VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Ramunė Žilinskienė' publikacijų sąrašas

2022
1 Gates, Ann Bernadette; Žilinskienė, Ramunė; Fatkulina, Natalja; Miežienė, Brigita; Jankauskas, Rytis; Gerulskienė, Inga; Metsios, George S. Promoting physical activity in patient populations through curriculum change in undergraduate Lithuanian medical schools and schools of health: the VANGUARD project // British journal of sports medicine. London : BMJ Publishing Group. ISSN 0306-3674. eISSN 1473-0480. 2022, vol. 56, iss. 20, p. 1199-1200. DOI: 10.1136/bjsports-2022-106009. [DB: Science Citation Index Expanded (Web of Science), Scopus] [IF: 18.600; AIF: 3.300; Q1 (2022 InCities JCR SCIE)]

2020
1 Eismontienė, Genovaitė; Gedrimė, Lina; Žilinskienė, Ramunė; Kurienė, Almeda; Davydenko, Erika; Fatkulina, Natalja. Greitosios medicinos pagalbos stoties specialistų komandinio darbo efektyvumas = Effectiveness of teamwork within specialists in ambulance // Sveikatos mokslai. Vilnius. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2020, t. 30, Nr. 2, p. 139-144. DOI: 10.35988/sm-hs.2020.058. [DB: Lituanistika, Index Copernicus]

2016
1 Žilinskienė, Nelė; Žilinskienė, Ramunė; Radžiukynas, Darius. Jaunųjų lengvaatlečių vertybių raiškos ypatumai = Specificity of the expression of values of young track & field athletes // Sporto mokslas : Lietuvos edukologijos universiteto, Lietuvos sporto universiteto, Lietuvos olimpinės akademijos žurnalas. ISSN 1392-1401. 2016, Nr.2 (84), p. 30-34. Prieiga per internetą: <http://www.sportomokslas.leu.lt/index.php/SP/article/view/59/59>. [DB: Index Copernicus]
2 Muntianaitė, Inga; Blužaitė, Fausta; Indriūnienė, Jurga; Žilinskienė, Ramunė; Nainaitė, Akvilė. Koordinacijos ir pusiausvyros pratimai pagerina senyvo amžiaus asmenų ne tik funkcinį pajėgumą, bet ir kognityvines funkcijas = Balance and coordination exercises improove functional performance as well as cognitive function in older adults // Sveikatos mokslai = Health sciences in Eastern Europe. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2016, T. 26, Nr. 3, p. 47-52. DOI: 10.5200/sm-hs.2016.043. [DB: Academic Search Complete, Academic OneFile, Index Copernicus]

2015
1 Armonienė, Jūratė; Žilinskienė, Ramunė. Leisure time and physical activity in University // Sport science for sports practice and teacher's training : 8th conference of Baltic society of sport sciences : abstracts : April 22-24, 2015 Vilnius, Lithuania. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015. ISBN 9789955209881. p. 73-75.

2014
1 Žilinskienė, Ramunė. Sporto bazės, pedagoginio personalo ir kūno kultūros formų analizė Lietuvos universitetinėse aukštosiose mokyklose // Sveikos gyvensenos teoriniai ir praktiniai klausimai universitetinėse aukštosiose mokyklose : nacionalinė mokslinė konferencija, 2014 m. balandžio 24 d. Kaunas : programa ir pranešimų tezės. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2014. ISBN 9786098040852. p. 31-32. Prieiga per internetą: <http://www.lsu.lt/sites/default/files/dokuumentai/studentams/konferencijos_programa_ir_pranesimu_tezes_.pdf> [žiūrėta 2015-07-30].

2012
1 Stukas, Rimantas; Dobrovolskij, Valerij; Žilinskienė, Ramunė; Lukošiūtė, Ieva. Fiziškai aktyvių studentų maisto papildų vartojimo ypatumai = Peculiarities of food supplements usage among physically active students // Sveikatos mokslai / Sveikatos apsaugos ministerija. Vilnius : Sveikata. ISSN 1392-6373. 2012, vol. 22, nr. 2, p. 61-66. Prieiga per internetą: <http://sm-hs.eu./index.php/smhs/article/view/271/pdf> [žiūrėta 2012-08-29]. [DB: Index Copernicus]
2 Dobrovolskij, Valerij; Stukas, Rimantas; Žilinskienė, Ramunė; Lukošiūtė, Ieva. Maisto papildų vartojimas skirtingose studentų grupėse = Food supplements usage among different students groups // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija : programa ir konferencijos medžiaga. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2012. ISBN 9789955186380. p. 160.
3 Viliūnienė, Rima; Hilbig, Jan; Žilinskienė, Ramunė; Šapurova, Viktorija; Gritėnienė, Teresė; Danilevičiūtė, Vita. Resilience, mental disorders and physical activities – are they connected? = Atsparumas, psichikos sutrikimai ir fizinis aktyvumas - kaip jie susiję? // Sporto mokslas / Vilniaus pedagoginis universitetas, Lietuvos sporto mokslo taryba, Lietuvos olimpinė akademija, Lietuvos kūno kultūros akademija. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2012, nr. 2, p. 63-69. Prieiga per internetą: <http://www.sportinfo.lt/dokumentai/periodiniai_leidiniai/sp_mokslas/SM_2012_2.pdf> [žiūrėta 2012-09-28]. [DB: Index Copernicus]
4 Žilinskienė, Ramunė; Viliūnienė, Rima; Hilbig, Jan. The impact of regular physical activities on female students psychoemotional state and resilience parameters (pilot study) // Current issues and new ideas in sport science = Sporto mokslo dabartis ir naujosios idėjos [Elektroninis išteklius] : 5-oji tarptautinė mokslinė konferencija : pranešimų tezės, Kaunas, 2012 m. balandžio 18-19 d. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2012. ISBN 9786098040708. p. 256. Prieiga per internetą: <http://www.lsu.lt/sites/default/files/paveiksleliai/current_issues_and_new_ideas_in_sport_science.pdf> [žiūrėta 2014-01-30].

2011
1 Karoblis, Povilas; Raslanas, Algirdas; Poteliūnienė, Sniegena; Steponavičius, Kazys; Petkus, Einius; Žilinskienė, Ramunė. Trenerių veiklos tendencijos Pekino olimpiniu ciklu = Coaches' work tendencies during the Beijung olympic cycle // Sporto mokslas / Vilniaus pedagoginis universitetas, Lietuvos sporto mokslo taryba, Lietuvos olimpinė akademija, Lietuvos kūno kultūros akademija. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2011, nr. 1, p. 18-26. Prieiga per internetą: <http://www.loa.lt/images/dokumentai/sp_mokslas/SM_2011_1.pdf> [žiūrėta 2012-01-24]. [DB: Index Copernicus]
2 Karoblis, Povilas; Raslanas, Algirdas; Poteliūnienė, Sniegena; Steponavičius, Kazys; Petkus, Einius; Žilinskienė, Ramunė. Sportinio rengimo valdymo ypatumai rengiantis Londono olimpinėms žaidynėms: antrųjų olimpinio ciklo metų trenerių veiklos analizė = Peculiarities of sport training control when preparing to London Olympic games: analysis of coaches' activity during the second year of the Olympic cycle // Sporto mokslas / Vilniaus pedagoginis universitetas, Lietuvos sporto mokslo taryba, Lietuvos olimpinė akademija, Lietuvos kūno kultūros akademija. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2011, nr. 2, p. 11-15. Prieiga per internetą: <http://www.loa.lt/images/dokumentai/sp_mokslas/SM_2011_2.pdf> [žiūrėta 2012-01-24]. [DB: Index Copernicus]
3 Jankauskas, Jonas Petras; Jatulienė, Natalija (vertėjas); Žilinskienė, Ramunė. Studentų gyvenimo kokybė universiteto aplinkoje = University environment and the evaluation of students' life quality // Sporto mokslas / Vilniaus pedagoginis universitetas, Lietuvos sporto mokslo taryba, Lietuvos olimpinė akademija, Lietuvos kūno kultūros akademija. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2011, nr. 3, p. 36-42. Prieiga per internetą: <http://www.loa.lt/images/dokumentai/sp_mokslas/SM_2011_3.pdf> [žiūrėta 2012-01-24]. [DB: Index Copernicus]
4 Karoblis, Povilas; Raslanas, Algirdas; Poteliūnienė, Sniegena; Steponavičius, Kazys; Petkus, Einius; Žilinskienė, Ramunė. Sportinio rengimo valdymo tendencijos priešolimpiniais metais: 2007 ir 2011 metų trenerių veiklos lyginamoji analizė = Tendencies in sport training control during pre-Olympic years: analysis of coaches' activity in years 2007 and 2011 // Sporto mokslas / Vilniaus pedagoginis universitetas, Lietuvos sporto mokslo taryba, Lietuvos olimpinė akademija, Lietuvos kūno kultūros akademija. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2011, nr. 4, p. 45-49. Prieiga per internetą: <http://www.loa.lt/images/dokumentai/sp_mokslas/SM_2011_4.pdf> [žiūrėta 2012-01-24]. [DB: Index Copernicus]
5 Šarkauskienė, Asta; Birontienė, Zina; Žilinskienė, Ramunė. Jaunųjų paauglių darnaus fizinio vystymosi ugdymas neformaliuoju būdu = Young adolescents' balanced physical development through non-formal education // Sporto mokslas = Sport science. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2011, Nr. 4 (66), p. 50-56. Prieiga per internetą: <https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/110672/1/ISSN2424-3949_2011_N_4.PG_50-56.pdf>. [DB: Lituanistika, Index Copernicus]

2010
1 Samsonienė, Laimutė; Žilinskienė, Ramunė; Baranauskas, Marius; Stukas, Rimantas. Organizuotoje fizinėje veikloje dalyvaujančiųjų Vilniaus universiteto studenčių mitybos ypatumai = Some aspects of the nutrition of Vilnius University female students participating in organised physical activities // Physical culture and sport in universities 2010 : proceedings of international conference. Kaunas : Technologija. 2010, p. 119-121.
2 Samsonienė, Laimutė; Žilinskienė, Ramunė; Baranauskas, Marius; Stukas, Rimantas. Organizuotoje fizinėje veikloje dalyvaujančių Vilniaus universiteto studenčių mitybos ypatumai = Some aspects of nutrition of Vilnius University female students participating in organised physical activities // Ugdymas, kūno kultūra, sportas : mokslo darbai. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros institutas. ISSN 1392-5644. 2010, nr. 2, p. 69-75. Prieiga per internetą: <http://www.lsu.lt/wp-content/uploads/2018/03/ugdymas-kuno_kultura-sportas_2010-2.pdf> [žiūrėta 2018-05-03]. [DB: SPORTDiscus, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Index Copernicus]
3 Samsonienė, Laimutė; Žilinskienė, Ramunė; Baranauskas, Marius; Stukas, Rimantas. Organizuotoje fizinėje veikloje dalyvanjančių Vilniaus universiteto studenčių mitybos ypatumai = Some aspects of nutrition of Vilnius University female students participating in organised physical activities // Kūno kultūra ir sportas universitete - 2010 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2010. ISSN 2029-4840. 2010, p. 119-121. [DB: SPORTDiscus, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Index Copernicus]

2009
1 Karoblis, Povilas; Raslanas, Algirdas; Poteliūnienė, Sniegina; Urmulevičiūtė-Žilinskienė, Ramunė; Steponavičius, Kazys; Briedis, Vytautas. Trenerių profesinė kompetencija rengiant sportininkus olimpinėms žaidynėms (1996-2008) : monografija / Povilas Karoblis, Algirdas Raslanas, Sniegina Poteliūnienė, Ramunė Urmulevičiūtė-Žilinskienė, Kazys Steponavičius, Vytautas Briedis ; Vilniaus pedagoginis universitetas, Lietuvos olimpinė akademija. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009. 334 p. ISBN 9789955204701.
2 Žilinskienė, Ramunė; Girčytė, Ieva. Some aspects of individual sport athletes’psychological preparation for the Beijing Olympic Games = Kai kurie individualiųjų šakų sportininkų psichologinio rengimosi Pekino olimpinėms žaidynėms ypatumai // Sporto mokslas / Vilniaus pedagoginis universitetas, Lietuvos sporto mokslo taryba, Lietuvos olimpinė akademija, Lietuvos kūno kultūros akademija. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2009, nr. 2, p. 64-70. Prieiga per internetą: <http://www.sportinfo.lt/dokumentai/periodiniai_leidiniai/sp_mokslas/SM_2009_2.pdf> [žiūrėta 2011-07-11]. [DB: Index Copernicus]