deaferentaciniai skausmai ir jų neurochirurginis gydymas = Deafferentation pain and its surgical treatment // Neurologijos seminarai. ISSN 1392-3064. 2004, Nr. 2, p. 25-29. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02//Neuro_2004_Nr2_25-29.pdf> [žiūrėta 2008-08-11].
2 Kvaščevičius, Robertas; Bračiulienė, Ingrida; Jaržemskas, Egidijus Juozas. Mikrochirurginė nugaros smegenų užpakalinio rago destrukcija, gydant deaferentacinius skausmus po peties rezginio išrovimo = Drez lesions in treatment of deafferentation pain after brachial plexus avulsion // Neurologijos seminarai. ISSN 1392-3064. 2004, Nr. 2, p. 59-63. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/wp-content/uploads/2017/02//Neuro_2004_Nr2_59-63.pdf> [žiūrėta 2010-03-30].
3 Ambrozaitis, Arvydas; Budrys, Valmantas; Endzinienė, Milda; Jaržemskas, Egidijus; Jatužis, Dalius; Kaubrys, Gintaras; Klimašauskienė, Aušra; Kvaščevičius, Robertas; Laiškonis, Alvydas Pranas; Liesienė, Vanda; Mameniškienė, Rūta; Marcinkutė, Audronė; Obelienienė, Diana; Parnarauskienė, Regina; Pauza, Valerijus; Prasauskienė, Audronė; Skerlienė, Birutė; Ščiupokas, Arūnas; Ulozienė, Ingrida; Vaičienė, Nerija; Zakarevičius, Žilvinas. Neurologijos vadovas gydytojui praktikui / Autoriai: Arvydas Ambrozaitis, Valmantas Budrys, Milda Endzinienė, Egidijus Jaržemskas, Dalius Jatužis, Gintaras Kaubrys, Aušra Klimašauskienė, Robertas Kvaščevičius, Alvydas Laiškonis, Vanda Liesienė, Rūta Mameniškienė, Audronė Marcinkutė, Diana Obelienienė, Regina Parnarauskienė, Valius Pauza, Audronė Prasauskienė, Birutė Skerlienė, Arūnas Ščiupokas, Ingrida Ulozienė, Nerija Vaičienė, Žilvinas Zakarevičius ; sudarytojas ir mokslinis vadovas: Valmantas Budrys. Vilnius : UAB "Vaistų žinios", 2004. 552 p. ISBN 9955511370.
4 Pipiraitė, Daiva; Kvaščevičius, Robertas. Sunkią galvos smegenų traumą patyrusių ligonių klinikinis maitinimas = Nutritional support in severe brain injury // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2004, t. 2, Nr. 1, p. 9-16. DOI: 10.15388/LietChirur.2004.1.2376. [DB: Index Copernicus]

2003
1 Ambrozaitis, Algimantas; Budrys, Valmantas; Daubaras, Gintautas; Endzinienė, Milda; Jaržemskas, Egidijus; Jatužis, Dalius; Kaubrys, Gintaras; Klimašauskienė, Aušra; Kvaščevičius, Robertas; Laiškonis, Alvydas Pranas; Liesienė, Vanda; Marcinkutė, Audronė; Obelienienė, Diana; Parnarauskienė, Regina; Pauza, Valerijus; Prasauskienė, Audronė; Skerlienė, Birutė; Ščiupokas, Arūnas; Ulozienė, Ingrida; Vaičienė, Nerija; Zakarevičius, Žilvinas. Klinikinė neurologija / [autoriai: Algimantas Ambrozaitis, Valmantas Budrys, Gintautas Daubaras, Milda Endzinienė, Egidijus Jaržemskas, Dalius Jatužis, Gintaras Kaubrys, Aušra Klimašauskienė, Robertas Kvaščevičius, Alvydas Laiškonis, Vanda Liesienė, Audronė Marcinkutė, Diana Obelinienė, Regina Parnarauskienė, Valius Pauza, Audronė Prasauskienė, Birutė Skerlienė, Arūnas Ščiupokas, Ingrida Ulozienė, Nerija Vaičienė, Žilvinas Zakarevičius] ; sudarytojas ir mokslinis redaktorius Valmantas Budrys. Vilnius : UAB "Vaistų žinios", 2003. 775 p. ISBN 995551101X.