VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Rimantas Karalius' publikacijų sąrašas

2020
1 Zorinas, Aleksejus; Austys, Donatas; Janušauskas, Vilius; Rakita, Ignas; Karalius, Rimantas; Samalavičius, Robertas Stasys; Stukas, Rimantas; Ručinskas, Kęstutis. Complicated course of late patient’s survival after the classic Bentall procedure with the Cabrol shunt = Neįprasta komplikacija vėlyvuoju laikotarpiu po įprastinės kylančiosios aortos protezavimo su kabrolio jungtimi operacijos // Sveikatos mokslai. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr.1, p. 81-83. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.012. [DB: Academic Search Complete, Index Copernicus]

2018
1 Aliahmed, Hammad Mohammad Ahmad; Karalius, Rimantas; Valaika, Arūnas; Grebelis, Arimantas; Semėnienė, Palmyra; Čypienė, Rasa Joana. Efficacy of aortic valve replacement through full sternotomy and minimal invasion (ministernotomy) // Medicina / Lithuanian Medical Association, Lithuanian University of Health Sciences, Vilnius University. Basel : MDPI AG. ISSN 1010-660X. eISSN 1648-9144. 2018, vol. 54, iss. 2, art. no. 26, p. [1-12]. DOI: 10.3390/medicina54020026. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE, Index Copernicus] [IF: 1.467; AIF: 4.542; Q3 (2018 InCities JCR SCIE)]
2 Palevičiūtė, Eglė; Malickaitė, Radvilė; Matačiūnas, Mindaugas; Šileikienė, Virginija; Kryžauskaitė, Lina; Širmenis, Raimondas; Karalius, Rimantas; Gumbienė, Lina. Life-saving pulmonary endarterectomy for a young female with primary antiphospholipid syndrome complicated by severe chronic thromboembolic pulmonary hypertension // Seminars in cardiovascular medicine / Lietuvos širdies asociacija. Warsaw : DeGruyter Open. eISSN 1822-7767. 2018, vol. 24, iss. 1, p. 1-8. DOI: 10.2478/semcard-2018-0001. [DB: CNKI Scholar (nenaudotinas), Embase, Index Copernicus, J-Gate]

2017
1 Zorinas, Aleksejus; Austys, Donatas; Janušauskas, Vilius; Trakymas, Mantas; Tamulionytė, Monika; Seinin, Dmitrij; Karalius, Rimantas; Aidietis, Audrius; Stukas, Rimantas; Ručinskas, Kęstutis. Small intestinal inflammatory myofibroblastic metastasis in the left ventricle // Annals of thoracic surgery. New York : Elsevier. ISSN 0003-4975. 2017, vol. 103, no. 1, p. e31-e33. DOI: 10.1016/j.athoracsur.2016.05.099. [DB: MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.780; AIF: 3.650; Q1 (2017 InCities JCR SCIE)]
2 Rudienė, Virginija; Glaveckaitė, Sigita; Zakarkaitė, Diana; Karalius, Rimantas; Gumbienė, Lina. Challenging diagnosis of prosthetic infective endocarditis and para-aortic conduit abscess - the role of multimodality approach. // Acta cardiologica. Bruxelles : Acta Medica Belgica. ISSN 0001-5385. eISSN 0373-7934. 2017, vol. 72, no. 6, p. 669-670. DOI: 10.1080/00015385.2017.1314410. [DB: MEDLINE, Embase, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.876; AIF: 4.356; Q4 (2017 InCities JCR SCIE)]

2015
1 Karalius, Rimantas; Sipavičius, Remigijus; Lankutienė, Lina; Zakarkaitė, Diana; Kalinauskas, Gintaras. Jatrogeninė A tipo aortos disekacija po mitralinio ir aortos vožtuvų protezavimo operacijos // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojo priedas. Kaunas : Vitae Litera. ISSN 1392-3218. 2015, T. 19, Nr. 8, p. 32-33. [DB: Index Copernicus]

2014
1 Rudienė, Virginija; Gumbienė, Lina; Dranenkienė, Alicija Danguolė; Karalius, Rimantas; Širmenis, Raimondas; Tarutis, Virgilijus. Surgical correction of atrial septal defect in the elderly // Kardiochirurgia i torakochirurgia Polska = Polish journal of thoracic and cardiovascular surgery. Poznan : Termedia sp. z o.o. ISSN 1731-5530. 2014, vol. 11, no. 4, p. 391-396. DOI: 10.5114/kitp.2014.47338. [DB: ISI Web of Science (nenaudotinas), Index Copernicus]

2013
1 Palevičiūtė, Eglė; Matačiūnas, Mindaugas; Karalius, Rimantas; Gumbienė, Lina. Lėtinė trombinė embolinė plautinė hipertenzija // Lietuvos gydytojo žurnalas. Kaunas : Medicinos spaudos namai. ISSN 1648-3154. 2013, nr. 8, p. 34-39.

2012
1 Gumbienė, Lina; Ivanauskienė, Taida; Matačiūnas, Mindaugas; Zablockis, Rolandas; Širmenis, Raimondas; Urbonas, Karolis; Karalius, Rimantas. Pulmonary endarterectomy for chronic thromboembolic pulmonary hypertension: a case report and review of the literature // Seminars in cardiovascular medicine. Vilnius : Lietuvos širdies asociacija. ISSN 1822-7767. 2012, vol. 18, Art. No. 4. DOI: 10.2478/v10287-012-0004-2. [DB: Index Copernicus]
2 Gaižauskas, Edvinas; Gaižauskas, Ernestas; Kraniauskas, Antanas; Karalius, Rimantas; Balčiūnas, Mindaugas. Acute aortic dissection cases in Vilnius University Hospital Santariskiu Klinikos, Center of Heart Surgery // 4th Joint Scandinavian Conference in Cardiothoracic Surgery : final program and abstract book, 16-18 August, 2012, Lithuania. Vilnius, 2012. ISBN 9786099539911. p. 70.
3 Gumbienė, Lina; Dranenkienė, Alicija Danguolė; Laučiuvienė, Laima; Širmenis, Raimondas; Smagriūnaitė, Virginija; Juknevičius, Vytautas; Karalius, Rimantas; Tarutis, Virgilijus. Surgical correction of atrial septal defects in elderly // 4th Joint Scandinavian Conference in Cardiothoracic Surgery : final program and abstract book, 16-18 August, 2012, Lithuania. Vilnius, 2012. ISBN 9786099539911. p. 72.
4 Gumbienė, Lina; Dranenkienė, Alicija Danguolė; Nogienė, Giedrė; Karalius, Rimantas; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Aortos aneurizmų chirurginis gydymas ligoniams, sergantiems aortos koarktacija // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2012, t. 18, nr. 4.2, p. 626-630. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP4.2_19_626­630p_NEW.pdf> [žiūrėta 2012-12-12]. [DB: Index Copernicus]
5 Karalius, Rimantas; Sipavičius, Remigijus; Aidietis, Audrius; Zakarkaitė, Diana; Marinskis, Germanas; Nogienė, Giedrė; Lankutienė, Lina; Sirvydis, Vytautas-Jonas. A double-orifice tricuspid valve associated with a divided right atrium // The annals of thoracic surgery. Philadelphia : Elsevier Inc. ISSN 0003-4975. 2012, Vol. 93, iss. 3, p. E63-E65. DOI: 10.1016/j.athoracsur.2011.09.065. [DB: Embase, PubMed, MEDLINE, Scopus, Current Abstracts, TOC Premier, CABI Abstracts Databases, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.454; AIF: 3.148; Q1 (2012 InCities JCR SCIE)]

2011
1 Stonkus, Vygantas; Jasulaitis, Algimantas; Karalius, Rimantas; Vaitkienė, Dalia. Apsinuodijimas acetonu ir izopropilo alkoholiu teismo medicinos praktikoje // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2011, t. 13, nr. 3, p. 152-156. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/straipsnis/visas/202/2011> [žiūrėta 2017-11-24]. [DB: Index Copernicus]
2 Stonkus, Vygantas; Jasulaitis, Algimantas; Karalius, Rimantas; Stasiūnienė, Jurgita. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimas Lietuvos įkalinimo įstaigose = Use of narcotic and psychotropic materials in Lithuanian prisons // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2011, t. 13, nr. 4, p. 185-188. Prieiga per internetą: <http://zurnalas.llmd.lt/lt/straipsnis/visas/210/2011> [žiūrėta 2018-01-31]. [DB: Index Copernicus]

2010
1 Gumbienė, Lina; Juknevičius, Vytautas; Bilkis, Valdas; Tarutis, Virgilijus; Zakaraitė, Diana; Karalius, Rimantas; Nogienė, Giedrė; Dranenkienė, Alicija Danguolė. Antrinių prieširdžių pertvaros defektų gydymo chirurginiu ir perkateteriniu būdu ankstyvųjų rezultatų ir komplikacijų palyginimas = Comparison of early results and complications in transcatheter and surgical closure of secundum atrial septal defect // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. 2010, t. 8, nr. 3, p. 139-146. DOI: 10.15388/LietChirur.2010.3.2106. [DB: Index Copernicus]
2 Matačiūnas, Mindaugas; Gumbienė, Lina; Liekienė, Daina; Karalius, Rimantas; Gutauskas, Marijus; Laucevičius, Aleksandras. Incomplete double aortic arch with atresia of the unusually branching distal left arch: non-invasive computed tomography diagnosis in a symptomatic adolescent // Seminars in cardiovascular medicine. Vilnius : Lietuvos širdies asociacija. ISSN 1822-7767. 2010, vol. 16, no. 5, Elektroninis išteklius [p. 1-3]. [DB: Index Copernicus]

2008
1 Laučiuvienė, Laima; Lukšaitė, Gražina; Lankutienė, Lina; Liekienė, Daina; Nogienė, Giedrė; Karalius, Rimantas; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Congenital mitral valve insufficiency repair and long-term results // Interactive cardiovascular and thoracic surgery: vol. 7, suppl. 1: abstracts for the European Society for Cardiovascular Surgery, 57th International Congress, Barcelona, Spain, April 24-27, 2008. Martigny : European Association for Cardio-Thoracic Surgery. ISSN 1569-9293. 2008, vol. 7, suppl. 1, p. s74. [DB: ScienceDirect]
2 Sudikienė, Rita; Lebetkevičius, Virgilijus; Tarutis, Virgilijus; Karalius, Rimantas; Liekienė, Daina; Lankutis, Kęstutis; Lankutienė, Lina; Laučiuvienė, Laima; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Changes of the aortic valve size and function after the Ross and arterial switch operations // Heart surgery forum: vol. 11, suppl. 1: 18th Congress - World Society of Cardio-Thoracic Surgeons Kos Island - Greece April 30 - May 3, 2008. ISSN 1522-6662. 2008, vol. 11, suppl. 1, p. s326. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE]

2007
1 Sudikienė, Rita; Lebetkevičius, Virgilijus; Karalius, Rimantas; Tarutis, Virgilijus; Sirvydis, Vytautas-Jonas; Polydorou, A. Ross operation: long-term results and the risk factors for autograft dilatation // Interactive cardiovascular and thoracic surgery: vol. 6, suppl. 1: abstracts for the European Society for Cardiovascular Surgery, 56th International Congress, Venice, Italy, 2007, May 17-20. Martigny : European Association for Cardio-Thoracic Surgery. ISSN 1569-9293. 2007, vol. 6, suppl. 1, p. 35. [DB: ScienceDirect]
2 Karalius, Rimantas; Lukšaitė, Gražina; Nogienė, Giedrė; Aidietis, Audrius; Zakarkaitė, Diana; Lankutienė, Lina; Barysas, Dobilas; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Double-orifice right atrioventricular valve associated with ventricular septal defect and WPW syndrome // Interactive cardiovascular and thoracic surgery: vol. 6, suppl. 1: abstracts for the European Society for Cardiovascular Surgery, 56th International Congress, Venice, Italy, 2007, May 17-20. Martigny : European Association for Cardio-Thoracic Surgery. ISSN 1569-9293. 2007, vol. 6, suppl. 1, p. 156. [DB: ScienceDirect]
3 Treideris, Julius; Karalius, Rimantas; Širmenis, Raimondas; Lukšaitė, Gražina; Lastas, Vytautas; Kosinskas, Eugenijus; Pranckietis, Arnoldas; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Ligonių, sergančių išemine kardiomiopatija, gyvenimo kokybės ir fizinio pajėgumo palyginimas = Comparison of quality of life and physical condition of heart failure // Lietuvos chirurgija. ISSN 1392-0995. 2007, t. 5, Nr. 3, p. 359-365. DOI: 10.15388/LietChirur.2007.3.2207. [DB: Index Copernicus]
4 Liekienė, Daina; Lebetkevičius, Virgilijus; Tarutis, Virgilijus; Karalius, Rimantas; Sudikienė, Rita; Lankutis, Kęstutis; Nogienė, Giedrė; Dranenkienė, Alicija Danguolė; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Subaortinė stenozė ir dviburio vožtuvo anomalijos: chirurginio gydymo ypatumai = Subaortic stenosis and mitrai valve anomaly: surgical treatment aspects // Lietuvos chirurgija. ISSN 1392-0995. 2007, t. 5, Nr. 3, p. 428-430. DOI: 10.15388/LietChirur.2007.3.2220. [DB: Index Copernicus]
5 Karalius, Rimantas; Nogienė, Giedrė; Žilinskas, Vidmantas-Jonas; Sudikienė, Rita; Lebetkevičius, Virgilijus; Tarutis, Virgilijus; Liekienė, Daina; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Radikali Fallot tetrados korekcija vaikams iki trijų metų = Complete repair of tetralogy of Fallot in the first three years of life // Lietuvos chirurgija. ISSN 1392-0995. 2007, t. 5, Nr. 3, p. 386-391. DOI: 10.15388/LietChirur.2007.3.2212. [DB: Index Copernicus]
6 Sudikienė, Rita; Lebetkevičius, Virgilijus; Karalius, Rimantas; Tarutis, Virgilijus; Laučiuvienė, Laima; Liekienė, Daina; Lankutienė, Lina; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Pakartotinės operacijos po Rosso procedūros = Reoperations after the Ross procedure // Lietuvos chirurgija. ISSN 1392-0995. 2007, t. 5, Nr. 3, p. 397-401. DOI: 10.15388/LietChirur.2007.3.2214. [DB: Index Copernicus]
7 Sirvydis, Vytautas-Jonas; Raugelė, Saulius; Grebelis, Arimantas; Turkevičius, Gintaras; Karalius, Rimantas; Čypienė, Rasa Joana; Semėnienė, Palmyra. Pirmosios aortos vožtuvą išsaugančios operacijos šalinant kylančios aortos aneurizmas Vilniaus universiteto Širdies chirurgijos centre = First experience of aortic valve sparing procedures in patients with aneurysm of ascending aorta at Vilnius University Hospital Santariškių Klinikos Heart Surgery Center // Lietuvos chirurgija. ISSN 1392-0995. 2007, t. 5, nr. 4, p. 550-553. DOI: 10.15388/LietChirur.2007.4.2179. [DB: Index Copernicus]
8 Karalius, Rimantas. Tetrados Fallot chirurginis gydymas : mokomoji priemonė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2007. 27 p. ISBN 9789955331766.

2006
1 Gumbienė, Lina; Dranenkienė, Alicija Danguolė; Karalius, Rimantas; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Surgical approach of coarctation of the aorta and aortic aneurysm // 16th World Congress of the World Society of Cardio-Thoracic Surgeons (WSCTS 2006), August 16-20, 2006 / Medical Devices Centre of the University of Ottawa Heart Institute. Ottawa. 2006, p. 184.
2 Karalius, Rimantas; Lebetkevičius, Virgilijus; Tarutis, Virgilijus; Sudikienė, Rita; Liekienė, Daina; Nogienė, Giedrė; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Complete repair of tetralogy of fallot in the first 3 years of life // 16th World Congress of the World Society of Cardio-Thoracic Surgeons (WSCTS 2006), August 16-20, 2006 / Medical Devices Centre of the University of Ottawa Heart Institute. Ottawa. 2006, p. 219-220.
3 Sudikienė, Rita; Lebetkevičius, Virgilijus; Karalius, Rimantas; Tarutis, Virgilijus; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Myocardial revascularization with and without cardiopulmonary bypass: long-term results // 16th World Congress of the World Society of Cardio-Thoracic Surgeons (WSCTS 2006), August 16-20, 2006 / Medical Devices Centre of the University of Ottawa Heart Institute. Ottawa. 2006, p. 233.

2005
1 Sirvydis, Vytautas-Jonas; Dranenkienė, Alicija Danguolė; Gumbienė, Lina; Zakarkaitė, Diana; Malickaitė, Radvilė; Adomonytė, Ona Birutė; Karalius, Rimantas. Surgical removal of mobile thrombi in thoracic aorta // The journal of cardiovascular surgery. ISSN 0021-9509. 2005, vol. 46, no 3, suppl. 1, p. 133. [IF: 0.824; AIF: 2.693; Q3 (2005 InCities JCR SCIE)]
2 Sudikienė, Rita; Lebetkevičius, Virgilijus; Tarutis, Virgilijus; Karalius, Rimantas; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Ross procedure: follow-up-results // The journal of cardiovascular surgery. ISSN 0021-9509. 2005, vol. 46, suppl. 1, no. 3, p. 72-73. [IF: 0.824; AIF: 2.693; Q3 (2005 InCities JCR SCIE)]
3 Liekienė, Daina; Kosinskas, Eugenijus; Janilionis, Ričardas; Dranenkienė, Alicija Danguolė; Karalius, Rimantas; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Multiple pulmonary arteriovenous fistulas: Osler-Weber-Rendu syndrome. Successful combined treatment // The journal of cardiovascular surgery. ISSN 0021-9509. 2005, vol. 46, suppl. 1, no. 3, p. 82-83. [IF: 0.824; AIF: 2.693; Q3 (2005 InCities JCR SCIE)]
4 Lastas, V.; Karalius, Rimantas; Dranenkienė, Alicija Danguolė; Grebelis, Arimantas; Nogienė, Giedrė; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Cardiac myxomas: diagnostic approach and surgical treatment // The journal of cardiovascular surgery. ISSN 0021-9509. 2005, vol. 46, suppl. 1, no. 3, p. 134. [IF: 0.824; AIF: 2.693; Q3 (2005 InCities JCR SCIE)]
5 Karalius, Rimantas; Nogienė, Giedrė; Žilinskas, Vidmantas-Jonas; Lebetkevičius, Virgilijus; Sudikienė, Rita; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Reoperation after correction of Tetralogy of Fallot // The journal of cardiovascular surgery. ISSN 0021-9509. 2005, vol. 46, suppl. 1, no. 3, p. 69-70. [IF: 0.824; AIF: 2.693; Q3 (2005 InCities JCR SCIE)]
6 Sirvydis, Vytautas-Jonas; Lebetkevičius, Virgilijus; Sudikienė, Rita; Tarutis, Virgilijus; Karalius, Rimantas; Barisaitė, Ona. Modified technique of proximal homograft anastomosis in Ross operation // Journal of cardiovascular surgery. ISSN 0021-9509. 2005, vol. 46, suppl. 1, no. 3, p. 71. [IF: 0.824; AIF: 2.693; Q3 (2005 InCities JCR SCIE)]
7 Sudikienė, Rita; Lebetkevičius, Virgilijus; Karalius, Rimantas; Tarutis, Virgilijus; Sirvydis, Vytautas-Jonas. The Ross procedure in children and adults // Interactive cardiovascular and thoracic surgery: Abstracts for The European Society for Cardiovascular Surgery 54th International Congrees, Athens, Greece, May 19-22, 2005. ISSN 1569-9293. 2005, vol. 4, suppl. 1, p. s63. DOI: 10.1510/icvts.2005.0000S1.
8 Gumbienė, Lina; Nogienė, Giedrė; Dranenkienė, Alicija Danguolė; Karalius, Rimantas; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Surgery for congenital heart diseases complicated by infective endocarditis // Interactive cardiovascular and thoracic surgery: Abstracts for The European Society for Cardiovascular Surgery 54th International Congrees, Athens, Greece, May 19-22, 2005. ISSN 1569-9293. 2005, vol. 4, suppl. 1, p. s24. DOI: 10.1510/icvts.2005.0000S1.

2004
1 Sudikienė, Rita; Lebetkevičius, Virgilijus; Tarutis, Virgilijus; Karalius, Rimantas; Liekienė, Daina; Lankutienė, Lina; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Aortic root replacement with pulmonary autograft. Benefit in children and adults. Follow up results // Interactive cardiovascular and thoracic surgery: suppl. 1: 53rd international congress of the European Society for cardiovascular surgery, June 2-5, 2004: abstracts. ISSN 1569-9293. 2004, vol. 3, suppl. 1, p. s15.
2 Gumbienė, Lina; Karalius, Rimantas; Dranenkienė, Alicija Danguolė; Nogienė, Giedrė; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Radical repair of tetralogy of Fallot in adults and teenagers. Twenty year experience // Interactive cardiovascular and thoracic surgery: suppl. 1: 53rd international congress of the European Society for cardiovascular surgery, June 2-5, 2004: abstracts. ISSN 1569-9293. 2004, vol. 3, suppl. 1, p. s46.
3 Sirvydis, Vytautas-Jonas; Sudikienė, Rita; Lebetkevičius, Virgilijus; Karalius, Rimantas; Tarutis, Virgilijus. Ross operation - late results // WSCTS : the 14th world congress, October 14-17 2004, Beijing, China : abstracts. Beijing. 2004, p. 113.
4 Gumbienė, Lina; Marinskis, Germanas; Karalius, Rimantas; Aidietis, Audrius; Dranenkienė, Alicija Danguolė. Sustained ventricular tachycardia in corrected tetralogy of Fallot. A case report // Seminars in cardiology. ISSN 1648-7966. 2004, vol. 10, no. 3, p. 187. [DB: Index Copernicus]

2003
1 Liekienė, Daina; Sudikienė, Rita; Karalius, Rimantas; Lebetkevičius, Virgilijus; Tarutis, Virgilijus; Žilinskas, Vidmantas-Jonas; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Changing strategy of fontan type reconstruction // Cardiovascular surgery: 52nd International congress of the European Society for Cardiovascular surgery. ISSN 0967-2109. 2003, vol. 11, suppl. 2, p. 105. [IF: 0.872; AIF: 2.484; Q3 (2003 InCities JCR SCIE)]
2 Sudikienė, Rita; Liekienė, Daina; Lebetkevičius, Virgilijus; Tarutis, Virgilijus; Karalius, Rimantas; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Aortic root replacement with pulmonary autograft. Dilatation of the pulmonary autograft and hemodynamic performance after the Ross procedure // Cardiovascular surgery: 52nd International congress of the European Society for Cardiovascular surgery. ISSN 0967-2109. 2003, vol. 11, suppl. 2, p. 166-167. [IF: 0.872; AIF: 2.484; Q3 (2003 InCities JCR SCIE)]

2002
1 Tarutis, Virgilijus; Lebetkevičius, Virgilijus; Karalius, Rimantas; Širmenis, Raimondas; Lukšaitė, Gražina; Žilinskas, Vidmantas-Jonas; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Prieširdžių pertvaros defekto pašalinimas per nedideles šonines torakotomijas, dalinę bei pilnutinę sterotomijas = Closure of atrial septal defect via small lateral thoracotomies, partial and full length sternotomies // Medicina. ISSN 1010-660X. 2002, t. 38, priedas Nr. 2, p. 201-205. [DB: MEDLINE]
2 Gumbienė, Lina; Karalius, Rimantas. Įgimtos vainikinių arterijų anomalijos sergantiems Fallot tetrada = Congenital coronary artery anomalies in patients with tetralogy of Fallot // Medicina. ISSN 1010-660X. 2002, t. 38, priedas Nr. 2, p. 191-193. [DB: MEDLINE]
3 Karalius, Rimantas. Dešiniojo skilvelio ir plaučių arterijos rekonstrukcijos reikšmė tetrados Fallot radikalios korekcijos rezultatams = Influence of reconstruction of right ventricle outflow tract to the results of radical correction of tetralogy of Fallot // Medicina. ISSN 1010-660X. 2002, t. 38, priedas Nr. 2, p. 194-197. [DB: MEDLINE]
4 Sirvydis, Vytautas-Jonas; Sudikienė, Rita; Lebetkevičius, Virgilijus; Karalius, Rimantas; Barisaitė, Ona. Hemodynamic performance after Ross operation. Modification of proximal pulmonary homograft anastomosis // Cardiovascular surgery: vol. 2002: 51st International Congress of the European Society for cardiovascular Surgery June 29-July 1, Helsinki: abstracts. ISSN 0967-2109. 2002, vol. 2002, p. 105. [IF: 0.822; AIF: 0.000; Q3 (2002 InCities JCR SCIE)]
5 Karalius, Rimantas; Lebetkevičius, Virgilijus; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Radical correction of tetralogy of Fallot with valved homografts conduits from the right ventricle to the pulmonary arteries // Cardiovascular surgery: vol. 2002: 51st International Congress of the European Society for cardiovascular Surgery June 29-July 1, Helsinki: abstracts. ISSN 0967-2109. 2002, vol. 2002, p. 45. [IF: 0.822; AIF: 0.000; Q3 (2002 InCities JCR SCIE)]
6 Tarutis, Virgilijus; Lebetkevičius, Virgilijus; Karalius, Rimantas; Širmenis, Raimondas; Lukšaitė, Gražina; Žilinskas, Vidmantas-Jonas; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Closure of atrial septal defect via limited thoracotomies and partial inferior sternotomy // Cardiovascular surgery: 2002: 51st International Congress of the European Society for cardiovascular Surgery June 29-July 1, Helsinki: abstracts. ISSN 0967-2109. 2002, 2002, p. 47. [IF: 0.822; AIF: 0.000; Q3 (2002 InCities JCR SCIE)]

2001
1 Lukšaitė, Gražina; Karalius, Rimantas; Dranenkienė, Alicija Danguolė; Sirvydis, Vytautas-Jonas; Nogienė, Giedrė. Surgical treatment of Ebstein's anomaly // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2001, suppl. 7, p. 158.
2 Lukšaitė, Gražina; Karalius, Rimantas; Nogienė, Giedrė. Plyšusios Valsalvos sinuso aneurizmos chirurginis gydymas // Medicina. ISSN 1010-660X. 2001, t. 37, Nr. 11, p. 1170-1172.
3 Karalius, Rimantas; Nogienė, Giedrė. Tetrados Fallot radikalios operacijos ypatumai suaugusiems pacientams // Medicina. ISSN 1010-660X. 2001, t 37, Nr. 11, p. 1139-1141.
4 Laučiuvienė, Laima; Karalius, Rimantas; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Įgimtos suaugusių žmonių mitralinio vožtuvo ydos // Kardiologijos seminarai. Vilnius. ISSN 1392-0790. 2001, t. 7, Nr. 1, p. 25-30.
5 Sirvydis, Vytautas-Jonas; Sudikienė, Rita; Lebetkevičius, Virgilijus; Karalius, Rimantas; Žilinskas, Vidmantas-Jonas; Barisaitė, Ona. Ross operation - modification of technique. Postoperative hemodynamical advantages // Applied cardiopulmonary pathophysiology. ISSN 0920-5268. 2001, vol. 10, p. 17-22.

2000
1 Laučiuvienė, Laima; Karalius, Rimantas; Žilinskas, Vidmantas-Jonas; Tarutis, Virgilijus; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Įgimtų mitralinio vožtuvo ydų chirurginio gydymo vėlyvieji rezultatai // Medicina: t. 36, Nr. 11-12: šeštasis Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgų draugijos suvažiavimas : "Širdies ir krūtinės chirurgija". ISSN 1010-660X. 2000, t. 36, Nr. 11-12, p. 1500-1507.
2 Karalius, Rimantas; Širmenis, Raimondas; Žilinskas, Vidmantas-Jonas; Dranenkienė, Alicija Danguolė; Nogienė, Giedrė; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Tetrados Fallot radikali korekcija 1996-2000 m // Medicina: t. 36, Nr. 11-12: šeštasis Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgų draugijos suvažiavimas : "Širdies ir krūtinės chirurgija". ISSN 1010-660X. 2000, t. 36, Nr. 11-12, p. 1305-1310.
3 Sudikienė, Rita; Žilinskas, Vidmantas-Jonas; Karalius, Rimantas; Lebetkevičius, Virgilijus; Tarutis, Virgilijus; Liekienė, Daina; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Modifikuota radikalios tetrados Fallot korekcija // Medicina: t. 36, Nr. 11-12: šeštasis Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgų draugijos suvažiavimas : "Širdies ir krūtinės chirurgija". ISSN 1010-660X. 2000, t. 36, Nr. 11-12, p. 1474-1480.
4 Sudikienė, Rita; Lebetkevičius, Virgilijus; Žilinskas, Vidmantas-Jonas; Tarutis, Virgilijus; Karalius, Rimantas; Lankutis, Kęstutis; Liekienė, Daina; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Homotransplantato su vožtuvu panaudojimo rezultatai // Medicina: t. 36, Nr. 11-12: šeštasis Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgų draugijos suvažiavimas : "Širdies ir krūtinės chirurgija". ISSN 1010-660X. 2000, t. 36, Nr. 11-12, p. 1481-1485.

1999
1 Storpirštytė-Dranenkienė, Alicija Danguolė; Sirvydis, Vytautas-Jonas; Karalius, Rimantas; Nogienė, Giedrė; Ignatavičiūtė, Živilė-Margarita. Operuotų Tetrada Fallot suaugusiųjų vėlyvieji pooperaciniai rezultatai // Lithuanian journal of cardiology. ISSN 1392-1339. 1999, vol. 6, no. 3, p. 630-635.
2 Lebetkevičius, Virgilijus; Sirvydis, Vytautas-Jonas; Žilinskas, Vidmantas-Jonas; Karalius, Rimantas; Tarutis, Virgilijus. Žmogaus audinio panaudojimas Vilniaus universiteto Širdies chirurgijos klinikoje: (10 metų patirtis) // Medicina. ISSN 1010-660X. 1999, t. 35, priedas Nr. 7, p. 13-16.
3 Karalius, Rimantas; Lebetkevičius, Virgilijus; Dranenkienė, Alicija Danguolė; Nogienė, Giedrė; Rasimavičius, Gintaras; Lukšaitė, Gražina; Širmenis, Raimondas; Barisaitė, Ona; Baranauskas, Virginijus; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Tetrados Fallot radikali korekcija, panaudojant homotransplantatą // Medicina. ISSN 1010-660X. 1999, t. 35, priedas Nr. 7, p. 103-105.
4 Storpirštytė, Alicija Danguolė; Karalius, Rimantas; Nogienė, Giedrė; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Įgimtos širdies ydos suaugusiems // Medicina. ISSN 1010-660X. 1999, t. 35, priedas Nr. 7, p. 112-118.
5 Rasimavičius, Gintaras; Karalius, Rimantas; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Viršutinės tuščiosios venos sindromas // Medicina. ISSN 1010-660X. 1999, t. 35, priedas Nr. 7, p. 119-122.