VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Rasa Joana Čypienė' publikacijų sąrašas

2019
1 Liekienė, Daina; Bezuška, Laurynas; Semėnienė, Palmyra; Čypienė, Rasa Joana; Lebetkevičius, Virgilijus; Tarutis, Virgilijus; Barysienė, Jūratė; Ručinskas, Kęstutis; Sirvydis, Vytautas Jonas. Surgical treatment of infective endocarditis in pulmonary position -15 years single centre experience // Medicina. Kaunas; Basel : LSMU ; MDPI. ISSN 1010-660X. eISSN 1648-9144. 2019, vol. 55, no. 9, art. no 608, p. [1-10]. DOI: 10.3390/medicina55090608. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus] [IF: 1.205; AIF: 4.391; Q3 (2019 InCities JCR SCIE)]

2018
1 Aliahmed, Hammad Mohammad Ahmad; Karalius, Rimantas; Valaika, Arūnas; Grebelis, Arimantas; Semėnienė, Palmyra; Čypienė, Rasa Joana. Efficacy of aortic valve replacement through full sternotomy and minimal invasion (ministernotomy) // Medicina / Lithuanian Medical Association, Lithuanian University of Health Sciences, Vilnius University. Basel : MDPI AG. ISSN 1010-660X. eISSN 1648-9144. 2018, vol. 54, iss. 2, art. no. 26, p. [1-12]. DOI: 10.3390/medicina54020026. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE, Index Copernicus] [IF: 1.467; AIF: 4.542; Q3 (2018 InCities JCR SCIE)]
2 Zorinas, Aleksejus; Janušauskas, Vilius; Davidavičius, Giedrius; Šimakauskas, Rokas; Puodžiukaitė, Lina; Zakarkaitė, Diana; Bilkis, Valdas; Čypienė, Rasa Joana; Samalavičius, Robertas Stasys; Onorato, Eustaquio M.; Aidietis, Audrius; Ručinskas, Kęstutis. Retrospective analysis of single-center early and midterm results of transapical catheter-based mitral paravalvular leak closure with a purpose-specific device. // Postępy w kardiologii interwencyjnej = Advances in interventional cardiology. Poznan : Termedia Publishing House. ISSN 1734-9338. eISSN 1897-4295. 2018, vol. 14, no 2, p. 167-175. DOI: 10.5114/aic.2018.76408. [DB: Embase, Scopus, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Index Copernicus] [IF: 1.160; AIF: 4.474; Q4 (2018 InCities JCR SCIE)]

2017
1 Zorinas, Aleksejus; Janušauskas, Vilius; Davidavičius, Giedrius; Puodžiukaitė, Lina; Zakarkaitė, Diana; Kramena, Rita; Čypienė, Rasa Joana; Bilkis, Valdas; Ručinskas, Kęstutis; Aidietis, Audrius; Onorato, Eustaquio M. Fusion of real-time 3D transesophageal echocardiography and cardiac fluoroscopy imaging in transapical catheter-based mitral paravalvular leak closure. // Postępy w kardiologii interwencyjnej = Advances in interventional cardiology. Poznań : Termedia Publishing House. ISSN 1734-9338. eISSN 1897-4295. 2017, Vol. 13, Iss. 3, p. 263-268. DOI: 10.5114/aic.2017.70200. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Embase, Index Copernicus, PubMed Central, Scopus] [IF: 1.443; AIF: 4.356; Q4 (2017 InCities JCR SCIE)]
2 Zorinas, Aleksejus; Janušauskas, Vilius; Puodžiukaitė, Lina; Šimakauskas, Rokas; Davidavičius, Giedrius; Bilkis, Valdas; Kramena, Rita; Zakarkaitė, Diana; Čypienė, Rasa Joana; Samalavičius, Robertas Stasys; Ručinskas, Kęstutis; Aidietis, Audrius; Onorato, Eustaquio Maria. Conventional redo surgery vs catheter-based trans-apical procedure in mitral paravalvular leak treatment // Journal of cardiothoracic surgery. London : BioMed Central Ltd. ISSN 1749-8090. 2017, Vol. 12, Suppl. 1, p. 36. DOI: 10.1186/s13019-017-0662-9. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE] [IF: 1.117; AIF: 4.356; Q4 (2017 InCities JCR SCIE)]

2013
1 Verižnikovas, Jurgis; Ivaškevičienė, Loreta; Čypienė, Rasa Joana; Kalinauskas, Gintaras. Kartotinės aortokoronarinių jungčių suformavimo operacijos (literatūros duomenų apžvalga) // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, nr. 1, p. 44-48. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP19-7_str.pdf> [žiūrėta 2013-03-07]. [DB: Index Copernicus]
2 Šerpytis, Pranas; Semėnienė, Palmyra; Čypienė, Rasa Joana; Grebelis, Arimantas; Misiūra, Jonas; Alitoit, Irina; Šmigelskaitė, Akvilė. The tendencies of surgical treatment of infective endocarditis during the period of 2007-2009 years in Vilnius university hospital Santariškių Klinikos // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2013, Vol. 23, nr. 2, p. 85-90. DOI: 10.5200/sm-hs.2013.050. [DB: Index Copernicus]

2011
1 Šerpytis, Pranas; Alitoit, Irina; Čypienė, Rasa Joana; Semėnienė, Palmyra; Grebelis, Arimantas. Pacientų, operuotų dėl infekcinio endokardito, ligos etiologiniai, epidemiologiniai, klinikiniai, mikrobiologiniai rodikliai ir jų įtaka mirštamumui = Surgically treated infective endocarditis: etiological, epidemiological, clinical, microbiological factors, influencing mortality // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2011, vol. 21, nr. 5, p. 98-103. Prieiga per internetą: <http://sm-hs.eu/index.php/smhs/article/view/144> [žiūrėta 2011-10-18]. [DB: Index Copernicus]
2 Čypienė, Rasa Joana; Rugienė, Rita. Širdies ir kraujagyslių pažeidimai sergant sistemine skleroze // Reumatologija: žurnalo "Internistas" priedas. Vilnius : Baltijos idėjų grupė. ISSN 1822-8747. 2011, nr. 5(18), p. 14-17.

2010
1 Čypienė, Rasa Joana; Grebelis, Arimantas; Semėnienė, Palmyra; Nogienė, Giedrė. Причины повторных операций и их исходы у больных с синдромом Марфана после коррекции аневризмы восходящей аорты и аортальной недостаточности = Causes of Reoperations and Their Outcomes in Patients With the Marfan's Syndrome After Correction of the Ascending Aorta Aneurysm and Aortic Insufficiency // Кардиология = Kardiologiia. Москва : ООО «Бионика Медиа». ISSN 0022-9040. eISSN 2412-5660. 2010, т. 50, № 11, p. 32-34. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE, Chemical abstracts] [IF: 0.342; AIF: 3.769; Q4 (2010 InCities JCR SCIE)]
2 Turkevičius, Gintaras; Sirvydis, Vytautas; Grebelis, Arimantas; Čypienė, Rasa; Semėnienė, Palmyra; Jakumaitė, Vilija; Kitra, Gediminas; Kundrotas, Gediminas; Šerpytis, Pranas. Ūminės kylančiosios aortos disekacijos chirurginio gydymo rezultatai = Acute dissection of ascending aorta: data of surgical treatment // Lietuvos chirurgija = Lithuanian surgery. Vilnius : Lietuvos chirurgų asociacija. ISSN 1392-0995. 2010, t. 8, Nr. 3, p. 153-157. DOI: 10.15388/LietChirur.2010.3.2108. [DB: Index Copernicus]

2009
1 Čypienė, Rasa Joana; Grebelis, Arimantas; Semėnienė, Palmyra; Zakarkaitė, Diana; Nogienė, Giedrė; Uždavinys, Giedrius; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Pacientų, operuotų esant lėtinei kylančiosios aortos aneurizmai ir aortos vožtuvo nesandarumui, išgyvenamumas vėlyvuoju pooperaciniu laikotarpiu = Survival rate of patients with ascending aorta aneurysm and aortic valve regurgitation in the late postoperative period // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2009, t. 45, nr. 3, p. 186-191. DOI: 10.3390/medicina45030024. [DB: MEDLINE, DOAJ, Index Copernicus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.506; AIF: 4.099; Q4 (2009 InCities JCR SCIE)]
2 Semėnienė, Palmyra; Grebelis, Arimantas; Turkevičius, Gintaras; Nogienė, Giedrė; Čypienė, Rasa Joana; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Aortos šaknies infekcijos chirurginio gydymo rezultatai = Results of surgical treatment of aortic root infection // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2009, t. 45, nr. 9, p. 683-687. Prieiga per internetą: <http://www.mdpi.com/1010-660X/45/9/683/pdf> [žiūrėta 2009-11-06]. [DB: MEDLINE, DOAJ, Index Copernicus, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.506; AIF: 4.099; Q4 (2009 InCities JCR SCIE)]

2008
1 Sirvydis, Vytautas-Jonas; Grebelis, Arimantas; Turkevičius, Gintaras; Pronckus, Vytautas Antanas; Zakarkaitė, Diana; Čypienė, Rasa Joana; Semėnienė, Palmyra; Raugelė, Saulius. Reoperations after ascending aorta and aortic valve reconstruction // Heart surgery forum: vol. 11, suppl. 1: 18th World Congress - World Society of Cardio-Thoracic Surgeons Kos Island - Greece April 30 - May 3, 2008. ISSN 1522-6662. 2008, vol. 11, suppl. 1, p. s371. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), MEDLINE]

2007
1 Čypienė, Rasa Joana; Semėnienė, Palmyra; Grebelis, Arimantas; Turkevičius, Gintaras. Rizikos veiksnių įtaka ligonių išgyvenimui po kylančiosios aortos aneurizmos korekcijos konduitu = Effects of risk factors on patients' survival after replacement of ascending aorta aneurysm witli aortic valve insufficiency using conduit // Lietuvos chirurgija. ISSN 1392-0995. 2007, t. 5, Nr. 3, p. 341-347. DOI: 10.15388/LietChirur.2007.3.2204. [DB: Index Copernicus]
2 Turkevičius, Gintaras; Stankevič, Stanislovas; Grebelis, Arimantas; Čypienė, Rasa Joana; Semėnienė, Palmyra. Drungno kraujo kardioplegijos įvertinimas atliekant trijų vožtuvų korekcijos operacijas = Evaluation of tepid blood cardioplegia in three heart valve surgical correction // Lietuvos chirurgija. ISSN 1392-0995. 2007, t. 5, Nr. 3, p. 338-340. DOI: 10.15388/LietChirur.2007.3.2203. [DB: Index Copernicus]
3 Semėnienė, Palmyra; Grebelis, Arimantas; Čypienė, Rasa Joana; Nogienė, Giedrė; Turkevičius, Gintaras. Protezinio infekcinio endokardito chirurginis gydymas; hospitalinis ir atokusis išgyvenimas = Surgical treatment of prosthetic valve endocarditis: early and long-term outcome // Lietuvos chirurgija. ISSN 1392-0995. 2007, t. 5, Nr. 3, p. 355-358. DOI: 10.15388/LietChirur.2007.3.2206. [DB: Index Copernicus]
4 Čypienė, Rasa Joana; Grebelis, Arimantas; Semėnienė, Palmyra; Nogienė, Giedrė. Выживаемость и осложнения в отдаленные сроки наблюдения у больных с синдромом Марфана после коррекции аневризмы восходящей аорты и аортальной недостаточности = Survival and complication in remote period of follow-up in patients with Marfan syndrome after correction of aneurism of ascending aorta and aortic insufficiency // Кардиология. ISSN 0022-9040. 2007, t. 8, p. 53-56. [DB: MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.151; AIF: 3.757; Q4 (2007 InCities JCR SCIE)]
5 Sirvydis, Vytautas-Jonas; Raugelė, Saulius; Grebelis, Arimantas; Turkevičius, Gintaras; Karalius, Rimantas; Čypienė, Rasa Joana; Semėnienė, Palmyra. Pirmosios aortos vožtuvą išsaugančios operacijos šalinant kylančios aortos aneurizmas Vilniaus universiteto Širdies chirurgijos centre = First experience of aortic valve sparing procedures in patients with aneurysm of ascending aorta at Vilnius University Hospital Santariškių Klinikos Heart Surgery Center // Lietuvos chirurgija. ISSN 1392-0995. 2007, t. 5, nr. 4, p. 550-553. DOI: 10.15388/LietChirur.2007.4.2179. [DB: Index Copernicus]

2005
1 Čypienė, Rasa Joana; Semėnienė, Palmyra; Grebelis, Arimantas; Turkevičius, Gintaras; Nogienė, Giedrė; Adomonytė, Ona Birutė; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Surgical correction using conduits for ascending aorta aneurysm with the aorta valve insufficiency in patients with Marfan's syndrome. Complications and survival rate during remote period // The journal of cardiovascular surgery. ISSN 0021-9509. 2005, vol. 46, suppl. 1, no. 3, p. 109. [IF: 0.824; AIF: 2.693; Q3 (2005 InCities JCR SCIE)]
2 Grebelis, Arimantas; Turkevičius, Gintaras; Čypienė, Rasa Joana; Semėnienė, Palmyra; Adomonytė, Ona Birutė; Nogienė, Giedrė; Uždavinys, Giedrius; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Causes and results of heart valve prostheses reoperations // The journal of cardiovascular surgery. ISSN 0021-9509. 2005, vol. 46, suppl. 1, no. 3, p. 64. [IF: 0.824; AIF: 2.693; Q3 (2005 InCities JCR SCIE)]
3 Raugelė, Saulius; Sudikienė, Rita; Grebelis, Arimantas; Sirvydis, Vytautas-Jonas; Nogienė, Giedrė; Sipavičius, Remigijus; Čypienė, Rasa Joana; Semėnienė, Palmyra. Tricuspid valve replacement, mechanical versus biological prosthesis: an analysis of 23 years of experience // The journal of cardiovascular surgery. ISSN 0021-9509. 2005, vol. 46, suppl. 1, no. 3, p. 68. [IF: 0.824; AIF: 2.693; Q3 (2005 InCities JCR SCIE)]
4 Semėnienė, Palmyra; Čypienė, Rasa Joana; Grebelis, Arimantas; Nogienė, Giedrė; Adomonytė, Ona Birutė. Surgical treatment of active infectious aortic valve endocarditis with associated perivalvular abscess // Journal of cardiovascular surgery. ISSN 0021-9509. 2005, vol. 46, suppl. 1, no. 3, p. 67. [IF: 0.824; AIF: 2.693; Q3 (2005 InCities JCR SCIE)]
5 Zakarkaitė, Diana; Aidietienė, Sigita; Dambrauskaitė, Aušra; Čypienė, Rasa Joana; Semėnienė, Palmyra. Detection of prosthetic mitral valve strands by transesophageal echocardiography: association with systemic embolization // Seminars in cardiology. ISSN 1648-7966. 2005, vol. 11, no. 3, p. 110-114. [DB: Index Copernicus]

2004
1 Semėnienė, Palmyra; Čypienė, Rasa Joana; Adomonytė, Ona Birutė; Grebelis, Arimantas. Early and late outcome following surgical treatment of prosthetic endocarditis // Interactive cardiovascular and thoracic surgery: suppl. 1: 53rd international congress of the European Society for cardiovascular surgery, June 2-5, 2004: abstracts. ISSN 1569-9293. 2004, vol. 3, suppl. 1, p. s41.
2 Vildžiūnienė, Sigutė Ramūnė; Semėnienė, Palmyra; Čypienė, Rasa Joana; Adomonytė, Ona Birutė. Anticoagulant therapy for pregnant women with heart valve prosthesis // Interactive cardiovascular and thoracic surgery: suppl. 1: 53rd international congress of the European Society for cardiovascular surgery, June 2-5, 2004: abstracts. ISSN 1569-9293. 2004, vol. 3, suppl. 1, p. s44.
3 Čypienė, Rasa Joana; Grebelis, Arimantas; Semėnienė, Palmyra; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Septical complications after ascending aorta reconstruction // Interactive cardiovascular and thoracic surgery: suppl. 1: 53rd international congress of the European Society for cardiovascular surgery, June 2-5, 2004: abstracts. ISSN 1569-9293. 2004, vol. 3, suppl. 1, p. s63.

2003
1 Čypienė, Rasa Joana; Semėnienė, Palmyra; Nogienė, Giedrė; Adomonytė, Ona Birutė; Grebelis, Arimantas; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Complications which cause reoperations after ascending aorta aneurysm correction // Cardiovascular surgery: 52nd International congress of the European Society for Cardiovascular surgery. ISSN 0967-2109. 2003, vol. 11, suppl. 2, p. 194. [IF: 0.872; AIF: 2.484; Q3 (2003 InCities JCR SCIE)]

2002
1 Semėnienė, Palmyra; Čypienė, Rasa Joana; Grebelis, Arimantas; Nogienė, Giedrė. Septinės komplikacijos ligoniams, kurie operuoti dėl kylančios aortos aneurizmos ir aortos vožtuvo nesandarumo ar be jo = Septical complications after ascending aorta replacement // Medicina. ISSN 1010-660X. 2002, t. 38, priedas Nr. 2, p. 243-246. [DB: MEDLINE]
2 Grebelis, Arimantas; Turkevičius, Gintaras; Pronckus, Vytautas; Čypienė, Rasa Joana; Semėnienė, Palmyra; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Trečioji ir ketvirtoji širdies vožtuvų operacija tam pačiam ligoniui. Ar didelė operacijų rizika? = Risk of second and third reoperation on prosthetic heart valves // Medicina. ISSN 1010-660X. 2002, t. 38, priedas Nr. 2, p. 181-183. [DB: MEDLINE]
3 Semėnienė, Palmyra; Čypienė, Rasa Joana; Adomonytė, Ona Birutė; Grebelis, Arimantas; Vildžiūnienė, Sigutė Ramūnė; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Late complications after heart valve replacement // Cardiovascular surgery: 2002: 51st International Congress of the European Society for cardiovascular Surgery June 29-July 1, Helsinki: abstracts. ISSN 0967-2109. 2002, 2002, p. 25. [IF: 0.822; AIF: 0.000; Q3 (2002 InCities JCR SCIE)]

2001
1 Grebelis, Arimantas; Turkevičius, Gintaras; Pronckus, Vytautas; Čypienė, Rasa Joana; Semėnienė, Palmyra; Adomonytė, Ona Birutė; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Paravalvular leakage: main reason of reoperations after heart valve replacement // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2001, suppl. 7, p. 156.
2 Turkevičius, Gintaras; Ivanauskas, Tomas; Grebelis, Arimantas; Čypienė, Rasa Joana; Semėnienė, Palmyra. Systemic enzymotheraphy for the treatment of prosthetic endocarditis: first experience // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2001, suppl. 7, p. 159.
3 Grebelis, Arimantas; Turkevičius, Gintaras; Pronckus, Vytautas; Čypienė, Rasa Joana; Semėnienė, Palmyra. Pakartotinės operacijos: širdies vožtuvo ydos korekcija esant kito vožtuvo protezui // Medicina. ISSN 1010-660X. 2001, t. 37, Nr. 11, p. 1176-1177.
4 Grebelis, Arimantas; Čypienė, Rasa Joana; Turkevičius, Gintaras; Semėnienė, Palmyra; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Pakartotinės operacijos po kylančiosios aortos ir aortos vožtuvo protezavimo // Medicina. ISSN 1010-660X. 2001, t. 37, Nr. 11, p. 1173-1175.
5 Grebelis, Arimantas; Semėnienė, Palmyra; Čypienė, Rasa Joana. Triburio vožtuvo protezavimo vėlyvieji rezultatai ir pakartotinės operacijos // Medicina. ISSN 1010-660X. 2001, t. 37, Nr. 11, p. 1167-1169.
6 Semėnienė, Palmyra; Grebelis, Arimantas; Čypienė, Rasa Joana; Nogienė, Giedrė. Infekcinis endokarditas: triburio vožtuvo patologija. Chirurginis gydymas ir jo rezultatai // Medicina. ISSN 1010-660X. 2001, t. 37, Nr. 11, p. 1164-1166.
7 Čypienė, Rasa Joana; Semėnienė, Palmyra; Grebelis, Arimantas; Adomonytė, Ona Birutė. Dvylikos metų patirtis, atlikus kylančiosios aortos aneurizmos ir aortos vožtuvo nesandarumo korekciją konduitu (išgyvenimas ir mirties priežasčių priklausomumas nuo klinikinės eigos) // Medicina. ISSN 1010-660X. 2001, t. 37, Nr. 11, p. 1154-1156.
8 Turkevičius, Gintaras; Grebelis, Arimantas; Čypienė, Rasa Joana; Semėnienė, Palmyra. Sisteminės enzimoterapijos pritaikymas protezo infekcinio endokardito gydymui // Kardiologijos seminarai. Vilnius. ISSN 1392-0790. 2001, t. 7, Nr. 4, p. 31-32.
9 Turkevičius, Gintaras; Grebelis, Arimantas; Čypienė, Rasa Joana; Cicėnienė, Ona; Malickaitė, Radvilė. Systemic enzymotherapy for the treatment of infectious prosthetic endocarditis: clinical and immunological data // 5th Baltic Sea Conference on Cardiac Interventions, Gdansk, Poland June 1-3, 2001. Gdansk. 2001, p. [1].
10 Grebelis, Arimantas; Turkevičius, Gintaras; Čypienė, Rasa Joana; Semėnienė, Palmyra; Pronckus, Vytautas; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Heart valve prostheses: reasons for reoperations // 5th Baltic Sea Conference on Cardiac Interventions, Gdansk, Poland June 1-3, 2001. Gdansk. 2001, p. [1].

2000
1 Semėnienė, Palmyra; Čypienė, Rasa Joana; Voluckienė, Elvyra; Grebelis, Arimantas. Ar operuoti ligonį, sergantį aortos vožtuvo stenoze su žema kairiojo skilvelio išstūmimo frakcija bei mažu gradientu per vožtuvą? // Medicina: t. 36, Nr. 11-12: šeštasis Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgų draugijos suvažiavimas : "Širdies ir krūtinės chirurgija". ISSN 1010-660X. 2000, t. 36, Nr. 11-12, p. 1389-1391.
2 Grebelis, Arimantas; Turkevičius, Gintaras; Pronckus, Augustas; Čypienė, Rasa Joana; Semėnienė, Palmyra; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Širdies vožtuvų protezų trombozės diagnostika ir gydymas // Medicina: t. 36, Nr. 11-12: šeštasis Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgų draugijos suvažiavimas : "Širdies ir krūtinės chirurgija". ISSN 1010-660X. 2000, t. 36, Nr. 11-12, p. 1392-1395.
3 Čypienė, Rasa Joana; Semėnienė, Palmyra; Grebelis, Arimantas; Sirvydis, Vytautas-Jonas; Kaminskienė, Bronislova. Ligonių išgyvenimas atlikus kylančiosios aortos aneurizmos rekonstrukciją // Medicina: t. 36, Nr. 11-12: šeštasis Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgų draugijos suvažiavimas : "Širdies ir krūtinės chirurgija". ISSN 1010-660X. 2000, t. 36, Nr. 11-12, p. 1396-1401.

1999
1 Ivaškevičienė, Loreta; Uždavinys, Giedrius; Butkuvienė, Irena; Norkūnas, Gediminas; Čypienė, Rasa Joana; Semėnienė, Palmyra; Maneikienė, Vytė Valerija. Vėlyvųjų rezultatų po vainikinių širdies arterijų apeinamųjų jungčių operacijų, atliktų jauniems ir pagyvenusiems ligoniams, ypatumai // Lithuanian journal of cardiology. ISSN 1392-1339. 1999, vol. 6, no. 3, p. 555-561.
2 Zakarkaitė, Diana; Aidietienė, Sigita; Dambrauskaitė, Aušra; Čypienė, Rasa Joana; Semėnienė, Palmyra. Fibrozinės vožtuvų išaugos, vizualizuojamos ant mitralinio vožtuvo mechaninių protezų multiplaninės transezofaginės echokardiografijos metu, ir jų ryšys su kardiogeninės kilmės embolizacijomis // Lithuanian journal of cardiology. ISSN 1392-1339. 1999, vol. 6, no. 3, p. 590-594.
3 Žalnerauskienė, Joana; Semėnienė, Palmyra; Vildžiūnienė, Sigutė Ramūnė; Čypienė, Rasa Joana; Zacharkienė, Jūratė; Lučinskienė, Loreta. Tromboembolijų profilaktika nėščioms moterims su protezuotais širdies vožtuvais // Lithuanian journal of cardiology. ISSN 1392-1339. 1999, vol. 6, no. 3, p. 595-598.
4 Čypienė, Rasa Joana; Semėnienė, Palmyra; Ivaškevičienė, Loreta; Butkuvienė, Irena; Grebelis, Arimantas; Marcinkevičius, Algimantas. Klinikinės eigos įtaka ilgalaikio stebėjimo rezultatams po kylančiosios aortos aneurizmos su aortos vožtuvo nepakankamumu korekcijos konduitu // Lithuanian journal of cardiology. ISSN 1392-1339. 1999, vol. 6, no. 3, p. 604-610.
5 Semėnienė, Palmyra; Čypienė, Rasa Joana; Grebelis, Arimantas; Adomonytė, Ona Birutė. Vėlesni aortos vožtuvo nesandarumo chirurginio gydymo rezultatai // Medicina. ISSN 1010-660X. 1999, t. 35, priedas Nr. 7, p. 174-177.
6 Čypienė, Rasa Joana; Paliuščinskaja, Nina; Semėnienė, Palmyra; Ivaškevičienė, Loreta; Grebelis, Arimantas; Marcinkevičius, Algimantas; Kaminskienė, Bronislova. Long-term follow-up of patients after surgery for ascending aorta with aortic valve replacement // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 1999, t. 6, Nr. 1, p. 7-12.
7 Čypienė, Rasa Joana; Paliuščinskaja, Nina; Semėnienė, Palmyra; Ivaškevičienė, Loreta; Butkuvienė, Irena; Grebelis, Arimantas; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Специфические осложнения в отдаленные сроки наблюдения у больных после хирургического лечения аневризмы восходящей аорты в сочетании с аортальной недостаточностью // Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. ISSN 0236-2791. 1999, no. 3, p. 14-17.
8 Ivaškevičienė, Loreta; Uždavinys, Giedrius; Butkuvienė, Irena; Semėnienė, Palmyra; Čypienė, Rasa Joana; Kalinauskas, Gintaras. Отдаленные результаты аортокоронарного шунтирования больных с резко ухудшенной функцией левого желудочка // Серцево-судинна хірургія. Киев. 1999, вып. 7, p. 120-123.
9 Semėnienė, Palmyra; Paliuščinskaja, Nina; Čypienė, Rasa Joana; Ivaškevičienė, Loreta; Butkuvienė, Irena; Grebelis, Arimantas; Sirvydis, Vytautas-Jonas. Отдаленные результаты хирургического лечения инфекционного эндокардита // Серцево-судинна хірургія. Киев. 1999, вып. 7, p. 270-272.

1998
1 Butkuvienė, Irena; Ivaškevičienė, Loreta; Kosinskas, Eugenijus; Čypienė, Rasa Joana; Semėnienė, Palmyra; Vildžiūnienė, Sigutė Ramūnė. Širdies vainikinių arterijų apeinamųjų jungčių trombozių priežastys ir būdai joms išvengti // Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 1998, nr. 2(14), p. 79-80.