VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Remigijus Jankauskas' publikacijų sąrašas

2018
1 Holder, S.; Miliauskienė, Žydrūnė; Jankauskas, Remigijus; Dupras, T. Childhood growth disruptions and adult stature: A bioarchaeological investigation of life history in Napoleonic soldiers // American journal of human biology: 43rd Annual meeting of the Human Biology Association, Austin, Texas, April 11‐12, 2018. Hoboken : Wiley. ISSN 1042-0533. eISSN 1520-6300. 2018, vol. 30, iss. 2, art. no. P53, p. 18. DOI: 10.1002/ajhb.23110. [DB: Social Sciences Citation Index (Web of Science), Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.438; AIF: 3.181; Q3 (2018 InCities JCR SCIE)]

2013
1 Ruželytė, Lolita; Venckienė, Rasa; Jankauskas, Remigijus; Vasilavičius, Paulius; Jurgutis, Arnoldas. Darbuotojų motyvai ir patirtis, siekiant profesinių ligų nustatymo // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija : Psichoemocinė sveikata. Streso valdymas : programa ir konferencijos medžiaga. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2013. ISBN 9789955187172. p. 240. Prieiga per internetą: <http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:26927460/datastreams/MAIN/content>.

2012
1 Jankauskas, Remigijus; Vainauskas, Saulius; Januškevičius, Vidmantas; Vasilavičius, Paulius; Krisiulevičienė, Danutė; Šimkienė, Vilma; Venckienė, Rasa. Profesinės kaulų raumenų sistemos ligos Lietuvoje: struktūra ir dinamika 2005-2009 m. = : Occupational musculoskeletal diseases in Lithuania: structure and trends in 2005-2009 // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. Kaunas : Vitae Litera. ISSN 1392-3218. 2012, t. 16, Nr. 4, p. 212-219. [DB: Index Copernicus]

2011
1 Stanislavovienė, Jelena; Pajarskienė, Birutė; Jankauskas, Remigijus; Veniūtė, Marija. The psychosocial factors at work related to depression among female white-collar workers in Vilnius (Lithuania) // International journal of occupational medicine and environmental health. Lodz : Versita. ISSN 1232-1087. 2011, vol. 24, no. 2, p. 166-176. DOI: 10.2478/s13382-011-0018-y. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE, Index Medicus, BIOSIS Previews, Scopus] [IF: 1.227; AIF: 2.279; Q3 (2011 InCities JCR SCIE)]
2 Kaliatkaitė, Justina; Jasiukevičiūtė, Toma; Bulotaitė, Laimutė; Pajarskienė, Birutė; Jankauskas, Remigijus. Slaugytojų psichosocialinė darbo aplinka ir sveikata restruktūrizuojamose ligoninėse = Hospital restructuring: psychosocial work environment and health of nurses // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2011, nr. 2, p. 11-20. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2011.2(53)/VS_2011_2(53)_Kaliatkaite.pdf> [žiūrėta 2011-06-21]. [DB: Index Copernicus]

2010
1 Jankauskas, Remigijus. Profesinės sveikatos priežiūra Lietuvoje: pajudėsime iš mirties taško? // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2010, Nr. 3, p. 5-8. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/images/SV_3__Jankauskas_redakc.pdf> [žiūrėta 2010-10-18]. [DB: Index Copernicus]

2009
1 Petrauskaitė-Everatt, Rūta; Smolianskienė, Gražina; Tossavainen, Antii; Cicėnas, Saulius; Jankauskas, Remigijus. Occupational characteristics of respiratory cancer patients exposed to asbestos in Lithuania // Journal of physics: Conference series. Bristol : Institute of Physics Publishing Ltd. ISSN 1742-6588. 2009, vol. 151, no. 1, art. no. 012012, p. [1-7]. DOI: 10.1088/1742-6596/151/1/012012. [DB: Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science), INSPEC, Scopus, VINITI]
2 Jankauskas, Remigijus; Jasiukevičiūtė, Toma; Pajarskienė, Birutė; Stanislavovienė, Jelena. Restruktūrizavimo poveikis sveikatai // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2009, Nr. 2, p. 7-14. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/images/45-7%20psl.pdf> [žiūrėta 2009-09-01]. [DB: Index Copernicus]
3 Mikelaitytė, Rita; Jankauskas, Remigijus; Kanapeckienė, Virginija; Grigošaitienė, Aušra; Muleronkaitė, Lina; Uogintaitė, Ieva. Mokslinių tyrimų rezultatų panaudojimas formuojant visuomenės sveikatos politiką // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2009, Nr. 3, p. 10-15. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/images/vs3%2010-15.pdf> [žiūrėta 2009-10-26]. [DB: Index Copernicus]
4 Vainauskas, Saulius; Jankauskas, Remigijus; Šidagytė, Rasa; Krisiulevičienė, Danė; Chomentauskas, Algis; Januškevičius, Vidmantas. Sergamumo profesinėmis ligomis tendencijos Lietuvoje 1997-2008 metais // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2009, Nr. 3, p. 40-49. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/images/vs3%2040-49.pdf> [žiūrėta 2009-10-26]. [DB: Index Copernicus]
5 Jankauskas, Remigijus. Sveikata restruktūrizavimo metu: ar esame pasirengę įgyvendinti Europos Sąjungos rekomendacijas Lietuvoje? // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2009, Nr. 4, p. 5-8. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/images/Sveikata%20restrukturizavimo%20metu.pdf>. [DB: Index Copernicus]
6 Jankauskas, Remigijus; Eičinaitė-Lingienė, Raimonda; Keniausytė, Inga; Žalnierūnaitė, Laura; Vainauskas, Saulius. Profesinės sveikatos tarnybų vaidmuo, užtikrinant darbuotojų sveikatos priežiūrą Lietuvoje ir kitose ES šalyse // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2009, Nr. 4, p. 9-15. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/images/Profesines%20sveikatos%20tarnybu%20vaidmuo.pdf> [žiūrėta 2010-01-04]. [DB: Index Copernicus]

2008
1 Jankauskas, Remigijus; Blažienė, Inga; Gruževskis, Boguslavas. Lietuvos darbo medicinos gydytojų funkcijų ir poreikio įmonėse ir sveikatos priežiūros įstaigose įvertinimas = Demand assessment of functions and needs of occupational medicine physicians for Lithuanian enterprises and health care institutions // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2008, Nr. 3, p. 8-14. [DB: Index Copernicus]
2 Petrauskaitė-Everatt, Rūta; Smolianskienė, Gražina; Tossavainen, Antii; Cicėnas, Saulius; Jankauskas, Remigijus. Plaučių vėžiu sergančių ligonių asbesto poveikio darbe ypatumai = Occupational characteristics of respiratory cancer patients exposed to asbestos in Lithuania // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2008, Nr. 1, p. 6-14. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/VS_2008_1%20(40).pdf> [žiūrėta 2019-08-26]. [DB: Index Copernicus]
3 Jankauskas, Remigijus (sudarytojas); Adamonienė, Danutė (sudarytojas); Smolianskienė, Gražina (sudarytojas). Atsitiktinio ir mažo intensyvumo asbesto veikimo darbuotojams nustatymas : praktinės rekomendacijos // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2008, Nr. 1, p. 87-91. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/images/VS_2008_40.pdf> [žiūrėta 2009-03-13]. [DB: Index Copernicus]
4 Genienė, Švitra; Jankauskas, Remigijus. Pirmieji profilaktinės medicinos institutai Lietuvoje: motinystės instituto steigimo ir veiklos aspektai = First institutes of preventive medicine in Lithuania: aspects of the establishment and activities of the institute of maternity // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2008, Nr. 2, p. 7-11. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/images/VS%20(41)%202008%20n(1).pdf> [žiūrėta 2008-11-10]. [DB: Index Copernicus]
5 Petrauskaitė-Everatt, Rūta; Smolianskienė, Gražina; Adamonienė, Danutė; Bakienė, Liuda; Kaziukonienė, Danguolė; Jankauskas, Remigijus. Kancerogenų paplitimas Lietuvos dirbančiųjų darbo aplinkos ore // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2008, Nr. 3, p. 46-56. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/images/VS%20(42)%202008.pdf> [žiūrėta 2008-11-10]. [DB: Index Copernicus]
6 Jankauskas, Remigijus; Petrauskaitė-Everatt, Rūta; Smolianskienė, Gražina. Retrospektyvaus asbesto poveikio darbe įvertinimas tarp plaučių vėžiu ir mezotelioma sergančių ligonių / Remigijus Jankauskas, Rūta Petrauskaitė-Everatt, Gražina Smolianskienė. Vilnius : Higienos institutas, 2008. 85, [1] p. ISBN 9789986457312.
7 Stanislavovienė, Jelena; Pajarskienė, Birutė; Jankauskas, Remigijus. Protinį darbą dirbančių vyrų psichosocialinių darbo veiksnių ir depresijos sąryšis: atvejo ir kontrolės tyrimas = Psychosocial job environment and depression relation among white-collar male workers. case-control study // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2008, Nr. 4, p. 3-8. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/images/VS%20(43)%202008.pdf>. [DB: Index Copernicus]

2007
1 Petrauskaitė-Everatt, Rūta; Smolianskienė, Gražina; Tossavainen, Antti; Cicėnas, Saulius; Jankauskas, Remigijus. Occupational asbestos exposure among respiratory cancer patients in Lithuania // American journal of industrial medicine. ISSN 0271-3586. 2007, Vol. 50, iss. 6, p. 455-463. DOI: 10.1002/ajim.20467. [DB: Environment Complete, Current Abstracts, SocIndex, Arts & Humanities Citation Index (Web of Science), SocINDEX with Full Text, Science Citation Index Expanded (Web of Science), CAB Abstracts, MEDLINE] [IF: 1.597; AIF: 2.236; Q2 (2007 InCities JCR SCIE)]
2 Jankauskas, Remigijus; Krisiulevičienė, Danė; Chomentauskas, Algis. Lietuvos statybos darbuotojų profesinis sergamumas = Occupational diseases in construction industry in Lithuania 1996–2005 // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2007, Nr. 2, p. 7-10. [DB: Index Copernicus]
3 Jankauskas, Remigijus. Lietuvos darbuotojų sveikatos priežiūros iššūkiai ir perspektyvos = Challenges and perspectives of occupational health care in Lithuania // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2007, Nr. 4, p. 3-6. [DB: Index Copernicus]
4 Jankauskas, Remigijus. Asbesto poveikio prevencijos aktualijos Lietuvoje // Tarptautinio bendradarbiavimo svarba asbesto poveikio tyrimams ir prevencijai : tarptautinio seminaro pranešimų medžiaga : [Vilnius, 2007 m. spalio 24 d.]. Vilnius, 2007. ISBN 9789986457305. p. 3-4.

2006
1 Kalibatas, Julius; Smolianskienė, Gražina; Adamonienė, Danutė; Petrauskaitė-Everatt, Rūta; Jankauskas, Remigijus; Cicėnas, Saulius; Vanhala, Esa; Tossavainen, Antii. Methodic aspects in determination of chrysotile asbestos exposure at work in Lithuania = Asbesto poveikio darbe nustatymo metodiniai ypatumai Lietuvoje // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2006, nr. 3, p. 70-75. [DB: Index Copernicus]
2 Jankauskas, Remigijus; Vainauskas, Saulius. Mobilaus ryšio telefonų naudotojų sveikatos skundų paplitimas priklausomai nuo mobilaus ryšio naudojimo intensyvumo = Prevalence of health complaints among mobile phone users depending on exposure duration // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2006, Nr. 2, p. 59-64. [DB: Index Copernicus]
3 Stanislovienė, Jelena; Pajarskienė, Birutė; Jankauskas, Remigijus; Miliajevienė, J. Vilniaus miesto dirbančiųjų depresinių būsenų paplitimas = The prevalence of the depressive state among working Vilnius residets // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2006, T. 12, Nr. 2, p. 169-175. [DB: Index Copernicus]
4 Petrauskaitė-Everatt, Rūta; Jankauskas, Remigijus; Kučiauskaitė, Agnė. Status of occupational cancer in Lithuania // International journal of occupational and environmental health. ISSN 1077-3525. 2006, Vol.12, Iss.1, p. 24-27. Prieiga per internetą: <http://ijoeh.com/pfds/IJOEH_1201_Everatt.pdf> [žiūrėta 2006-10-31]. [DB: MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1.231; AIF: 2.238; Q3 (2006 InCities JCR SCIE)]
5 Pajarskienė, Birutė; Stanislavovienė, Jelena; Jankauskas, Remigijus. Protinį ir fizinį darbą dirbančių Vilniaus gyventojų intensyvūs psichosocialiniai darbo veiksniai = The intensity of phychosocial work factors among mental and physical work employees in Vilnius // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2006, Nr. 4, p. 23-29. [DB: Index Copernicus]

2005
1 Jankauskas, Remigijus; Dubakienė, Rūta; Jurkuvėnas, Vytautas. Sensitivity to chemical disinfectants: studies in humans = Žmogaus organizmo jautrumo cheminėms dezinfekcijos medžiagoms tyrimai // Ekologija. ISSN 0235-7224. 2005, nr. 3, p. 5-10. [DB: Zoological Record]
2 Jankauskas, Remigijus; Einikienė, Asta; Krisiulevičienė, Danė. Objektyvių kaulų ir raumenų sistemos pažeidimų paplitimas tarp dirbančiųjų su vibraciją generuojančiais įrengimais = Prevalence of musculoskeletal disorders among workers exposed to vibration // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2005, Nr. 3, p. 13-17. [DB: Index Copernicus]
3 Mačiulytė, Nijolė Angelė; Jankauskas, Remigijus. Lėtinių kvėpavimo sistemos ligų paplitimas po 1989 metų avarijos Jonavos „Azoto“ įmonėje = The prevalence of the chronic respiratory system diseases after accident in Jonava "Azotas" enterprise in the year 1989 // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2005, Nr. 3, p. 28-32. [DB: Index Copernicus]
4 Pajarskienė, Birutė; Stanislavovienė, Jelena; Jankauskas, Remigijus; Miliajevienė, J. Psichosocialinių darbo stresorių ir moterų depresinės būsenos ryšys = The relationship between psichosocial work stressors and depressive state of females // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2005, Nr. 1, p. 55-60. [DB: Index Copernicus]
5 Petrauskaitė-Everatt, Rūta; Tossavainen, Antti; Cicėnas, Saulius; Jankauskas, Remigijus; Smolianskienė, Gražina. Retrospective assessment of occupational asbestos exposure among 220 patients with respiratory cancer hospitalized at Vilnius University Institute of oncology = Retrospektyvus asbesto poveikio darbe įvertinimas tarp 220 plaučių vėžiu ir pleuros mezotelioma sergančių asmenų, hospitalizuotų Vilniaus universiteto onkologijos institute // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2005, Vol. 12, no. 4, p. 13-19. [DB: Index Copernicus]
6 Jankauskas, Remigijus; Krisiulevičienė, Danė. Sergamumas profesinėmis ligomis Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse = Incidente rate of occupational diseases in Lithuania and other EU countries // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2005, Nr. 4, p. 48-51. [DB: Index Copernicus]

2004
1 Jankauskas, Remigijus; Woolfson, Charles; Steponavičius, A. Occupational health and OHS in preaccession Lithuania // 4th symposium on occupational health "Quality in occupational health" : February 5-6 2004, Tartu, Estonia. Tartu. 2004, p. 23-24.
2 Pajarskienė, Birutė; Jankauskas, Remigijus. Work ability and perceived stress among Lithuanian female employees // 4th symposium on occupational health "Quality in occupational health" : February 5-6 2004, Tartu, Estonia. Tartu. 2004, p. 68-69.
3 Pajarskienė, Birutė; Jankauskas, Remigijus. Troleibusų vairuotojų moterų stresinės reakcijos dažnumas priklausomai nuo baimės prarasti darbą = Frequency of the stress reaction in relation to the fear of losing job among trolleybus female drivers // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2004, Nr. 4, p. 43-46.
4 Jankauskas, Remigijus; Mačiulytė, Nijolė Angelė. Musculoskeletal disorders among Vilnius trolleybus drivers according to the professional work record and self-estimation of working conditions = Vilniaus troleibusų vairuotojų skeleto ir raumenų pakenkimai priklausomai nuo profesinio darbo trukmės ir darbo sąlygų vertinimo // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2004, Nr. 4, p. 61-65.
5 Jankauskas, Remigijus; Kučiauskaitė, Agnė; Krisiulevičienė, Danė; Einikienė, Asta. Sudėtingų ir konfliktinių profesinių ligų atvejų paplitimas, priežastys ir struktūra Lietuvoje = Prevalence, causes and structure of complicated cases of occupational diseases in Lithuania // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2004, Nr. 3, p. 10-13.

2003
1 Woolfson, Charles; Jankauskas, Remigijus; Ščeponavičius, Audrius; Beck, Matthias; Pajarskienė, Birutė; Grigošaitienė, Aušra. Attitudes of national and workplace level "Stakeholders" to occupational health and safety issues in Lithuania = Suinteresuotų šalių požiūriai į profesinės sveikatos ir saugos darbe būklę Lietuvoje // Visuomenės sveikata = Public health. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2003, Nr. 3, p. 45-53.
2 Mačiulytė, Nijolė Angelė; Jankauskas, Remigijus; Pajarskienė, Birutė. Keleivinio transporto vairuotojų skeleto ir raumenų sistemos pakenkimai priklausomai nuo asmens rizikos veiksnių // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2003, Nr. 1, p. 29-32.
3 Pajarskienė, Birutė; Jankauskas, Remigijus; Mačiulytė, Nijolė Angelė. Vilniaus keleivinio transporto vairuotojų stresą sukeliantys psichosocialiniai darbo stresoriai = The phychosocial work factors influence on occupational stress among passenger transport drivers in Vilnius // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2003, Nr. 2, p. 13-17.
4 Pajarskienė, Birutė; Jankauskas, Remigijus. Effect of perceived stress to reduced work ability among female employees = Sąsajos tarp moterų patiriamo streso stiprumo ir sumažėjusio darbingumo indekso įvertinimas // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2003, Nr. 3, p. 169-171.
5 Jankauskas, Remigijus; Einikienė, Asta; Kučiauskaitė, Agnė; Bražėnaitė, Giedrė; Krisiulevičienė, Danė. Trends and structure of occupational diseases in Lithuania in the years 1995-2001 = Profesinių ligų dinamika ir struktūra Lietuvoje 1995-2001 metais // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2003, Nr. 3, p. 54-60.
6 Jankauskas, Remigijus. Occupational risk assessment: a case of Lithuania // Occupational health 21 : Quo vadis, Estonia? : 3rd international symposium : 31.01-01.02.2003, Tartu, Estonia. Tartu. 2003.
7 Jankauskas, Remigijus; Pajarskienė, Birutė; Stanislavovienė, Jelena; Staniulytė, Jūratė. Töökeskonnas esinevate stressorite möju depresiooni ja depressiivsete seisundite väljakujunemisel // Occupational health 21 : Quo vadis, Estonia? : 3rd international symposium : 31.01-01.02.2003, Tartu, Estonia. Tartu. 2003.
8 Pajarskienė, Birutė; Jankauskas, Remigijus; Mačiulytė, Nijolė Angelė. Occupational stress among bus and trolleybus male drivers in Vilnius // Occupational health 21 : Quo vadis, Estonia? : 3rd international symposium : 31.01-01.02.2003, Tartu, Estonia. Tartu. 2003.
9 Pajarskienė, Birutė; Jankauskas, Remigijus; Mačiulytė, Nijolė Angelė. Vilniuse meessoost bussi – ja trollijuhtide tööstress // Occupational health 21 : Quo vadis, Estonia? : 3rd international symposium : 31.01-01.02.2003, Tartu, Estonia. Tartu. 2003.
10 Jankauskas, Remigijus. Riski hindamine: Leedu näide // Occupational health 21 : Quo vadis, Estonia? : 3rd international symposium : 31.01-01.02.2003, Tartu, Estonia. Tartu. 2003.
11 Glumbakaitė, Edita; Dubakienė, Rūta; Stoškutė, Laura; Jankauskas, Remigijus; Jurkuvėnas, Vytautas. Medicinos darbuotojų, dirbančių su cheminėmis dezinfekavimo medžiagomis, alergija glutaro aldehidui ir vandenilio peroksidui = Allergy to glutaraldehyde and hydrogen peroxyde among medical personnel handling chemical disinfectants // Alergologija ir klinikinė imunologija. ISSN 1392-8872. 2003, T. 2, Nr. 1, p. 10-16.
12 Glumbakaitė, Edita; Dubakienė, Rūta; Stoškutė, Laura; Jankauskas, Remigijus; Jurkuvėnas, Vytautas. Medicinos darbuotojų alergija chloro ir ketvirtiniams amonio junginiams = Allergy to quaternary ammonium and chlorine compounds among medical personnel // Alergologija ir klinikinė imunologija. ISSN 1392-8872. 2003, t. 2, Nr. 1, p. 17-24.

2002
1 Glumbakaitė, Edita; Dubakienė, Rūta; Stoškutė, Laura; Jankauskas, Remigijus; Jurkuvėnas, Vytautas. Gumines latekso pirštines naudojančių medicinos darbuotojų alergija lateksui = Allergy to latex among the medical staff, wearing the latex rubber gloves // Alergologija ir klinikinė imunologija. ISSN 1392-8872. 2002, T. 1, Nr. 1-2, p. 52-58.

2001
1 Jankauskas, Remigijus; Dubakienė, Rūta; Jurkuvėnas, Vytautas. Vilniaus miesto ligoninių darbuotojų, dirbančių su cheminės dezinfekcijos medžiagomis, darbo sąlygos ir sveikatos būklė // Visuomenės sveikata. ISSN 1392-2696. 2001, Nr. 1-2, p. 47-52.
2 Jankauskas, Remigijus; Glumbakaitė, Edita; Dubakienė, Rūta; Stoškutė, Laura; Jurkuvėnas, Vytautas. Medicinos darbuotojų, dirbančių su cheminėmis dezinfekcijos medžiagomis, darbo sąlygos ir sveikatos būklė // Alergija, astma, imunologija XXI amžiuje : IX Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų konferencijos medžiaga, 2001 m. birželio 20-21 dienos, Vilnius. Vilnius : [Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų d-ja]. 2001, p. 52.