VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Rasa Augustinienė' publikacijų sąrašas

2018
1 Kapitančukė, Monika; Vaščiūnaitė, Agnija; Augustinienė, Rasa; Sakalinskienė, Jūratė; Kleinotienė, Gražina. Primary gastric Burkitt lymphoma-induced anaemia: a case report and a literature review = Pirminės skrandžio Berkito (Burkitt) limfomos sukelta anemija: klinikinio atvejo pristatymas ir literatūros apžvalga // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0138. eISSN 2029-4174. 2018, t. 25, Nr. 1, p. 23-30. DOI: 10.6001/actamedica.v25i1.3700. [DB: Dimensions, DOAJ, MEDLINE]