VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Ramunė Vankevičienė' publikacijų sąrašas

2022
1 Pliauckienė, Aušrinė; Liubšys, Arūnas; Vankevičienė, Ramunė; Usonis, Vytautas. Ultrasonic cardiac output monitor provides effective non‑invasive bedside measurements of neonatal cardiac output // Journal of clinical monitoring and computing. Heidelberg : Springer Heidelberg. ISSN 1387-1307. eISSN 1573-2614. 2022, vol. 36, iss. 3, p. 803-807. DOI: 10.1007/s10877-021-00711-2. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE, Current Contents, Embase] [IF: 2.200; AIF: 4.000; Q3 (2022 InCities JCR SCIE)]

2021
1 Kinčinienė, Odeta; Lesinskaitė, Augė; Šambaras, Rokas; Vankevičienė, Ramunė; Dervinytė-Bongarzoni, Asta; Lesinskienė, Sigita. Clinical and social characteristics of deliberately intoxicated minors treated in pediatric intensive care // Clinical medicine insights. Pediatrics. London : Sage Publications Ltd. ISSN 1179-5565. 2021, vol. 15, p. 1-6. DOI: 10.1177/11795565211029258. [DB: Emerging Sources Citation Index (Web of Science), Scopus, PubMed Central]
2 Navikienė, Jūratė; Viršilas, Ernestas; Vankevičienė, Ramunė; Liubšys, Arūnas; Jankauskienė, Augustina. Brain and renal oxygenation measured by NIRS related to patent ductus arteriosus in preterm infants: a prospective observational study // BMC pediatrics. London : BioMed Central Ltd. eISSN 1471-2431. 2021, vol. 21, art. no. 559, p. [1-7]. DOI: 10.1186/s12887-021-03036-w. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus, MEDLINE]
3 Žvinytė, Karolina; Vitkauskaitė, Monika; Vankevičienė, Ramunė. Dažniausios vaikystėje diagnozuojamos įgimtosios širdies ydos: literatūros apžvalga = The most commonly diagnosed congenital heart defects in childhood: a literature review // Pediatrija. Vilnius : Gamta. ISSN 1648-4630. 2021, Nr. 2, p. 41-48.
4 Vankevičienė, Karolina; Semėnaitė, Austėja; Šiaudinytė, Monika; Vankevičienė, Ramunė. Vitamino D svarba sergant kai kuriomis endokrininėmis ligomis: literatūros apžvalga // Internistas. Vilnius : UAB "Baltijos idėjų grupė" ir partneriai. ISSN 1648-3839. 2021, Nr. 6, p. 87-91.
5 Vankevičienė, Karolina; Vitkauskaitė, Monika; Vankevičienė, Ramunė. Prenatalinių ir ponatalinių sudėtingų įgimtų širdies ydų diagnozių skirtumai. Klinikinių atvejų serija ir literatūros apžvalga // Lietuvos akušerija ir ginekologija. Kaunas : Vitae litera. ISSN 1392-5091. 2021, t. 24, Nr. 4, p. 324-330. DOI: 10.37499/LAG.801. [DB: Index Copernicus]
6 Vankevičienė, Karolina; Semėnaitė, Austėja; Vankevičienė, Ramunė. COVID-19 ir nėštumas: literatūros apžvalga // Internistas. Vilnius : UAB "Baltijos idėjų grupė" ir partneriai. ISSN 1648-3839. 2021, Nr. 7, p. 23-27.
7 Žvinytė, Karolina; Šimkūnaitė, Patricija; Vankevičienė, Ramunė. Iki 30 nėštumo savaitės gimusių kūdikių raida ir sveikata esant šešerių metų amžiaus // Lietuvos akušerija ir ginekologija. Kaunas : Vitae litera. ISSN 1392-5091. 2021, t. 24, Nr. 1, p. 8-13. DOI: 10.37499/LAG.562. [DB: Index Copernicus]
8 Žvinytė, Karolina; Vitkauskaitė, Monika; Vankevičienė, Ramunė (temos vadovas). Sudėtingos įgimtos širdies ydos – prenatalinių ir postnatalinių diagnozių skirtumai. Klinikinių atvejų serija ir literatūros apžvalga. // Studentų mokslinės veiklos LXXIII konferencija Vilnius, 2021 m. gegužės 17–20 d.: pranešimų tezės; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2021. eISBN 9786090706244. p. 451-452. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/Student%C5%B3_mokslin%C4%97s_veiklos_LXXIII_konferencijos_prane%C5%A1im%C5%B3_tezi%C5%B3_leidinys.pdf>.

2020
1 Gudeikaitė, Patricija; Liachovičiūtė, Dominyka; Vankevičienė, Ramunė. Naujagimių įgimtos diafragminės išvaržos prognozės veiksniai. Klinikinių atvejų serija ir literatūros apžvalga = Prognostic factors in congenital diaphragmatic hernia in neonates. Clinical case series and literature review // Lietuvos akušerija ir ginekologija. Kaunas : Vitae litera. ISSN 1392-5091. 2020, t. 23, Nr. 3, p. 278-284. DOI: 10.37499/LAG.186. [DB: Index Copernicus]
2 Gudeikaitė, Patricija; Liachovičiūtė, Dominyka; Vankevičienė, Ramunė (temos vadovas). Naujagimių įgimtos diafragminės išvaržos prognozės veiksniai. Klinikinių atvejų serijos. // Studentų mokslinės veiklos LXXII konferencija : Vilnius, 2020 m. gegužės 18-22 d. : pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas; leidinį sudarė Simona Kildienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020. eISBN 9786090704103. p. 228. DOI: 10.15388/Proceedings.2020.1.
3 Gudeikaitė, Patricija; Liachovičiūtė, Dominyka; Vankevičienė, Ramunė (temos vadovas). Prognostic factors in congenital diaphragmatic hernia in neonates. Clinical case series and literature review // 7th Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors: abstract book. Lublin, 26th-28th November 2020 / Student's Scientific Society of the Medical University of Lublin. Lublin. 2020, p. 179.
4 Šimkūnaitė, Patricija; Žvinytė, Karolina; Vankevičienė, Ramunė (temos vadovas). The development and health of premature infants born before the 30th pregnancy week at the age of six // 7th Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors: abstract book. Lublin, 26th-28th November 2020 / Student's Scientific Society of the Medical University of Lublin. Lublin. 2020, p. 179.

2019
1 Misiūnas, Matas; Vankevičienė, Ramunė (temos vadovas). Extensive venous abnormalities // Health and social sciences : Rīga Stradiņš University international student conference, 4-5 April 2019 : abstract book : Health sciences. Rīga : Rīga Stradiņš University, 2019. ISBN 9789934867897. p. 307. Prieiga per internetą: <https://www.docdroid.net/oInz1yw/19-074-isc-2019-health-abstracts-e-isbn-978-9934-8678-9-7.pdf#page=308> [žiūrėta 2019-05-23].
2 Misiūnas, Matas; Vankevičienė, Ramunė (temos vadovas). Noncompaction of the ventricular myocardium (NEVM) clinical case report // 14th Bialystok international medical congress for young scientists, May 17-18th 2019 : book of abstracts. Białystok : Medical University of Bialystok, 2019. ISBN 9788395207501. p. 309. Prieiga per internetą: <http://bimc.umb.edu.pl/wp-content/uploads/2019/05/14th-BIMC-Book-of-Abstracts.pdf> [žiūrėta 2019-05-23].
3 Gegieckienė, Rūta; Vankevičienė, Ramunė; Kinčinienė, Odeta; Liubšys, Arūnas. Challenges in the diagnosis and management of isolated congenital complete atrioventricular block in premature newborns // Clinical case reports. Hoboken : Wiley-Blackwell Publishing Ltd. eISSN 2050-0904. 2019, vol. 7, no. 6, p. 1197-1203. DOI: 10.1002/ccr3.2190. [DB: MEDLINE, Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus]
4 Šimkūnaitė, Patricija; Žvinytė, Karolina; Vankevičienė, Ramunė (temos vadovas). Vaikų, gimusių iki 30 nėštumo savaitės, raida ir sveikata šešerių metų amžiuje // Studentų mokslinės veiklos 71 konferencija Vilnius, 2019 m. gegužės 16-24 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019. ISBN 9786090701614. eISBN 9786090701607. p. 281. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/LXXI_studentu_tezes_2019_internetui.pdf> [žiūrėta 2020-04-08].

2018
1 Boreikaitė, Evelina; Vankevičienė, Ramunė. Atrial flutter in the newborn: a case report // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2018, t. 20, nr. 1, p. 114. [DB: Index Copernicus]
2 Žvinytė, Karolina; Vankevičienė, Ramunė. Naujagimių hipertrofinė kardiomiopatija: literatūros apžvalga ir klinikinė patirtis = Neonatal hypertrophic cardiomyopathy: a literature review and clinical experience // Laboratorinė medicina. Vilnius : Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. ISSN 1392-6470. 2018, t. 20, Nr. 1, p. 75-78. [DB: Index Copernicus]
3 Žvinytė, Karolina; Vankevičienė, Ramunė (temos vadovas). Naujagimių hipertrofinė kardiomiopatija: literatūros apžvalga ir klinikinė patirtis // Studentų mokslinės veiklos 70 konferencija, Vilnius, 2018 m. gegužės 18-25 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018. ISBN 9786094598395. eISBN 9786094599361. p. 327-328. Prieiga per internetą: <https://www.mf.vu.lt/images/lb00001_2018_vu_mf_sm_lxx_konferencija.pdf> [žiūrėta 2020-09-14].

2016
1 Bakavičiūtė, Greta; Linauskaitė, Justina; Wojczulis, Dainius; Ramašauskaitė, Diana; Vankevičienė, Ramunė. Įgimta citomegalo viruso (CMV) infekcija (klinikinis atvejis ir literatūros apžvalga) = Congenital cytomegalovirus (CMV) infection: a case report and literature review // Lietuvos akušerija ir ginekologija. Kaunas : Vitae litera. ISSN 1392-5091. 2016, T. 19, nr. 1, p. 32-37. [DB: Index Copernicus]
2 Ramašauskaitė, Diana; Sniečkuvienė, Vilija; Žitkutė, Viktorija; Vankevičienė, Ramunė; Laužikienė, Dalia; Drąsutienė, Gražina Stanislava. A rare case report of thoracic Ectopia cordis: an obstetrician’s point of view in multidisciplinary approach // Case reports in pediatrics. New York : Hindawi Publishing Corporation. ISSN 2090-6803. eISSN 2090-6811. 2016, Vol. 2016, Article ID 5097059. DOI: 10.1155/2016/5097059. [DB: PubMed, ProQuest Central, Emerging Sources Citation Index (Web of Science), CINAHL Plus with Full Text, Academic Search Complete, Science Citation Index Expanded (Web of Science)]

2015
1 Bumbulienė, Žana; Cimbalistienė, Loreta; Čerkauskienė, Rimantė; Daugėlavičienė, Valentina; Drazdienė, Nijolė; Dumčius, Sigitas; Ėmužytė, Regina; Grikinienė, Jurgita; Jankauskienė, Augustina; Kemežys, Robertas; Kinčinienė, Odeta; Kleinotienė, Gražina; Lesinskienė, Sigita; Martinkienė, Rasa; Mikulėnaitė, Laima; Narkevičiūtė, Irena; Nemanienė, Rolanda; Panavienė, Violeta Vladislava; Praninskienė, Rūta; Radžiūnienė, Violeta; Radžiūnas, Aivaras; Ragelienė, Lina; Raugalė, Algimantas; Rudzevičienė, Odilija; Rusonienė, Skirmantė; Rutkauskaitė, Vilma; Stankevičienė, Sigita; Sučilienė, Elena; Songailienė, Jurgita; Šaferienė, Indrė; Šaulytė Trakymienė, Sonata; Tamulienė, Indrė; Urbonas, Vaidotas; Usonis, Vytautas; Vankevičienė, Ramunė; Žilinskaitė, Virginija. Pediatrijos praktikos vadovas : leidinys skirtas medicinos specialistams, medicinos studijų studentams. 2-oji laida. Vilnius : "Baltijos idėjų grupė" ir partneriai, 2015. 751 p. ISBN 9789955974253.
2 Polianskytė, Ieva; Vankevičienė, Ramunė. Neišnešiotų naujagimių atviras arterinis latakas // Pediatrija. Vilnius : Gamta. ISSN 1648-4630. 2015, Nr. 1, p. 33-37.

2014
1 Vankevičienė, Ramunė; Kinčinienė, Odeta; Drejerienė, Violeta; Drazdienė, Nijolė. Klinikinė perinatalinio periodo širdies rabdomiomų patirtis Vilniaus Perinatologijos centre // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2014, t. 20, nr. 4, p. 306-310. [DB: Index Copernicus]
2 Batulevičiūtė, Lina; Radžiūnienė, Violeta; Vankevičienė, Ramunė; Kinčinienė, Odeta; Panavienė, Violeta Vladislava. Vaikų neaiškios kilmės karščiavimas // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2014, t. 20, nr. 4, p. 376-381. [DB: Index Copernicus]
3 Andriulytė, Justė; Vankevičienė, Ramunė. Ankstyvas dantų ėduonis ir jo prevencija // Pediatrija. Vilnius : Gamta. ISSN 1648-4630. 2014, nr. 1, p. 61-63, 74.
4 Vankevičienė, Ramunė; Želvytė, Monika. ŽIV seropozityvių motinų naujagimių tyrimas // Pediatrija. Vilnius : Gamta. ISSN 1648-4630. 2014, nr. 4, p. 6-10.
5 Bumbulienė, Žana; Cimbalistienė, Loreta; Čerkauskienė, Rimantė; Daugelavičienė, Valentina; Drazdienė, Nijolė; Dumčius, Sigitas; Ėmužytė, Regina; Grikinienė, Jurgita; Jankauskienė, Augustina; Kemežys, Robertas; Kinčinienė, Odeta; Kleinotienė, Gražina; Lesinskienė, Sigita; Martinkienė, Rasa; Mikulėnaitė, Laima; Narkevičiūtė, Irena; Nemanienė, Rolanda; Panavienė, Violeta Vladislava; Praninskienė, Rūta; Radžiūnienė, Violeta; Radžiūnas, Aivaras; Ragelienė, Lina; Raugalė, Algimantas; Rudzevičienė, Odilija; Rusonienė, Skirmantė; Rutkauskaitė, Vilma; Stankevičienė, Sigita; Sučilienė, Elena; Songailienė, Jurgita; Šaferienė, Indrė; Šaulytė Trakymienė, Sonata; Tamulienė, Indrė; Urbonas, Vaidotas; Usonis, Vytautas; Vankevičienė, Ramunė; Žilinskaitė, Virginija. Pediatrijos praktikos vadovas : leidinys skirtas medicinos specialistams, medicinos studijų studentams. Antroji laida. Vilnius : UAB "Baltijos idėjų grupė" ir partneriai, 2014. 750 p. ISBN 9789955974253.

2013
1 Melnik, Sandra; Vankevičienė, Ramunė. Naujagimio širdies naviko klinikinis atvejis // Pediatrija. Vilnius : Gamta. ISSN 1648-4630. 2013, nr. 2-3, p. 32-34.
2 Jakutienė, Eitautė; Drižienė, Žaneta; Vankevičienė, Ramunė; Valiulis, Arūnas. Blunt chest trauma: clinical and duagnostic aspects of myocardial contusion // Vaikų pulmonologija ir alergologija / Lietuvos vaikų pulmonologų draugija. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5261. 2013, t. 16, nr. 2, p. 36-41. [DB: Index Copernicus]
3 Mironaitė, Kristina; Babianskienė, Irena; Kšanienė, Ingrida; Vankevičienė, Ramunė; Grikinienė, Jurgita; Kinčinienė, Odeta; Dumčius, Sigitas. Vaikų ūminiai tyčiniai apsinuodijimai Vilniuje 2003-2010 m.: epidemiologinė dinamika // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis. ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, nr. 3.2, p. 99-104. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP_3.2_15.pdf> [žiūrėta 2014-03-03]. [DB: Index Copernicus]

2012
1 Bakavičiūtė, Greta; Vankevičienė, Ramunė. Adaptuoti pieno mišiniai: sudėtis ir fiziologinė vertė // Pediatrija. Vilnius : UAB "Baltijos idėjų grupė" ir partneriai. ISSN 1648-4630. 2012, nr. 2, p. 8-12.
2 Raugalė, Algimantas; Kinčinienė, Odeta; Bumbulienė, Žana; Daugelavičienė, Valentina; Drazdienė, Nijolė; Dumčius, Sigitas; Ėmužytė, Regina; Grikinienė, Jurgita; Jankauskienė, Augustina; Kemežys, Robertas; Kleinotienė, Gražina; Lukoševičiūtė, Rita; Narkevičiūtė, Irena; Nemanienė, Rolanda; Panavienė, Violeta Vladislava; Praninskienė, Rūta; Radžiūnienė, Violeta; Radžiūnas, Aivaras; Ragelienė, Lina; Rudzevičienė, Odilija; Rutkauskaitė, Vilma; Sučilienė, Elena; Stankevičienė, Sigita; Tamulienė, Indrė; Šaulytė Trakymienė, Sonata; Uleckienė, Vida; Urbonas, Vaidotas; Usonis, Vytautas; Vankevičienė, Ramunė; Žilinskaitė, Virginija. Pediatrijos praktikos vadovas : leidinys skirtas medicinos specialistams, medicinos studijų studentams. Vilnius : UAB "Baltijos idėjų grupė" ir partneriai, 2012. 527 p. ISBN 9789955956211.
3 Vankevičienė, Ramunė; Drazdienė, Nijolė. Spontaninis prenatalinis arterinio latako užsidarymas: klinikiniai atvejai // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2012, Vol. 22, nr. 6, p. 118-121. Prieiga per internetą: <http://sm-hs.eu/index.php/smhs/article/view/396> [žiūrėta 2013-04-03]. [DB: Index Copernicus]
4 Biliuvienė, Jolita; Bilius, Vytautas; Vankevičienė, Ramunė; Cikanavičienė, Jūratė; Brusokienė, Gražina; Drazdienė, Nijolė. Naujagimio hidronefrozė: klinikinė išraiška, diagnostika ir gydymas // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2012, Vol. 22, nr. 6, p. 155-159. DOI: 10.5200/404. [DB: Index Copernicus]
5 Kalinauskienė, Olga; Drazdienė, Nijolė; Vankevičienė, Ramunė. Naujagimių trombocitopenija // Pediatrija. Vilnius : Gamta. ISSN 1648-4630. 2012, nr. 3, p. 53-62.
6 Vankevičienė, Ramunė. Reta vaikų kardiomiopatija: nestandus (nekompaktiškas) kairiojo skilvelio miokardas // Pediatrija. Vilnius : Gamta. ISSN 1648-4630. 2012, nr. 4, p. 68-72.
7 Vankevičienė, Ramunė. Funkciniai vaikų širdies sutrikimai // Pediatrija. Vilnius : Gamta. ISSN 1648-4630. 2012, nr. 2, p. 61-63.
8 Drazdienė, Nijolė; Vankevičienė, Ramunė; Kairienė, Ignė. Naujagimių ir kūdikių maudymas // Pediatrija. Vilnius : Gamta. ISSN 1648-4630. 2012, nr. 1, p. 22-24.

2010
1 Drazdienė, Nijolė; Vankevičienė, Ramunė. Persistent pulmonary hypertension in the neonate // Early human development : an international journal concerned with the continuity of fetal and postnatal life. Shannon : Elsevier Ireland LTD. ISSN 0378-3782. 2010, Vol. 86, suppl 1, p. s41. [IF: 1.587; AIF: 2.020; Q2 (2010 InCities JCR SCIE)]
2 Vankevičienė, Ramunė. Laiku atliekama įgimtų širdies ydų diagnostika // Pediatrija. Vilnius : Gamta. ISSN 1648-4630. 2010, nr. 2, p. 24-27.
3 Vankevičienė, Ramunė. Fetal echocardiography in Lithuania: traditions, significance and problems = Vaisiaus echokardiografija Lietuvoje: tradicijos, reikšmė ir problemos // Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-0138. 2010, vol. 17, nr. 3-4, p. 116-122. DOI: 10.15388/amed.2010.21684. [DB: TOC Premier, Current Abstracts, Index Copernicus]

2009
1 Vankevičienė, Ramunė. Perinatalinė echokardiografija : mokomoji knyga. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009. 52 p. ISBN 9789955334958.

2008
1 Simanavičiūtė, Daiva; Vankevičienė, Ramunė. Vaisiaus širdies echoskopija, naujienos ir perspektyvos = = Fetal cardioechoscopy, news and perspective // Lietuvos akušerija ir ginekologija = Lithuanian obstetrics & gynecology. Kaunas : Vitae litera. ISSN 1392-5091. 2008, t. 11, Nr. 4, p. 308-312. [DB: Index Copernicus]

2004
1 Vankevičienė, Ramunė. Intrauterinis karditas = Congenital carditis // Pediatrija. Vilnius : Gamta. ISSN 1648-4630. 2004, nr. 2, p. 31-34.
2 Vankevičienė, Ramunė. Naujagimių ir vaikų širdies ūžesiai = Heart murmurs in children and newborns // Pediatrija. Vilnius : Gamta. ISSN 1648-4630. 2004, nr. 4-5, p. 124-128.

2003
1 Vankevičienė, Ramunė. Naujagimių arterinė hipertenzija = Neonatal arterial hypertension // Pediatrija. Vilnius : Gamta. ISSN 1648-4630. 2003, nr. 4, p. 51-55.
2 Vankevičienė, Ramunė; Lankutis, Kęstutis. Ankstyva kritinių įgimtų širdies ydų diagnostika naujagimiams = Early neonatal diagnostics of critical congenital heart anomalies // Pediatrija. Vilnius : Gamta. ISSN 1648-4630. 2003, nr. 5, p. 99-102.

2002
1 Vankevičienė, Ramunė. Kritinės vaisiaus širdies ydos = Critical fetal heart defects // Pediatrija. Vilnius : Gamta. ISSN 1648-4630. 2002, nr. 1, p. 12-15.
2 Vankevičienė, Ramunė. Pirmųjų gyvenimo parų naujagimių echokardiografijos ypatybės = Echocardiography of the newborn // Pediatrija. Vilnius : Gamta. ISSN 1648-4630. 2002, nr. 1, p. 73-75.
3 Vankevičienė, Ramunė; Liubšys, Arūnas. Atviras naujagimių arterinis latakas // Pediatrija. Vilnius : Gamta. 2002, nr. 2-3, p. 108-111.

2001
1 Vankevičienė, Ramunė; Drazdienė, Nijolė. Endokardo fibroelastozė: trys ankstyvojo ligos pasireiškimo atvejai // Medicina. ISSN 1010-660X. 2001, t. 37, nr. 4, p. 398-401.
2 Drejerienė, Violeta; Drazdienė, Nijolė; Vankevičienė, Ramunė. Naujagimio didžiosios smegenų venos (Vena Galena) aneurizma // Akušerijos ir ginekologijos ultragarsinė diagnostika. ISSN 1648-0910. 2001, t. 2 (priedas), p. 13.
3 Drazdienė, Nijolė; Jagminaitė, Aušra; Vankevičienė, Ramunė. Viena virkštelės arterija: prenatalinė diagnostika ir perinatalinės baigtys // Akušerijos ir ginekologijos ultragarsinė diagnostika. ISSN 1648-0910. 2001, t. 2 (priedas), p. 9.
4 Vankevičienė, Ramunė; Drazdienė, Nijolė. Įgimta visiškoji vaisiaus atrioventrikulinė blokada = Congenital fetal complete heart block // Medicina. ISSN 1010-660X. 2001, t. 37, nr. 4, p. 396-397.
5 Arlauskienė, Audronė; Vankevičienė, Ramunė; Smetanina, Natalija. Fetal extrasystolia: management and perinatal outcomes // The VIII Baltic sea conference on obstetrics and gynecology : program and abstracts, [Riga, Latvia], May 25-27, 2001. Riga. 2001, p. [1].

2000
1 Vankevičienė, Ramunė; Basys, Vytautas. Tyrimais pagrįsta medicina: širdies anatomijos ir funkcijos tyrimai perinataliniu laikotarpiu // Sveikatos mokslai : visuomenės sveikata, medicina, slauga. ISSN 1392-6373. 2000, nr.1, p. 11-14.