VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Rima Vaitkienė' publikacijų sąrašas

2020
1 Valintėlienė, Rolanda; Vaitkienė, Rima; Nedzinskienė, Laura; Liuima, Vincentas; Čepienė, Jolanta; Radvinauskienė, Ilona. Įrodymais grįstų žinių perdavimo proceso sveikatos sektoriuje gairės. Vilnius : Higienos institutas, 2020. 77 p. ISBN 9786094621529. Prieiga per internetą: <https://www.hi.lt/uploads/pdf/projektai/ESFA-V-912-01-0010/Metodinis%20dokumentas_2020.pdf> [žiūrėta 2021-01-14].