VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Renata Mackevičienė' publikacijų sąrašas

2018
1 Briedis, Martins; Kurlavičius, Petras; Mackevičienė, Renata; Vaišvilienė, , Rasa; Hahn, Steffen. Loop migration, induced by seasonally different flyway use, in Northern European Barn Swallows // Journal of ornithology. Heidelberg : Springer. ISSN 0021-8375. eISSN 1439-0361. 2018, 159, 4, p. 885-891. DOI: 10.1007/s10336-018-1560-1. [DB: SpringerLink, BIOSIS Previews, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]

2016
1 Mackevičienė, Renata; Pileckas, Marijus; Mozgeris, Gintautas; Kurlavičius, Petras; Kurasova, Olga. Putpelės („Coturnix coturnix“) veisimosi buveinės pasirinkimo ypatumai pievose, natūralaus rūšies paplitimo arealo pakraštyje = Features of breeding habitat selection of quail („Coturnix coturnix“) in the meadows on the edge of species natural home range // Lietuvos biologinė įvairovė. [T.] 4. Būklė, struktūra, apsauga : mokslo straipsnių rinkinys / Lietuvos edukologijos universitetas. Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas. Biologijos ir chemijos katedra; [sudarytojas Dalius Dapkus]. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla. ISSN 2538-6697. 2016, [T.] 44, P. 5-24. Prieiga per internetą: <http://elaba.lvb.lt/ELABA:LABTALL:ELABAPDB19588329>.

2015
1 Mackevičienė, Renata; Pileckas, Marijus; Mozgeris, Gintautas; Kurlavičius, Petras; Kurasova, Olga. Putpelės „Coturnix coturnix“ veisimosi buveinės pasirinkimo ypatumai pievose, natūralaus rūšies paplitimo arealo pakraštyje // Lietuvos biologinė įvairovė: būklė, struktūra, apsauga : X-osios nacionalinės mokslinės konferencijos pranešimų santraukos : [2015 m. lapkričio 20 d., Vilnius, Lietuva]. Vilnius : [Lietuvos edukologijos universitetas]. 2015, P. 33-34. Prieiga per internetą: <http://leu.lt/download/31892/pranesimu_santraukos_2015_11_18.pdf>.

2012
1 Kurlavičius, Petras; Kiserauskaite, Renata. Dynamics of farmland bird indicator, Lithuania // Quo vadis, farmland biodiversity? : Baltic Sea regional conference : 14-15 November 2012, Tartu, Estonia. Tartu. 2012, P. [1-3]. Prieiga per internetą: <http://pmk.agri.ee/pkt/bd_conference_pdf/Lithuania_farmland_bird_indicator.pdf>.

2011
1 Kiserauskaitė, Renata; Paškevičienė, Dalia. The research of physical condition, physical activity and nutrition of teacher education students // Baltic morphology VI : conference programme, abstracts of presentations, Tartu, september 22-23, 2011. Tartu. 2011, p. 68.
2 Kiserauskaitė, Renata; Paškevičienė, Dalia. The research of physical condition, physical activity and nutrition of teacher education students // Papers on anthropology. ISSN 1406-0140. 2011, [T.] XX, p. 185-198. [DB: CAB, ISI Master Journal List, BIOSIS Previews, Anthropological Index Online, SPORTDiscus, GALE/CENGAGE Learning, Index Copernicus]

2010
1 Kiserauskaitė, Renata; Paškevičienė, Dalia; Semaška, Vytautas. Būsimų pedagogų mitybos, fizinės būklės ir fizinio aktyvumo tyrimai = Analysis of daily diet, physical state and activeness of individuals intending to be pedagogues // Sporto mokslas : Lietuvos sporto mokslo tarybos ir Lietuvos olimpinės akademijos žurnalas. ISSN 1392-1401. 2010, Nr. 4 (62), p. 33-38. [DB: Index Copernicus]

2009
1 Paškevičienė, Dalia; Kiserauskaitė, Renata. The analysis of boys who are going to become pedagogues physical development, physical activeness, nutrition ration energetic value and energy expenditure // Baltic morphology : the 5th Biannual Conference : proceedings : August 27-28, 2009, Kaunas, Lithuania. Kaunas : Lututė, 2009. ISBN 9789955370864. P. 22-23.

2007
1 Paškevičienė, Dalia; Ginevičienė, Valentina; Semaška, Vytautas; Mackevičienė, Renata. Sportinio masažo įtaka lengvaatlečių organizmo morfologiniams ir funkciniams rodikliams = The influence of sports massage on morphological and functional parameters of organisms of athletes // Sporto mokslas = Sport science : Lietuvos sporto mokslo tarybos ir Lietuvos olimpinės akademijos žurnalas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2007, Nr. 4, p. 72-78. Prieiga per internetą: <http://www.sportinfo.lt/dokumentai/periodiniai_leidiniai/sp_mokslas/SM_2007-4.pdf> [žiūrėta 2012-07-19]. [DB: Index Copernicus]
2 Kurlavičius, Petras; Kiserauskaitė, Renata. Lietuvos pušynų kai kurių vyraujančių miškų tipų perinčių paukščių bendrijų ypatumai = Features of breeding bird communities of selected predominating scots pine forest types in Lithuania // Lietuvos biologinė įvairovė: būklė, struktūra, apsauga: mokslinių straipsnių rinkinys. ISSN 1822-2781. 2007, T. 2, p. 49-55.

2006
1 Paškevičienė, Dalia; Kiserauskaitė, Renata. Kai kurių Lietuvos gyventojų grupių maisto skaidulų vartojimas = Dietary fiber and their consumption in the nutrition in some groups of Lithuanian population // Visuomenės sveikata : mokslo darbai. ISSN 1392-2696. 2006, Nr. 4, p. 42-47. [DB: Index Copernicus]