VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Robertas Adomaitis' publikacijų sąrašas

2022
1 Matiulevič, Vytautas; Adomaitis, Robertas. Priešlaikinės ejakuliacijos tyrimas tarp jaunų moterų = Research of premature ejaculation among young women // Medicinos mokslai = Journal of medical sciences. Kėdainiai : VšĮ Lietuvos sveikatos mokslinių tyrimų centras. eISSN 2345-0592. 2022, vol. 10, iss. 1, p. 42-49. DOI: 10.53453/ms.2022.03.5. [DB: Index Copernicus]

2021
1 Stukaitė-Ruibienė, Eglė; Jurkonis, Mantas; Adomaitis, Robertas; Bumbulienė, Žana; Gudlevičienė, Živilė; Verkauskas, Gilvydas; Žagminas, Kęstutis; Vaičiūnienė, Rasa; Rascon, Jelena. A crosscut survey on reproductive health in Lithuanian childhood cancer survivors // Ginekologia polska. Gdańsk : Via Medica. ISSN 0017-0011. eISSN 2543-6767. 2021, vol. 92, no. 4, p. 262-270. DOI: 10.5603/GP.a2021.0027. [DB: Index Copernicus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.216; AIF: 3.486; Q4 (2021 InCities JCR SCIE)]

2020
1 Matiulevič, Vytautas; Adomaitis, Robertas (temos vadovas). Greitos ejakuliacijos pacientų tyrimas jaunų moterų tarpe // Studentų mokslinės veiklos LXXII konferencija : Vilnius, 2020 m. gegužės 18-22 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020. eISBN 9786090704103. p. 94. DOI: 10.15388/Proceedings.2020.1.
2 Tumas, Džiugas (temos vadovas); Adomaitis, Robertas. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos patikros dažnio ekonominio efekto modeliavimas 2009-2018 m. // Studentų mokslinės veiklos LXXII konferencija : Vilnius, 2020 m. gegužės 18-22 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020. eISBN 9786090704103. p. 95. DOI: 10.15388/Proceedings.2020.1.

2019
1 Žiemytė, Ugnė; Bareikienė, Eglė; Adomaitis, Robertas (temos vadovas). Moterų lytinio gyvenimo ypatumai pogimdyviniu laikotarpiu // Studentų mokslinės veiklos 71 konferencija Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701614. eISBN 9786090701607. p. 12. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2019-05-17].
2 Žiemytė, Ugnė; Bareikienė, Eglė; Adomaitis, Robertas (temos vadovas). Seksualinės prievartos dažnis tarp Lietuvoje gyvenančių moterų // Studentų mokslinės veiklos 71 konferencija Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701614. eISBN 9786090701607. p. 19. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2019-05-17].
3 Žiemytė, Ugnė; Bareikienė, Eglė; Adomaitis, Robertas (temos vadovas). Moterų emocinio ir fizinio lytinio pasitenkinimo vertinimas // Studentų mokslinės veiklos 71 konferencija Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701614. eISBN 9786090701607. p. 320. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2019-05-17].
4 Ustilaitė, Stasė; Jonynienė, Violeta; Lazauskas, Albinas; Adomaitis, Robertas; Bumbulienė, Žana; Fatkulina, Natalja. Lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai paauglystėje : patarimai mokytojams. Vilnius : Nacionalinė švietimo agentūra, 2019. 196 p. ISBN 9786099612041.
5 Aleksaitė, Akvilė; Sukackienė, Diana; Laučytė-Cibulskienė, Agnė; Brauklytė, Jurgita; Adomaitis, Robertas; Tyla, Ramūnas; Miglinas, Marius. Sexual dysfunction in male patients on dialysis: assessment with the International Index of Erectile Function // European urology supplements: 6th Baltic meeting in conjunction with the EAU : 24-25 May 2019, Tallinn, Estonia. Amsterdam : Elsevier Science. ISSN 1569-9056. eISSN 1878-1500. 2019, vol. 18, iss. 3, p. e2468. DOI: 10.1016/S1569-9056(19)32175-X. [DB: MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.613; AIF: 3.285; Q1 (2019 InCities JCR SCIE)]

2018
1 Patašius, Aušvydas; Ulys, Albertas; Adomaitis, Robertas; Smailytė, Giedrė. Development of PSA-based prostate cancer early detection programme in Lithuania between 2006 and 2009 // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2018, vol. 25, suppl. 1, p. 38. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/public/journals/1/AML2018priedas.pdf> [žiūrėta 2018-09-17]. [DB: PubMed, Academic Search Complete, Index Academicus, Index Copernicus]
2 Brokartaitė, Eglė (aktorius); Žiemytė, Ugnė; Adomaitis, Robertas. Lietuvos moterų lytinės funkcijos tyrimas pirmą pusmetį po gimdymo = Study of the sexual function of women in Lithuania during the first 6 months after childbirth // Seksualinė medicina. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 2345-0770. 2018, Nr. 5, p. 3-6.

2017
1 Vaiva, G.; Adomaitis, Robertas. Medical students' sexual behavior and sexual health knowledge // Journal of sexual medicine. Amsterdam : Elsevier. ISSN 1743-6095. eISSN 1743-6109. 2017, Vol. 14, Iss. 4, Suppl. S, p. e197. DOI: 10.1016/j.jsxm.2017.03.243. [DB: PsycInfo, MEDLINE, Embase, Academic Search Premier, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.339; AIF: 3.387; Q1 (2017 InCities JCR SCIE)]

2016
1 Adomaitis, Robertas; Vincel, Beata; Eidukaitė, Audronė; Ostanevičiūtė, Elvyra; Kirka, Robertas; Bilius, Vytautas; Malcius, Dalius; Verkauskas, Gilvydas; Hadziselimovic, Faruk. Consequences of bilateral cryptorchidism in adults // Andrologia [electronis resource]. Berlin : Blackwell Pub. ISSN 0303-4569. eISSN 1439-0272. 2016, vol. 48, no. 9, p. 933-938. DOI: 10.1111/and.12534. [DB: Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE] [IF: 1.458; AIF: 2.017; Q3 (2016 InCities JCR SCIE)]
2 Adomaitis, Robertas; Vincel, Beata; Eidukaitė, Audronė; Ostanevičiūtė, Elvyra; Kirka, Robertas; Bilius, Vytautas; Malcius, Dalius; Verkauskas, Gilvydas; Hadziselimovic, Faruk. Consequences of bilateral cryptorchidism in adults // European urology. Supplements : 3rd EAU Baltic Meeting : 27-28 May 2016, Tallinn, Estonia / European Association of Urology. Estonian Urological Society. Latvian Urological Association. Amsterdam : Elsevier Science. ISSN 0302-2838. 2016, vol. 15, iss. 5, p. e1251-e1251, no. 88. DOI: 10.1016/S1569-9056(16)15078-X. [DB: MEDLINE] [IF: 16.265; AIF: 3.184; Q1 (2016 InCities JCR SCIE)]
3 Vincel, Beata; Adomaitis, Robertas; Verkauskas, Gilvydas; Eidukaitė, Audronė; Bilius, Vytautas; Malcius, Dalius; Hadziselimovic, Faruk. Consequences of bilateral cryptorchidism in adults // XIV Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons (BAOPS 2016) : May 5th-8th, 2016, Tartu, Estonia : Programme and abstract book / Baltic Association of Paediatric Surgeons ; [Organisers: Karin Varik [et al.]]. Tartu : Baltic Association of Paediatric Surgeons. 2016, p. 62-62.

2015
1 Adomaitis, Robertas; Jievaltas, Mindaugas; Ulys, Albertas; Smailytė, Giedrė; Kasiulevičius, Vytautas; Jankevičius, Feliksas. Lietuvos priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos patikros eiga 1942–1956 m. gimusių vyrų grupėje = Screening progress of Lithuanian prostate cancer early detection program among men born in 1942–1956 // Medicinos teorija ir praktika = Theory and Practice in medicine. ISSN 1392-1312. 2015, t. 21, Nr. 2.2, p. 267-270. [DB: Index Copernicus]
2 Adomaitienė, Irina; Černiauskaitė, Reda; Samuilis, Artūras; Adomaitis, Robertas. Prostatos magnetinio rezonanso tomografijos tyrimo indikacijų ir atlikimo metodikų analizė Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose 2006-2014 metais = The analysis of indications and methods of performance of prostate magnetic resonance imaging study in Vilnius University Hospital Santariskiu Clinics during the period of 2006-2014 // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 2.2, p. 271-276. [DB: Index Copernicus]
3 Adomaitis, Robertas; Bazarauskaitė, Rosita; Jankevičius, Feliksas. Prostatos vėžio rizikos skaičiuoklės galimybių vertinimas planuojant prostatos biopsiją = Potential od prostate cancer risk calculator for prostate biopsy planing // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2015, T. 21, Nr. 2.2, p. 277-279. [DB: Index Copernicus]

2013
1 Adomaitienė, Irina; Stašienė, Eglė; Dementavičienė, Jūratė; Adomaitis, Robertas; Verkauskas, Gilvydas. Suskaidyto kontrastinės medžiagos suleidimo metodika kompiuterinės tomografijos tyrimuose vaikų inkstų ir šlapimo takų ligų diagnostikoje // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, nr. 3.1, p. 59-63. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP-Radiologai_9.pdf> [žiūrėta 2014-02-03]. [DB: Index Copernicus]

2012
1 Smailytė, Giedrė; Adomaitis, Robertas; Ulinskas, Karolis; Aleknavičienė, Birutė. Prostate cancer patient’s survival in Lithuania // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-0138. 2012, vol. 19, nr. 4, p. 439-444. DOI: 10.6001/actamedica.v19i4.2554. [DB: Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Academic Search Complete, TOC Premier, Current Abstracts, Index Copernicus]

2011
1 Adomaitis, Robertas; Jankevičius, Feliksas; Smailytė, Giedrė; Levulienė, Rūta. Changes in prostate cancer incidence in 50–75-year-old men in Lithuania 2006–2009: effect of early diagnosis program = 50-75 metų vyrų sergamumo prostatos vėžiu kaita Lietuvoje 2006-2009 m.: ankstyvos diagnostikos programos įtaka // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-0138. 2011, vol. 18, nr. 2, p. 47-52. DOI: 10.6001/actamedica.v18i2.1814. [DB: Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Academic Search Complete, TOC Premier, Current Abstracts, Index Copernicus]
2 Adomaitis, Robertas; Jankevičius, Feliksas. Lietuvos priešinės liaukos vėžio ankstyvos diagnostikos programa (LPLVADP) 2006-2010 m.: paslaugų teikimo tendencijos = Lithuania prostate cancer early diagnosis program (LPCEDP) 2006-2010: trends in services // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2011, vol. 21, nr. 2, p. 43-47. Prieiga per internetą: <http://sm-hs.eu/index.php/smhs/article/view/19> [žiūrėta 2011-08-17]. [DB: Index Copernicus]
3 Adomaitis, Robertas; Jankevičius, Feliksas. Lithuania prostate cancer early diagnosis program 2006-2010: trends in services // Urology. New York : Elsevier. ISSN 0090-4295. eISSN 1527-9995. 2011, Vol. 78, iss. 3, p. S294-S295. DOI: 10.1016/j.urology.2011.07.920. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Academic Search Premier, BIOSIS Previews, Embase, MEDLINE] [IF: 2.428; AIF: 2.871; Q2 (2011 InCities JCR SCIE)]

2010
1 Černiauskienė, Aušra; Rimas, Audrius; Adomaitis, Robertas; Jankevičius, Feliksas. Treatment of male stress urinary incontinence after prostatic surgery using a minimal invasive device: ARGUS(R) adjustable sling // European urology supplements : abstracts EAU 3rd North Eastern European meeting. Amsterdam : Elsevier science BV. ISSN 1569-9056. 2010, vol. 9, iss. 6, p. 550. Prieiga per internetą: <http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B6X11-5119S7T-27-1&_cdi=7229&_user=5677593&_pii=S156990561061264X&_origin=browse&_zone=rslt_list_item&_coverDate=09%2F30%2F2010&_sk=999909993&wchp=dGLbVzz-zSkzk&md5=ca17ab5e175557ab8552a984e88cda88&ie=/sdarticle.pdf> [žiūrėta 2010-12-29]. [DB: Scopus, ScienceDirect, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.139; AIF: 2.874; Q2 (2010 InCities JCR SCIE)]

2009
1 Janavičius, Ramūnas; Adomaitis, Robertas; Jankevičius, Feliksas; Griškevičius, Laimonas. Extremely low risk of pheochromocytomas in complete VHL gene deletion cases // Human mutation. Hoboken : John Wiley & Sons, Inc. ISSN 1059-7794. 2009, vol. 30, no. 9, p. 1368-1369. Prieiga per internetą: <http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/122517914/PDFSTART> [žiūrėta 2009-11-24]. [DB: Biological Abstracts, Chemical Abstracts (CAplus), Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 6.887; AIF: 4.515; Q1 (2009 InCities JCR SCIE)]
2 Adomaitis, Robertas; Žalimas, A.; Jankevičius, Feliksas. Comparison of two simple algorithms avoiding unnecessary prostate biopsy in PSA based prostate cancer detection // European urology supplements. Amsterdam : Elsevier science BV. ISSN 1569-9056. 2009, vol. 8, iss. 8, p. 576. DOI: 10.1016/S1569-9056(09)74799-2. [DB: ScienceDirect, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.358; AIF: 2.948; Q2 (2009 InCities JCR SCIE)]
3 Adomaitienė, Irina; Jablonskienė, Jolita; Adomaitis, Robertas; Dementavičienė, Jūratė. Intraveninės urografijos tyrimo svarba pacientams, sergantiems prostatos vėžiu, prieš atliekant radikalią prostatektomiją = Place of prophylactic intravenous urography in preoperative Investigation of prostate cancer patients before open radical prostatectomy // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2009, t. 15, nr. 3, p. 224-228. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/224_228_mtp09_III_.pdf> [žiūrėta 2010-01-22]. [DB: Index Copernicus]

2008
1 Adomaitis, Robertas. 5-alfa reduktazės inhibitorių reikšmė gydant gerybinę prostatos hiperplaziją // Urologija: žurnalo "Internistas" priedas. ISSN 1822-9425. 2008, Nr. 1, p. 14-15.
2 Adomaitis, Robertas. Erekcijos sutrikimų gydymas pirminėje medicinos praktikoje // Urologija: žurnalo "Internistas" priedas. ISSN 1822-9425. 2008, N-r. 1, p. 23-25.
3 Černiauskienė, Aušra; Jankevičius, Feliksas; Adomaitis, Robertas. The botulinum toxin (dysport®) therapy for non-neurogenic overactive bladder dysfunction: first experience // European urology meetings : abstracts EAU 2nd North Eastern European meeting, 12-13 September, 2008, Vilnius. ISSN 1872-7174. 2008, vol. 3, iss. 8, p. 54.
4 Adomaitis, Robertas; Jievaltas, Mindaugas; Ulys, Albertas; Kurtinaitis, Juozas; Jankevičius, Feliksas. Lithuanian Early Prostate Cancer Detection Program(EPCDP): stage migration after two years // European urology meetings : Abstracts of the EAU 2nd North Eastern European Meeting : 12-13 September 2008, Vilnius, Lithuania / European Association of Urology (EAU). Arnhem : Elsevier. ISSN 1872-7174. 2008, vol. 3, iss. 8, September, p. 34. [DB: MEDLINE, Biobase, Current Awareness in Biological Sciences, Embase, SciSearch, Scopus]

2007
1 Adomaitis, Robertas; Jankevičius, Feliksas. Ankstyva priešinės liaukos (prostatos) vėžio diagnostika // Onkologija: žurnalo "Internistas" priedas. ISSN 1648-3839. 2007, Nr. 1, p. 34-35.

2005
1 Ulys, Albertas; Adomaitis, Robertas; Trakymas, Mantas; Kaubrienė, Edita; Ambrozaitis, Ramūnas; Jankevičius, Feliksas. Mažų inkstų navikų aukšto dažnio termoabliacija: veiksminga, saugu, ekonomiška = Radiofrequency ablation (RFA) of small renal tumorous: efficient, safe, cost-effective // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2005, t. 3, Nr. 4, p. 324-328. DOI: 10.15388/LietChirur.2005.4.2299. [DB: Index Copernicus]