VU Medicinos fakulteto autoriaus 'Raimundas Vaitkevičius' publikacijų sąrašas

2006
1 Vaitkevičius, Raimundas. Šlaunies-pakinklio jungčių suformavimo operacijos virš kelio sąnario: trombozių išeitys, galūnių amputacijų rizikos priklausomybė nuo užakusio implanto tipo = Above-knee femoropopliteal bypass grafting: outcome after bypass throm¬bosis, amputation rate according to graft material // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis : Vilniaus medicinos draugija. ISSN 1392-1312. 2006, t. 12, Nr. 1, p. 60-65. [DB: Index Copernicus]
2 Vaitkevičius, Raimundas. Cukrinio diabeto įtaka galūnių kritinės ischemijos gydymo rezultatams = The influence of diabetes mellitus on the treatment results of critica lischemia // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius : Medicinos mintis : Vilniaus medicinos draugija. ISSN 1392-1312. 2006, t. 12, Nr. 2, p. 148-155. [DB: Index Copernicus]