VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Rimantas Gricius' publikacijų sąrašas

2022
1 Vaigauskaitė, Brigita; Baušytė, Raminta; Gricius, Rimantas; Ramašauskaitė, Diana. Unusual oocyte morphology: A rare case report // European journal of obstetrics and gynecology and reproductive biology. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0301-2115. eISSN 1872-7654. 2022, vol. 270, p. e23. DOI: 10.1016/j.ejogrb.2021.11.088. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2.600; AIF: 3.350; Q3 (2022 InCities JCR SCIE)]
2 Jugulytė, Nida; Zakarevičienė, Jolita (temos vadovas); Gricius, Rimantas (temos vadovas). Įgimtų gimdos vystymosi ydų įtaka nėštumo eigai po pagalbinio apvaisinimo // Studentų mokslinės veiklos LXXIV konferencija, Vilnius, 2022 m. gegužės 17–20 d.: pranešimų tezės; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2022. eISBN 9786090707371. p. 42-43. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 21). Prieiga per internetą: <https://doi.org/10.15388/SMVK.2022>.
3 Stukaitė-Ruibienė, Eglė; Gudlevičienė, Živilė; Amšiejienė, Andrė; Dagytė, Evelina; Gricius, Rimantas; Grigalionienė, Kristina; Utkus, Algirdas; Ramašauskaitė, Diana. Implementation and evaluation of preimplantation genetic testing at Vilnius university hospital Santaros klinikos = Preimplantacinio genetinio tyrimo įdiegimas ir vertinimas Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikose // Acta medica Lituanica. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2022, vol. 29, no. 2, p. 225-235. DOI: 10.15388/Amed.2022.29.2.9. [DB: Index Copernicus, MEDLINE]
4 Jugulytė, Nida; Gricius, Rimantas; Laužikienė, Dalia; Zakarevičienė, Jolita. Gimdos vystymosi ydų įtaka nėštumo eigai po pagalbinio apvaisinimo = Impact of congenital uterine anomalies on pregnancy following assisted reproduction // Lietuvos akušerija ir ginekologija. Kaunas : UAB "Vitae Litera". ISSN 1392-5091. 2022, t. 25, Nr. 3, p. 200-208. DOI: 10.37499/LAG.994. [DB: Index Copernicus]

2019
1 Gricius, Rimantas; Balčiūnienė, Greta; Jakubauskienė, Lina; Ramašauskaitė, Diana. The significance of endometrial scratching for clinical pregnancy rate in long agonist and antagonist protocols // Medicina. Basel : MDPI. ISSN 1010-660X. eISSN 1648-9144. 2019, vol. 55, no 9, art. no. e527, p. [1-8]. DOI: 10.3390/medicina55090527. [DB: PubMed, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.205; AIF: 4.391; Q3 (2019 InCities JCR SCIE)]
2 Sabaitytė, Evelina; Baušytė, Raminta; Vaigauskaitė, Brigita; Gricius, Rimantas; Žemaitienė, Nida; Ramašauskaitė, Diana. Biopsichosocialinis požiūris reprodukcinėje medicinoje = Biopsychosocial approach in reproductive medicine // Lietuvos akušerija ir ginekologija = Lithuanian obstetrics & gynecology. Kaunas : Vitae litera. ISSN 1392-5091. 2019, t. 22, Nr. 3, p. 278-288.
3 Baušytė, Raminta; Zentelytė, Aistė; Skliutė, Giedrė; Borutinskaitė, Veronika Viktorija; Vaigauskaitė, Brigita; Gricius, Rimantas; Ramašauskaitė, Diana; Navakauskienė, Rūta. Human endometrial stem cells and their characterization in reproductive failure cases // 7th international stem cell meeting, November 12-13, 2019, Tel Aviv, Israel. Tel Aviv : ISCS. 2019, p. 6.

2017
1 Ališauskaitė, Ieva; Gudlevičienė, Živilė (temos vadovas); Gricius, Rimantas (temos vadovas). Application of combined fertility preservation for young cancer patients // 13th Warsaw International Medical Congress - 13th WIMC : Abstract Book : 11th-14th May, 2017 Warsaw, Poland / Students’ Scientific Association of the Medical University. Warszaw : Students’ Scientific Association of the Medical University of Warsaw, 2017. ISBN 9788376374222. p. 101. Prieiga per internetą: <http://wimc.wum.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/13th-Warsaw-International-Medical-Congress-Abstract-Book.pdf> [žiūrėta 2019-05-02].
2 Ališauskaitė, Ieva; Gudlevičienė, Živilė (temos vadovas); Gricius, Rimantas (temos vadovas). Combined fertility preservation for young cancer patients: case report // 12th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists : book of abstracts : 20-22nd April 2017, Bialystok, Poland / Students' Scientific Society of the Medical University of Bialystok ; Redaktor: Martyna Kowalik, Przemysław Czajkowski, Bogumiła Szewczak, Monika Oleksiuk, Karolina Dąbrowska. Białystok : Students' Scientific Society of the Medical University of Bialystok, 2017. ISBN 9788394657123. p. 18.