VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Ričardas Janilionis' publikacijų sąrašas

2023
1 Jagelavičius, Žymantas; Baužienė, Ana; Jovaišas, Vytautas; Janilionis, Ričardas. Pulmonary vein occlusion requiring lobectomy after radiofrequency catheter ablation for atrial fibrillation: a case report and review of the literature // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2023, t. 22, Nr. 3, p. 173-178. DOI: 10.15388/LietChirur.2023.22(3).7. [DB: Academic Search Complete, Index Copernicus, Dimensions]

2022
1 Gerasimovas, Dominykas; Janilionis, Ričardas (temos vadovas). Tracheostomy emergencies:a case report // Baltic Surgical Conference for Medical Students 2022 [30th of April 2022 in two parallel online sessions] : abstract book. 2022, p. [11].

2021
1 Koženevskis, Šarūnas; Janilionis, Ričardas (temos vadovas). Tracheoarterinė jungtis po tracheostomijos: klinikinio atvejo aprašymas ir literatūros apžvalga // Studentų mokslinės veiklos LXXIII konferencija : Vilnius, 2021 m. gegužės 17-21 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas; leidinį sudarė VU MF Mokslo specialistė dr. Simona KILDIENĖ : Vilniaus universiteto leidykla, 2021. ISBN 9786090706244. eISBN 9786090701607. p. 249-250. (Vilnius University Proceedings, ISSN 2669-0233 ; vol. 15). DOI: 10.15388/Proceedings.2021.1.
2 Kaminskas, Ąžuolas Algimantas; Janilionis, Ričardas (temos vadovas). Desmoidinis užleistas krūtinės ir pilvo sienos navikas: klinikinio atvejo aprašymas // Studentų mokslinės veiklos LXXIII konferencija : Vilnius, 2021 m. gegužės 17-21 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas; leidinį sudarė VU MF Mokslo specialistė dr. Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2021. eISBN 9786090706244. p. 242-243. (Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233 ; vol. 15). DOI: 10.15388/Proceedings.2021.1.

2019
1 Žulpaitė, Rūta; Jagelavičius, Žymantas; Mickys, Ugnius; Janilionis, Ričardas. Primary pulmonary meningioma with rhabdoid features // International journal of surgical pathology. Thousand Oaks, CA : Sage Publications Inc. ISSN 1066-8969. eISSN 1940-2465. 2019, vol. 27, iss. 4, p. 457-463. DOI: 10.1177/1066896918819257. [DB: Scopus, Elsevier Biobase, MEDLINE, Embase, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.872; AIF: 2.557; Q4 (2019 InCities JCR SCIE)]
2 Mongirdas, Matas; Untanas, Audrius; Jagelavičius, Žymantas; Janilionis, Ričardas. Does the chest tube removal time influence the outcomes of primary spontaneus pneumothorax first episode management? = Ar dreno pašalinimo laikas turi įtakos pirminio spontaninio pneumotorakso pirmojo epizodo gydymo išeitims? // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1648-9942. eISSN 1392-0995. 2019, t. 18, Nr. 4, p. 239-246. DOI: 10.15388/LietChirur.2019.18.16. [DB: Index Copernicus]

2018
1 Bertašius, Vytenis; Jagelavičius, Žymantas; Janilionis, Ričardas. Disastrous complications after tracheostomy in one patient: is survival possible? // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2018, vol. 25, suppl. p. 49. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/public/journals/1/AML2018priedas.pdf> [žiūrėta 2018-09-19]. [DB: PubMed, Academic Search Complete, Index Academicus, Index Copernicus]
2 Žulpaitė, Rūta; Jagelavičius, Žymantas; Mickys, Ugnius; Janilionis, Ričardas. Primary pulmonary meningioma: what to expect? // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2018, Vol. 25, suppl. p. 88. Prieiga per internetą: <https://www.lmaleidykla.lt/ojs/public/journals/1/AML2018priedas.pdf> [žiūrėta 2018-10-03]. [DB: PubMed, Academic Search Complete, Index Academicus, Index Copernicus]
3 Gambickas, Lukas; Janilionis, Ričardas (temos vadovas). Pulmonary vein occlusion after pulmonary vein ablation for atrial fibrillation: a case report // Health and social sciences : Rīga Stradiņš University international student conference, 16-17 March 2018 : abstract book : Health sciences. Rīga : Rīga Stradiņš University, 2018. ISBN 9789934867842. p. 171. Prieiga per internetą: <https://drive.google.com/file/d/1PR4Rqm_se_YRxG6tIGnIulm-315cPnWO/view> [žiūrėta 2019-05-21].

2017
1 Katinaitė, Justina; Jagelavičius, Žymantas; Kybartas, Algis; Gruslys, Vygantas; Janilionis, Ričardas. Giant esophageal lipoma: complicated surgical treatment (case report) = Gigantinės stemplės lipomos komplikuotas chirurginis gydymas: klinikinis atvejis // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2017, T. 16, Nr. 1, p. 75-80. DOI: 10.15388/LietChirur.2017.1.10496. [DB: Index Copernicus]
2 Jagelavičius, Žymantas; Jovaišas, Vytautas; Matačiūnas, Mindaugas; Samalavičius, Narimantas Evaldas; Janilionis, Ričardas. Preoperative predictors of conversion in thoracoscopic surgery for pleural empyema // European journal of cardio-thoracic surgery. Oxford : Oxford University Press. ISSN 1010-7940. eISSN 1873-734X. 2017, Vol. 52, Iss. 1, p. 70-75. DOI: 10.1093/ejcts/ezx054. [DB: Embase, MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.504; AIF: 3.650; Q1 (2017 InCities JCR SCIE)]
3 Janilionis, Ričardas; Jagelavičius, Žymantas; Jovaišas, Vytautas. Pulmonary vein stenosis requiring lobectomy after radiofrequency catheter ablation for atrial fibrilation // Interactive cardiovascular and thoracic surgery. Oxford : Oxford University Press. ISSN 1569-9293. eISSN 1569-9285. 2017, Vol. 25, Suppl 1, p. 64. DOI: 10.1093/icvts/ivx280.245. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, Embase, MEDLINE] [IF: 1.756; AIF: 3.650; Q3 (2017 InCities JCR SCIE)]

2016
1 Gaigalaitė, Virginija; Vilimas, Augenijus; Ožeraitienė, Violeta; Dementavičienė, Jūratė; Janilionis, Ričardas; Kalibatienė, Danutė; Ročka, Saulius. Association between vertebral artery hypoplasia and posterior circulation stroke // BMC neurology. London : BioMed Central. eISSN 1471-2377. 2016, Vol. 16, art. no 118 [p. 1-9]. DOI: 10.1186/s12883-016-0644-x. [DB: EBSCOHost (nenaudotinas), CABI Abstracts, MEDLINE, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]
2 Janilionis, Ričardas; Lukoševičiūtė, Lina; Beiša, Virgilijus; Jotautas, Valdemaras; Petrauskaitė, Roberta; Pečeliūnas, Valdas; Jucaitienė, Renata. Successful management of gastropulmonary fistula due to invasive fungal infection after chemotherapy and autologous stem cell transplantation: a case report = Gastropulmoninė jungtis dėl grybelinės infekcijos po chemoterapijos ir kamieninių ląstelių persodinimo. Sėkmingo gydymo atvejis // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2016, Vol. 23, no 3, p. 169-174. DOI: 10.6001/actamedica.v23i3.3381. [DB: Index Copernicus, Current Abstracts, TOC Premier]
3 Jagelavičius, Žymantas; Jovaišas, Vytautas; Matačiūnas, Mindaugas; Janilionis, Ričardas. Preoperative predictors of conversion in thoracoscopic surgery for pleural empyema // Interactive cardiovascular and thoracic surgery. Oxford : Oxford University Press. ISSN 1569-9293. eISSN 1569-9285. 2016, Vol. 23, suppl 1, p. 37-38. DOI: 10.1093/icvts/ivw260.135. [DB: Science Citation Index, Scopus, Embase, MEDLINE] [IF: 1.857; AIF: 4.435; Q3 (2016 InCities JCR SCIE)]

2015
1 Jagelavičius, Žymantas; Vaitėnas, Gediminas; Jovaišas, Vytautas; Janilionis, Ričardas. Localized pyopneumothorax treated with a vacuum-assisted closure system = Riboto piopneumotorakso gydymas vakuumine žaizdų gydymo sistema // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2015, T. 14, nr 1, p. 46-51. DOI: 10.15388/LietChirur.2015.1.5331. [DB: Index Copernicus]
2 Jagelavičius, Žymantas; Jovaišas, Vytautas; Matačiūnas, Mindaugas; Samalavičius, Narimantas Evaldas; Janilionis, Ričardas. Video-assisted thoracic surgery in pleural empyema: predictors of complications and treatment failures = Torakoskopinės pleuros empiemos operacijos nesėkmių ir komplikacijų prognostiniai veiksniai // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2015, T. 22, nr 2, p. 102-110. DOI: 10.6001/actamedica.v22i2.3125. [DB: Index Copernicus, TOC Premier, Current Abstracts]

2014
1 Janilionis, Ričardas; Falcoz, Pierre-Emmanuel; Jovaišas, Vytautas; Jagelavičius, Žymantas. Titaniniai implantai gydant krūtinės nestabilumą: pirmoji patirtis Lietuvoje // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2014, vol. 24, nr. 2, p. 30-34. DOI: 10.5200/sm-hs.2014.021. [DB: Index Copernicus]
2 Jagelavičius, Žymantas; Janilionis, Ričardas; Samalavičius, Narimantas Evaldas. Minimally invasive surgery for pleural empyema // Evoliucinė medicina: sveikos sampratos ir ligų suvokimo perspektyvos = Evolutionary medicine: perspectives in understanding health and disease : tarptautinė konferencija. Vilnius : Vilniaus universitetas. 2014, p. 62.
3 Lengvenis, Givi; Janilionis, Ričardas; Žurauskas, Edvardas; Dementavičienė, Jūratė. Intralobarinė plaučio audinio sekvestracija: 15 metų duomenų analizė // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2014, vol. 24, nr. 3, p. 38-43. DOI: 10.5200/sm-hs.2014.041. [DB: Index Copernicus]
4 Jagelavičius, Žymantas; Jovaišas, Vytautas; Kybartas, Algis; Žilinskas, Arūnas; Lukoševičiūtė, Lina; Janilionis, Ričardas; Samalavičius, Narimantas Evaldas. Successful video-assisted thoracic surgery for pleural empyema // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2014, t. 13, Nr. 3, p. 168-176. DOI: 10.15388/LietChirur.2014.3896. [DB: Index Copernicus]

2013
1 Šileika, N.; Šileikienė, I.; Jagelavičius, Žymantas; Jovaišas, V; Navickas, G.; Žilinskas, A.; Janilionis, Ričardas. Boerhaaves's syndrome presented and managed as an acute coronary syndrome // European journal of internal medicine. Amsterdam : Elsevier BV. ISSN 0953-6205. eISSN 1879-0828. 2013, Vol. 24, Suppl. 1, e88. DOI: 10.1016/j.ejim.2013.08.219. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Knowledge) (nenaudotinas), Scopus, MEDLINE] [IF: 2.300; AIF: 4.036; Q1 (2013 InCities JCR SCIE)]
2 Jagelavičius, Žymantas; Budra, Mindaugas; Jovaišas, Vytautas; Kiškis, Gintaras; Kybartas, Algis; Žilinskas, Arūnas; Liubertienė, Irena; Gruslys, Vygantas; Janilionis, Ričardas. Penetrating cardiac injuries: 28-year data analysis // Kardiochirurgia i torakochirurgia polska = Polish journal of cardio-thoracic surgery. Poznań : Termedia Sp. z.o.o. ISSN 1731-5530. eISSN 1897-4252. 2013, vol. 10, iss. 1, p. 1-7. DOI: 10.5114/kitp.2013.34296. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]
3 Danila, Edvardas; Cicėnas, Saulius; Laurinavičius, Arvydas; Zablockis, Rolandas; Aleknavičius, Eduardas; Aškinis, Renatas; Briedienė, Rūta; Buterlevičiūtė, Neringa; Characiejūtė, Vilija; Česas, Alvydas; Dementavičienė, Jūratė; Didžiapetrienė, Janina; Griciūtė, Laima; Grigienė, Rūta; Gruslys, Vygantas; Janilionis, Ričardas; Kasnauskienė, Jūratė; Kazlauskaitė, Nijolė; Krasauskas, Arnoldas; Kučinskienė, Zita Aušrelė; Lachej, Nadežda; Letautienė, Simona Rūta; Ostanevičiūtė, Elvyra; Petrauskaitė-Everatt, Rūta; Petroška, Donatas; Rimienė, Jolita; Ruolia, Juozas; Schveigert, Diana; Smailytė, Giedrė; Steponavičienė, Rita; Šileikienė, Virginija; Uleckienė, Saulė; Vitkus, Dalius; Žurauskas, Edvardas. Plaučių vėžio diagnostikos ir gydymo gairės : (metodinės rekomendacijos). Vilnius : Vaistų žinios, 2013. 200 p. ISBN 9789955884613.
4 Vansteenkiste, Johan; Zieliński, Marcin; Linder, Albert; Dahabreh, Jubrail; Gonzalez, Emilio E.; Malinowski, Wojciech; Lopez-Brea, Marta; Vanakesa, Tonu; Jassem, Jacek; Kalofonos, Haralabos; Perdeus, Jakub; Bonnet, Reiner; Basko, Jazeps; Janilionis, Ričardas; Passlick, Bernward; Treasure, Tom; Gillet, Marc; Lehmann, Frederic F.; Brichard, Vincent G. Adjuvant MAGE-A3 immunotherapy in resected non-small-cell lung cancer: phase II randomized study results // Journal of clinical oncology. Alexandria : American Society of Clinical Oncology. ISSN 0732-183X. 2013, vol. 31, iss. 19, p. 2396-2403. DOI: 10.1200/JCO.2012.43.7103. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, CAB Abstracts] [IF: 17.960; AIF: 4.321; Q1 (2013 InCities JCR SCIE)]
5 Janilionis, Ričardas; Gruslys, Vygantas. Endoskopinis randinės trachėjos striktūros gydymas : mokomoji priemonė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. 160 p. ISBN 9786094592430.
6 Janilionis, Ričardas; Jagelavičius, Žymantas; Petrik, Pavel; Kiškis, Gintaras; Jovaišas, Vytautas; Kybartas, Algis; Žilinskas, Arūnas; Liubertienė, Irena; Navickas, Giedrius; Valančius, Ramūnas. Diffuse descending necrotizing mediastinitis: surgical treatment and outcomes in a single-centre series // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-0138. 2013, vol. 20, nr. 3, p. 117-128. DOI: 10.6001/actamedica.v20i3.2727. [DB: TOC Premier, Current Abstracts, Index Copernicus]
7 Janilionis, Ričardas; Falcoz, Pierre-Emmanuel; Jovaišas, Vytautas; Jagelavičius, Žymantas; Valančius, Ramūnas. Sternal pseudoarthrosis after resternotomy treated with the Strasbourg Thoracic Osteosyntheses System: a case report // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-0138. 2013, vol. 20, nr. 3, p. 129-134. DOI: 10.6001/actamedica.v20i3.2728. [DB: TOC Premier, Current Abstracts, Index Copernicus]
8 Šileika, Nerijus; Jovaišas, Vytautas; Jagelavičius, Žymantas; Janilionis, Ričardas. Management of acquired benign tracheoesophageal fistula in adults: a twelve-year experience // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0995. eISSN 1648-9942. 2013, t. 12, nr. 4, p. 196-203. DOI: 10.15388/LietChirur.2013.4.2845. [DB: Index Copernicus]

2012
1 Jagelavičius, Žymantas; Janilionis, Ričardas; Danila, Edvardas. Empyema thorasis - very old but still a problem // Evoliucinė medicina: nauji senųjų problemų sprendimai : [tarptautinė konferencija, 2012 m. birželio mėn. 12-15 d., Vilnius] = Evolutionary medicine: new solutions for the old problems : the international conference. Vilnius : Vilniaus universitetas. 2012, p. 31.

2011
1 Jovaišas, Vytautas; Janilionis, Ričardas; Gruslys, Vygantas; Kiškis, Gintaras; Kybartas, Algis; Žilinskas, Arūnas; Jagelavičius, Žymantas; Liubertienė, Irena. Nespecifinių nekrozinių plaučių ligų, komplikuotų pleuros empiema, gydymas plaučių rezekcija (dešimties metų duomenys) = Radical surgical management of the necrotizing lung infections complicated with pleural empyema (10 years data) // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2011, t. 17, nr. 2, p. 195-202. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MEDICINA_TP-2011-Nr.2_195-202.pdf>. [DB: Index Copernicus]

2010
1 Jagelavičius, Žymantas; Jovaišas, Vytautas; Žilinskas, Arūnas; Kybartas, Algis; Kiškis, Gintaras; Gruslys, Vygantas; Liubertienė, Irena; Janilionis, Ričardas. Trauminiai penetruojantys širdies sužalojimai: 25 metų duomenų analizė = Penetrating cardiac injuries: evaluation of a 25-year experience // Lietuvos chirurgija. Vilnius : Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. 2010, t. 8, nr. 2, p. 83-93. DOI: 10.15388/LietChirur.2010.2.2117. [DB: Index Copernicus]

2007
1 Jovaišas, Vytautas; Gruslys, Vygantas; Jagelavičius, Žymantas; Kiškis, Gintautas; Janilionis, Ričardas. Piopneumotorakso ir bronchopleurinės jungties gydymas laikina broncho okliuzija: pastarųjų dešimties metų duomenys = Temporary bronchus occlusion in the treatment of pyopneumothorax and bronchopleural fistula // Lietuvos chirurgija. ISSN 1392-0995. 2007, t. 5, Nr. 3, p. 250-254. Prieiga per internetą: <https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2189/1415> [žiūrėta 2008-04-10]. [DB: Index Copernicus]
2 Gruslys, Vygantas; Janilionis, Ričardas; Žilinskas, Arūnas. Stemplės stentavimas esant į pooperacinei ezofagopleurinei fistulei: dviejų klinikinių atvejų analizė = Role of esophageal stenting in the management of patients with nonmalignant esophagopleural fistula: experience of two cases // Lietuvos chirurgija. ISSN 1392-0995. 2007, t. 5, Nr. 3, p. 409-417. Prieiga per internetą: <https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2217> [žiūrėta 2008-04-10]. [DB: Index Copernicus]
3 Žilinskas, Arūnas; Gruslys, Vygantas; Jovaišas, Vytautas; Janilionis, Ričardas. Savaiminė vėlai diagnozuota stemplės krūtininės dalies perforacija: klinikinis atvejis = Spontaneous esophageal perforation: case report // Lietuvos chirurgija. ISSN 1392-0995. 2007, t. 5, Nr. 3, p. 418-423. Prieiga per internetą: <https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2218> [žiūrėta 2008-04-10]. [DB: Index Copernicus]
4 Janilionis, Ričardas; Gruslys, Vygantas. Are silicone stents useful in the treatment of benign esophageal stenoses? Experience of four cases = Silikoninių stentų naudojimas gydant ligonius, kuriems yra nepiktybinės kilmės stemplės susiaurėjimas. Pirmoji klinikinė patirtis // Lietuvos chirurgija. ISSN 1392-0995. 2007, t. 5(3), p. 438-447. [DB: Index Copernicus]

2005
1 Liekienė, Daina; Kosinskas, Eugenijus; Janilionis, Ričardas; Dranenkienė, Alicija Danguolė; Karalius, Rimantas; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Multiple pulmonary arteriovenous fistulas: Osler-Weber-Rendu syndrome. Successful combined treatment // The journal of cardiovascular surgery. ISSN 0021-9509. 2005, vol. 46, suppl. 1, no. 3, p. 82-83. [IF: 0.824; AIF: 2.693; Q3 (2005 InCities JCR SCIE)]

2001
1 Janilionis, Ričardas. Pointubacinė trachėjos striktūra. Diagnostika ir gydymas // Medicinos teorija ir praktika :. ISSN 1392-1312. 2001, Nr. 3, p. 157-160.
2 Janilionis, Ričardas. Tracheostomija: indikacijos, komplikacijos, vėlyvieji pooperaciniai rezultatai // Medicina. ISSN 1010-660X. 2001, t. 37, nr. 11, p. 1244-1249.
3 Gruslys, Vygantas; Janilionis, Ričardas. Trachėjos ir bronchų stentavimas (patirtis ir perspektyva) // Medicina. ISSN 1010-660X. 2001, t. 37, nr. 11, p. 1250-1257.
4 Jovaišas, Vytautas; Kybartas, Algis; Narbutas, Jonas; Žilinskas, Arūnas; Janilionis, Ričardas. Pleurostomija, kaip gyvybę gelbstinti chirurginė procedūra. Metodika, betarpiai ir vėlesni rezultatai // Medicina. ISSN 1010-660X. 2001, t. 37, nr. 11, p. 1287-1289.

2000
1 Janilionis, Ričardas; Kiškis, Gintaras; Kybartas, Algis; Gruslys, Vygantas; Liubertienė, Irena; Kubilienė, Alina. Stambiųjų bronchų rekonstrukcinės operacijos // Medicina: t. 36, Nr. 11-12: šeštasis Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgų draugijos suvažiavimas : "Širdies ir krūtinės chirurgija". ISSN 1010-660X. 2000, t. 36, Nr. 11-12, p. 1577-1583.
2 Kybartas, Algis; Kiškis, Gintaras; Žilinskas, Arūnas; Janilionis, Ričardas. Broncho siūlės nesandarumas po pulmonektonijos // Medicina: t. 36, Nr. 11-12: šeštasis Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgų draugijos suvažiavimas : "Širdies ir krūtinės chirurgija". ISSN 1010-660X. 2000, t. 36, Nr. 11-12, p. 1635-1638.
3 Gruslys, Vygantas; Suchomlinova, Natalija; Kubilienė, Alina; Janilionis, Ričardas. Dvigubas stentavimas // Medicina: t. 36, Nr. 11-12: šeštasis Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgų draugijos suvažiavimas : "Širdies ir krūtinės chirurgija". ISSN 1010-660X. 2000, t. 36, Nr. 11-12, p. 1613-1619.
4 Gruslys, Vygantas; Janilionis, Ričardas; Sučila, Antanas; Narbutas, Jonas. Parakankrozinių abscesų gydymas permanentiniu endobronchiniu plaučių pūlinių kateterizavimu // Medicina: t. 36, Nr. 11-12: šeštasis Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgų draugijos suvažiavimas : "Širdies ir krūtinės chirurgija". ISSN 1010-660X. 2000, t. 36, Nr. 11-12, p. 1623-1626.

1999
1 Janilionis, Ričardas; Sučila, Antanas; Gruslys, Vygantas; Kiškis, Gintaras; Kubilienė, Alina; Orentaitė, Violeta; Liubertienė, Irena; Žilinskas, Arūnas. Įgyta tracheoezofaginė jungtis. Etiologija ir gydymas // Medicina. ISSN 1010-660X. 1999, t. 35, priedas Nr. 7, p. 241-248.
2 Kiškis, Gintaras; Sučila, Antanas; Janilionis, Ričardas; Narbutas, Jonas; Kybartas, Algis; Žilinskas, Arūnas; Liubertienė, Irena; Suchomlinova, Natalija. Ligonių, sirgusių spontaniniu pneumotoraksu, gydymas // Medicina. ISSN 1010-660X. 1999, t. 35, priedas Nr. 7, p. 290-293.
3 Gruslys, Vygantas; Janilionis, Ričardas; Suchomlinova, Natalija; Kiškis, Gintaras; Žilinskas, Arūnas. Stemplės stentavimas // Medicina. ISSN 1010-660X. 1999, t. 35, priedas Nr. 7, p. 298-302.

1998
1 Gruslys, Vygantas; Sučila, Antanas; Janilionis, Ričardas. Kraujavimo iš plaučių priežastys // Medicina. ISSN 1010-660X. 1998, t.34, priedas 4, p. 7-13.
2 Janilionis, Ričardas; Gruslys, Vygantas; Suchomlinova, Natalija. Trachėjos stentavimas silikoniniu T formos vamzdeliu // Medicina. ISSN 1010-660X. 1998, t. 34, priedas 4, p. 23-29.
3 Janilionis, Ričardas; Suchomlinova, Natalija. Torakalinė ir liumbalinė epiduralinė anestezija krūtinės ląstos organų chirurgijoje // Medicina. ISSN 1010-660X. 1998, t. 34, priedas nr. 4, p. 42-46.
4 Janilionis, Ričardas; Kiškis, Gintaras; Nekrašas, Vytautas. Preperikardinio riebalinio audinio lopo ir didžiosios taukinės panaudojimas broncho siūlei padengti (penkerių metų rezultatai) // Medicina. ISSN 1010-660X. 1998, t. 34, priedas nr. 4, p. 50-54.
5 Sučila, Antanas; Janilionis, Ričardas; Narbutas, Jonas; Kubilienė, Afrida; Nekrašas, Vytautas; Kybartas, A.; Liubertienė, I.; Kiškis, Gintaras; Žilinskas, Arūnas. Krūtinės ląstos trauma: priežastys, rezultatai, profilaktikos galimybės // Lietuvos medicina : "Sveikatos" žurnalo priedas. 1998, nr. 9, p. 3-7.