VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Rimgaudas Staigis' publikacijų sąrašas

2012
1 Mikaliūkštienė, Aldona; Tijūnėlienė, Irena; Kalibatienė, Danutė; Staigis, Rimgaudas. Pacientų, kuriems implantuotas elektrokardiostimuliatorius, gyvenimo kokybės įvertinimas // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 4.1, p. 405-411. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP4.1_8-405–411p.pdf> [žiūrėta 2012-12-11]. [DB: Index Copernicus]

2011
1 Staigis, Rimgaudas; Leonavičiūtė, Lina; Ožeraitienė, Violeta; Vingras, Algimantas Alfonsas. Hospitalinių infekcijų rizikos veiksnių ištyrimas intensyvios terapijos skyriuose VMUL = Assessment of risk factors for nosocomial infections at intensive care unit of Vilnius University Hospital // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2011, t. 17, nr. 4, p. 508-512. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/medicina_t_p_4_str131.pdf>. [DB: Index Copernicus]
2 Ožeraitienė, Violeta; Jakubynaitė, Vaida; Gaigalaitė, Virginija; Staigis, Rimgaudas. Rizikos veiksniai, turintys įtakos sergamumo gastroezofaginio refliukso liga trukmei = Risk factors influencing the duration of gastroesophageal reflux disease // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2011, t. 17, nr. 4, p. 445-450. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/medicina_t_p_4_str041.pdf>. [DB: Index Copernicus]

2008
1 Kalibatienė, Danutė; Čepanauskienė, Renata; Markevičius, Narimantas; Mikaliūkštienė, Aldona; Staigis, Rimgaudas; Stundžienė, Rasa; Ožeraitienė, Violeta; Vingras, Algimantas Alfonsas. Klinikinė slauga / mokomoji knyga. Vilnius : UAB "Greita spauda", 2008. 449 p. ISBN 9789955861034.

2001
1 Glemžienė, Ina; Staigis, Rimgaudas; Kalibatienė, Danutė; Kalpokaitė, Zosė. Oksidacinio streso reikšmė sergant inkstų ligomis // Internisto praktika. ISSN 1648-1054. 2001, Nr. 2, p. 54-56.
2 Kalpokaitė, Zosė; Kalibatienė, Danutė; Glemžienė, Ina; Staigis, Rimgaudas. Antioksidacinės sistemos vaidmuo inkstų ligų patogenezėje // Internisto praktika. ISSN 1648-1054. 2001, Nr. 2, p. 57-58.