VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Rita Rugienė' publikacijų sąrašas

2023
1 Jasionytė, Gabija; Šeškutė, Goda; Rugienė, Rita; Butrimienė, Irena. Assessing scleroderma patterns with superb microvascular imaging: is it possible? New prospects for ultrasound // Clinical rheumatology. London : Springer. ISSN 0770-3198. eISSN 1434-9949. 2023, vol. 42, iss. 1, p. 301-306. DOI: 10.1007/s10067-022-06405-7. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]
2 Čypienė, Alma; Gimžauskaitė, Silvija; Rinkūnienė, Egidija; Jasiūnas, Eugenijus; Rugienė, Rita; Kazėnaitė, Edita; Ryliškytė, Ligita; Badarienė, Jolita. The association between water consumption and hyperuricemia and its relation with early arterial aging in middle-aged Lithuanian metabolic patients // Nutrents. Basel : MDPI. eISSN 2072-6643. 2023, vol. 15, no. 3, art. no. 723, p. [1-12]. DOI: 10.3390/nu15030723. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]

2022
1 Minsevičiūtė, Gabrielė; Rugienė, Rita (temos vadovas). Skleroderminė inkstų krizė - grėsminga sisteminės sklerozės komplikacija. Klinikinio atvejo aprašymas ir literatūros apžvalga. // Studentų mokslinės veiklos LXXIV konferencija, Vilnius, 2022 m. gegužės 16-20 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2022. eISBN 9786090707371. p. 374-375. DOI: 10.15388/SMVK.2022.

2021
1 Jasionytė, Gabija; Šeškutė, Goda; Rugienė, Rita; Butrimienė, Irena. The promising role of a superb microvascular imaging technique in the evaluation of Raynaud’s syndrome in systemic sclerosis: theory and practical challenges // Diagnostics. Basel : MDPI. eISSN 2075-4418. 2021, vol. 11, no. 10, art. no. 1743, p. 619-628. DOI: 10.3390/diagnostics11101743. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]
2 Dadonienė, Jolanta; Grigonytė, Milda; Čypienė, Alma; Rinkūnienė, Egidija; Rugienė, Rita; Badarienė, Jolita; Laucevičius, Aleksandras. Arterial stiffening process may be affected by dietary habits in metabolic patients with hyperuricaemia // Medicina: Abstracts accepted for the International Scientific Conference on Medicine organized within the frame of the 79th International Scientific Conference of the University of Latvia, Riga, Latvia. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. ISSN 1648-9233. 2021, vol. 57, suppl. 1, p. 44. Prieiga per internetą: <https://medicina.lsmuni.lt/abstracts-accepted-for-the-international-scientific-conference-on-medicine-organized-within-the-frame-of-the-79th-international-scientific-conference-of-the-university-of-latvia-riga-latvia/?fbclid=IwAR07ng3DjTjNjEU6VkSfjW_s_drwFGUEl8XfZiIgUN9qrFcu4mmAtkuU9rs>.
3 Maksvytytė, Šarūnė; Čypienė, Alma (temos vadovas); Rugienė, Rita (temos vadovas). Difuzinė sisteminė sklerozė ir kardiovaskulinės komplikacijos: klinikinis atvejis // Studentų mokslinės veiklos LXXIII konferencija Vilnius, 2021 m. gegužės 17–20 d.: pranešimų tezės; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2021. eISBN 9786090706244. p. 426-427. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 15). DOI: 10.15388/Proceedings.2021.1.
4 Kaušaitė, Dominyka; Rugienė, Rita (temos vadovas); Šeškutė, Goda (temos vadovas). Ankilozinio spondilito diagnozės nustatymo trukmę sąlygojančių veiksnių įvertinimas // Studentų mokslinės veiklos LXXIII konferencija Vilnius, 2021 m. gegužės 17–20 d.: pranešimų tezės; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2021. eISBN 9786090706244. p. 415-416. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 15). DOI: 10.15388/Proceedings.2021.1.

2020
1 Mauliūtė, Monika; Rugienė, Rita; Žėkas, Vytautas; Bagdonaitė, Loreta. Association of endothelin-1 and cell surface adhesion molecules levels in patients with systemic sclerosis // Journal of laboratory medicine. Berlin : Walter De Gruyter. ISSN 2567-9430. eISSN 2567-9449. 2020, vol. 44, iss. 6, p. 343-3475. DOI: 10.1515/labmed-2020-0050. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus] [IF: 0.379; AIF: 3.055; Q4 (2020 InCities JCR SCIE)]
2 Danila, Edvardas; Zablockis, Rolandas; Miliauskas, Skaidrius; Malakauskas, Kęstutis; Aleksonienė, Regina; Baranauskaitė, Asta; Biekšienė, Kristina; Bumblytė, Inga Arūnė; Burovienė, Vytautė; Butrimienė, Irena; Dadonienė, Jolanta; Dementavičienė, Jūratė; Gruslys, Vygantas; Hoppenot, Deimantė; Laurinavičius, Arvydas; Matačiūnas, Mindaugas; Miglinas, Marius; Petraitis, Mykolas; Pileckytė, Margarita; Poškienė, Lina; Rugienė, Rita; Šarauskas, Valdas; Šileikienė, Virginija; Zaveckienė, Jurgita; Žemaitis, Marius; Žurauskas, Edvardas. Intersticinių plaučių ligų diagnostikos ir gydymo rekomendacijos / Vilniaus universitetas. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas [ir kiti]. Antrasis papildytas leidimas. Vilnius : Vaistų žinios, 2020. 278 p. ISBN 9786098215199.

2019
1 Pajarskienė, Austėja; Rugienė, Rita (temos vadovas). Retrospective analysis of cardiac damage in patients with systemic sclerosis // Juvenes Pro Medicina 2019, 24th & 25th May 2019, Łódź, Poland. Łódź : Medical University of Łódź, 2019. ISBN 9788394762728. p. 193.
2 Pajarskienė, Austėja; Rugienė, Rita (temos vadovas); Butrimienė, Irena (temos vadovas). Ankstyvieji kardiologiniai klinikiniai simptomai ir instrumentinių tyrimų pakitimai sergant sistemine skleroze // Studentų mokslinės veiklos 71 konferencija Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701614. eISBN 9786090701607. p. 237. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2019-05-16].
3 Sobanski, Vincent; Giovannelli, Jonathan; Allanore, Yannick; Riemekasten, Gabriela; Airò, Paolo; Vettori, Serena; Cozzi, Franco; Distler, Oliver; Matucci‐Cerinic, Marco; Denton, Christopher; Launay, David; Hachulla, Eric; Pileckytė, Margarita; Venalis, Algirdas; Butrimienė, Irena; Venalis, Paulius; Rugienė, Rita; Karpec, Diana. Phenotypes determined by cluster analysis and their survival in the prospective European Scleroderma Trials and Research cohort of patients with systemic sclerosis // Arthritis & rheumatology. Hoboken : Wiley. ISSN 2326-5191. eISSN 2326-5205. 2019, vol. 71, iss. 9, p. 1553-1570. DOI: 10.1002/art.40906. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 9.586; AIF: 4.096; Q1 (2019 InCities JCR SCIE)]

2018
1 Venalis, Paulius; Selickaja, Sandra; Lundberg, Karin; Rugienė, Rita; E.Lundberg, Ingrid. Association of antitranscription intermediary factor 1γ antibodies with paraneoplastic rheumatic syndromes other than dermatomyositis // Arthritis care & research. Hoboken : Wiley. ISSN 2151-464X. eISSN 2151-4658. 2018, Vol. 70, no. 4, p. 648-651. DOI: 10.1002/acr.23325. [DB: HEED: Health Economic Evaluations Database, MEDLINE, Embase, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 4.530; AIF: 4.173; Q2 (2018 InCities JCR SCIE)]
2 Montvydaitė, Marija; Rugienė, Rita; Žurauskas, Edvardas. ANCA asocijuoti vaskulitai : granulomatozės su poliangitu sėkmingo gydymo rituksimabu atvejis = ANCA-associated vasculitis: successful treatment of granulomatosis with polyangiitis with rituximab // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2018, t. 20, Nr. 1, p. 106-111. Prieiga per internetą: <https://zurnalas.llmd.lt/lt/straipsnis/visas/730/2018>. [DB: Index Copernicus]
3 Montvydaitė, Marija; Bagdonaitė, Loreta; Rugienė, Rita. Endotelino reikšmė su ANCA susijusių ligų patogenzėje = The role of endothelin in pathogenesis of ANCA associated diseases // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2018, t. 20, Nr. 2, p. 154-159. Prieiga per internetą: <https://zurnalas.llmd.lt/lt/straipsnis/visas/758/2018>. [DB: Index Copernicus]
4 Baranauskaitė, Gintarė; Rugienė, Rita. Klinikiniai iššūkiai gydant greitai progresuojančią sisteminę sklerozę = Clinical challenges in rapidly progressive systemic sclerosis // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2018, t. 20, Nr. 1, p. 101-105. [DB: Index Copernicus]
5 Butkutė, Austėja; Rugienė, Rita. Diffuse systemic sclerosis: advanced cardiovascular manifestation // Medics 2018: [Medical International Conference for Students, 19-22 April, Bucharest, Romania] : abstract book. Bucureşti. ISSN 2501-3882. 2018, p. 28.

2017
1 Naciūtė, Milda; Mieliauskaitė, Diana; Rugienė, Rita; Mačiūnaitė, Gabrielė; Mauricas, Mykolas; Murovska, Modra; Girkontaitė, Irutė. Parvovirus B19 infection modulates the levels of cytokines in the plasma of rheumatoid arthritis patients // Cytokine. London : Academic Press - Elsevier science. ISSN 1043-4666. eISSN 1096-0023. 2017, Vol. 96, p. 41-48. DOI: 10.1016/j.cyto.2017.03.002. [DB: MEDLINE, Current Contents, Chemical abstracts, BIOSIS Previews, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.514; AIF: 4.822; Q2 (2017 InCities JCR SCIE)]
2 Čypienė, Alma; Dadonienė, Jolanta; Miltinienė, Dalia; Rinkūnienė, Egidija; Rugienė, Rita; Stropuvienė, Sigita; Badarienė, Jolita; Laucevičius, Aleksandras. The fact not to ignore: Mean blood pressure is the main predictor of increased arterial stiffness in patients with systemic rheumatic diseases // Advances in medical sciences. Warsaw : Elsevier Sp. z o.o. on behalf of Medical University of Bialystok. ISSN 1896-1126. eISSN 1898-4002. 2017, Vol. 62, no 2, p. 223-229. DOI: 10.1016/j.advms.2017.01.005. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Food Science & Technology Abstracts (IFIS), Embase, MEDLINE] [IF: 2.064; AIF: 3.035; Q3 (2017 InCities JCR SCIE)]
3 Naciūtė, Milda; Mačiūnaitė, Gabrielė; Mieliauskaitė, Diana; Rugienė, Rita; Zinkevičienė, Auksė; Mauricas, Mykolas; Murovska, Modra; Girkontaitė, Irutė. Increased numbers of CD4+CD25+ and CD8+CD25+ T-cells in peripheral blood of patients with rheumatoid arthritis with parvovirus B19 infection // In vivo. Athens : International Institute of Anticancer Research. ISSN 0258-851X. eISSN 1791-7549. 2017, Vol. 31, Iss. 2, p. 181-186. Prieiga per internetą: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5411743/pdf/in_vivo-31-181.pdf> [žiūrėta 2017-12-18]. [DB: Scopus, BIOSIS Previews, MEDLINE, PubMed, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.116; AIF: 3.035; Q4 (2017 InCities JCR SCIE)]
4 Kirklytė, Martyna; Gumbienė, Lina; Rugienė, Rita. Sisteminėmis jungiamojo audinio ligomis sergančių pacientų Plautinės hipertenzijos koordinacinio centro penkerių metų duomenų analizė = Five-year data analysis of patients with connective tissue disease-associated pulmonary arterial hypertension in Pulmonary hypertension coordination centre // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2017, T. 19, Nr. 1, p. 11-13. [DB: Index Copernicus]
5 Staigytė, Justina; Strobeikaitė, Rugilė; Šeškutė, Gabija; Rugienė, Rita. Non - Hodgkin’s lymphoma presenting as a paraneoplastic rheumatologic syndrome: a case // Baltijos šalių reumatologijos konferencija "Lietuvos reumatologų asociacijai 50 metų: kur mes esame ir kur einame?" : tezių rinkinys = Baltic rheumatology conference "Fifty years for Lithuanian Rheumatologists Association: where we stand and where we go? : abstracts : 21-22nd of September, 2017, Vilnius, Lithuania / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas. Lietuvos reumatologų asociacija ; [Sudarytoja: Jolanta Dadonienė]. Vilnius : Lietuvos reumatologų asociacija, 2017. ISBN 9786099583624. p. 70-71.

2016
1 Bagdonaitė, Loreta; Rugienė, Rita; Bružaitė, Indrė. Association of antinuclear antibodies and markers of inflammation in patients with systemic sclerosis // 10th international congress on autoimmunity, April 6-10, 2016, Leipzig, Germany. Leipzig. 2016, Abstract no. 774.
2 Montrimaitė, Miglė; Požerskytė, Rūta; Bagdonaitė, Loreta; Rugienė, Rita; Čypienė, Alma; Laucevičius, Aleksandras. Antikūnų prieš ekstrahuojamus branduolio antigenus ryšys su kraujagyslių pažeidimo ir uždegimo žymenimis esant sisteminei sklerozei // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2016, T. 18, nr. 2, p. 62-67. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/straipsnis/antikunu-pries-ekstrahuojamus-branduolio-antigenus-rysys-su-kraujagysliu-pazeidimo-ir> [žiūrėta 2016-08-10]. [DB: Index Copernicus]
3 Naciūtė, Milda; Mieliauskaitė, Diana; Rugienė, Rita; Nikitenkienė, Rita; Jančorienė, Ligita; Mauricas, Mykolas; Nora-Krukle, Zaiga; Murovska, Modra; Girkontaitė, Irutė. Frequency and significance of parvovirus B19 infection in patients with rheumatoid arthritis // Journal of general virology. London : Microbiology Society. ISSN 0022-1317. eISSN 1465-2099. 2016, vol. 97, no. 12, p. 3302-3312. DOI: 10.1099/jgv.0.000621. [DB: BIOSIS Previews, Biological Abstracts, MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.838; AIF: 3.641; Q2 (2016 InCities JCR SCIE)]

2015
1 Dadonienė, Jolanta; Čypienė, Alma; Ryliškytė, Ligita; Rugienė, Rita; Ryliškienė, Kristina; Laucevičius, Aleksandras. Skin autofluorescence in systemic sclerosis is related to the disease and vascular damage: a cross-sectional analytic study of comparative groups // Disease markers. New York : Hindawi Publishing Corporation. ISSN 0278-0240. eISSN 1875-8630. 2015, Vol. 2015, 837470, p. art. ID 837470 [1-8]. DOI: 10.1155/2015/837470. [DB: BIOSIS Previews, Biological Abstracts, EBSCOHost (nenaudotinas), CABI Abstracts Databases, MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.137; AIF: 3.284; Q2 (2015 InCities JCR SCIE)]
2 Bagdonaitė, Loreta; Volynec, Andrej; Rugienė, Rita. The prevalence of autoantibodies in paraneoplastic rheumatic syndromes // Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Berlin : Walter De Gruyter & Co. ISSN 1434-6621. eISSN 1437-4331. 2015, Vol. 53, Special suppl. p. S322. DOI: 10.1515/cclm-2015-5007. [DB: BIOSIS Previews, Chemical abstracts, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.017; AIF: 2.174; Q1 (2015 InCities JCR SCIE)]

2014
1 Kaplerytė, G.; Rugienė, Rita; Dadonienė, Jolanta; Aleknavičius, Eduardas; Distler, Jörg; Venalis, Algirdas; Venalis, Paulius. Diagnostic value of ANA and ENA among patients with paraneoplastic rheumatic syndromes // Scandinavian journal of rheumatology. ISSN 0300-9742. 2014, Vol. 43, iss. S127, p. 93-94. [DB: BIOSIS Previews, Current Contents / Life Sciences, Current Contents / Clinical Medicine, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.527; AIF: 3.606; Q2 (2014 InCities JCR SCIE)]
2 Naciūtė, Milda; Nikitienė, Rita; Mieliauskaitė, Diana; Rugienė, Rita; Mauricas, Mykolas; Girkontaitė, Irutė. Serological investigation of parvovirus B19 infection in patients with rheumatoid arthritis // COINS 2014 : conference of natural and life sciences. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2014, p. 59-60. Prieiga per internetą: <http://pub.vusa.lt/Info.com/Coins/COINS2014.pdf> [žiūrėta 2014-07-16].
3 Volynec, Anželika; Bagdonaitė, Loreta; Rugienė, Rita. Autoantikūnų informatyvumas diagnozuojant paraneoplazinius reumatinius sindromus // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2014, t. 16, nr. 2, p. 68-75. [DB: Index Copernicus]
4 Merkytė, Rūta; Gumbienė, Lina; Čypienė, Alma; Šileikienė, Virginija; Matačiūnas, Mindaugas; Rugienė, Rita. Plaučių pažeidimas ir jo gydymas sergant sistemine skleroze // Reumatologija: žurnalo "Internistas" priedas. Vilnius : Baltijos idėjų grupė. ISSN 1822-8747. 2014, nr. 1(8).

2013
1 Petrulionienė, Žaneta; Butrimienė, Irena; Rugienė, Rita; Dadonienė, Jolanta; Čypienė, Alma; Milčiūtė, Audronė; Valevičienė, Nomeda. Churgo-Strausso sindromas: literatūros apžvalga ir klinikinio atvejo aprašymas // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, nr. 4, p. 354-361. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP-6.pdf> [žiūrėta 2014-02-04]. [DB: Index Copernicus]
2 Rugienė, Rita; Gumbienė, Lina; Matačiūnas, Mindaugas; Butrimienė, Irena. Jungiamojo audinio ligų sukelta plautinė hipertenzija // Lietuvos gydytojo žurnalas. Kaunas : Medicinos spaudos namai. ISSN 1648-3154. 2013, nr. 8, p. 15-17.

2012
1 Čypienė, Alma; Gerčiukaitė, Nijolė; Aidietienė, Sigita; Stropuvienė, Sigita; Rugienė, Rita; Miltinienė, Dalia; Dadonienė, Jolanta; Laucevičius, Aleksandras. Tarpląstelinių (sICAM-1) ir kraujagyslių (sVCAM-1) tirpių adhezijos molekulių svarba kardiovaskuliniams įvykiams sergant reumatinėmis ligomis // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2012, t. 14, nr 4, p. 183-188. [DB: Index Copernicus]
2 Mieliauskaitė, Diana; Dumalakienė, Irena; Rugienė, Rita; Mackevič, Zygmunt. Expression of IL-17, IL-23 and their receptors in minor salivary glands of patients with primary Sjogren's syndrome // Clinical and developmental immunology. ISSN 1740-2522. 2012, Vol. 2012, p. 187258-1-8. DOI: 10.1155/2012/187258. [DB: Biological Abstracts, CAB Abstracts, Academic Search Complete, BIOSIS Previews, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.064; AIF: 4.319; Q2 (2012 InCities JCR SCIE)]

2011
1 Čypienė, Rasa Joana; Rugienė, Rita. Širdies ir kraujagyslių pažeidimai sergant sistemine skleroze // Reumatologija: žurnalo "Internistas" priedas. Vilnius : Baltijos idėjų grupė. ISSN 1822-8747. 2011, nr. 5(18), p. 14-17.
2 Čypienė, Alma; Dadonienė, Jolanta; Rugienė, Rita; Petrulionienė, Žaneta; Venalis, Algirdas; Laucevičius, Aleksandras. Disorders of endothelial function and arterial stiffness in systemic primary vasculitides patients // Seminars in cardiovascular medicine. Vilnius : Lietuvos širdies asociacija. ISSN 1822-7767. 2011, vol. 17, no. 11, p. [1-7]. [DB: Index Copernicus]
3 Rugienė, Rita; Dadonienė, Jolanta; Aleknavičius, Eduardas; Tikuišis, Renatas; Distler, Jörg; Schett, Georg; Venalis, Paulius; Venalis, Algirdas. Prevalence of paraneoplastic rheumatic syndromes and their antibody profile among patients with solid tumours // Clinical rheumatology. London : Springer. ISSN 0770-3198. 2011, Vol. 30, iss. 3, p. 373-380. DOI: 10.1007/s10067-010-1676-z. [DB: MEDLINE, Scopus, Current Contents / Clinical Medicine, Current Abstracts, CAB Abstracts, AGRICOLA, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.996; AIF: 3.776; Q3 (2011 InCities JCR SCIE)]
4 Čypienė, Alma; Dadonienė, Jolanta; Rugienė, Rita; Petrulionienė, Žaneta; Laucevičius, Aleksandras. The influence of the mean blood pressure on arterial stiffness parameters in rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus women // Artery research. Amsterdam : Elsevier BV. ISSN 1872-9312. 2011, Vol. 5, iss. 4, p. 167-168. Prieiga per internetą: <http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImageURL&_cid=274159&_user=10020463&_pii=S1872931211001293&_check=y&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_coverDate=2011-12-31&wchp=dGLbVlk-zSkWA&md5=70893029a6b49d94b42599b6c46d4137/1-s2.0-S1872931211001293-main.pdf> [žiūrėta 2012-01-05]. [DB: Embase, Scopus, TOC Premier, Current Abstracts, PubMed]
5 Stropuvienė, Sigita; Aidietienė, Sigita; Čypienė, Alma; Rugienė, Rita; Laucevičius, Aleksandras. Rheumatoid arthritis and cardiovascular events // Artery research. Amsterdam : Elsevier BV. ISSN 1872-9312. 2011, Vol. 5, iss. 4, p. 198. Prieiga per internetą: <http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImageURL&_cid=274159&_user=10020463&_pii=S1872931211002377&_check=y&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_coverDate=2011-12-31&wchp=dGLzVBA-zSkWb&md5=7dff8e47d759488506c614b1f849e798/1-s2.0-S1872931211002377-main.pdf> [žiūrėta 2012-01-05]. [DB: Embase, Scopus, TOC Premier, Current Abstracts, PubMed]

2010
1 Čypienė, Alma; Dadonienė, Jolanta; Rugienė, Rita; Ryliškytė, Ligita; Kovaitė, Milda; Petrulionienė, Žaneta; Venalis, Algirdas; Laucevičius, Aleksandras. The influence of mean blood pressure on arterial stiffening and endothelial dysfunction in women with rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus = Vidutinio kraujospūdžio įtaka arterijų standėjimui ir endotelio disfunkcijai moterims, sergančioms reumatoidiniu artritu ir sistemine raudonąja vilklige // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2010, t. 46, nr. 8, p. 522-530. Prieiga per internetą: <http://medicina.lsmuni.lt/med/1008/1008-04e.pdf> [žiūrėta 2010-11-11]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Index Copernicus, DOAJ, MEDLINE, Scopus] [IF: 0.446; AIF: 3.935; Q3 (2010 InCities JCR SCIE)]
2 Čypienė, Alma; Rugienė, Rita; Dadonienė, Jolanta. Širdies ir kraujagyslių sistemos pažeidimai sergant reumatoidiniu artritu // Internistas. Vilnius : Lijarida. ISSN 1648-3839. 2010, nr. 10-11, p. 20-23.
3 Čypienė, Alma; Ryliškytė, Ligita; Rugienė, Rita; Kovaitė, Milda; Dadonienė, Jolanta; Venalis, Algirdas; Petrulionienė, Žaneta; Laucevičius, Aleksandras. Women with systemic sclerosis have worse endothelial function as compared to women with rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus // Artery research. Hampton Hill : Elsevier. ISSN 1872-9312. 2010, vol. 4, iss. 4, p. 162. [DB: Embase, TOC Premier, PubMed, Scopus, ScienceDirect]

2009
1 Vencevičienė, Lina; Rugienė, Rita; Venalis, Algirdas; Butrimienė, Irena. Spondiloartropatijų klausimynų lietuvių kalba pritaikymas ir jų tinkamumo įvertinimas = Cross-cultural adaptation and validation of Lithuanian questionnaires for the spondyloarthropathies // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2009, t. 45, nr. 3, p. 177-185. Prieiga per internetą: <http://medicina.lsmuni.lt/med/0903/0903-02l.pdf> [žiūrėta 2009-04-23]. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Index Copernicus, DOAJ, MEDLINE] [IF: 0.506; AIF: 4.099; Q4 (2009 InCities JCR SCIE)]
2 Čypienė, Alma; Kovaitė, Milda; Venalis, Algirdas; Dadonienė, Jolanta; Rugienė, Rita; Petrulionienė, Žaneta; Ryliškytė, Ligita; Laucevičius, Aleksandras. Arterial wall dysfunction in systemic lupus erythematosus // Lupus. London : Sage Publications Ltd. ISSN 0961-2033. 2009, vol. 18, no. 6, p. 522-529. DOI: 10.1177/0961203308099625. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), BIOSIS Previews, MEDLINE] [IF: 2.586; AIF: 3.779; Q2 (2009 InCities JCR SCIE)]
3 Čypienė, Alma; Venalis, Algirdas; Ryliškytė, Ligita; Dadonienė, Jolanta; Petrulionienė, Žaneta; Kovaitė, Milda; Rugienė, Rita; Laucevičius, Aleksandras. Increased arterial stiffness in women with rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus is not associated with level of c-reactive protein // Artery research. Amsterdam : Elsevier BV. ISSN 1872-9312. 2009, vol. 3, iss. 4, p. 187. [DB: ScienceDirect]
4 Mieliauskaitė, Diana; Dumalakienė, Irena; Bumblauskaitė, Jurga; Rugienė, Rita; Venalis, Paulius; Venalis, Algirdas; Mackevič, Zygmunt. Sergančiųjų pirminiu Sjögreno sindromu amžiaus ir klinikinių žymenų ryšys // Gerontologija. ISSN 1392-9062. 2009, T. 10, Nr. 2, p. 92-95. Prieiga per internetą: <http://www.gerontologija.lt/files/edit_files//File/pdf/2009/nr_2/2009_92_95.pdf> [žiūrėta 2010-06-16]. [DB: Index Copernicus]

2008
1 Čypienė, Alma; Venalis, Algirdas; Dadonienė, Jolanta; Rugienė, Rita; Ryliškytė, Ligita; Petrulionienė, Žaneta; Kovaitė, Milda; Skorniakov, Viktor; Laucevičius, Aleksandras. Impact of rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus on arterial wall stiffness // Artery research. ISSN 1872-9312. 2008, vol. 2, iss. 3, p. 106-107. [DB: ScienceDirect]
2 Rugienė, Rita; Kirdaitė, Gailutė; Gražulevičiūtė, Edita; Dadonienė, Jolanta; Venalis, Algirdas. The quality of life and functional ability in patients with ankylosing spondylitis = Ankiloziniu spondilitu sergančiųjų funkcinė būklė ir gyvenimo kokybė // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2008, Vol. 15, nr. 2, p. 99-103. [DB: TOC Premier, Current Abstracts, Index Copernicus]
3 Rugienė, Rita; Mieliauskaitė, Diana. Ryšys tarp reumatinių ligų ir limfoproliferacinių procesų: klinikinis atvejis // Reumatologija. ISSN 1822-8747. 2008, Nr. 2, p. 29-31.
4 Gražulevičiūtė, Edita; Dadonienė, Jolanta; Stropuvienė, Sigita; Rugienė, Rita. Reumatoidinis artritas ir mirtingumas Vilniaus mieste // Gerontologija. ISSN 1392-9062. 2008, T. 9, Nr. 1, p. 27-33. [DB: Index Copernicus]
5 Miltinienė, D; Rugienė, Rita; Dadonienė, Jolanta; Venalis, Algirdas. Klausimyno, skirto reumatoidiniu artritu ir spondiloartropatijomis sergančių pacientų atrankai, lietuviškos versijos adaptacija ir validizacija // Gerontologija. ISSN 1392-9062. 2008, T. 9, Nr. 3. Prieiga per internetą: <http://www.gerontologija.lt/files/edit_files//File/pdf/2008/nr_3/2008_162_170.pdf>. [DB: Index Copernicus]
6 Stropuvienė, Sigita; Dadonienė, Jolanta; Rugienė, Rita; Venalis, Algirdas. Trejų metų gyvenimo kokybės pokyčių įvertinimas pacientams, sergantiems reumatoidiniu artritu = Three-year quality of life change evaluation in rheumathoid arthritis patients // Gerontologija. ISSN 1392-9062. 2008, T. 9, Nr. 4, p. 219-228. Prieiga per internetą: <http://www.gerontologija.lt/files/edit_files//File/pdf/2008/nr_4/2008_219_228.pdf>. [DB: Index Copernicus]

2007
1 Čypienė, Alma; Laucevičius, Aleksandras; Venalis, Algirdas; Dadonienė, Jolanta; Rugienė, Rita; Ryliškytė, Ligita; Petrulionienė, Žaneta; Kovaitė, Milda; Skorniakov, Viktor. Augmentation index is a more prominent parameter as compared to flow mediated vasodilatation for the detection of arterial wall dysfunction in young women with systemic lupus erythematosus // Artery research: Artery 7: Annual conference of the Association for research into arterial structure and physiology, Prague, 2007, September 14-15. ISSN 1872-9312. 2007, vol. 1, iss. 2, p. 56. [DB: ScienceDirect]
2 Čypienė, Alma; Dadonienė, Jolanta; Kovaitė, Milda; Laucevičius, Aleksandras; Dženkevičiūtė, Vilma; Petrulionienė, Žaneta; Rugienė, Rita; Ryliškytė, Ligita; Venalis, Algirdas. Impact of systemic lupus erythematosus on arterial wall stiffness // 4th Baltic atherosclerosis congress, Tallinn, 2007, September 27-29. Tallinn. 2007, p. 52.
3 Dadonienė, Jolanta; Gražulevičiūtė, Edita; Rugienė, Rita; Lukšienė, Aloyza; Stropuvienė, Sigita; Jurgelėnas, Antanas. Rheumatoid arthritis in Lithuania: need for external help from the onset of disease // Disability and rehabilitation. ISSN 0963-8288. 2007, vol. 29, no 18, p. 1470-1474. DOI: 10.1080/09638280601029118. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, Academic Search Premier, PsycInfo, TOC Premier, Current Abstracts] [IF: 1.414; AIF: 1.509; Q3 (2007 InCities JCR SCIE)]
4 Filipavičiūtė, Rima; Jurgelėnas, Antanas; Rugienė, Rita; Butkienė, Birutė Elena. Vilniaus miesto pagyvenusių neįgalių žmonių socialinės paramos tyrimas // Gerontologija. ISSN 1392-9062. 2007, T. 8, Nr. 3. [DB: Index Copernicus]

2006
1 Rugienė, Rita; Dadonienė, Jolanta; Venalis, Algirdas. Quality of life among patients with rheumatic diseases // The 3rd Baltic conference of rheumatology: abstracts. Riga. 2006, p. [1].
2 Dadonienė, Jolanta; Adomavičiūtė-Miltinienė, Dalia; Rugienė, R; Lukšienė, Aloyza; Venalis, Algirdas. The prevalence of systemic lupus erythematosus in Lithuania: the lowest rate in Northern Europe // Lupus. ISSN 0961-2033. 2006, Vol. 15, iss. 8, p. 544-546. DOI: 10.1191/0961203306lu2319xx. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, Academic Search Premier] [IF: 2.366; AIF: 3.866; Q2 (2006 InCities JCR SCIE)]

2005
1 Rugienė, Rita; Dadonienė, Jolanta; Venalis, Algirdas; Stropuvienė, Sigita. Reumatinėmis ligomis sergančių ligonių ir kontrolinės grupės tiriamųjų gyvenimo kokybės palyginimas = Comparison of health-related quality of life between patients with rheumatic diseases and a control group // Medicina. ISSN 1010-660X. 2005, t. 41, Nr. 7, p. 561-565. Prieiga per internetą: <http://medicina.lsmuni.lt/med/0507/0507-03l.htm> [žiūrėta 2008-06-18]. [DB: Index Copernicus, MEDLINE]
2 Rugienė, Rita; Dadonienė, Jolanta; Venalis, Algirdas. Gyvenimo kokybės klausimyno adaptavimas, jo tinkamumo kontrolinei grupei ir reumatoidiniu artritu sergantiems ligoniams įvertinimas = Adaptation of health–related quality of life (“SF-36”) questionnaire, its validation and assessment of performance for control group and patients with rheumatoid arthritis // Medicina. ISSN 1010-660X. 2005, t. 41, Nr. 3, p. 232-239. [DB: Index Copernicus, MEDLINE]

2002
1 Ranceva, Jelena; Rudaitienė, Sonata; Mierauskienė, Jūratė; Butrimienė, Irena; Rugienė, Rita. Biological agents for rheumatoid arthritis: the first experience in evaluating clinical-laboratory and cytogenetic parameters = Biologinės medžiagos reumatoidinio artrito terapijoje: infliksimabo poveikis klinikiniams, laboratoriniams ir citogenetiniams rodikliams (pirmoji patirtis Lietuvoje) // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2002, t. 9, nr. 1, p. 46-52. [DB: Index Copernicus]

1999
1 Butrimienė, Irena; Venalis, Algirdas; Rugienė, Rita; Gražienė, Vida Elena; Palaikienė, Zina; Povilėnaitė, Danutė. Neaiškios kilmės astropija // Reumatologijos seminarai = Seminars in rheumatology. Vilnius : Anama. ISSN 1392-4125. 1999, nr. 2, p. 57-63.