VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Rasa Garunkštienė' publikacijų sąrašas

2022
1 Ivanova, Eleonora; Garunkštienė, Rasa; Liubšys, Arūnas. Appendicitis in a newborn: case report and review of the literature = Apendicitas naujagimystėje: klinikinis atvejis ir literatūros apžvalga // Acta medica Lituanica. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2022, vol. 29, no. 1, p. 18-22. DOI: 10.15388/Amed.2021.29.1.3. [DB: Scopus, Dimensions, MEDLINE, Index Copernicus]
2 Ivanova, Eleonora; Garunkštienė, Rasa (temos vadovas). Apendicitas naujagimystėje: klinikinis atvejis ir literatūros apžvalga // Studentų mokslinės veiklos LXXIV konferencija, Vilnius, 2022 m. gegužės 16-20 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2022. eISBN 9786090707371. p. 406. DOI: 10.15388/SMVK.2022.
3 Ivanova, Eleonora; Garunkštienė, Rasa (temos vadovas). Appendicitis in a newborn: case report and review of the literature // International Pediatrics Conference For Medical Students 2022, May 14th, 2022 : abstract book. Riga : Rīga Stradiņš University. 2022, p. 18.
4 Čekuolis, Andrius; Garunkštienė, Rasa; Kurminas, Marius; Jakutis, Virginijus; Vaišnytė, Birutė; Urbonas, Vaidotas; Liubšys, Arūnas. Successful case of embolization of a congenital hepatic arteriovenous malformation in neonate // 5th Baltic Paediatric Congress & 23rd Estonian Paediatric Association Congress, 2-4 June 2022, Tallinn, Estonia : programme and abstract book. Tallinn. 2022, p. 89-90.
5 Garunkštienė, Rasa; Ivanova, Eleonora; Liubšys, Arūnas. Appendicitis in a newborn: case report and review of the literature // 5th Baltic Paediatric Congress & 23rd Estonian Paediatric Association Congress, 2-4 June 2022, Tallinn, Estonia : programme and abstract book. Tallinn. 2022, p. 92.
6 Ivaškevičienė, Austėja; Ševčenko, Violeta; Garunkštienė, Rasa; Liubšys, Arūnas; Čekuolis, Andrius; Čerkauskienė, Rimantė. Follow up of extremely preterm neonates with nephrocalcinosis - a single center experience. // Pediatric nephrology: Abstracts of the 54th ESPN annual meeting, Ljubljana, Slovenia. New York : Springer. ISSN 0931-041X. eISSN 1432-198X. 2022, vol. 37, iss. 11, p. 2842. DOI: 10.1007/s00467-022-05630-1. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3.000; AIF: 3.500; Q2 (2022 InCities JCR SCIE)]

2021
1 Smaliukaitė, Monika; Ramašauskaitė, Diana; Paliulytė, Virginija; Liubšys, Arūnas; Ivanauskaitė Didžiokienė, Ernesta; Garunkštienė, Rasa; Zakarevičienė, Jolita. Įgimta naujagimio H. simplex infekcija. Klinikinis atvejis ir literatūros apžvalga = Congenital H. simplex infection. Clinical case and literature review // Lietuvos akušerija ir ginekologija. Kaunas : Vitae Litera. ISSN 1392-5091. 2021, t. 24, Nr. 3, p. 220-224. DOI: 10.37499/LAG.750. [DB: Index Copernicus]

2020
1 Garunkštienė, Rasa; Jonaitytė, Gabrielė; Drazdienė, Nijolė. Neišnešiotų naujagimių nefrokalcinozės rizikos veiksniai. Retrospektyvusis tyrimas = Risk factors of nephrocalcinosis in preterm infants. Retrospective study // Lietuvos akušerija ir ginekologija. Kaunas : Vitae litera. ISSN 1392-5091. 2020, t. 23, Nr. 1, p. 14-18. [DB: Index Copernicus]
2 Garunkštienė, Rasa; Adžiašvili-Jakubauskienė, Arūnė; Drazdienė, Nijolė; Aleksienė, Vilmantė. Motinos balsas - ryšį su neišnešiotu naujagimiu stiprinanti priemonė karantino dėl COVID-19 pandemijos sąlygomis = Mother's voice for connection with a preterm infant under COVID-19 wuarantine conditions // Lietuvos akušerija ir ginekologija. Kaunas : Vitae litera. ISSN 1392-5091. 2020, t. 23, Nr. 3, p. 240-248. DOI: 10.37499/LAG.181. [DB: Index Copernicus]

2019
1 Garunkštienė, Rasa; Urbonas, Vaidotas; Stulpinas, Rokas; Šlepikienė, Rita. A rare case of intestinal pseudo-obstruction in infant: total intestinal agangliosis // 4th Baltic Paediatric Congress, May 16-18, 2019, Vilnius. Vilnius. 2019, p. 1-5.
2 Lisauskienė, Lina; Liubšys, Arūnas; Garunkštienė, Rasa; Drazdienė, Nijolė; Tarutis, Virgilijus; Jakutis, Virginijus. Naujagimio įgimta trachėjos stenozė su stemplės atrezija ir stemplės-trachėjos jungtimi. Klinikinė patirtis ir literatūros apžvalga // Lietuvos akušerija ir ginekologija. Kaunas : Vitae litera. ISSN 1392-5091. 2019, t. 22, Nr. 4, p. 405-408. Prieiga per internetą: <http://zurnalai.vitaelitera.lt/eb/2135/lietuvos-akuserija-ir-ginekologija-2019-m-nr-4/> [žiūrėta 2020-02-12]. [DB: Index Copernicus]
3 Jonaitytė, Gabrielė; Garunkštienė, Rasa; Drazdienė, Nijolė. Risk factors of nephrocalcinosis in very pretern neonates // 4th Baltic paediatric congress, May 16-18, 2019, Vilnius. [Poster presentation session, May 18]. Vilnius. 2019, p. [1].

2018
1 Garunkštienė, Rasa; Vaitkevičienė, Rimutė; Paulavičienė, Ieva Jūra; Drazdienė, Nijolė; Čerkauskienė, Rimantė. Acute kidney injury in an extremely low birth weight infant with nephrolithiasis: a case report = Ypač mažo gimimo svorio neišnešioto naujagimio su inkstų akmenlige ūmus inkstų pažeidimas: atvejo pristatymas // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2018, vol. 25, no. 3, p. 166-172. DOI: 10.6001/actamedica.v25i3.3864. [DB: PubMed, Index Academicus, Index Copernicus, Academic Search Complete]

2017
1 Garunkštienė, Rasa; Vaitkevičienė, Rimutė; Paulavičienė, Ieva Jūra; Drazdienė, Nijolė; Čerkauskienė, Rimantė. Acute kidney injury in extremely low birth weight infant with the nephrolithiasis // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2017, t. 18, Nr. 1, p. 79.
2 Pečiulienė, Skaistė; Burnytė, Birutė; Kalinauskienė, Olga; Garunkštienė, Rasa; Liubšys, Arūnas. Sėkmingas klevų sirupo šlapime ligos gydymas pertraukiamąja hemodiafiltracija. Klinikinis atvejis ir literatūros apžvalga = Successful treatment of maple syrup urine disease with intermittent hemodiafiltration. Clinical case presentation and literature review // Lietuvos akušerija ir ginekologija. Kaunas : Vitae litera. ISSN 1392-5091. 2017, t. 20, Nr. 4, p. 296-299. Prieiga per internetą: <http://zurnalai.vitaelitera.lt/eb/1658/lietuvos-akuserija-ir-ginekologija-2017-m-nr-4/> [žiūrėta 2018-05-16]. [DB: Index Copernicus]

2016
1 Matulevičienė, Aušra; Meškienė, Raimonda; Morkūnienė, Aušra; Ambrozaitytė, Laima; Meškauskas, Raimundas; Garunkštienė, Rasa; Drazdienė, Nijolė; Utkus, Algirdas; Kučinskas, Vaidutis. Frame shift mutations of the ZMPSTE24 gene in two siblings with restrictive dermopathy // Clinical dysmorphology. Philadelphia : Wolters Kluwer Health, Inc. ISSN 0962-8827. eISSN 1473-5717. 2016, vol. 25, iss. 1, p. 7-11. DOI: 10.1097/MCD.0000000000000100. [DB: PubMed, Scopus, MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0.573; AIF: 4.064; Q4 (2016 InCities JCR SCIE)]

2014
1 Garunkštienė, Rasa; Buinauskienė, Jūratė; Ulozienė, Ingrida; Markūnienė, Eglė. Controlled trial of live versus recorded lullabies in preterm infants // Nordic journal of music therapy. Bergen : Grieg Academy. ISSN 1944-8260. eISSN 1944-8260. 2014, vol. 21, no. 1, Music therapy in neonatal care, p. 71-88. DOI: 10.1080/08098131.2013.809783. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), PsycInfo, EMCARE, RILM (Répertoire International de Littérature Musicale), Scopus, Social Sciences Citation Index (Web of Science)]

2012
1 Garunkštienė, Rasa; Buinauskienė, Jūratė; Ulozienė, Ingrida; Markūnienė, Eglė. Trumpalaikis muzikos terapijos poveikis neišnešiotiems naujagimiams = : Short-term effects of music therapy on premature infants // Lietuvos akušerija ir ginekologija = Lithuanian obstetrics & gynecology. Kaunas : Vitae litera. ISSN 1392-5091. 2012, t. 15, Nr. 2, p. 118-124.

2011
1 Navikienė, Jūratė; Mikutienė, Daiva; Garunkštienė, Rasa; Liubšys, Arūnas; Simonavičienė, Violeta. Different version of the twins: thoracopagus parasite // Vaikų pulmonologija ir alergologija = Paediatric Pulmonology And Allergology : Proceedings of 1st Baltic paediatric congress : Spring conference of European Academy of Paediatrics (EAP) and Annual meeting of European confederation of primary care paediatricians (ECPCP) : Vilnius, Lithuania, May 19-22, 2011 / Org. komitetas: Arūnas Valiulis (vyr. red.) ir kt. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5261. 2011, t. 14, Nr. 1, p. 95-96. [DB: Index Copernicus]
2 Garunkštienė, Rasa; Buinauskienė, Jūratė; Ulozienė, Ingrida; Markūnienė, Eglė. Live versus recorded lullabies in preterm infants // Vaikų pulmonologija ir alergologija = Paediatric Pulmonology And Allergology : Proceedings of 1st Baltic paediatric congress : Spring conference of European Academy of Paediatrics (EAP) and Annual meeting of European confederation of primary care paediatricians (ECPCP) : Vilnius, Lithuania, May 19-22, 2011 / Org. komitetas: Arūnas Valiulis (vyr. red.) ir kt. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5261. 2011, t. 14, Nr. 1, p. 99. [DB: Index Copernicus]
3 Žebrauskaitė-Taločkienė, Jurgita; Garunkštienė, Rasa; Buinauskienė, Jūratė; Ulozienė, Ingrida; Vezbergienė, Nijolė; Pilypienė, Ingrida; Markūnienė, Eglė. Muzikos terapija neišnešiotų naujagimių raidai stimuliuoti ir sutrikimų prevencijai // Socialinis ugdymas = Social education : Menų terapija sociokultūrinėje aplinkoje= Arts therapy in sociocultural context. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės komunikacijos institutas. ISSN 1392-9569. 2011, Nr. 18(29), p. 60-76, 137-153. [DB: SocINDEX with Full Text, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS)]

2010
1 Garunkštienė, Rasa; Markūnienė, Eglė. Muzikos gydomasis poveikis naujagimiams: Sisteminė literatūros apžvalga = : Therapeutic effects of music on newborns // Lietuvos akušerija ir ginekologija = Lithuanian obstetrics & gynecology. Kaunas : Vitae litera. ISSN 1392-5091. 2010, t. 13, Nr. 2, p. 124-130.
2 Garunkštienė, Rasa; Ulozienė, Ingrida; Markūnienė, Eglė. Muzikos terapijos įtaka neišnešiotų naujagimių iki 32 savaičių koreguoto amžiaus fiziologiniams rodikliams ir elgesiui // 9-asis Lietuvos akušerių ginekologų draugijos suvažiavimas=9th Congress of Lithuanian Society of Obstetricians and Gynaecologists : Rugsėjo 16-18 d., 2010, Kaunas, Lietuva=September 16-18, 2010, Kaunas, Lithuania : Tezių rinkinys=Abstracts / L.A.G.D. - Lietuvos akušerių ginekologų draugija ; AOGS ACTA-Obstetricia et Gynecologica Scandinavica ; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. [Kaunas. 2010.
3 Garunkštienė, Rasa; Ulozienė, Ingrida; Markūnienė, Eglė. Live versus recorded lullabies for infants of less than 32 weeks' gestation // Early human development : 2nd UENPS (Congress of Union of European Neonatal and Perinatal Societies) Congress : [Istanbul, 14th November 2010] / Academic Olympics ; Editor-in-chief: Elia Maalouf. Amsterdam : Elsevier/North-Holland. ISSN 0378-3782. 2010, vol. 86, suppl. 1, November, p. S3, no. AO-06. DOI: 10.1016/j.earlhumdev.2010.09.014. [DB: Embase, Scopus, PubMed, MEDLINE, ISI Master Journal List, Chemical abstracts, Current Contents / Clinical Medicine, Current Contents / Life Sciences, Elsevier Biobase] [IF: 1.587; AIF: 2.020; Q2 (2010 InCities JCR SCIE)]

2008
1 Garunkštienė, Rasa. Gydymas muzika. Mitas ar tikrovė? // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. Kaunas : Vitae Litera. ISSN 1392-3218. 2008, t. 12, Nr. 7-8, p. 536-539. [DB: Index Copernicus]