VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Rimgaudas Katkus' publikacijų sąrašas

2022
1 Masiliūnas, Rytis; Dapkutė, Austėja; Grigaitė, Julija; Lapė, Jokūbas; Valančius, Domantas; Bacevičius, Justinas; Katkus, Rimgaudas; Vilionskis, Aleksandras; Klimašauskienė, Aušra; Ekkert, Aleksandra; Jatužis, Dalius. High prevalence of atrial fibrillation in a Lithuanian stroke patient cohort // Medicina. Basel : MDPI. ISSN 1010-660X. eISSN 1648-9144. 2022, vol. 58, iss. 6, art. no. 800, p. [1-12]. DOI: 10.3390/medicina58060800. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, PubMed, Embase] [IF: 2.600; AIF: 6.700; Q3 (2022 InCities JCR SCIE)]

2020
1 Sudmantaitė, Vaida; Čelutkienė, Jelena; Glaveckaitė, Sigita; Katkus, Rimgaudas. Difficult diagnosis of cardiac haemochromatosis: a case report // European heart journal. Oxford : Oxford University Press. ISSN 0195-668X. eISSN 1522-9645. 2020, vol. 4, no. 1, p. 1-6. DOI: 10.1093/ehjcr/ytaa012. [DB: Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 29.983; AIF: 5.414; Q1 (2020 InCities JCR SCIE)]

2017
1 Kluonaitis, Karolis; Glaveckaitė, Sigita; Balčiūnaitė, Giedrė; Juškaitė, Austėja; Palionis, Darius; Valevičienė, Nomeda Rima; Mickys, Ugnius; Katkus, Rimgaudas; Fontes-Carvalho, Ricardo; Čelutkienė, Jelena. Cardiac sarcoidosis - diagnostic challenges due to unusual clinical presentation. // Hellenic journal of cardiology. Athens : Hellenic Cardiological Society. ISSN 1109-9666. eISSN 2241-5955. 2017, Vol. 58, no 4, p. 310-313. DOI: 10.1016/j.hjc.2017.02.003. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Embase, MEDLINE] [IF: 1.890; AIF: 4.356; Q3 (2017 InCities JCR SCIE)]

2016
1 Svetikienė, Marija; Janušauskas, Vilius; Griciūtė, Justina; Katkus, Rimgaudas; Ringaitienė, Donata; Šipylaitė, Jūratė; Ručinskas, Kęstutis; Šerpytis, Pranas. Successful treatment of right heart thrombi and acute massive pulmonary embolism by repeated thrombolysis // Journal of clinical & experimental cardiology. Los Angeles, CA : Omics Publishing Group. ISSN 2155-9880. 2016, Vol. 7, Iss. 6, Art. No. 451. DOI: 10.4172/2155-9880.1000451. [DB: PubMed]

2013
1 Šerpytis, Pranas; Šmigelskaitė, Akvilė; Kibarskis, Aleksandras; Katkus, Rimgaudas; Samalavičius, Robertas; Glaveckaitė, Sigita; Račkauskas, Gediminas. Successful treatment of a young woman with acute complicated myocardial infarction // Postępy w kardiologii interwencyjnej. Poznan : Termedia sp. z o.o. ISSN 1734-9338. 2013, vol. 9, no 4, p. 369-375. DOI: 10.5114/pwki.2013.38867. [DB: Social Sciences Citation Index (Web of Science), Scopus, Embase] [IF: 0.066; AIF: 3.938; Q4 (2013 InCities JCR SCIE)]

2012
1 Šerpytis, Pranas; Bilkis, Valdas; Katliorius, Robertas; Kūgienė, Rasa; Žvironaitė, Vida; Katkus, Rimgaudas; Jarašiūnienė, Dalia; Klimas, Nerijus; Žebrauskaitė, Aistė; Berūkštis, Egidijus; Kačiurinas, Dmitrijus. Treatment of acute STEMI with thrombolysis: tenecteplase vs. streptokinase // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2012, Vol. 22, nr. 5, p. 110-113. Prieiga per internetą: <http://sm-hs.eu/index.php/smhs/article/view/352/pdf_1> [žiūrėta 2013-04-04]. [DB: Index Copernicus]

2010
1 Šerpytis, Pranas; Jurkuvėnas, Vaclovas; Katkus, Rimgaudas. Factors that influence delayed revasculirisation for STEMI patients // World congress of cardiology : scientific sessions 2010 : final programme, June 16-19, 2010, China. Bejing. 2010, p. [P279].

2009
1 Šerpytis, Pranas; Katkus, Rimgaudas; Jarašūnienė, Dalia; Jokšas, Valentinas; Bilkis, Valdas; Glaveckaitė, Sigita; Kūgienė, Rasa; Gegeckienė, Daiva; Lileikienė, Živilė; Palšauskaitė, Rasa; Aliukonienė, Jolanta; Katliorius, Robertas; Zabukas, Algirdas. GP IIb/IIIa blokatorių (tirofibano) naudojimas intensyviojoje kardiologijoje 1998-2006 m = The usage of GP IIb/IIIa blockers (tirofiban) at the intensive cardiology unit in 1998-2006 // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2009, nr. 5, p. 2660-2664. Prieiga per internetą: <https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos_sritys/Sveikatos_mokslai/Moksliniai_straipsniai%E2%80%93zurnalas_Sveikatos%20mokslai/2009m/2009SM_5IVdalisindd.pdf> [žiūrėta 2019-02-13]. [DB: Index Copernicus]
2 Šerpytis, Pranas; Katkus, Rimgaudas; Pumputienė, Vanda. Laiko, praėjusio iki angioplastikos, įtaka ūminio miokardo infarkto su ST segmento pakilimu komplikacijų išsivystymui = Impact of time delay till angioplasty to complications in patients with ST-elevated acute myocardial infarction // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2009, nr. 5, p. 2675-2679. Prieiga per internetą: <https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos_sritys/Sveikatos_mokslai/Moksliniai_straipsniai%E2%80%93zurnalas_Sveikatos%20mokslai/2009m/2009SM_5IVdalisindd.pdf> [žiūrėta 2019-02-13]. [DB: Index Copernicus]